Värdegrunden står i motsats till lagen

Pågående värdegrundsarbete. Foto: Vimeo.

Värdegrunden är ett begrepp som introducerades i Sverige på 1990-talet. Primärt används begreppet inom en institutions gemensamma etiska grundvalar och refererar till de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion. Termen är dock kontroversiell och saknar förankring i internationella regelverk: begreppet värdegrund används inte utanför Sverige. (Ett undantag är Norge där den snarlika termen ”värdegrunnlaget” i viss mån förekommer i Læreplansverket.)

Continue reading Värdegrunden står i motsats till lagen

Den kokande grodan

Groda. Foto: Wikimedia Commons.

Om en Malmöbo från 1975 skulle sätta sig i en tidsmaskin och förflyttas till 2016 skulle hon förmodligen få en chock. Arbetarstaden Malmö, som uppbar positiva skatteintäkter på 1970-talet, är numera konkursmässig och behöver statliga bidrag på tre miljarder per år. Förorten Rosengård, som på 1970-talet var en relativt trygg stadsdel där invandringen utgjordes av en tämligen liten grupp assimilerade latinamerikaner och jugoslaver, är numera en no-go-zon som polisen har tappat kontrollen över. Delar av Malmö är islamiserade enklaver, i en rondell i Möllan säljs narkotika helt öppet, staden innehar Europarekordet av sprängningar, i stadens moskéer rekryteras jihadister till Islamiska Staten, det brinner bilar var och varannan natt, rumänska tiggare sitter i vartenda gathörn, skolor tvingas att stänga för att små barn utsätts för våld och sexuella trakasserier, skottlossningar hör till vardagen och den senaste tiden har det skett ett mord per vecka. Förmodligen skulle denna Malmöbo längta tillbaka till hur staden var på 1970-talet.

Continue reading Den kokande grodan

Etablissemanget versus den kollektiva intelligensen

Ariane 5. Foto: Wikimedia Commons.

En höstdag 1906 besökte den brittiske forskaren Francis Galton en djurmarknad i Plymouth. I mitten av marknaden pågick en tävling som gick ut på att gissa vikten på en stor tjur. Nästan 800 personer deltog och lämnade med in lappar med sina gissningar till tävlingsdomaren. Galton konstaterade att publiken bestod av personer av alla åldrar, bakgrund och kön – samt att de flesta inte hade någon erfarenhet som slaktare. Efter tävlingen bad Galton att få alla lappar; därefter räknade han ut att medelvärdet av vikterna på alla lappar. Genomsnittet av alla gissningar blev 542,8 kg. Tjuren vägde 543,3 kg. Gruppens samlade intelligens hade alltså lyckats förutsäga oxens vikt på ett halvt kilo när. Personen som vann tävlingen gissade däremot fel på ett tiotal kilo. Det här är ett av världens mest berömda experiment som illustrerar hur överlägsen den kollektiva intelligensen är att göra bedömningar jämfört med enskilda individer.

Continue reading Etablissemanget versus den kollektiva intelligensen

Man kan inte lura folket hela tiden

Abraham Lincoln. Foto: Wikipedia.

Ett berömt citat av Abraham Lincoln lyder:

”Man kan lura hela folket en del av tiden och en del av folket hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden.”

Det ordstävet passar synnerligen väl in på dagens etablissemang, här definierat som ledande politiker, journalister, opinionsbildare, företagsledare och finanseliten. De har nämligen de senaste åren drivit ett antal agendasättande teser ovanligt hårt, vilket kan klassificeras som ett försök att lura folket. De har dock spänt bågen alltför hårt och tullat alltför mycket på sanningen för att det ska gå att vidmakthålla flosklerna, lögnerna och mörkläggningen runt deras hjärtefrågor.

Continue reading Man kan inte lura folket hela tiden

All makt utgår från folket – eller?

Juridiska paragrafer. Foto: Pixabay.

Det finns idag svenska statsvetare som förespråkar att även papperslösa invandrare ska få rösträtt i Sverige. DN har bland annat rapporterat om statsvetaren Ludvig Beckman som resonerar om möjligheten att inkludera alla människor utan uppehållstillstånd i det svenska demokratiska systemet. Gefle Dagblad har publicerat en debattartikel på samma tema; Felicia Liu från Liberala ungdomsförbundet föreslog då att alla invandrare med permanent uppehållstillstånd ska få rösträtt i Sverige.

Continue reading All makt utgår från folket – eller?