Bröd och skådespel åt folket

aa-Roman-decadence
Det dekadenta Rom under antiken. Foto: Wikimedia Commons.

Bröd och skådespel (latin: panem et circenses) är ett uttryck som myntades av den romerske diktaren Decimus Junius Juvenalis (60-130 e.Kr.). Juvenalis var en satiriker och tänkare som kritiserade det romerska rikets sönderfall. Enligt honom hade romarna gått ifrån att vara ett modigt folk härförda av legionärer till ett dekadent släkte.

Continue reading Bröd och skådespel åt folket

Mission Impossible

Invandringspolitiken är en återvändsgränd. Foto: Pixabay.

Regeringens ministrar talar ofta om asylkatastrofen som en “utmaning” som kan lösas bara man “tar ansvar”. I själva verket har de ställts inför ett Mission Impossible. I takt med att migrationsströmmarna eskalerar till Sverige har deras möjligheter att bedriva en konstruktiv och ansvarstagande politik pulveriserats. Men vad beror den tomma retoriken och de verkningslösa åtgärderna på?

Continue reading Mission Impossible

Om oikofobi och nyrasism

Martin Luther King Jr. Foto: NPS.gov.

Begreppet oikofobi myntades år 2004 av den brittiske filosofen Roger Scruton i boken The Need For Nations. Begreppet innebär i korthet ett självförakt för den egna hembygden, sederna och traditionerna. George Orwell närmade sig också oikofobin då han beskrev en utbredd ”negativ nationalism” i Europa med vilket han avsåg ett masochistiskt självhat ägnat att utplåna den egna värdegrunden.

Continue reading Om oikofobi och nyrasism

Be this guy

landmesserCloseup
August Landmesser. Foto: Wikimedia Commons.

De flesta inser inte allvaret i asylkaoset som har drabbat Sverige. De flesta vill och tror fortfarande att Sverige kan vara ”den humanitära stormakten” för evigt. Det beror på att vi lever i DDR-Sverige där PK-doktrinen håller sitt grepp om massmedia och politiken. Men bakom kulisserna faller det tidigare så trygga Sverige samman i allt snabbare takt. Bara idag (!) har följande rapporterats:

Continue reading Be this guy

PK-doktrinen

No political correctness. Foto: Wikimedia Commons.

Alla årtionden har präglats av olika politiska och mediala strömningar. På 1970-talet härskade vänsterns ideologier, under 1980-talet rådde yuppie-eran, på 1990-talet firade ironin stora triumfer och på 2000-talet svängde pendeln tillbaka åt det mer seriösa hållet. Man kan alltså skönja ett mönster av reaktioner och motreaktioner genom decennierna.

Continue reading PK-doktrinen

Gökungarna

Gökunge. Foto: Wikipedia.

Under 2015 sökte 35,369 ensamkommande ungdomar asyl i Sverige. Jämfört med tidigare år är det en dramatisk ökning som nu ställer enormt stora krav på Migrationsverket och det svenska civilsamhället. Den okontrollerade ökningen håller dessutom på att sätta hela migrationsbudgeten ur balans och tvingar nu regeringen att öka upplåningen av statsskulden.

Continue reading Gökungarna

Researchgruppen

Stimme_der_DDR_svg
Stimme der DDR. Foto: Wikimedia Commons.

Den tredje statsmakten, det vill säga massmedia, har som huvudsaklig uppgift att övervaka den första och andra statsmakten. I detta sammanhang är regeringen den första statsmakten och riksdagen den andra. I DDR-Sverige råder dock i vissa fall en omvänd ordning: där granskas medborgarna i stället för makthavarna.

Continue reading Researchgruppen

Det är inte 1930-tal längre

Nej till nazism. Foto: Pixabay.

Henrik Arnstad hävdar ständigt och jämt att det svenska samhället genomsyras av rasism och fascism. Han drar ofta paralleller till 1930-talet då fascismen och nazismen frodades i Europa och tycker sig skönja samma mönster i dagens Sverige. Bonniers har gett ut boken ”Älskade fascism” där han får torgföra sina teorier om hur genomsyrat hela Sverige är av rasism. Han har även fått massmedias välsignelse och har fått breda ut sig i såväl DN som i SVT:s debattprogram där han ständigt pekar ut SD som ett fascistiskt parti. Dessutom har Stefan Löfven lystrat till Arnstads budskap och och skriver i DN:

Continue reading Det är inte 1930-tal längre

Chockdoktrinen

Chock. Foto: Pixabay.

Chockdoktrinen beskrevs ursprungligen av Naomi Klein i hennes bok med samma namn. Naomi Klein hävdar i denna bok att liberala reformer kan genomföras effektivast när individerna i ett samhälle befinner sig i ett tillstånd av chock och därmed är desorienterade. Enligt Klein har chockdoktrinen sitt ursprung bland ekonomen Milton Friedmans lärjungar i Chicagoskolan; doktrinen har bland annat tillämpats i Chile, Kina och Polen.

Continue reading Chockdoktrinen