Brave New Sweden:
Välfärden som instrument för kontroll

Socialstyrelsen. Foto: Wikimedia Commons.

I boken The New Totalitarians beskriver Roland Huntford hur Socialdemokraterna på 1970-talet upphöjde välfärden till en helig graal, vilken kom att stå över materialism, rättssystem och religion. Han hävdar att Socialdemokraterna rent av utnyttjade välfärden som ett instrument för att uppnå kontroll.

Continue reading Brave New Sweden:
Välfärden som instrument för kontroll

Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Klarakvarter
Klarakvarteren rivs. Foto: Wikimedia Commons.

Under 1960-talet revs i princip varenda centrum i Sverige. Anrika kulturbyggnader skövlades för att lämna plats åt betongkomplex med Domus och Konsum. Hårdast av alla städer drabbades Stockholm där Klarakvarteren demolerades på direktiv av det Socialdemokratiska partiet. Samtidigt byggdes miljonprogram upp som för tankarna till förortskomplexen i Sovjetunionen. Den officiella versionen var att städernas trafiksystem behövde moderniseras och att en miljon människor skulle urbaniseras under “den gråa vågen”. Socialdemokraternas dolda agenda var dock att klippa banden till det borgerliga Sverige och kollektivisera folket. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av de socialdemokratiska byggnads- och rivningsprojekten på 1960-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

S:t Görans gymnasium. Foto: Wikimedia Commons.

Under den socialdemokratiska hegemonin förändrades den svenska skolan i grunden. Konkurrens, individuellt lärande och självständigt tänkande ersattes med kollektivt grupptänk. Det övergripande målet var att eleverna skulle utbildas till kuggar i samhällets maskineri. Under 1960-talet introducerades dagis och förskoleverksamhet i hela landet, vilket främst syftade till att få ut kvinnorna i arbetslivet. Det fanns även en dold agenda: att underminera kärnfamiljen och stärka kollektivet. Samtidigt gav ABF tiotusentals kurser som i många fall var osminkad propaganda för det socialdemokratiska partiet. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av det socialdemokratiska utbildningsväsendet på 1970-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Är du lönsam, lille vän?

Brave New Sweden:
Världssamvetet

Palme-vietnam
Olof Palme demonstrerar mot Vietnamkriget. Foto: Wikimedia Commons.

På 1960-talet inledde Socialdemokraterna en kampanj för att Sverige skulle bli hela världens samvete. Skolan, media och politiken genomsyrades av ett ur internationellt perspektiv unikt ställningstagande för u-länder. Världssamvetet som Socialdemokraterna lade grunden för på 1960-talet muterades dock sedermera till det mångkulturella samhället 1975, vilket slutligen degenerade till massinvandringen på 2010-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Världssamvetet

Brave New Sweden:
Propagandaministeriet

Sveriges Television. Foto: Wikimedia Commons.

“Av massmedia att döma förefaller Sverige styras av en totalitär diktatur. Press, radio och TV uppvisar en förvånansvärd likhet, som om de vore styrda av ett Propagandaministerium.”

Så inleder Roland Huntford om svensk massmedia i boken The New Totalitarians. Visserligen gällde kritiken svensk massmedia på 1970-talet då det bara fanns två statskontrollerade TV-kanaler, men mycket av strukturerna inom massmedia finns kvar än idag. Ett samtida exempel på konformiteten inom media är hur rapporteringen om invandringen har skötts de senaste decennierna: Propagandaministeriet från 1970-talet tycks ha återuppstått och beslutade att alla problem med invandring skulle mörkläggas. Den här artikeln handlar om hur Palme förvandlade SVT till ett politiskt propagandainstrument, hur DN blev agendasättande och hur nyspråket introducerades i Brave New Sweden på 1970-talet.

Continue reading Brave New Sweden:
Propagandaministeriet

Brave New Sweden:
De slutna sällskapen

Saltsjöbadsavtalet skrivs under. Foto: Wikimedia Commons.

Brave New Sweden är undertiteln till boken The New Totatalitarians av Roland Huntford. Han är en brittisk journalist som arbetade för tidningen The Observer under många år i Sverige på 1960- och 1970-talen. Ur sitt internationella perspektiv gjorde han flera observationer av hur Socialdemokraterna stärkte greppet om Sverige genom att bygga upp välfärdsstaten – samtidigt som de kvävde demokratin och yttrandefriheten i landet. Huntford gick så långt att han jämförde det socialdemokratiska Sverige med Aldous Huxleys dystopi Brave New World. Huntfords bok är en ögonöppnare på flera plan och ger flera viktiga ledtrådar till hur demokratin och yttrandefriheten är så svagt förankrade i Sverige, vilket bland har lett till brutala rivningar på 1960-talet, massinvandring på 2010-talet och beslutsfattande i slutna sällskap. Book News recenserade boken så här: “I know of no study of totalaritism that is so organized, so thorough, and so instructive as this book.” Projekt Morpheus refererar och kommenterar The New Totatalitarians i en artikelserie. I detta inledande avsnitt beskrivs Socialdemokratins historia, LO:s inflytande, riksdagens svaga ställning samt de slutna sällskapen där många beslut de facto fattas.

Continue reading Brave New Sweden:
De slutna sällskapen