Gökungarna

Gökunge. Foto: Wikipedia.

Under 2015 sökte 35,369 ensamkommande ungdomar asyl i Sverige. Jämfört med tidigare år är det en dramatisk ökning som nu ställer enormt stora krav på Migrationsverket och det svenska civilsamhället. Den okontrollerade ökningen håller dessutom på att sätta hela migrationsbudgeten ur balans och tvingar nu regeringen att öka upplåningen av statsskulden.

Tino Sanandaji redovisar på sin blogg nedanstående graf över det explosionsartade mottagandet av ensamkommande:

barn
Källa: Tino Sanadaji.

De ensamkommande kommer till största delen från Afghanistan. Eftersom de uppger sig för att vara barn har de rätt att söka uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Klausulen om särskilt ömmande omständigheter infördes i migrationslagstiftningen i juli 2014 efter hårda påtryckningar av Miljöpartiet som förespråkar fri invandring. För barn krävs inte synnerligen ömmande omständigheter, det räcker med den lägre graden särskilt ömmande skäl.

Asylsökare som utger sig för att vara ensamkommande barn har rätt till ett snabbspår till boende och får betydligt högre bidrag än övriga asylsökare. Vidare är det svårare att avvisa “ensamkommande barn” än vuxna till internflyktsalternativ, vilket är en plats inom hemlandet som anses vara säker. Det krävs dock mer för att ett “ensamkommande barn” ska kunna hänvisas till internflykt än en vuxen, bland annat måste det finnas någon form av omhändertagande av “barnet” på plats för att Migrationsverket ska kunna hänvisa barnet till en säker ort i hemlandet.

Jämfört med de andra nordiska länderna skenar mottagandet av de ensamkommande till Sverige. På Thoralfs blogg finns denna jämförelse mellan Sverige och övriga nordiska länder:

barn-norden-2
Källa: Thoralfs blogg.

Det är inte helt klarlagt vad den dramatiska ökningen beror på. Denna bloggare gör bedömningen “att Sverige har ett gott rykte bland ensamkommande barn” och “att barnen kan ha redan existerande nätverk i Sverige”. Andra mer kritiska bedömare anser att det är avsaknaden av medicinska ålderstester (som däremot utförs i de nordiska grannländerna), snabbspåret till boende, de höga bidragen och de höga trösklarna för internflyktsalternativ som lockar “ensamkommande” till Sverige.

Det initiala mottagandet av varje ensamkommande kostar i snitt en miljon SEK/år. Priset blir så högt för att de ensamkommande har rätt till mer vård, omsorg, utbildning och fritidsaktiviteter än övriga asylsökare. Dessutom läggs mottagandet ut på privata aktörer som ofta tar ut ockerpriser eftersom asylsystemet är överbelastat och Migrationsverket tvingas till paniklösningar. Schablonersättningen som staten ger kommunerna för en ensamkommande är 1900 SEK/dygn, men det kan i vissa fall bli högre än så. Verklig kostnad kan vara upp till 16.000 SEK/dygn i extremfall; det förekommer skräckexempel med ettor som hyrs ut till Migrationsverket för 68.850 SEK/månad. De ensamkommande åtnjuter även påkostade fritidsaktiviteter som golfkort och gymkort på Friskis Och Svettis.

Kostnaden för de ensamkommande beräknas till 27,6 miljarder SEK för 2016, vilket är i paritet med utgifterna för hela polisen och rättsväsendet. Migrationsverket har i oktober 2015 ställt samman nedanstående prognos för de ensamkommande under de kommande åren:

Antal ensamkommande:

2015 – 33.000
2016 – 24.000
2017 – 16.000
2018 – 11.000
2019 – 8.000

Beräknade kostnader för ensamkommande:

2016 – 27,6 miljarder SEK
2017 – 34,0 miljarder SEK
2018 – 29,5 miljarder SEK
2019 – 30,3 miljarder SEK

Andel av migrationens totala kostnader:

2016 – 46 %
2017 – 47 %
2018 – 42 %
2019 – 45 %

Vad som gör detta mottagande extra prekärt är att många av dessa barn i själva verket är vuxna. Merit Wager skriver i SvD:

”I Finland och Norge har det vid åldersbedömningar av påstått minderåriga asylsökande framkommit – även när bedömningarna gjorts ‘generöst’ – att ca 66 procent bedömts vara vuxna, och i Danmark befanns alltså 75 procent av de påstått minderåriga asylsökande som kom till landet under de tre första månaderna 2013 vara över 18 år gamla. Att det skulle vara en så stor diskrepans mellan Sverige och övriga nordiska länder vad gäller asylsökande ensamkommande ‘barns’ ålder ter sig högst osannolikt.”

