Den ensamkommande surrealismen

löfven-ensamkommande

De så kallade ”ensamkommande barnen” är förmodligen det största bedrägeriet Sverige har utsatts för. Medan övriga EU-länder har tagit emot ett tusental ”ensamkommande barn” tog Sverige emot hårresande 35,369 ”asylsökande barn”. Asylsökare som är eller utger sig för att vara barn åtnjuter flera förmåner som övriga asylsökare inte har. Bland annat har de rätt till mycket högre bidrag, de får snabbspår till HVB-boende, de har rätt att söka asyl på grund av särskilt ömmande omständigheter, och de kan inte avvisas till säkra orter i hemlandet om det inte finns en mottagande familj. Alla dessa generösa förmåner, som kom till under Moderaternas och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse, förutsätter dock att dessa asylsökare faktiskt är barn. Dock utförs sällan seriösa åldersbedömningar eftersom Barnläkarföreningen obstruerar att utföra medicinska tester. Istället får Migrationsverket göra psykologiska tester baserat på den historia asylsökarna presenterar. Personalen på Migrationsverket har fått direktiv att godta påståendet om asylsökarens ålder om denne inte ser ut att vara över 40 år. I de nordiska grannländerna, där det görs medicinska tester, bedöms cirka 75% vara över 18 år; i Sverige bedöms orwellskt nog majoriteten av ”barnen” att vara under 18 år. Dessa generösa förmåner i kombination med de undermånliga åldersbedömningarna har lett till en situation som har blivit fullständigt absurd, i det närmaste surrealistisk.

Fortsätt läsa Den ensamkommande surrealismen

Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Klarakvarter

Under 1960-talet revs i princip varenda centrum i Sverige. Anrika kulturbyggnader skövlades för att lämna plats åt betongkomplex med Domus och Konsum. Hårdast av alla städer drabbades Stockholm där Klarakvarteren demolerades på direktiv av det Socialdemokratiska partiet. Samtidigt byggdes miljonprogram upp som för tankarna till förortskomplexen i Sovjetunionen. Den officiella versionen var att städernas trafiksystem behövde moderniseras och att en miljon människor skulle urbaniseras under ”den gråa vågen”. Socialdemokraternas dolda agenda var dock att klippa banden till det borgerliga Sverige och kollektivisera folket. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av de socialdemokratiska byggnads- och rivningsprojekten på 1960-talet.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Skivrecension av Ett Nytt Tillsammans

TillÄventyrs

Alla politiska rörelser med självaktning ackompanjeras av en musikalisk proteströrelse. Protesterna mot Vietnamkriget backades upp av en mängd hippieband med låtar som The Fugs ”Exorcising the Evil Spirits from the Pentagon”, Country Joe And The Fish ”I-Feel-Like-I’m-Fixing-to-Die-Rag” och Edwin Starrs ”War (What is It Good For?)”. Hippierörelsen och Vietnamprotesterna kulminerade i en orgie av LSD, hasch och fritt sex på den hedonistiska Woodstockfestivalen 1969. Under 1970-talet i Sverige övergick hippierörelsen i den vänsterradikala proggen som nådde vissa framgångar med band som Blå Tåget och Nationalteatern. I USA på 1960-talet tog Nina Simone parti för den antirasistiska rörelsen och skrev bland annat låten ”Mississippi Goddam”, som censurerades i den amerikanska södern. Under Thatchers epok som premiärminister i Storbritannien på 1980-talet uppstod en liknande rörelse som opponerade sig mot järnladyns konservativa politik; Bob Dylans låt ”Maggie’s Farm” blev något av ett ledmotiv och tolkades av band som The Specials och The Blues Band. På 1990-talet var det radikalfeministernas tur att backas upp av riot grrrls; det var en rörelse med feministiska hardcore-band som Bikini Kill och Bratmobile från Washington D.C. Alla dessa band och rörelser har dock en sak gemensamt: de står till vänster politiskt.

Fortsätt läsa Skivrecension av Ett Nytt Tillsammans

Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning

Europol

Den senaste tiden har det kommit allt fler oroväckande signaler om säkerhetsläget i Sverige och Europa. Under 2015 utfördes fler islamistiska terrordåd än någonsin tidigare i Europa: Paris i januari, Köpenhamn i februari och Paris igen i november. I samband med det sista terrorattentatet i Paris höjde Säpo hotnivån till fyra på en femgradig skala eftersom de gjorde bedömingen att det förelåg ett konkret hot mot Sverige. Hotnivån ligger alltjämt kvar på den rekordhöga nivån.

