Islamiska Statens uppgång

Jihadister som strider för Islamiska Staten. Foto: Wikimedia Commons.

Den Islamiska Staten (IS) har sina rötter i USA:s invasion av Irak 2003. Vid den tidpunkten kom jordarniern Abu Musab al-Zarqawi till de norra delarna av Irak. Han hade en bakgrund striderna mot Sovjetunionen i Afghanistan cirka 15 år tidigare, och reste 2002 till Irak för att slåss mot USA som var al-Qaidas nya fiende. Där grundade han al-Qaida i Irak (Tanzim Qai’dat alJihad fi Bilad al-Rafidayn) och svor trohet till Usama bin Ladin 2004. Under flera år genomförde han flera blodiga kampanjer mot amerikanska och irakiska soldater, ordningsmakten och andra samhällsfunktioner – allt för att skapa oro mellan olika religiösa grupper och uppvigla till inbördeskrig i Irak.

Continue reading Islamiska Statens uppgång

Islamismens framväxt och vägen till al-Qaida

Al-Qaidas ledarskikt. Foto: Wikimedia Commons.

Föregrundsgestalten inom den moderna islamismen anses vara den egyptiske författaren Sayyid Qutb (1906-1966). Mellan 1948-1950 åkte han på studieresa till USA där han successivt radikaliserades inom den islamiska fundamentalismen. När han återvände till Egypten sammanfattade han sina upplevelser i USA i boken “The America that I Have Seen”, i vilken han kritiserade materialismen, den individuella friheten, det ekonomiska systemet, rasismen, sport och nöjen, samt USA:s stöd för Israel.

Continue reading Islamismens framväxt och vägen till al-Qaida

Blanda inte ihop äpplen och päron

Äpplen och päron. Foto: Wikimedia Commons.

I helgen hölls ännu en Folkets Demonstration. Precis som förra gången hade talarna ingenting med några högerextrema rörelser att göra och majoriteten av publiken bestod mest av vanliga medborgare som är bekymrade över tillståndet i landet. Flera av talarna tog dessutom avstånd från högerextremism men möttes då av burop från de vänsterextremister som hade samlats för att störa den tillståndsgivna demonstrationen. Det här är ett typexempel på hur vänsterradikala människor har förlorat förmågan att skilja på vanliga medborgare som är försiktigt invandringskritiska med riktiga nazister och högerextremister.

Continue reading Blanda inte ihop äpplen och päron

Cynikernas afton

Anders Borg. Foto: Wikimedia Commons.

I april 2012 höll dåvarande finansminister Anders Borg ett anförande inför den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute i Washington. Mot slutet av föredraget kom han in på den svenska invandringspolitiken. Till att börja med berättade Borg om den höga arbetslösheten bland unga invandrare och medgav öppenhjärtigt att det är ett ”allvarligt problem” för den svenska arbetsmarknaden. Vidare berättade han att Sverige öppnade gränserna 2008 och därefter fick den största invandringen i Europa – större än Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland tillsammans. Sedan kom ett häpnadsväckande uttalande (cirka 36 minuter in i programmet). Med ett brett leende sade Borg:

“I praktiken är det USA som förser oss med flyktingströmmarna. Ni startar krig och vi får alla flyktingar.”

Continue reading Cynikernas afton

EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen

Gränskontroll. Foto: Flickr.

I juli kommer Sverige att avbryta gränskontrollerna under två veckor. Enligt massmedia beror det på att det svenska lagrådet har infört två veckors karenstid i lagen om ID-kontrollerna. Vad det däremot talas tyst om är att denna karenstid är ett nedärvt krav från EU.

Continue reading EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen

Den ensamkommande tragedin

Hem för ensamkommande. Foto: Wikimedia Commons.

Idag publicerade Svenska Dagbladet två reportage som handlar om ensamkommande unga män. Det ena reportaget handlar om de umbäranden dessa ensamkommande måste gå igenom på vägen till Sverige och de psykiska problem många ådrar sig. Det andra reportaget handlar om hur de söker akut hjälp hos Barn- och ungdomspsykiatrin för sina posttraumatiska stressyndrom. Svenska Dagbladet gör inte någon djupare analys av detta, men dessa två reportage sätter problematiken med de ensamkommande i blixtbelysning.

Continue reading Den ensamkommande tragedin

Turkiets roll i asylkrisen

Erdogan. Foto: Pixabay.

Under denna vecka håller EU och Turkiet på att förhandla fram ett avtal som ska reglera asylkrisen. I korthet innebär avtalet att EU ska få möjlighet att avvisa alla immigranter som kommer sjövägen mellan Turkiet och Grekland, för att därefter ta emot motsvarande antal syriska asylsökare. Dessutom ska Turkiet medverka till att upprätta säkerhetszoner för flyktingar i norra Syrien. Som kompensation begär Turkiet sex miljarder euro, visumfria resor för turkar till EU och att förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Turkiet återupptas och intensifieras. Men vad är egentligen Turkiets roll i kriget i Syrien och har president Erdoğan några bakomliggande planer med asylströmmarna?

Continue reading Turkiets roll i asylkrisen

The Need For Nations:
Hur nationerna undermineras

skanda-flaggan
Skända flaggan. Foto: Flickr.

Roger Scruton konstaterar i sin bok The Need For Nations att den västerländska demokratiska nationen är det mest beprövade och välfungerande styrelseskicket. Trots det håller just dessa nationsbyggen på att undermineras av de politiska och mediala etablissemangen. Politiker som är tillsatta av folket för att värna landets bästa fattar flera beslut och gör uttalanden som är direkt skadliga för nationen. Hur hänger det ihop?

Continue reading The Need For Nations:
Hur nationerna undermineras

The Need For Nations:
Alternativa styrelseskick

FN:s flagga. Foto: Wikipedia.

Den demokratiska västerländska nationen framhålls av Roger Scruton som den hittills bästa statsbildningen. Eller rättare sagt: det är det statsskick som har visat sig fungera bäst i praktiken. Men finns det trots allt några andra statsskick som förtjänar att granskas närmare? I detta inlägg analyseras klansamhället, den teokratiska staten, unionen och den nya världsordningen (New World Order) som alternativa styrelseskick.

Continue reading The Need For Nations:
Alternativa styrelseskick

The Need For Nations:
Fördelarna med en nation

Sveriges riksdag. Foto: Wikimedia Commons.

De senaste åren har flera svenska politiker, journalister och opinionsbildare uttryckt tveksamhet eller rent av förakt mot Sverige som nation. Före detta statsminister Fredrik Reinfeldt har bland annat sagt i en intervju:

”Ägs det här landet av dom som bott här i fyra generationer eller nån som hittat på nån gräns? Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit och det är vad dom gör av Sverige och för mig är det givet att det är det senare.”

Continue reading The Need For Nations:
Fördelarna med en nation