Kollektiv intelligens

Kollektiv samverkan. Foto: Pixabay.

Under rätt förutsättningar är den kollektiva intelligensen överlägsen all annan mänsklig intelligens. Termen kollektiv intelligens bär anor från 1785 då Marquis de Condorcet lanserade juryteoremet. Detta teorem innebär att sannolikheten för en grupp att fatta rätt beslut ökar proportionellt med antalet medlemmar, förutsatt att varje medlem i genomsnitt fattar rätt beslut i mer än 50% av fallen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda i en stor grupp kommer sannolikheten för ett kollektivt korrekt beslut att konvergera mot 100%.

Continue reading Kollektiv intelligens

Sverige, 1984

Storebror ser dig. Foto: Wikimedia Commons.

I den världsberömda romanen 1984 beskriver George Orwell en dystopi i den fiktiva staten Oceanien. Landet är en diktatur som styrs av det maktfullkomliga Partiet. Befolkningen övervakas konstant av den totalitära regimen och manipuleras med hjärnkontroll. Huvudpersonen Winston Smith bor i provinsen Airstrip One och arbetar på Sanningsministeriet med att bearbeta och sprida Partiets propaganda. Individen är alltid underordnad staten och kontrolleras av dess totalitära maktmedel. De metoder som tillämpas för att hjärntvätta och kontrollera befolkningen är primärt nyspråk, historierevisionism, dubbeltänk, krimtänk och övervakning i ett storebrorssamhälle. Obehagligt nog finns det flera paralleller mellan Oceanien 1984 och Sverige 2015.

Continue reading Sverige, 1984

Tankesmedjorna bakom invandringen

Tankesmedja. Foto: Pixabay.

Att det finns ett antal tankesmedjor i Sverige känner förmodligen de flesta till. Att flera av dessa propagerar för massinvandring från tredje världen är dock mindre känt för allmänheten. Fenomenet förekommer i såväl socialdemokratiskt som liberalt kontrollerade tankesmedjor och deras systeroganisationer.

Continue reading Tankesmedjorna bakom invandringen

Invandring och arbetslöshet

Arbetsförmedlingen. Foto: Wikimedia Commons.

I massmedia förmedlas ofta bilden av att det arbetsgraden bland utländskt födda är samma eller till och med högre än bland inrikes infödda i Sverige. Dagens Nyheter har rapporterat att ”utrikesfödda har oftare jobb än andra”, vänstervinklade magasinet ETC skriver att ”det är falskt att påstå att ökad invandring ger högre arbetslöshet” och SVT har meddelat att ”ett syriskt kompetensregn faller över Sverige”. Nå, så hur väl stämmer då dessa agendasättande nyheter? Projekt Morpheus har grävt fram fakta och statistik för att få en tydligare bild av verkligheten på arbetsmarknaden.

Continue reading Invandring och arbetslöshet

Sweden’s extreme immigration politics

Svenska flaggan. Foto: Flickr.

Three decades ago Sweden was one of the world’s most developed countries with a top class school, low unemployment rate, low criminality and a welfare system that served as a role model. Now Sweden is facing a dramatical increase of criminality, unemployment rate, a welfare system that is cracking up and the worst decline of school results in OECD. How could it be this way? This article addresses an international audience with the intention to describe the background to Sweden’s decline and how it relates to the extreme immigration politics.

Continue reading Sweden’s extreme immigration politics

Kriminaliteten ökar visst i samhället

Frontpage

Massmedia rapporterar ofta om hur kriminaliteten minskar i samhället. Bland annat rapporterade DN direkt efter IKEA-mordet att det dödliga våldet minskar. På motsvarande sätt har tidningen ETC rapporterat att den upplevda tryggheten i samhället har ökat. Även SVT har rapporterat vid ett flertal tillfällen att brottsligheten minskar. Samtidigt rapporteras det om allt fler skottlossningar, våldtäkter, sprängdåd, mord och så vidare. Så minskar verkligen kriminaliteten i Sverige?

Continue reading Kriminaliteten ökar visst i samhället

Vänsterns retoriska knep

Retorikskola. Foto: Wikipedia.

Eftersom Sveriges asylmottagande står inför en veritabel kollaps blir det allt svårare att försvara landets generösa asylinvandring. Landets ministrar har helt enkelt ställts inför ett Mission Impossible. I ett sådant läge är det intressant att analysera vilka retoriska knep de rödgröna politikerna och journalisterna använder sig av medan det politiska korrekta skeppet håller på att sjunka.

Continue reading Vänsterns retoriska knep

Granskning av ETC:s bilaga om invandring

Granskning pågår. Foto: Pixabay.

Tidningen ETC har gett ut en bilaga om invandringen till Sverige. Reportaget belyser olika aspekter av migration och integration och kommer i princip till slutsatsen att invandringen enkom är till fördel för landet. Dessutom pekas alla som är kritiska till invandringen schablonmässigt ut som ”rasister”. Nu är det inte så enkelt, vilket den här granskningen kommer att visa.

Continue reading Granskning av ETC:s bilaga om invandring