Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Klarakvarter
Klarakvarteren rivs. Foto: Wikimedia Commons.

Under 1960-talet revs i princip varenda centrum i Sverige. Anrika kulturbyggnader skövlades för att lämna plats åt betongkomplex med Domus och Konsum. Hårdast av alla städer drabbades Stockholm där Klarakvarteren demolerades på direktiv av det Socialdemokratiska partiet. Samtidigt byggdes miljonprogram upp som för tankarna till förortskomplexen i Sovjetunionen. Den officiella versionen var att städernas trafiksystem behövde moderniseras och att en miljon människor skulle urbaniseras under “den gråa vågen”. Socialdemokraternas dolda agenda var dock att klippa banden till det borgerliga Sverige och kollektivisera folket. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av de socialdemokratiska byggnads- och rivningsprojekten på 1960-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Skivrecension av Ett Nytt Tillsammans

TillÄventyrs
Foto: Ett Nytt Tillsammans.

Alla politiska rörelser med självaktning ackompanjeras av en musikalisk proteströrelse. Protesterna mot Vietnamkriget backades upp av en mängd hippieband med låtar som The Fugs ”Exorcising the Evil Spirits from the Pentagon”, Country Joe And The Fish ”I-Feel-Like-I’m-Fixing-to-Die-Rag” och Edwin Starrs ”War (What is It Good For?)”. Hippierörelsen och Vietnamprotesterna kulminerade i en orgie av LSD, hasch och fritt sex på den hedonistiska Woodstockfestivalen 1969. Under 1970-talet i Sverige övergick hippierörelsen i den vänsterradikala proggen som nådde vissa framgångar med band som Blå Tåget och Nationalteatern. I USA på 1960-talet tog Nina Simone parti för den antirasistiska rörelsen och skrev bland annat låten ”Mississippi Goddam”, som censurerades i den amerikanska södern. Under Thatchers epok som premiärminister i Storbritannien på 1980-talet uppstod en liknande rörelse som opponerade sig mot järnladyns konservativa politik; Bob Dylans låt ”Maggie’s Farm” blev något av ett ledmotiv och tolkades av band som The Specials och The Blues Band. På 1990-talet var det radikalfeministernas tur att backas upp av riot grrrls; det var en rörelse med feministiska hardcore-band som Bikini Kill och Bratmobile från Washington D.C. Alla dessa band och rörelser har dock en sak gemensamt: de står till vänster politiskt.

Continue reading Skivrecension av Ett Nytt Tillsammans

Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning

Europol. Foto: Wikimedia Commons.

Den senaste tiden har det kommit allt fler oroväckande signaler om säkerhetsläget i Sverige och Europa. Under 2015 utfördes fler islamistiska terrordåd än någonsin tidigare i Europa: Paris i januari, Köpenhamn i februari och Paris igen i november. I samband med det sista terrorattentatet i Paris höjde Säpo hotnivån till fyra på en femgradig skala eftersom de gjorde bedömingen att det förelåg ett konkret hot mot Sverige. Hotnivån ligger alltjämt kvar på den rekordhöga nivån.

Continue reading Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning

Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Kölner Dom. Foto: Wikimedia Commons.

De senaste årens extrema asylinvandring från strikt muslimska länder till det sekulariserade och sexuellt frigjorda Sverige har lett till ett flertal sexuella trakasserier och våldtäkter. Under en längre tid har såväl media som polisen mörklagt problemen, men efter massövergreppen i Köln har problematiken kommit upp till ytan. Identitetsvänstern och radikalfeministerna har försökt relativisera och bortförklara problemen, samtidigt som allt fler konkreta åtgärder som separata bassänger har införts på olika badhus. RFSU planerar samtidigt att lansera en kampanj för att utbilda nyanlända i sexualundervisning; deras utbildningsmaterial hör dock till något av det mest bisarra och kontraproduktiva som har producerats.

Continue reading Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Är mediedrevet mot Margot Wallström iscensatt?

Margot Wallström. Foto: Wikimedia Commons.

Den senaste veckan har ett mediedrev blåst upp kring utrikesminister Margot Wallström. Skandalen kretsar kring en lägenhet hon har fått av fackförbundet Kommunal i Stockholms innerstad, samtidigt som de inte har släppt någon lägenhet till bostadskön på 16 år. Affären har lett till att Riksenheten mot korruption kommer att inleda en förundersökning om mutbrott. Det finns debattörer som anser att skandalen har fått orimliga proportioner. Kan det vara så att mediedrevet mot Margot Wallström är iscensatt för att peta henne från posten som utrikesminister? Det finns mycket som tyder på att det finns en komplott bakom den senaste tidens skandaler.

