Klimatskeptikerna:
Forskarelitens kritik

Pure-mathematics-formulæ-blackboard
Matematiska ekvationer. Foto: Wikimedia Commons.

Idag råder i det närmaste konsensus om att den globala uppvärmningen utgör ett hot mot jorden, floran, faunan och den mänskliga civilisationen. 97% av alla klimatforskare ställer sig bakom den slutsatsen och varnar för flera graders temperaturökning, arters utrotning, korallrevens försurning, feedbackeffekter, albedoeffekten på Arktis och Antarktis, smältande poler som kan leda till en höjning av havsnivån, uttorkning av Amazonas djungler, läckande metangas från Sibirien, en reversering av Golfströmmen som kan leda till en ny istid, och så vidare.

Continue reading Klimatskeptikerna:
Forskarelitens kritik