Vad beror Östeuropas invandringsmotstånd på?

Tyskar protesterar i Dresden mot asylinvandringen 2015. Källa: Wikimedia Commons.

För ett par veckor sedan meddelade EU-domstolens generaladvokat att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU:s lagstiftning när de vägrade ta emot några asylsökare under asylkrisen 2015. Men varifrån kommer egentligen de östeuropeiska ländernas hårdnackade motstånd mot påtvingad invandring?

Fortsätt läsa Vad beror Östeuropas invandringsmotstånd på?

Om alla människors lika värde

Human Rights. Foto: Wikimedia Commons.

Ett begrepp som har fått en orimligt framträdande roll i flyktingdebatten är ”alla människors lika värde”. Många som försvarar den stora invandringen och försöker skyla över dess negativa konsekvenser hänvisar just till att alla människor är ”lika mycket värda”. Aktivistgrupper som Refugees Welcome och Allt Åt Alla har med detta uttryck som grund dragit den något förhastade slutsatsen att alla i hela världen har lika stor rätt att bo i Sverige.

Fortsätt läsa Om alla människors lika värde