Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?

Vacker vy över svenskt jordbruk. Källa: Pixabay.

En effekt av coronapandemin är att tillfällig arbetskraft, så kallade säsongsarbetare, inte kan resa fritt mellan Europas länder. Detta problem har drabbat jordbruket i norra och västra Europa väldigt hårt. Under normala omständigheter kommer det mellan 10 000 och 20 000 säsongsarbetare från Östeuropa, Ryssland och Thailand för att arbeta med skördarna samt plocka frukter och bär i länder som Sverige, Tyskland, Spanien och Italien. I år uteblir alltså den arbetskraften, och lantbrukare i Sverige börjar varna för att det kan leda till radikalt minskade skördar och rentav livsmedelsbrist.

Continue reading Varför arbetar så få nyanlända inom jordbruket?

The Report From Iron Mountain

Iron Mountain. Källa: Wikimedia Commons.

Boken The Report From Iron Mountain, som publicerades 1967 under Lyndon Johnsons presidentskap, utger sig för att vara en rapport från en hemligstämplad expertpanel i USA. Deltagarna i expertpanelen var femton män vars identitet inte fick avslöjas. Deras uppdrag var att utröna hur etablissemanget kan behålla makten och vidmakthålla folkets lojalitet i fredstid.

Continue reading The Report From Iron Mountain

Vad beror Östeuropas invandringsmotstånd på?

Tyskar protesterar i Dresden mot asylinvandringen 2015. Källa: Wikimedia Commons.

För ett par veckor sedan meddelade EU-domstolens generaladvokat att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU:s lagstiftning när de vägrade ta emot några asylsökare under asylkrisen 2015. Men varifrån kommer egentligen de östeuropeiska ländernas hårdnackade motstånd mot påtvingad invandring?

Continue reading Vad beror Östeuropas invandringsmotstånd på?

Utvecklingen mot ett teknokratiskt samhälle

Chongqing – experimentstad för massövervakning i Kina. Foto: Wikimedia Commons.

Hösten 2017 gjorde Håkan Juholt, som numera är ambassadör på Island, ett uppmärksammat utspel: Han hävdade att Sverige håller på att förvandlas från demokrati till en teknokrati, eller rent av en diktatur. Men vad är egentligen en teknokrati – och hur stor är sannolikheten att Juholts dystopiska profetia kommer att besannas i framtiden?

Continue reading Utvecklingen mot ett teknokratiskt samhälle

Kraftig ökning av könsbyten bland tonåringar

Användningen av hormoner för könsbyte ökar kraftigt bland ungdomar. Foto: Pixabay.

Antalet remisser till teamet för könsidentitetsutredningar på Astrid Lindgrens barnsjukhus har ökat kraftigt, rapporterar Läkartidningen (09-10/2017). Det handlar med andra ord om barn och ungdomar som är osäkra på sina könstillhörighet och som söker hjälp för att eventuellt byta kön genom hormonbehandlingar eller operationer. Mellan år 2000 och 2006 kom det bara in en handfull sådana remisser, men de senaste tre åren har utvecklingen varit explosionsartad och år 2016 registrerades en toppnotering på 197 ansökningar. Vad kan denna utveckling bero på?

Continue reading Kraftig ökning av könsbyten bland tonåringar

Totalitarismens Ursprung:
Sovjetunionen och Nazityskland

Militärparad på Röda Torget i Moskva 1945. Foto: Wikimedia Commons.

Under mellankrigstiden etablerades världshistoriens mest dominerande totalitära regimer: Sovjetunionen och Nazityskland. Hannah Arendt beskriver i boken Totalitarismens Ursprung hur det finns flera likheter mellan uppbyggnaden av de sovjetiska och nazityska imperierna. Dessutom gör hon den viktiga observationen att fungerande nationalstater agerade som skydd för minoriteterna mot de totalitära imperiernas terror.

Continue reading Totalitarismens Ursprung:
Sovjetunionen och Nazityskland

Totalitarismens Ursprung:
Antisemitism och kolonialism

Brittiska kolonialmakten invaderar Ashanti på Guldkusten i nuvarande Ghana år 1824. Foto: Wikipedia.

Den judiska författaren Hannah Arendt var en av 1900-talets mest framträdande filosofer. Hennes referensverk Totalitarismens Ursprung är en milstolpe i litteraturen och beskriver framväxten av de totalitära regimerna i Sovjetunionen och Nazityskland. Arendts bok består huvudsakligen av tre delar: antisemitismens historia, 1800-talets kolonialism samt framväxten av 1900-talets totalitarism. På ett metodiskt sätt beskriver hon i boken hur dessa tre strömningar sakta men obevekligt ledde fram till de brott mot mänskligheten som ägde rum i de nazityska och sovjetiska regimerna.

Continue reading Totalitarismens Ursprung:
Antisemitism och kolonialism

Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050

Andelen muslimer i Europa år 2050 med stor invandring. Källa: Pew Research Center.

Det ansedda analysföretaget Pew Research Center publicerade nyligen en rapport om andelen muslimer i Europa. Det är en välkommen uppdatering av den förra rapporten från 2015, i vilken andelen muslimer i Sverige uppskattades till blott 4,6%. Med anledning av de stora asylströmmarna har andelen muslimer nu ökat i Sverige till 8,1%.

Continue reading Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050

Morrissey övertygar på nya skivan Low In High School

Morrissey. Foto: Flickr.

Under flera decennier har de vänsterliberala politiska rörelserna fått stöd av flera musikaliska storheter. Protesterna mot Vietnamkriget ackompanjerades av artister som Kris Kristofferson och Joan Baez, Thatchers konservativa regim i Storbritannien kritiserades av band som The Specials som tolkade Bob Dylans ”Maggie’s Farm”, och John Kerry fick under presidentvalet 2004 stöd av superstjärnor som Bruce Springsteen, Neil Young och R.E.M. På den högerpolitiska skalan råder dock rena öknen: här återfinns bara ett fåtal konservativa artister som Kid Rock (som är mest känd för amatörporrfilmen med Pamela Anderson), Ted Nugent (som stödjer vapenfetischisterna i National Rifle Association) och Ultima Thule (som på senare år är mest uppmärksammade för en konsert i Jimmie Åkessons trädgård). Men helt plötsligt har det skett en hierarkisk förskjutning på den musikalisk-politiska skalan: rockikonen Morrissey kommer på nya skivan ”Low In High School” ut som kritiker mot etablissemanget och den oansvariga invandringspolitiken.

Continue reading Morrissey övertygar på nya skivan Low In High School

Klimatglobalisterna bekänner färg: förespråkar diktatur och nämner Kina som ”förebild”

Foto: Public Domain Photos.

Idag publicerade Svenska Dagbladet (5/11-2017) en artikel där ett antal klimataktivister förespråkar att ”demokratin måste ta en paus för att klimatet ska räddas”. Bland annat nämns diktaturen Kina som en ”förebild” för klimatarbetet. Detta är en mycket oroväckande utveckling eftersom en sådan teknokrati med diktatoriska förtecken mycket väl kan missbrukas.

Continue reading Klimatglobalisterna bekänner färg: förespråkar diktatur och nämner Kina som ”förebild”