Fortsätt läsa Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning

Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Köln

De senaste årens extrema asylinvandring från strikt muslimska länder till det sekulariserade och sexuellt frigjorda Sverige har lett till ett flertal sexuella trakasserier och våldtäkter. Under en längre tid har såväl media som polisen mörklagt problemen, men efter massövergreppen i Köln har problematiken kommit upp till ytan. Identitetsvänstern och radikalfeministerna har försökt relativisera och bortförklara problemen, samtidigt som allt fler konkreta åtgärder som separata bassänger har införts på olika badhus. RFSU planerar samtidigt att lansera en kampanj för att utbilda nyanlända i sexualundervisning; deras utbildningsmaterial hör dock till något av det mest bisarra och kontraproduktiva som har producerats.

Fortsätt läsa Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Är mediedrevet mot Margot Wallström iscensatt?

Wallstrom

Den senaste veckan har ett mediedrev blåst upp kring utrikesminister Margot Wallström. Skandalen kretsar kring en lägenhet hon har fått av fackförbundet Kommunal i Stockholms innerstad, samtidigt som de inte har släppt någon lägenhet till bostadskön på 16 år. Affären har lett till att Riksenheten mot korruption kommer att inleda en förundersökning om mutbrott. Det finns debattörer som anser att skandalen har fått orimliga proportioner. Kan det vara så att mediedrevet mot Margot Wallström är iscensatt för att peta henne från posten som utrikesminister? Det finns mycket som tyder på att det finns en komplott bakom den senaste tidens skandaler.

Fortsätt läsa Är mediedrevet mot Margot Wallström iscensatt?

Samhällskollaps och heterogenitet

husby

Allt fler tecken tyder på att det moderna samhället kan stå inför en kollaps. Forskarna inom resiliens brukar tala om peak energy, peak planet och peak economy. Varje sådant scenario skulle kunna leda till en allvarlig kris – och sammantaget skulle de kunna resultera i en kollaps. Samtidigt är Sveriges beredskap för en samhällskollaps sämre än någonsin tidigare. Oron för en kollaps har lett till att en prepper-rörelse har utvecklats såväl globalt som i Sverige. Ett område som dock har tystats ner i resiliensdebatten är invandringen till Sverige. Den stora asylinvandringen leder till stora påfrestningar på samhällets infrastruktur, landets finanser och en ger upphov till en heterogenitet som kan leda till splittring och upplopp vid en kollaps.

Fortsätt läsa Samhällskollaps och heterogenitet

Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

ÄrDuLönsam

Under den socialdemokratiska hegemonin förändrades den svenska skolan i grunden. Konkurrens, individuellt lärande och självständigt tänkande ersattes med kollektivt grupptänk. Det övergripande målet var att eleverna skulle utbildas till kuggar i samhällets maskineri. Under 1960-talet introducerades dagis och förskoleverksamhet i hela landet, vilket främst syftade till att få ut kvinnorna i arbetslivet. Det fanns även en dold agenda: att underminera kärnfamiljen och stärka kollektivet. Samtidigt gav ABF tiotusentals kurser som i många fall var osminkad propaganda för det socialdemokratiska partiet. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av det socialdemokratiska utbildningsväsendet på 1970-talet.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

Dags för Peter Wolodarski att avgå

dagens-nyheter-2

Kort efter att Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör för Dagens Nyheter i mars 2013 deklarerade han: ”Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik.” Agendasättande journalistik innebär i korthet att om en nyhet upprepas kommer läsekretsen att anse att nyheten är viktigare än andra. Med andra ord ville Wolodarski förändra Dagens Nyheter i en mer opinionsbildande riktning. Detta är en tradition som går tillbaka till 1960-talet när dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz övergav konservativ faktabaserad journalistik för liberalt opinionsbildande. Under Peter Wolodarskis ledning har dock Dagens Nyheters agendasättande journalistik, falsarier och mörkläggningar urartat i en sådan omfattning att det är rimligt att kräva hans avgång.

Fortsätt läsa Dags för Peter Wolodarski att avgå

Brave New Sweden:
Världssamvetet

Palme-vietnam

På 1960-talet inledde Socialdemokraterna en kampanj för att Sverige skulle bli hela världens samvete. Skolan, media och politiken genomsyrades av ett ur internationellt perspektiv unikt ställningstagande för u-länder. Världssamvetet som Socialdemokraterna lade grunden för på 1960-talet muterades dock sedermera till det mångkulturella samhället 1975, vilket slutligen degenerade till massinvandringen på 2010-talet.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Världssamvetet