The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser

Det natursköna Kashmir. Där rasar en konflikt mellan tre civilisationer. Foto: Freeimages.com.

Enligt Samuel Huntington kan konflikter mellan olika civilisationer manifesteras på två olika sätt: storskaliga konflikter mellan suveräna stater (core state conflicts) eller småskaliga dispyter längs lokala konfliktlinjer (fault line conflicts).

Fortsätt läsa The Clash Of Civilizations –
Konflikter och allianser

The Clash Of Civilizations –
Modernisering och förändring

Sedan 1970-talet har en våg av modernisering svept över världen. Primärt är det västerländsk teknologi som har drivit på utvecklingen – och i många fall har en demokratiseringsprocess skett i moderniseringens efterdyningar. Under 1970- och 1980-talen demokratiserades drygt 30 länder: Spanien, Portugal, Filippinerna, Sydkorea, Östeuropa och större delen av Latinamerika. I princip alla kristna länder anammade i samband med denna process västerländska demokratiska principer och värderingar.

Fortsätt läsa The Clash Of Civilizations –
Modernisering och förändring

The Clash Of Civilizations –
Islam mot väst

Kapitlet om islam i The Clash Of Civilizations inleds med följande citat:

”En del västerlänningar, inklusive president Bill Clinton, har påstått att västvärlden inte har något problem med islam med undantag av några våldsamma islamistiska extremister. 1400 års historia bevisar dock motsatsen.”

Bokens författare, Samuel Huntington, hävdar att de flesta krig och konflikter sedan 600-talet de facto har utspelats mellan islam och kristendomen. Världskrigen, det kalla kriget och kommunismen är således bara parenteser i det stora historiska perspektivet där den huvudsakliga konfliktlinjen i själva verket har löpt mellan kristendomen och islam.

Fortsätt läsa The Clash Of Civilizations –
Islam mot väst

The Clash Of Civilizations –
Världskartan ritas om

clash-map-head

Boken The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order publicerades första gången 1996 av Samuel P Huntington. Den blev väldigt uppmärksammad när den publicerades och är än idag ett referensverk inom politisk vetenskap. Flera amerikanska makthavare som Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski har refererat till boken, inte minst i utrikespolitiska sammanhang. Förklaringen till att boken fick ett sådant genomslag ligger i att författaren Samuel P Huntington (1927-2008) var en auktoritet inom politisk forskning, innehade en professur på Harvard University och hade flera höga positioner inom den amerikanska administrationen. Boken ger en unik inblick i hur världspolitiken har utformats de senaste decennierna – och hur den kan komma att utvecklas i framtiden.

Fortsätt läsa The Clash Of Civilizations –
Världskartan ritas om

The Need For Nations:
Hur nationerna undermineras

skanda-flaggan

Roger Scruton konstaterar i sin bok The Need For Nations att den västerländska demokratiska nationen är det mest beprövade och välfungerande styrelseskicket. Trots det håller just dessa nationsbyggen på att undermineras av de politiska och mediala etablissemangen. Politiker som är tillsatta av folket för att värna landets bästa fattar flera beslut och gör uttalanden som är direkt skadliga för nationen. Hur hänger det ihop?

Fortsätt läsa The Need For Nations:
Hur nationerna undermineras

The Need For Nations:
Alternativa styrelseskick

eu-un

Den demokratiska västerländska nationen framhålls av Roger Scruton som den hittills bästa statsbildningen. Eller rättare sagt: det är det statsskick som har visat sig fungera bäst i praktiken. Men finns det trots allt några andra statsskick som förtjänar att granskas närmare? I detta inlägg analyseras klansamhället, den teokratiska staten, unionen och den nya världsordningen (New World Order) som alternativa styrelseskick.

Fortsätt läsa The Need For Nations:
Alternativa styrelseskick

The Need For Nations:
Fördelarna med en nation

Riksdagen

De senaste åren har flera svenska politiker, journalister och opinionsbildare uttryckt tveksamhet eller rent av förakt mot Sverige som nation. Före detta statsminister Fredrik Reinfeldt har bland annat sagt i en intervju:

”Ägs det här landet av dom som bott här i fyra generationer eller nån som hittat på nån gräns? Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit och det är vad dom gör av Sverige och för mig är det givet att det är det senare.”

Fortsätt läsa The Need For Nations:
Fördelarna med en nation

Brave New Sweden:
Du Sköna Nya Värld

NyfikenGul

Roland Huntford hade Aldous Huxleys dystopiska roman Du Sköna Värld som förlaga när han skrev boken The New Totalitarians (Brave New Sweden). Du Sköna Värld utspelar sig i en avlägsen framtid där barnen skapas på artificiell väg och anpassas på kemisk väg till det perfekta kastsamhället. I Du Sköna Nya Värld finns olika människotyper: Alfa och Beta innehar de höga och mellanhöga positionerna i samhället, medan Gamma, Delta och Epsilon ska vara arbetare utan självständigt tänkande. Kastsystemet upprätthålls genom indoktrinering och propaganda som genomsyrar hela samhället. För att kontrollera människorna tilldelas de dagligen en ranson av den ultimata lyckodrogen soma.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Du Sköna Nya Värld

Brave New Sweden:
Välfärden som instrument för kontroll

socialstyrelsen

I boken The New Totalitarians beskriver Roland Huntford hur Socialdemokraterna på 1970-talet upphöjde välfärden till en helig graal, vilken kom att stå över materialism, rättssystem och religion. Han hävdar att Socialdemokraterna rent av utnyttjade välfärden som ett instrument för att uppnå kontroll.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Välfärden som instrument för kontroll

Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram

Klarakvarter

Under 1960-talet revs i princip varenda centrum i Sverige. Anrika kulturbyggnader skövlades för att lämna plats åt betongkomplex med Domus och Konsum. Hårdast av alla städer drabbades Stockholm där Klarakvarteren demolerades på direktiv av det Socialdemokratiska partiet. Samtidigt byggdes miljonprogram upp som för tankarna till förortskomplexen i Sovjetunionen. Den officiella versionen var att städernas trafiksystem behövde moderniseras och att en miljon människor skulle urbaniseras under ”den gråa vågen”. Socialdemokraternas dolda agenda var dock att klippa banden till det borgerliga Sverige och kollektivisera folket. Det här avsnittet är en sammanfattning av Roland Huntfords beskrivning av de socialdemokratiska byggnads- och rivningsprojekten på 1960-talet.

Fortsätt läsa Brave New Sweden:
Rivningar och miljonprogram