Asylinvandring är inte arbetskraftsinvandring

Indiska tekniker. Foto: Wikimedia Commons.

Två vanliga argument som invandringsliberalerna har fört fram de senaste åren är att ”Sverige har en åldrande befolkning” och att ”invandringen är en tillgång”. Bland annat uttalade sig Stefan Löfven om detta i partiledarutfrågningen i SVT inför valet 2014; sammanfattningsvis ansåg Löfven att flyktingarna är en tillgång för Sverige, att de är välutbildade och att de ”bara” behövde valideras för att komma in på arbetsmarknaden. På den liberala kanten hävdade EU-parlamentarikern Cecilia Wikström i en debattartikel: ”Utan invandring kan vi inte försörja de gamla”. Vidare har Moderaterna har gjort flera svepande uttalanden om vikten av ”öppenhet” där de friskt blandar samman arbetskraftsinvandring, asylinvandring och handelsförbindelser. Vidare har Hillevi Engström (f.d. arbetsmarknadsminister) och Gunilla Carlsson (f.d. biståndsminister) hävdat om att ”somalier är entreprenörer”. Hur väl rimmar då dessa påståenden med den stora asylinvandringen till Sverige? Inte så bra, ska det visa sig.

Continue reading Asylinvandring är inte arbetskraftsinvandring

Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Kölner Dom. Foto: Wikimedia Commons.

De senaste årens extrema asylinvandring från strikt muslimska länder till det sekulariserade och sexuellt frigjorda Sverige har lett till ett flertal sexuella trakasserier och våldtäkter. Under en längre tid har såväl media som polisen mörklagt problemen, men efter massövergreppen i Köln har problematiken kommit upp till ytan. Identitetsvänstern och radikalfeministerna har försökt relativisera och bortförklara problemen, samtidigt som allt fler konkreta åtgärder som separata bassänger har införts på olika badhus. RFSU planerar samtidigt att lansera en kampanj för att utbilda nyanlända i sexualundervisning; deras utbildningsmaterial hör dock till något av det mest bisarra och kontraproduktiva som har producerats.

Continue reading Från taharrush till RFSU:s sexualundervisning

Samhällskollaps och heterogenitet

Bilar brinner under Husbykravallerna. Foto: Wikimedia Commons.

Allt fler tecken tyder på att det moderna samhället kan stå inför en kollaps. Forskarna inom resiliens brukar tala om peak energy, peak planet och peak economy. Varje sådant scenario skulle kunna leda till en allvarlig kris – och sammantaget skulle de kunna resultera i en kollaps. Samtidigt är Sveriges beredskap för en samhällskollaps sämre än någonsin tidigare. Oron för en kollaps har lett till att en prepper-rörelse har utvecklats såväl globalt som i Sverige. Ett område som dock har tystats ner i resiliensdebatten är invandringen till Sverige. Den stora asylinvandringen leder till stora påfrestningar på samhällets infrastruktur, landets finanser och en ger upphov till en heterogenitet som kan leda till splittring och upplopp vid en kollaps.

Continue reading Samhällskollaps och heterogenitet

Invandring och arbetslöshet

Arbetsförmedlingen. Foto: Wikimedia Commons.

I massmedia förmedlas ofta bilden av att det arbetsgraden bland utländskt födda är samma eller till och med högre än bland inrikes infödda i Sverige. Dagens Nyheter har rapporterat att ”utrikesfödda har oftare jobb än andra”, vänstervinklade magasinet ETC skriver att ”det är falskt att påstå att ökad invandring ger högre arbetslöshet” och SVT har meddelat att ”ett syriskt kompetensregn faller över Sverige”. Nå, så hur väl stämmer då dessa agendasättande nyheter? Projekt Morpheus har grävt fram fakta och statistik för att få en tydligare bild av verkligheten på arbetsmarknaden.

Continue reading Invandring och arbetslöshet

Sweden’s extreme immigration politics

Svenska flaggan. Foto: Flickr.

Three decades ago Sweden was one of the world’s most developed countries with a top class school, low unemployment rate, low criminality and a welfare system that served as a role model. Now Sweden is facing a dramatical increase of criminality, unemployment rate, a welfare system that is cracking up and the worst decline of school results in OECD. How could it be this way? This article addresses an international audience with the intention to describe the background to Sweden’s decline and how it relates to the extreme immigration politics.

Continue reading Sweden’s extreme immigration politics

Mission Impossible

Invandringspolitiken är en återvändsgränd. Foto: Pixabay.

Regeringens ministrar talar ofta om asylkatastrofen som en “utmaning” som kan lösas bara man “tar ansvar”. I själva verket har de ställts inför ett Mission Impossible. I takt med att migrationsströmmarna eskalerar till Sverige har deras möjligheter att bedriva en konstruktiv och ansvarstagande politik pulveriserats. Men vad beror den tomma retoriken och de verkningslösa åtgärderna på?

Continue reading Mission Impossible

Gökungarna

Gökunge. Foto: Wikipedia.

Under 2015 sökte 35,369 ensamkommande ungdomar asyl i Sverige. Jämfört med tidigare år är det en dramatisk ökning som nu ställer enormt stora krav på Migrationsverket och det svenska civilsamhället. Den okontrollerade ökningen håller dessutom på att sätta hela migrationsbudgeten ur balans och tvingar nu regeringen att öka upplåningen av statsskulden.

Continue reading Gökungarna

Chockdoktrinen

Chock. Foto: Pixabay.

Chockdoktrinen beskrevs ursprungligen av Naomi Klein i hennes bok med samma namn. Naomi Klein hävdar i denna bok att liberala reformer kan genomföras effektivast när individerna i ett samhälle befinner sig i ett tillstånd av chock och därmed är desorienterade. Enligt Klein har chockdoktrinen sitt ursprung bland ekonomen Milton Friedmans lärjungar i Chicagoskolan; doktrinen har bland annat tillämpats i Chile, Kina och Polen.

Continue reading Chockdoktrinen