Om mig

Logo-151029

Projekt Morpheus drivs ideellt av mig som är en privatperson. Tidigare var jag liberal, men numera tycker jag att Sverige är på väg åt helt fel håll. För en generation sedan var Sverige ett tryggt, rikt och väl fungerande samhälle med välfärdssystem i världsklass. Nu befinner sig landet i ett veritabelt sönderfall med en skola i fritt fall, ett okontrollerat asylkaos, ökande bostadsbrist, arbetslöshet, jihadistresor och grov kriminalitet som skottlossningar och sprängningar.

Jag tar avstånd från såväl rasism, nazism, alt-right, nyrasism, kommunism, oikofobi och xenofobi. Vidare har jag aldrig och kommer aldrig att vara delaktig i en vänsterextrem, högerextrem, eller islamistisk organisation; ingen av dessa rörelser har i ett fritt och öppet samhälle att göra. Dessutom vill jag gärna hjälpa andra människor, men gör det via frivilliga bidrag till hjälporganisationer så att de i störst nöd får den hjälp de behöver. Sedan trivs jag alldeles utmärkt i en fungerande mångkultur: jag har flera utländska vänner och kollegor, jobbar i en internationell bransch, lyssnar gärna på världsmusik, äter ofta exotisk mat och reser gärna för att upptäcka andra kulturer. Jag är inte nationalistisk i den meningen att jag aldrig har ägt en folkdräkt, aldrig hissat svenska flaggan eller ens firat nationaldagen. Politiskt har jag en fäbless för direktdemokrati och flytande demokrati, men i väntan på att den visionen ska realiseras sällar jag mig till den liberalkonservativa falangen.

Vad gäller klimatfrågan så förnekar jag inte att den globala temperaturen stiger – dock anser jag att klimatfrågan exploateras alltför mycket i politiska och ekonomiska syften.

Sedan tror jag på alla människors lika värde, men anser därmed inte att det innebär att hela världens befolkning ska ha rätt att bo i Sverige. Landet ska ha invandring, företrädesvis välutbildad arbetskraftsinvandring som jag ställer mig positiv till, men det måste ske under kontrollerade former så att det finns bostäder, skola och sjukvård åt alla samt jobb åt de flesta. Under sådana förutsättningar, vilka rådde fram till 1990-talet, är invandringen tveklöst en berikande och ekonomisk gynnsam kraft. Det är dock inte längre fallet med 2010-talets moras i migrationspolitiken och massmedias mörkläggning och censurering av asylinvandringsrelaterade problem.

Allt jag begär är att få leva i ett fritt, tryggt, sekulariserat Sverige med yttrandefrihet, demokrati och fungerande välfärdssystem. Det var det land jag växte upp i och det är det land jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna växa upp i.

Den här bloggen är för dig med samma värderingar och funderingar.