När ska Moderaterna granskas?

Nya Moderaterna. Foto: Wikimedia Commons.

För ungefär ett år sedan skrev jag två blogginlägg. Det ena handlade om hur Moderaterna strävade efter att krossa välfärden med invandring; det andra handlade om hur Miljöpartiet höll på att islamiseras. Då, hösten 2015, undvek massmedia notoriskt att granska dessa partiers invandringspolitik. När asylkaoset nådde orkanstyrka för ett år sedan fick varken Moderaterna eller Miljöpartiet några kritiska frågor, trots att det var deras migrationsuppgörelse från 2011 som hade lett fram till att Sveriges flyktingmottagande höll på att kollapsa. Skulle Miljöpartiet och Moderaterna aldrig behöva ställas till svars för den islamisering, otrygghet och nedmonterad välfärd som deras invandringspolitik hade lett till?

Continue reading När ska Moderaterna granskas?

Chockhöjda skatter väntar

Skattekalkyl. Foto: Pixabay.

Ekonomen Martin Armstrong har i ett uppmärksammat blogginlägg gjort en prognos för världsekonomin de kommande åren. Han konstaterar krasst att Federal Reserve har “tappat kontrollen över det ekonomiska läget”, men att allmänheten och mainstreammedia inte har kommit till den insikten än. Hans analysmodeller tyder på att världsekonomin kommer att gå in i en extremt turbulent fas de kommande åren: “Our model goes nuts from 2018 into 2020.”

Continue reading Chockhöjda skatter väntar

Har Socialdemokraterna fascistiska rötter?

Socialdemokraternas kontor. Foto: Wikipedia.

Vid flera tillfällen har Stefan Löfven anklagat Sverigedemokraterna för att vara ett nyfascistiskt parti. Dels har han diskuterat frågan i riksdagen och har dessutom skrivit följande i en debattartikel i DN:

”Jag kommer aldrig att agera på ett sätt som ger makten över landets utveckling till ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”

Continue reading Har Socialdemokraterna fascistiska rötter?

Risk för ökad våg av terrordåd i Europa

Jihadister. Foto: Wikipedia.

Den senaste tiden har det kommit allt fler varningssignaler om att Europa kan stå på randen inför en våg av islamistiska terrordåd. Varningarna kommer från högt uppsatta chefer bland världens säkerhetstjänster – och mycket tyder på att en våg av terrordåd kan inledas redan hösten 2016. Denna bild bekräftas av vittnesmål av avhoppade IS-krigare, terrorister och flyktingsmugglare.

Continue reading Risk för ökad våg av terrordåd i Europa

Om asylsökares demonstrationsrätt

Sveriges rikes lag. Foto: Wikipedia.

Igår uttalade sig Kent Ekeroth om asylsökares rätt att röra sig fritt i samhället och demonstrera. Uttalandet fick snabbt kritik från flera håll, och debatten har främst handlat om asylsökarnas rätt att röra sig fritt i samhället. Bland annat kritiserades förslaget av liberalen Roger Haddad som anser att det är “omänskligt” att upprätta transitzoner för asylsökare. Ironiskt nog har allianskollegorna i KD föreslagit precis samma sak utan att Haddad hade några synpunkter på deras förslag.

Dessutom förtjänar asylsökarnas rättigheter att demonstrera i Sverige att synas närmare i sömmarna.

Continue reading Om asylsökares demonstrationsrätt

Peak oil

Oljerigg. Foto: Flickr.

Medan klimathotet debatteras flitigt i media har ett närbesläktat problem – som också beror på förbränning av fossila bränslen – tvärtom tystats ned. Detta nedtystade problem stavas peak oil. Denna oljeproduktionstopp är den tidpunkt då den maximala oljeutvinningen är uppnådd, varefter den successivt kommer att minska tills råoljan i praktiken har tagit slut. Den tilltagande bristen på olja har mörklagts under flera årtionden av de stora oljebolagen ExxonMobile, Chevron Texaco, BP och Shell. Utåt ger dessa oljebolag positiva prognoser, men i enrum kan högt uppsatta chefer och pensionerade forskare erkänna att oljebristen faktiskt är större än vad som rapporteras i media.

Continue reading Peak oil

Oljans makt genom historien

FDR_on_quincy
Mötet på USS Quincy. Foto: Wikimedia Commons.

I vardagslivet har de flesta relativt lite kontakt med olja. Man tankar bilen, använder smörjolja, målar kanske med oljefärger eller fyller på oljepannan i villan. I de allra flesta fall tar man oljan för given och reflekterar inte så mycket över den. Men faktum är att oljan har spelat en avgörande roll i världshistorien sedan 1800-talet. Som en osynlig hand svävar det svarta guldet över världspolitiken, konflikter, krig och ekonomiska kriser under 150 år. Det här är berättelsen om oljans makt genom världshistorien.

Continue reading Oljans makt genom historien