Sida kan ha sponsrat migrationen över Medelhavet

Migranter på Medelhavet. Foto: Wikimedia Commons.

Under 2017 har cirka 85.000 immigranter har tagit sig från Libyen över Medelhavet till Italien. Det är en liten del av en större migrantvåg som är på väg mot Europa genom Afrika; över en miljon immigranter är på väg mot Libyen för att ta sig vidare till Italien och Europa. Det är en riskabel resa och cirka 2000 människor har dött på Medelhavet hittills i år. Värt att notera är att detta inte är någon flyktingström i ordets rätta bemärkelse – av dem som anlände till Italien under 2016 var blott 3% flyktingar enligt en FN-rapport.

Continue reading Sida kan ha sponsrat migrationen över Medelhavet

”Massinvandring till Sverige i september”

Pamflett som uppmanar till “massinvandring till Sverige”. Foto: Skärmdump från Twitter.

I Finland cirkulerar just nu en uppmaning på sociala medier om att missnöjda asylsökare och illegala immigranter ska göra gemensam sak och immigrera till Sverige. Datumet är preciserat till den 12:e september – det vill säga om knappt en månad.

Continue reading ”Massinvandring till Sverige i september”

Norska UD: 32 av 34 afghanska provinser är säkra

Naturskön bild från Afghanistan. Foto: Flickr.

I april 2017 publicerade norska UD en rapport om säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt denna rapport är 32 av 34 provinser i Afghanistan klassificerade som säkra områden. De enda provinser som numera klassificeras som osäkra är Nangarhar strax öster om Kabul och Helmand i södra Afghanistan; i dessa provinser har talibanerna och Islamiska Staten fortfarande starka fästen och är konfliktdrabbade. Resten av Afghanistan anses vara förhållandevis säkert, enligt norska UD.

Continue reading Norska UD: 32 av 34 afghanska provinser är säkra

Hur islamiseringen påverkar Sverige

Brinnande bilar under Husbykravallerna. Foto: Wikimedia Commons.

Andelen muslimer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren i takt med den rekordstora invandringen från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika. Om man räknar på asyl- och anhöriginvandringen sedan 2010 blir resultatet att andelen muslimer i Sverige 2017 är 7-8%. Denna siffra är dock i underkant; om man även räknar med arbetskraftsinvandring, ”övriga anhöriginvandring”, alla illegala invandrare och ökad fertilitet bor det uppskattningsvis 12% muslimer i Sverige 2017.

Continue reading Hur islamiseringen påverkar Sverige

Asylsökande går före arbetskraftsinvandrare

Indiska tekniker. Foto: Wikimedia Commons.

På mitt arbete har jag väldigt många kollegor som är arbetskraftsinvandrare. Alla är utbildade till civilekonomer, jurister, civilingenjörer eller tekniska doktorer. Nästan alla har spetskompetens – en del har rent av världsunika kunskaper. De flesta kommer från USA, Kina, Indien, Ryssland, Sydamerika och Östeuropa. Samtliga har börjat arbeta från dag ett, utvecklar företaget och bidrar till det svenska samhället genom att betala (mycket) skatt. Kort sagt berikar de Sverige på riktigt. Dock har deras upplevelser av Sverige inte blivit riktigt vad de förväntade sig.

Continue reading Asylsökande går före arbetskraftsinvandrare

Ett nytt Uppsala behövs för asylinvandringen 2015

Uppsala. Foto: Pixabay.

Under 2015 sökte rekordmånga 163.000 personer asyl i Sverige. Migrationsverket arbetar fortfarande med att utreda alla dessa asylärenden, men inrikesminister Anders Ygeman har gjort bedömningen att cirka 80.000 av de som sökte asyl 2015 kommer att få avslag. Det innebär att ungefär 83.000 personer kommer att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Continue reading Ett nytt Uppsala behövs för asylinvandringen 2015

EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen

Gränskontroll. Foto: Flickr.

I juli kommer Sverige att avbryta gränskontrollerna under två veckor. Enligt massmedia beror det på att det svenska lagrådet har infört två veckors karenstid i lagen om ID-kontrollerna. Vad det däremot talas tyst om är att denna karenstid är ett nedärvt krav från EU.

Continue reading EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen

Den ensamkommande tragedin

Hem för ensamkommande. Foto: Wikimedia Commons.

Idag publicerade Svenska Dagbladet två reportage som handlar om ensamkommande unga män. Det ena reportaget handlar om de umbäranden dessa ensamkommande måste gå igenom på vägen till Sverige och de psykiska problem många ådrar sig. Det andra reportaget handlar om hur de söker akut hjälp hos Barn- och ungdomspsykiatrin för sina posttraumatiska stressyndrom. Svenska Dagbladet gör inte någon djupare analys av detta, men dessa två reportage sätter problematiken med de ensamkommande i blixtbelysning.

Continue reading Den ensamkommande tragedin

EU:s och Sovjets internationalism

Sovjetunionens flagga. Foto: Wikimedia Commons.

Europeiska Unionen (EU) framställs ofta som ett fredsprojekt för att skapa fred, samarbete och stabilitet i Europa. Däremot talas det tyst om förgrundsgestalten Richard von Coudenhove-Kalergis ökända kalergiplan och tidigare EU-kommissionären Peter Suterherland som förespråkar fri invandring till EU för att “underminera homogena nationalstater”. Liknande planer återfanns i det forna Sovjetunionen som internationaliserade unionen genom påtvingade folkförflyttningar och en omfattande ryssifiering. Parallellerna mellan dåtidens sovjetiska internationalisering av Warszawapakten och EU:s nutida tvingande asylkvoter och förklarar Östeuropas hårdnackade motstånd till asylinvandringen.

Continue reading EU:s och Sovjets internationalism

Bidragslandet

Svenska sedlar. Foto: Wikimedia Commons.

Under 2015 kom 160.000 asylsökande till Sverige. På vägen passerade de flesta migranterna flera säkra länder, som Grekland, Italien, Ungern, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland och Danmark. För att kringgå Dublinförordningen, vilket innebär att man bara kan söka och beviljas asyl i ett EU-land, gömmer eller kastar dock cirka 90% av alla migranter sina pass och identitetshandlingar på vägen. Det finns flera rapporter om migranter som ockuperar tåg i Danmark och förstör asylhandlingar i Tyskland kunna ta sig till Sverige. Som ett resultat av detta tog Sverige emot flest asylsökare per capita i hela EU under förra året. Vad är det då som lockar så många migranter att ta sig till just Sverige – Europas norra utpost? Politiker och företrädare för Migrationsverket talar i svepande ordalag om ”att Sverige är ett bra land att söka asyl i” och att ”asylsökarna redan har ett nätverk här”. Någon mycket djupare analys än så görs sällan, åtminstone inte offentligt. En tungt vägande, men nertystad, anledning till den stora asylinvandringen är dock – bidragen.

Continue reading Bidragslandet