Eftersom de ensamkommande utgör en så stor utgift för det svenska asylmottagandet borde det vara av yttersta vikt att kunna åldersbestämma dem. Dessvärre är ålderstesterna av de ensamkommande ett moras. Svenska Barnläkarföreningen har uppmanat sina medlemmar att inte längre göra medicinska åldersbedömningar åt Migrationsverket. Det utförs inte medicinska ålderstester eftersom de inte bedöms som tillförlitliga, delvis på grund av att det saknas referensgrupper för barn i Somalia, Afghanistan och övriga länder som de ensamkommande kommer ifrån. Istället utförs psykologiska tester baserade på de asylsökandes berättelser som orwellskt nog visar att majoriteten av de ensamkommande till Sverige är under 18 år. En handläggare på Migrationsverket vittnar på Merit Wagers blogg:

”Tyvärr är det så att Migrationsverkets enda kvarstående möjlighet att få till stånd någon form av medicinsk åldersutredning på ensamkommande barn har gått i graven i och med att Rättsmedicinalverket från årsskiftet 2014/2015 helt har slutat att göra åldersbedömningar baserade på tandröntgen. Handledsröntgen vägrar de flesta landsting sedan länge att göra. Avtalet mellan Migrationsverket och SöS på området, rann ut i sanden redan i höstas och lika bra var det eftersom svaret från dem endast bestod av ett kryss i en ruta vilket alltid innebar att den sökande ansågs vara minderårig. Något underlag till dessa ’bedömningar’ gavs inte.”

Hur Migrationsverket och sjukvården motiverar att psykologiska tester är mer tillförlitliga än medicinska är något av en gåta. Rimligtvis borde Migrationsverket och sjukvården med hög prioritet snabbt samla in referensdata från Somalia, Afghanistan eller övriga länder för att snabbt kunna utföra medicinska tester och därmed kunna avslöja bedrägerier och missbruk av asylrätten. Dessutom finns det moderna tester med blodprover och benmärgsprover som kan bedöma korrekt ålder inom ett intervall på några månader. Inom idrottsvärlden tillämpas även medicinska tester med goda resultat på barn och ungdomar i rekryteringssammanhang. Barnläkarföreningens ovilja att bistå Migrationsverket med medicinska ålderstester av ensamkommande är alltså politiskt betingad. Inom Barnläkarföreningen finns en oro för att bedöma några enstaka fall av ensamkommande som överåriga och därmed drabbas av mediedrev. Barnläkarföreningens obstruktion får även stöd från rättshaverister inom det juridiska systemet: Advokatsamfundets Anne Ramberg vill inte att advokater i rättsfall med ensamkommande ska medverka till åldersbedömningar. Inställningen från Barnläkarföreningen och Advokatsamfundet kan sammanfattas som: “Eftersom ensamkommande under 18 år har rätt till asyl, ska endast ålderstester som visar att de är under 18 år beaktas.” Detta är givetvis rättsvidrigt eftersom det är en korrekt åldersbedömning som måste göras för att asylprövningen ska bli legitim.

Som om det inte vore nog med det har det läckt information från en handläggare på Migrationsverket:

“Vi fick order om att om personen inte ser ut att vara 40 år eller äldre skulle vi godta påståendet att den är barn.”

En politiker som har påtalat dessa missförhållanden är centerpartisten Staffan Danielsson som skrev i Dagens Samhälle:

”I frågan om att kontrollera asylsökandes ålder är Migrationsverket utomordentligt passivt, och accepterar regelmässigt den asylsökandes egna uppgifter, trots att det är uppenbart att det finns mycket starka skäl för att uppge en ålder under 18 år, eftersom man då erhåller en förmånligare asylprövning samt betydligt större resurser.

Det är också uppenbart att en viktig orsak till att så extremt hög andel ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige är just vår mycket generösa åldersbedömning relativt övriga länder i Norden och EU. Medan övriga EU-länder i betydande utsträckning gör exempelvis handleds- och tandröntgen för att med rimlig säkerhet fastställa åldern i tveksamma fall sker detta numera knappast alls i Sverige, bland annat beroende på stor tveksamhet från barnläkare och Barnläkarföreningen.”

Danielsson fick dock utstå hård kritik från sina partikollegor i Centerpartiet, som förespråkar en liberal invandringspolitik, och han tvingades att backa från sina krav. Förfarandet påminner om hur Tobias Billström tvingades pudla om sitt påstående om ”volymer” år 2013. Det råder alltså ett kraftigt tabu kring mottagandet av de ensamkommande. Detta har inte minst märkts i massmedia, som har gjort flera reportage om ensamkommande utan att kritiskt ifrågasätta deras verkliga ålder.

