När ska Moderaterna granskas?

moderaterna1

För ungefär ett år sedan skrev jag två blogginlägg. Det ena handlade om hur Moderaterna strävade efter att krossa välfärden med invandring; det andra handlade om hur Miljöpartiet höll på att islamiseras. Då, hösten 2015, undvek massmedia notoriskt att granska dessa partiers invandringspolitik. När asylkaoset nådde orkanstyrka för ett år sedan fick varken Moderaterna eller Miljöpartiet några kritiska frågor, trots att det var deras migrationsuppgörelse från 2011 som hade lett fram till att Sveriges flyktingmottagande höll på att kollapsa. Skulle Miljöpartiet och Moderaterna aldrig behöva ställas till svars för den islamisering, otrygghet och nedmonterad välfärd som deras invandringspolitik hade lett till?

Fortsätt läsa När ska Moderaterna granskas?

Chockhöjda skatter väntar

e-tax

Ekonomen Martin Armstrong har i ett uppmärksammat blogginlägg gjort en prognos för världsekonomin de kommande åren. Han konstaterar krasst att Federal Reserve har ”tappat kontrollen över det ekonomiska läget”, men att allmänheten och mainstreammedia inte har kommit till den insikten än. Hans analysmodeller tyder på att världsekonomin kommer att gå in i en extremt turbulent fas de kommande åren: ”Our model goes nuts from 2018 into 2020.”

Fortsätt läsa Chockhöjda skatter väntar

Har Socialdemokraterna fascistiska rötter?

socialdemokraterna

Vid flera tillfällen har Stefan Löfven anklagat Sverigedemokraterna för att vara ett nyfascistiskt parti. Dels har han diskuterat frågan i riksdagen och har dessutom skrivit följande i en debattartikel i DN:

”Jag kommer aldrig att agera på ett sätt som ger makten över landets utveckling till ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”

Fortsätt läsa Har Socialdemokraterna fascistiska rötter?

Risk för ökad våg av terrordåd i Europa

IS

Den senaste tiden har det kommit allt fler varningssignaler om att Europa kan stå på randen inför en våg av islamistiska terrordåd. Varningarna kommer från högt uppsatta chefer bland världens säkerhetstjänster – och mycket tyder på att en våg av terrordåd kan inledas redan hösten 2016. Denna bild bekräftas av vittnesmål av avhoppade IS-krigare, terrorister och flyktingsmugglare.

Fortsätt läsa Risk för ökad våg av terrordåd i Europa

Om asylsökares demonstrationsrätt

2015-10-04-13-12-20--63750315

Igår uttalade sig Kent Ekeroth om asylsökares rätt att röra sig fritt i samhället och demonstrera. Uttalandet fick snabbt kritik från flera håll, och debatten har främst handlat om asylsökarnas rätt att röra sig fritt i samhället. Bland annat kritiserades förslaget av liberalen Roger Haddad som anser att det är ”omänskligt” att upprätta transitzoner för asylsökare. Ironiskt nog har allianskollegorna i KD föreslagit precis samma sak utan att Haddad hade några synpunkter på deras förslag.

Dessutom förtjänar asylsökarnas rättigheter att demonstrera i Sverige att synas närmare i sömmarna.

Fortsätt läsa Om asylsökares demonstrationsrätt

Peak oil

oil-well-2

Medan klimathotet debatteras flitigt i media har ett närbesläktat problem – som också beror på förbränning av fossila bränslen – tvärtom tystats ned. Detta nedtystade problem stavas peak oil. Denna oljeproduktionstopp är den tidpunkt då den maximala oljeutvinningen är uppnådd, varefter den successivt kommer att minska tills råoljan i praktiken har tagit slut. Den tilltagande bristen på olja har mörklagts under flera årtionden av de stora oljebolagen ExxonMobile, Chevron Texaco, BP och Shell. Utåt ger dessa oljebolag positiva prognoser, men i enrum kan högt uppsatta chefer och pensionerade forskare erkänna att oljebristen faktiskt är större än vad som rapporteras i media.

Fortsätt läsa Peak oil

Oljans makt genom historien

FDR_on_quincy

I vardagslivet har de flesta relativt lite kontakt med olja. Man tankar bilen, använder smörjolja, målar kanske med oljefärger eller fyller på oljepannan i villan. I de allra flesta fall tar man oljan för given och reflekterar inte så mycket över den. Men faktum är att oljan har spelat en avgörande roll i världshistorien sedan 1800-talet. Som en osynlig hand svävar det svarta guldet över världspolitiken, konflikter, krig och ekonomiska kriser under 150 år. Det här är berättelsen om oljans makt genom världshistorien.

Fortsätt läsa Oljans makt genom historien

Dags att städa upp på BRÅ

brå

Under flera år har BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) kritiserats för att manipulera, vinkla och censurera sina rapporter. BRÅ utsattes år 2002 för en granskning. Sten Levander, som är professor i psykiatri sade då:

”Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur. BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet.”

Fortsätt läsa Dags att städa upp på BRÅ