Petrodollarn

Petrodollars. Foto: Pixabay.

Vad har Irak, Iran, Libyen och Ryssland gemensamt? Samtliga dessa länder har utsatts för aggressioner av USA – antingen via militära angrepp eller ekonomiska sanktioner. USA har rättfärdigat dessa attacker och sanktioner med retorik i västmedia om ”att sprida demokrati och mänskliga rättigheter”. Samtidigt stödjer USA alltjämt minst lika brutala diktatorer ibland annat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten utan några problem. Den verkliga förklaringen till att just Irak, Iran, Libyen och Ryssland har drabbats stavas istället – petrodollar.

Continue reading Petrodollarn

Oljekris och omställning

Oljekris i USA. Foto: Wikimedia Commons.

Det talas ofta om att vi lever i ett informationssamhälle och att vårt välstånd bygger på en kunskapsekonomi. Visst är IT-industrin viktig – men det som de facto har möjliggjort denna industri och välståndet i stort är i själva verket tillgången till energi. Framförallt billig olja är en förutsättning för välfärden i västvärlden. Vi må leva i en kunskapsekonomi – men den drivs lik förbaskat av olja.

Olja är ett oerhört kraftfullt energislag: en kaffekopp olja kan lyfta en bil till Eiffeltornet, en 50-literstank bensin motsvarar energi för att utföra 1000 mäns kroppsarbete under en hel dag. Globalt står oljan för ungefär 32% av all energiförsörjning. Totalt står fossila bränslen (olja, kol och naturgas) för 86% av den globala energiförsörjningen.

Continue reading Oljekris och omställning

Peak oil

Oljerigg. Foto: Flickr.

Medan klimathotet debatteras flitigt i media har ett närbesläktat problem – som också beror på förbränning av fossila bränslen – tvärtom tystats ned. Detta nedtystade problem stavas peak oil. Denna oljeproduktionstopp är den tidpunkt då den maximala oljeutvinningen är uppnådd, varefter den successivt kommer att minska tills råoljan i praktiken har tagit slut. Den tilltagande bristen på olja har mörklagts under flera årtionden av de stora oljebolagen ExxonMobile, Chevron Texaco, BP och Shell. Utåt ger dessa oljebolag positiva prognoser, men i enrum kan högt uppsatta chefer och pensionerade forskare erkänna att oljebristen faktiskt är större än vad som rapporteras i media.

Continue reading Peak oil

Oljans makt genom historien

FDR_on_quincy
Mötet på USS Quincy. Foto: Wikimedia Commons.

I vardagslivet har de flesta relativt lite kontakt med olja. Man tankar bilen, använder smörjolja, målar kanske med oljefärger eller fyller på oljepannan i villan. I de allra flesta fall tar man oljan för given och reflekterar inte så mycket över den. Men faktum är att oljan har spelat en avgörande roll i världshistorien sedan 1800-talet. Som en osynlig hand svävar det svarta guldet över världspolitiken, konflikter, krig och ekonomiska kriser under 150 år. Det här är berättelsen om oljans makt genom världshistorien.

Continue reading Oljans makt genom historien