Göteborgs-Posten gjorde nyligen ett reportage om en ensamkommande som utgav sig för att vara 16 år. Vid en närmare granskning visade det sig att han i själva verket var 24 år och bland annat har varit registrerad på en dejtingsajt sedan 2008. Efter hård kritik reviderade Göteborgs-Posten reportaget om denne ensamkommande.

Samma vecka gjorde SvD ett reportage med den närmast tragikomiska titeln ”Ensamkommande flyktingbarn allt yngre”. I reportaget förekommer en man som uppger sig vara 17 år, men som enligt hans egen Badoo-profil är 30 år.

Som om det inte vore nog med det gjorde tidningen Hela Hälsingland samma vecka ett reportage om ensamkommande. På bilden visas dock två män med kraftig skäggväxt och rynkor.

Det här är alltså ett axplock av tre reportage i mainstreammedia under en enda vecka. Det som gör situationen så absurd är att inga kritiska frågor ställs till dessa män om deras verkliga ålder. Journalisterna har helt slutat tänka kritiskt utan accepterar förbehållningslöst männens berättelser, trots att en enkel sökning på sociala medier kan avslöja deras verkliga ålder. Problematiken med korrekta åldersbestämningar av de ensamkommande genomsyrar alltså såväl Migrationsverket, sjukvården, Advokatsamfundet som massmedia.

Ytterligare ett exempel på hur absurt systemet med åldersbedömningar har blivit är en ensamkommande som först bedömdes vara 16 år av Migrationsverket. Efter att han hade begått en våldtäkt skrevs hans dock ålder omedelbart upp till 21 år så att han skulle kunna gripas av polis. Åklagaren ansåg att “det krävdes väldigt starka skäl för att en 16-åring ska begäras häktad, men inte lika starka för en 21-åring”. Det är direkt orwellskt att en ensamkommandes ålder helt plötsligt kan justeras upp med fem år när han blir misstänkt för ett brott. Frågan som infinner sig är om sjukvården och Migrationsverket visste om att han var 21 år från början? Varför redovisades i så fall inte den rätta åldern i Migrationsverkets första utredning?

Utbildningsminister Gustaf Fridolin har nyligen föreslagit att de ensamkommande ska placeras i andra klass i lågstadiet eftersom de i många fall saknar adekvat utbildning. Fridolin anser att det är helt i sin ordning att sätta en fjortonåring i andra klass:

”Ja. Den lag vi har i dag innebär att åldern bara är en faktor bland flera som ska vägas in när man gör en årskursplacering. Och det är klart att det funkar ju inte att säga till en elev att du har aldrig gått i skola innan, nu sätter vi dig i åk 8 och så har du 1,5 år på dig att klara detta.”

Då har Fridolin inte tagit med i beräkningarna att många av de ensamkommande är betydligt äldre än så. Är han lika positiv till att placera män som är 20-30 år bland åttaåringar?

Många av de ensamkommande tar i ett senare skede resten av sin familj till Sverige, vilket leder till ännu större påfrestningar på asylbudgeten eftersom det inte finns några försörjningskrav på anhöriginvandringen. Enligt statistik från 2015 gick det 977 anhöriginvandrare på 1488 ensamkommande. Det leder givetvis till frågan hur ensamkommande dessa ungdomar och män i själva verket är. På bloggen Invandring Och Mörkläggning finns denna statistik över anhöriginvandring till ensamkommande:

anhörig
Källa: Invandring och mörkläggning.

I radioprogrammet “De desillusionerade humanisterna” i Föregångslandet i P1 beskrivs problematiken med de ensamkommande förvånansvärt öppet och ärligt. I detta program framkommer det med önskvärd tydlighet att “de ensamkommande” i de allra flesta fall är utskickade av sina familjer att söka asyl i Sverige. Många av “de ensamkommande” är ovilliga att utföra den riskabla resan och etablera sig i Sverige, men de gör det ändå för att få bidrag som de kan skicka hem till sin familj i Afghanistan. I programmet finns det även flera ögonvittnesskildringar om att de flesta “ensamkommande barn” i själva verket är vuxna män. Programmet är väl värt att lyssna på i sin helhet.

Självklart är det dysfunktionella systemet med åldersbestämningarna ytterst allvarligt med tanke på de enorma kostnaderna för de ensamkommande. Ungefär halva Migrationsverkets budget går nu åt till de ensamkommande. Ökningen i migrationskostnaderna har tvingat regeringen till nedskärningar i den övriga välfärden, skattehöjningar och nedskärningar i biståndet till UNHCR. Regeringen planerar överföringar på 60% från biståndsbudgeten för att finansiera det kostsamma asylmottagandet i Sverige. Utrikesdepartementet gör bedömningen att en så stor nedskärning av biståndsbudgeten skulle orsaka att barn i fattiga länder får avbryta sin skolgång och att fler mödrar kan komma att avlida till följd av förlossningar. Den feministiska regeringen prioriterar alltså ett vansinnigt dyrt mottagande av ensamkommande ungdomar och män istället för att hjälpa kvinnor och barn i flyktinglägren i krigets närområden. Det är inte en humanitär politik.

