Vänsterns retoriska knep

retorik

Eftersom Sveriges asylmottagande står inför en veritabel kollaps blir det allt svårare att försvara landets generösa asylinvandring. Landets ministrar har helt enkelt ställts inför ett Mission Impossible. I ett sådant läge är det intressant att analysera vilka retoriska knep de rödgröna politikerna och journalisterna använder sig av medan det politiska korrekta skeppet håller på att sjunka.

Fortsätt läsa Vänsterns retoriska knep

Granskning av ETC:s bilaga om invandring

ec

Tidningen ETC har gett ut en bilaga om invandringen till Sverige. Reportaget belyser olika aspekter av migration och integration och kommer i princip till slutsatsen att invandringen enkom är till fördel för landet. Dessutom pekas alla som är kritiska till invandringen schablonmässigt ut som ”rasister”. Nu är det inte så enkelt, vilket den här granskningen kommer att visa.

Fortsätt läsa Granskning av ETC:s bilaga om invandring

Till alternativmedias försvar

alt-media

Den senast tiden har Avpixlat hängts ut i massmedia för att ha uppmanat till bränder av asylboenden. Detta är givetvis helt felaktigt – inga sådana uppmaningar har någonsin förekommit. Däremot har Mona Sahlin och SVT fokuserat på ett fåtal tveksamma kommentarer i Avpixlats kommentarsfält som har slunkit igenom moderatorernas nät. Detta manifesterades i SVT:s Agenda i en debatt mellan Mona Sahlin (S) och Linus Bylund (SD). I bakgrunden visades ett antal rasistiska kommentarer från en nynazistiskt sajt som inte har någon koppling till Avpixlat, medan Bylund som inte heller har någon koppling till Avpixlat ställdes till svars för dessa. Detta är givetvis extremt oprofessionell, hårdvinklad och agendasättande journalistik.

Fortsätt läsa Till alternativmedias försvar

Demokraturen Sverige sedd utifrån

 

sweden

Flera personer med utländsk bakgrund har hört av sig till mig om situationen i Sverige. En del känner jag personligen, andra har kontaktat mig anonymt via denna blogg. Alla har två saker gemensamt: de kommer från diktaturer eller auktoritära regimer med censurerade medier – och de ser liknande tendenser i dagens Sverige idag.

Fortsätt läsa Demokraturen Sverige sedd utifrån

Så kom romerna i arbete

Rhist-img-61-12

“Man kan inte förbjuda fattigdom”, är Stefan Löfvens favoritargument för att man inte kan förbjuda tiggeri. Logiken i det påståendet haltar betänkligt. Välstånd och rikedom uppnår man i allmänhet genom utbildning och arbete. Om en person fortsätter att tigga består däremot fattigdomen. Ett mer konstruktivt påstående vore: ”man ska försöka få människor i arbete”.

Fortsätt läsa Så kom romerna i arbete

Bröd och skådespel åt folket

aa-Roman-decadence

Bröd och skådespel (latin: panem et circenses) är ett uttryck som myntades av den romerske diktaren Decimus Junius Juvenalis (60-130 e.Kr.). Juvenalis var en satiriker och tänkare som kritiserade det romerska rikets sönderfall. Enligt honom hade romarna gått ifrån att vara ett modigt folk härförda av legionärer till ett dekadent släkte.

Fortsätt läsa Bröd och skådespel åt folket

Mission Impossible

mi

Regeringens ministrar talar ofta om asylkatastrofen som en “utmaning” som kan lösas bara man “tar ansvar”. I själva verket har de ställts inför ett Mission Impossible. I takt med att migrationsströmmarna eskalerar till Sverige har deras möjligheter att bedriva en konstruktiv och ansvarstagande politik pulveriserats. Men vad beror den tomma retoriken och de verkningslösa åtgärderna på?

Fortsätt läsa Mission Impossible

Om oikofobi och nyrasism

martin-luther

Begreppet oikofobi myntades år 2004 av den brittiske filosofen Roger Scruton i boken The Need For Nations. Begreppet innebär i korthet ett självförakt för den egna hembygden, sederna och traditionerna. George Orwell närmade sig också oikofobin då han beskrev en utbredd ”negativ nationalism” i Europa med vilket han avsåg ett masochistiskt självhat ägnat att utplåna den egna värdegrunden.

Fortsätt läsa Om oikofobi och nyrasism

Be this guy

landmesserCloseup

De flesta inser inte allvaret i asylkaoset som har drabbat Sverige. De flesta vill och tror fortfarande att Sverige kan vara ”den humanitära stormakten” för evigt. Det beror på att vi lever i DDR-Sverige där PK-doktrinen håller sitt grepp om massmedia och politiken. Men bakom kulisserna faller det tidigare så trygga Sverige samman i allt snabbare takt. Bara idag (!) har följande rapporterats:

Fortsätt läsa Be this guy