Anonymitet

Logo-151029

Upphovsrättsmannen till Projekt Morpheus vill i skydd av Personuppgiftslagen vara och förbli anonym. Med andra ord samtycker jag inte till att mina personuppgifter röjs, sparas, sprids, processas, publiceras eller på annat sätt behandlas. Dataintrång eller otillbörliga metoder för att tillförskanska sig uppgifter om min person kommer att polisanmälas i enlighet med brottsbalken 4 kap. 9 c §. Varje annat försök att röja eller publicera min identitet kan komma att mötas med rättsliga åtgärder.