The Clash Of Civilizations –
Modernisering och förändring

Singapore skyline. Foto: Wikipedia.

Sedan 1970-talet har en våg av modernisering svept över världen. Primärt är det västerländsk teknologi som har drivit på utvecklingen – och i många fall har en demokratiseringsprocess skett i moderniseringens efterdyningar. Under 1970- och 1980-talen demokratiserades drygt 30 länder: Spanien, Portugal, Filippinerna, Sydkorea, Östeuropa och större delen av Latinamerika. I princip alla kristna länder anammade i samband med denna process västerländska demokratiska principer och värderingar.

Continue reading The Clash Of Civilizations –
Modernisering och förändring

The Clash Of Civilizations –
Islam mot väst

Korsriddare. Foto: Wikimedia Commons.

Kapitlet om islam i The Clash Of Civilizations inleds med följande citat:

”En del västerlänningar, inklusive president Bill Clinton, har påstått att västvärlden inte har något problem med islam med undantag av några våldsamma islamistiska extremister. 1400 års historia bevisar dock motsatsen.”

Bokens författare, Samuel Huntington, hävdar att de flesta krig och konflikter sedan 600-talet de facto har utspelats mellan islam och kristendomen. Världskrigen, det kalla kriget och kommunismen är således bara parenteser i det stora historiska perspektivet där den huvudsakliga konfliktlinjen i själva verket har löpt mellan kristendomen och islam.

Continue reading The Clash Of Civilizations –
Islam mot väst

The Clash Of Civilizations –
Världskartan ritas om

clash-map-head

Boken The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order publicerades första gången 1996 av Samuel P Huntington. Den blev väldigt uppmärksammad när den publicerades och är än idag ett referensverk inom politisk vetenskap. Flera amerikanska makthavare som Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski har refererat till boken, inte minst i utrikespolitiska sammanhang. Förklaringen till att boken fick ett sådant genomslag ligger i att författaren Samuel P Huntington (1927-2008) var en auktoritet inom politisk forskning, innehade en professur på Harvard University och hade flera höga positioner inom den amerikanska administrationen. Boken ger en unik inblick i hur världspolitiken har utformats de senaste decennierna – och hur den kan komma att utvecklas i framtiden.

Continue reading The Clash Of Civilizations –
Världskartan ritas om

Håller Italien på att expropriera hus åt asylsökare?

Foto: Pixabay.

I Italien har det brutit ut en infekterad debatt om hur den stora mängden asylsökare ska kunna inhysas. Kvällstidningen Il Giornale rapporterade i förra veckan om hur inrikesminister Angelino Alfano i hemlighet planerar att tvångsrekvirera italienska sommarstugor och underutnyttjade bostäder för att inhysa alla immigranter. De husägare som vägrar att upplåta sina bostäder riskerar att dömas till fängelse. Dessutom kommer ingen ersättning att betalas ut, eftersom den italienska staten har gjort slut på hela budgeten för flyktingmottagandet. Hela artikeln i Il Giornale återges nedan (i översättning):

Continue reading Håller Italien på att expropriera hus åt asylsökare?