Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?

Vacker vy över svenskt jordbruk. Källa: Pixabay.

En effekt av coronapandemin är att tillfällig arbetskraft, så kallade säsongsarbetare, inte kan resa fritt mellan Europas länder. Detta problem har drabbat jordbruket i norra och västra Europa väldigt hårt. Under normala omständigheter kommer det mellan 10 000 och 20 000 säsongsarbetare från Östeuropa, Ryssland och Thailand för att arbeta med skördarna samt plocka frukter och bär i länder som Sverige, Tyskland, Spanien och Italien. I år uteblir alltså den arbetskraften, och lantbrukare i Sverige börjar varna för att det kan leda till radikalt minskade skördar och rentav livsmedelsbrist.

Continue reading Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?

The Report From Iron Mountain

Iron Mountain. Källa: Wikimedia Commons.

Boken The Report From Iron Mountain, som publicerades 1967 under Lyndon Johnsons presidentskap, utger sig för att vara en rapport från en hemligstämplad expertpanel i USA. Deltagarna i expertpanelen var femton män vars identitet inte fick avslöjas. Deras uppdrag var att utröna hur etablissemanget kan behålla makten och vidmakthålla folkets lojalitet i fredstid.

Continue reading The Report From Iron Mountain

Om alla människors lika värde

Human Rights. Foto: Wikimedia Commons.

Ett begrepp som har fått en orimligt framträdande roll i flyktingdebatten är ”alla människors lika värde”. Många som försvarar den stora invandringen och försöker skyla över dess negativa konsekvenser hänvisar just till att alla människor är ”lika mycket värda”. Aktivistgrupper som Refugees Welcome och Allt Åt Alla har med detta uttryck som grund dragit den något förhastade slutsatsen att alla i hela världen har lika stor rätt att bo i Sverige.

Continue reading Om alla människors lika värde