Trump syftade på Fox News i #lastnightinsweden

Donald Trump. Foto: Wikimedia Commons.

Igår (18 februari lokal tid) höll Donald Trump ett tal i Melbourne i Florida där han varnade för en allt för omfattande invandring till Europa från muslimska länder. Bland annat pekade han på terrordåden som har drabbat Bryssel och Paris. Dessutom kommenterade han utvecklingen i Sverige:

”You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden! Who would have believed this? Sweden! They took in large numbers that have problems they never thought possible.”

Continue reading Trump syftade på Fox News i #lastnightinsweden

Islamiska Staten har infiltrerat vänstern

Jihadister. Foto: Wikimedia Commons.

I januari 2015 gav Islamiska Staten ut manifestet Black Flags From Rome som beskriver deras strategi för terrorism, infiltration och ett partiellt maktövertagande i Europa. Det framgår av boken att ledarskiktet inom Islamiska Staten vet väldigt väl hur de ska utnyttja västs svaga punkter för att kunna påverka samhället och flytta fram sina positioner. Boken ger en skrämmande och unik inblick Islamiska Statens ideologi och deras planer för Europa. Det mest kontroversiella avsnittet är hur Islamiska Staten systematiskt infiltrerar och samarbetar med vänsterextrema grupper och partier i västvärlden.

Continue reading Islamiska Staten har infiltrerat vänstern

Hur islamiseringen påverkar Sverige

Brinnande bilar under Husbykravallerna. Foto: Wikimedia Commons.

Andelen muslimer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren i takt med den rekordstora invandringen från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika. Om man räknar på asyl- och anhöriginvandringen sedan 2010 blir resultatet att andelen muslimer i Sverige 2017 är 7-8%. Denna siffra är dock i underkant; om man även räknar med arbetskraftsinvandring, ”övriga anhöriginvandring”, alla illegala invandrare och ökad fertilitet bor det uppskattningsvis 12% muslimer i Sverige 2017.

Continue reading Hur islamiseringen påverkar Sverige

SvD underskattar andelen muslimer i Sverige

Den blåa moskén. Foto: Wikimedia Commons.

I december 2016 publicerade Svenska Dagbladet en artikel med titeln ”Globalt fenomen: Andelen muslimer överskattas”. Tesen i artikeln är att folkopinionen i de flesta länder, inklusive Sverige, överskattar andelen muslimer. Dels har man utgått från en opinionsmätning gjord av Ipsos som har mätt hur människor i 40 länder uppskattar andelen muslimer i respektive land; dels har man utgått från en rapport av Pew Research om hur stor den muslimska befolkningen är i respektive land.

Continue reading SvD underskattar andelen muslimer i Sverige

The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser

Det natursköna Kashmir. Där rasar en konflikt mellan tre civilisationer. Foto: Freeimages.com.

Enligt Samuel Huntington kan konflikter mellan olika civilisationer manifesteras på två olika sätt: storskaliga konflikter mellan suveräna stater (core state conflicts) eller småskaliga dispyter längs lokala konfliktlinjer (fault line conflicts).

Continue reading The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser

Gästinlägg: Varför Sverige slår andra länder på nästan allting. Eller?

Davos. Foto: Flickr.

Vi är många som är oroliga för Sveriges utveckling. Det går inte en dag utan man hör om ännu en skjutning, mord, gruppvåldtäkter och poliser som tappat kontrollen i våra 53 utanförskapsområden. Den politiska ledningen pratar, twittrar och instagrammar, men verkar oförmögna att se verkligheten och agera. Oppositionen står också handfallen trots att den odemokratiska konstruktionen ”decemberöverenskommelsen” har fallit. Troligtvis kommer historikerna peka på året 2015 då Sverige gick sönder på riktigt, men att en av de mest skadliga händelserna som ledde fram till sönderfallet var när Alliansen gjorde upp med Miljöpartiet 2011.

Continue reading Gästinlägg: Varför Sverige slår andra länder på nästan allting. Eller?