Continue reading Är mediedrevet mot Margot Wallström iscensatt?

Samhällskollaps och heterogenitet

Bilar brinner under Husbykravallerna. Foto: Wikimedia Commons.

Allt fler tecken tyder på att det moderna samhället kan stå inför en kollaps. Forskarna inom resiliens brukar tala om peak energy, peak planet och peak economy. Varje sådant scenario skulle kunna leda till en allvarlig kris – och sammantaget skulle de kunna resultera i en kollaps. Samtidigt är Sveriges beredskap för en samhällskollaps sämre än någonsin tidigare. Oron för en kollaps har lett till att en prepper-rörelse har utvecklats såväl globalt som i Sverige. Ett område som dock har tystats ner i resiliensdebatten är invandringen till Sverige. Den stora asylinvandringen leder till stora påfrestningar på samhällets infrastruktur, landets finanser och en ger upphov till en heterogenitet som kan leda till splittring och upplopp vid en kollaps.

Continue reading Samhällskollaps och heterogenitet

Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

S:t Görans gymnasium. Foto: Wikimedia Commons.

Under den socialdemokratiska hegemonin förändrades den svenska skolan i grunden. Konkurrens, individuellt lärande och självständigt tänkande ersattes med kollektivt grupptänk. Det övergripande målet var att eleverna skulle utbildas till kuggar i samhällets maskineri. Under 1960-talet introducerades dagis och förskoleverksamhet i hela landet, vilket främst syftade till att få ut kvinnorna i arbetslivet. Det fanns även en dold agenda: att underminera kärnfamiljen och stärka kollektivet. Samtidigt gav ABF tiotusentals kurser som i många fall var osminkad propaganda för det socialdemokratiska partiet. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av det socialdemokratiska utbildningsväsendet på 1970-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

Dags för Peter Wolodarski att avgå

DN-huset. Foto: Wikimedia Commons.

Kort efter att Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör för Dagens Nyheter i mars 2013 deklarerade han: ”Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik.” Agendasättande journalistik innebär i korthet att om en nyhet upprepas kommer läsekretsen att anse att nyheten är viktigare än andra. Med andra ord ville Wolodarski förändra Dagens Nyheter i en mer opinionsbildande riktning. Detta är en tradition som går tillbaka till 1960-talet när dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz övergav konservativ faktabaserad journalistik för liberalt opinionsbildande. Under Peter Wolodarskis ledning har dock Dagens Nyheters agendasättande journalistik, falsarier och mörkläggningar urartat i en sådan omfattning att det är rimligt att kräva hans avgång.

Continue reading Dags för Peter Wolodarski att avgå

Brave New Sweden:
Världssamvetet

Palme-vietnam
Olof Palme demonstrerar mot Vietnamkriget. Foto: Wikimedia Commons.

På 1960-talet inledde Socialdemokraterna en kampanj för att Sverige skulle bli hela världens samvete. Skolan, media och politiken genomsyrades av ett ur internationellt perspektiv unikt ställningstagande för u-länder. Världssamvetet som Socialdemokraterna lade grunden för på 1960-talet muterades dock sedermera till det mångkulturella samhället 1975, vilket slutligen degenerade till massinvandringen på 2010-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Världssamvetet

Brave New Sweden:
Propagandaministeriet

Sveriges Television. Foto: Wikimedia Commons.

“Av massmedia att döma förefaller Sverige styras av en totalitär diktatur. Press, radio och TV uppvisar en förvånansvärd likhet, som om de vore styrda av ett Propagandaministerium.”

Så inleder Roland Huntford om svensk massmedia i boken The New Totalitarians. Visserligen gällde kritiken svensk massmedia på 1970-talet då det bara fanns två statskontrollerade TV-kanaler, men mycket av strukturerna inom massmedia finns kvar än idag. Ett samtida exempel på konformiteten inom media är hur rapporteringen om invandringen har skötts de senaste decennierna: Propagandaministeriet från 1970-talet tycks ha återuppstått och beslutade att alla problem med invandring skulle mörkläggas. Den här artikeln handlar om hur Palme förvandlade SVT till ett politiskt propagandainstrument, hur DN blev agendasättande och hur nyspråket introducerades i Brave New Sweden på 1970-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Propagandaministeriet