Elektronisk röstning: verklighet eller science fiction?

Elektroniskt röstningssystem. Foto: Wikimedia Commons.

Går det att bygga ett valsystem så att alla kan rösta i samtliga politiska frågor? Det är visionen, eller utopin, för de som förespråkar direktdemokrati. I takt med att allt fler blir uppkopplade via internet ökar möjligheterna för att de flesta ska kunna rösta elektroniskt. Om det går att bygga ett säkert system för elektronisk röstning, som de flesta medborgare har tillgång till, kan valmyndigheten arrangera återkommande folkomröstningar. Med frekventa folkomröstningar släpps den kollektiva intelligensen fri och resultatet av dessa omröstningar sedan kan återspeglas direkt i riksdagen i en flytande demokrati. Världen över har det har gjorts ett antal försök med elektronisk röstning – med varierande och ibland förvånande resultat. Kan elektronisk röstning bli verklighet i Sverige inom en nära framtid, eller är det bara science fiction?

Continue reading Elektronisk röstning: verklighet eller science fiction?

Är direktdemokrati lösningen på Sveriges politiska problem?

direktdemokraterna-logotyp-blomma1
Direktdemokraternas logotyp. Foto: Wikimedia Commons.

I Sverige 2015 råder det mest problematiska politiska läget i modern tid. Till problemen hör att riksdagsledamöterna är hårt styrda av partiledningen, flera partier har blivit för lika varandra, många politiker saknar adekvat kompetens och en del partier har bytt inriktning mitt under en mandatperiod. Detta har lett till en extrem polarisering, en asylkris, låsningar i riksdagen och regeringen samt antidemokratiska maktkarteller. Finns det då något alternativt politiskt system som skulle kunna fungera bättre än dagens dysfunktionella parlamentariska modell?

Continue reading Är direktdemokrati lösningen på Sveriges politiska problem?

Kollektiv intelligens

Kollektiv samverkan. Foto: Pixabay.

Under rätt förutsättningar är den kollektiva intelligensen överlägsen all annan mänsklig intelligens. Termen kollektiv intelligens bär anor från 1785 då Marquis de Condorcet lanserade juryteoremet. Detta teorem innebär att sannolikheten för en grupp att fatta rätt beslut ökar proportionellt med antalet medlemmar, förutsatt att varje medlem i genomsnitt fattar rätt beslut i mer än 50% av fallen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda i en stor grupp kommer sannolikheten för ett kollektivt korrekt beslut att konvergera mot 100%.

Continue reading Kollektiv intelligens

Folkomrösta om invandringen

617x200_rostkort_valkuvert_hakan_dahlstrom_flickr
Röstkort. Foto: Flickr.

Cirka 100.000 migranter väntas till Sverige under tre månader. Det motsvarar i snitt 1000 personer per dag. Sverige har de senaste åren tagit emot flest invandrare per capita i hela västvärlden, vilket har resulterat i en alarmerande bostadsbrist, fallande skolresultat, ökad kriminalitet och ökad press på välfärdssystemen.

Continue reading Folkomrösta om invandringen