Regeringen och oppositionen (utom V och SD) har nyligen kommit överens om nya regler för migrationspolitiken. I denna uppgörelse kommer temporära uppehållstillstånd att utfärdas – med undantag för ensamkommande som fortfarande har rätt till permanenta uppehållstillstånd. Den enskilt största utgiftsposten kommer alltså inte att påverkas nämvärt av den nya migrationsuppgörelsen.

De “ensamkommande flyktingbarnen” är det svenska asylsystemets gökungar eftersom de tränger undan andra behov i asylsystemet. Dessutom är de i de många fall varken ensamkommande, flyktingar eller barn. De dysfunktionella åldersbedömningarna, de permanenta uppehållstillståden, de skenande kostnaderna och de generösa reglerna för anhöriginvandring håller på att underminera såväl ekonomin som förtroendet för hela asylsystemet. Regeringen och oppositionen borde omedelbart ompröva sin migrationsuppgörelse för att stävja detta missbruk av asylrätten.

10 thoughts on “Gökungarna”

 1. I’m a PhD student in Sweden and found your blog by accident. I read your updates (with the help of Google Translate) regularly and it actually panics me. How come that Swedes do not react?

  1. Hi Sam. Thanks for reading my blog. The problem is that the Swedish society is paralyzed with a political correct issue, which prevents the majority from speaking freely about the taboo of mass immigration. Mainstream media is also biased and covers up or censors any news that are unbenefitial for the immigration. That is really the problem in a nutshell. The past days, when the mass immigration has become uncontrollable, parts of the population, media and the politicians have woken up and proclaims more restrictive immigation politics. It remains to be seen if the immigration can be stopped in practice, or if we have reached the point beyond no return. Still, there are people that truly believe that Sweden should welcome all refugees and immigrants from the third world, even if that will completely destroy the social systems. Yes, it is scary. A Russian friend of mine has also reacted and he thinks that the media in Sweden is as baised as in Putin’s Russia. That is a sign of how bad the situation has become.

 2. Sadly, I’ve observed the same in Sweden as your Russian friend. I’m born and raised in a country run under religion dictatorship and it appears to me that similar is happening in Sweden, but under the name of “equality”. We are biologically, physically, culturally, mentally, etc. different and we should embrace that instead of denying it. Well, we all deserve to be treated equally and granted equal opportunities, which is not the case in Sweden, sadly!

  1. Thanks for your observations. In fact, many well educated immigrants who come here to study or work are very observative to the absurd media climate and political correctness in Sweden. You and my Russian friend can compare the situation in Sweden with how a dictatorship and censorship actually develops. My Russian friend claims that the Swedish media’s political correct censorship is fully comparable to Putin’s state controlled media. He escaped from Russia to get away from the censorship, but he is sad to have entered a new one. Hopefully this blog will help some Swedish people to wake up before it is too late…

 3. Gökungar! Verkligen en bra beskrivning. Dessa gökungar får även chansen att ta upp plats för våra svenska ungdomar. Familjehemsplatser som köps upp,till ett betydligt högre pris,än vad socialförvaltningen ger.

 4. Efter att läst “gökungen” är jag så frustrerad att jag inte ens kan sätta ord på den avsky jag känner mot de politiker som försatt mitt land och folk i denna grymma situation.
  Finns det överhuvudtaget någon straffskala i det Svenska lagutrymmet som kommer ens i närheten av vad ett sådant förräderi bör rendera dessa personer.
  Är nu sedan en tid pensionär och försöker leva på de smulor som blir över efter det kalas som bla. dessa sk. ensamkommande”barn” blir bjudna på. 1.900 sekr/dygn. 57.000 sekr/månaden en lön som en arbetare endast kan drömma om.
  Detta är mer än jag tjänade efter ett helt livs arbete (slutlön 30.800) under vilken tid jag fostrade och försörjde en familj med 3 barn (alla under 18 år).
  Det är också oerhört provocerande att mig.verket betlar 68 tusen för en etta när det finns svenskar som inte ens har tak över huvudet.
  Allt detta kan inte sluta med annat än omätbar misär för det svenska samhället, politiker ej inkluderade de lever inte i vår värld.
  Efter två mandatperioder skulle våra politiker tvingas ut i det samhälle de skapat, då skulle det bli annat ljud i skällan. Inga fallskärmar inga extra bonusar inga extra pengar från tidigare uppdrag, nej bara försöka leva på de, som de tycks tro, frikostiga pensioner som vi som skapat detta Sverige har att hanka oss fram på.

Comments are closed.

%d bloggers like this: