Sida kan ha sponsrat migrationen över Medelhavet

Migranter på Medelhavet. Foto: Wikimedia Commons.

Under 2017 har cirka 85.000 immigranter har tagit sig från Libyen över Medelhavet till Italien. Det är en liten del av en större migrantvåg som är på väg mot Europa genom Afrika; över en miljon immigranter är på väg mot Libyen för att ta sig vidare till Italien och Europa. Det är en riskabel resa och cirka 2000 människor har dött på Medelhavet hittills i år. Värt att notera är att detta inte är någon flyktingström i ordets rätta bemärkelse – av dem som anlände till Italien under 2016 var blott 3% flyktingar enligt en FN-rapport.

Majoriteten av immigranterna som företar sig den farliga resan över Medelhavet är afrikanska män som kommer från länder i Västafrika. I ett inslag i SVT Aktuellt (2017-06-22) förklarade reportern Erika Bjerström:

”Migrantströmmarna kommer från Västafrika. De här unga männen, för det är nästan bara män, kommer från länder som Senegal, Nigeria, Elfenbenskusten och Gambia. Det är demokratier med en god ekonomisk tillväxt. Men de här unga männen har hört om Europa i rosenrött skimmer, och vill dit för att söka lyckan och ett bättre liv. 90 procent är just migranter på jakt efter ett bättre liv.

Det stora problemet är att de här unga männen är felinformerade. De ser på Europa som en enda stor bankomat. De har vuxit upp med att släktingar går och hämtar ut pengar som de sedan skickar hem till sina byar i Afrika. De måste ju få korrekt information om att det är farligt och olagligt att ta sig in i Europa på det här sättet.”

Trots att resorna över Medelhavet till större delen handlar om ekonomisk migration finns det flera NGO:er (Non-Governmental Organizations) och biståndsorganisationer som bistår migranterna. Det finns åtskilliga rapporter om hur fartyg från NGO:er har plockat upp immigranter nära Libyens kust för att därefter transportera dem till Italien. Bland de NGO:er och biståndsorganisationer som har ägnat sig åt detta finns bland annat Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och brittiska Oxfam. Dessa organisationer utför som bekant ett viktigt arbete i krigszoner och katastrofområden, men det finns flera oegentligheter med deras verksamhet på Medelhavet.

Till att börja med ligger Tunisiens hamnstad Zarzis bara 60 sjömil från ”räddningsområdet” utanför Libyens kust; istället för att köra immigranterna till Zarzis väljer istället NGO-fartygen att köra den betydligt längre sträckan om 275 sjömil till Pozzallo på Sicilien. Det väcker frågor om det handlar om ekonomisk migration snarare än flyktingströmmar. Dessutom finns det flera vittnesmål om att ”räddningsoperationerna” utförs precis vid Libyens kust; på flera filmer kan man skymta kustlinjen precis i bakgrunden.

Dessutom finns det välgrundade misstankar om att NGO:er och biståndsorganisationer samarbetar med flyktingsmugglare. Den italienska parlamentarikern Laura Ravetto redovisade i mars 2017 en Frontex-rapport som beskrev ett ”omfattande samarbete mellan NGO:er och flyktingsmugglare”. Enligt rapporten ska tusentals immigranter från Nordafrika ha fått information om färdvägar och uppsamlingsplatser där NGO-fartygen väntar på att hämta upp dem för vidare transport till Italien. Ett konkret exempel på en sådan aktion är fartyget Juventa från tyska NGO:n Jugend Rettet som bordades av italiensk kustbevakning när de höll på att ta ombord en grupp migranter. Dessutom har en holländsk journalist, som var ombord på fartyget Golfo Azzurro, avslöjat hur flyktingsmugglare, NGO:er och italienska kustbevakning samarbetade för att transportera immigranter över Medelhavet; fartyget fångades dessutom på radar när det färdades från Libyens kust till Sicilien.

Den italienske åklagaren Ambrogio Cartosio har inlett en förundersökning om medlemmar av olika NGO:er har gjort sig skyldiga till samarbete med människosmugglare. Detta har lett till flera italienska politiker kallar NGO-fartygens operationer för ”taxitjänst”. Dessutom har ytterligare en italiensk åklagare, Carmelo Zuccaro, gått ut med att det finns övertygande bevis för att NGOer samarbetar med flyktingsmugglare. Den italienske utrikesministern Angelino Alfano har ställt sig bakom Zuccaros påståenden ”till 100%”.

De stora immigrantströmmarna till Sicilien har lett till att det italienska mottagandet har kollapsat. I Italien har det byggts upp ett massivt folkligt och politiskt motstånd mot migrationsströmmarna över Medelhavet. Den 28 juni – då över 4000 migranter hade kommit i land under ett enda dygn – tappade Italiens premiärminister Paolo Gentiloni tålamodet och utbrast synbarligen frustrerad på en presskonferens:

”Italien har lämnats i sticket! Andra länder måste förstå oss. Blunda inte inför detta, det funkar inte längre!”

I augusti antog således det italienska parlamentet regler som kräver att NGO:er undertecknar en uppförandekod för att få ägna sig åt räddningsaktioner på Medelhavet. Bland annat måste organisationerna förbinda sig att inte meddela immigranter i Libyen att båtarna befinner sig utanför kusten och att man måste tillåta italienska officerare ombord för att övervaka operationerna. Vidare har italienska kustbevakning fått order att förstöra människosmugglarnas tomma båtar för att förhindra att dessa används.

Dessutom har Libyen infört nya hårda regler för att motverka flyktingsmugglingen vid landets kust. Landets myndigheter har definierat ett räddningsområde i landets territorialvatten där endast Libyens myndigheter får rädda fartyg i nöd. De immigranter som plockas upp av libyska fartyg kommer att köras tillbaka till Libyens kust istället för att transporteras till Italien. Sammantaget har de libyska och italienska åtgärderna lett till att NGO:erna i praktiken har upphört med sina ”taxitjänster” till Italien. Eftersom deras aktioner på Medelhavet har upphört så pass lättvindigt och utan några omfattande protester kan det tas som intäkt för att transporterna till Italien primärt handlade om ekonomisk migration snarare än att rädda livet på riktiga flyktingar.

Trots att immigrantströmmen från Libyen i det närmaste har upphört finns det alltjämt tiotusentals migranter kvar i Italien. Dessa tas för närvarande om hand i stora läger på Sicilien som drivs av olika NGO:er. Den svenske journalisten Peter Imanuelsen – som har gjort ett reportage på Sicilien – har avslöjat hur biståndsorganisationer som Läkare Utan Gränser, Rädda Barnen och Oxfam bistår immigranterna med mat, husrum, hygienartiklar, ryggsäckar och så vidare. Vidare vittnar Imanuelsen om att biståndsorganisationernas läger är väldigt påkostade, vilket väcker frågor om deras finansiering. Dessutom assisterar Oxfam de nyanlända afrikanerna med juridisk rådgivning om hur de kan ta sig vidare norrut i Europa. Vid tågstationen i Catania har Oxfam rådgivare och tolkar som förklarar hur de kan ta sig upp till norra Europa; Oxfam delar till och med ut flygblad med titeln ”#OPENEUROPE Guide To Rights” med information om hur man enklast kan ta tåg norrut. De flesta immigranterna från Afrika vittnar om att de helst vill till Tyskland, Storbritannien och Sverige. Väldigt lite har rapporterats från dessa migrantläger, vilket kan ha sin förklaring i att de är ytterst hårdbevakade: Peter Imanuelsen motades bort av flera säkerhetsvakter och tvingades att radera ett antal bilder när han gjorde sitt reportage. Detta beteende väcker frågor om hur legitim biståndsorganisationernas verksamhet egentligen är.

Dessa NGO:ers verksamhet i Italien har fått den italienske EU-parlamentarikern Matteo Salvini att reagera:

”Man kan inte längre tala om immigration utan om en invasion som är organiserad, finansierad och planerad av Bryssel med Roms medgivande.”

Vidare skrev han på Twitter att “Europa finansierar skeppsvrak, maffian och islamistisk terrorism” och föreslog att “gränskontrollerna borde flyttas till Nordafrika”.

Det är ganska hårda ord från en folkvald politiker – så det kan vara intressant att ta reda på om det finns någon substans i hans anklagelser. Vem eller vilka är det egentligen som finansierar migrantströmmarna över Medelhavet?

Till att börja med ligger George Soros organisation Open Society Foundation bakom finansieringen av flera biståndsorganisationers aktioner i Medelhavet. Rädda Barnens fartyg Astral och Läkare Utan Gränsers båtar Dignity 1, Bourbon Argos och Aquarius finansieras delvis av George Soros fond.

En annan organisation som bistår immigranter på Medelhavet är Migrant Offshore Aid Station (MOAS) som grundades 2014 av entreprenörerna Christopher och Regina Catrambone. I MOAS flotta ingår fartygen Topaz Responder och Phoenix. Catrambone registrerades som en stor bidragsgivare till Hillary Clinton och donerade över 416.000 dollar till hennes presidentkampanj år 2016. En annan stor anhängare av MOAS är Avaaz.org som skänkte 500.000 euro till MOAS ”sök- och räddningstjänst”. Avaaz.org är den europeiska filialen till den amerikanska organisationen Moveon.org, som ägs av George Soros. Dessutom har organisationen Sea-Eye (mot sitt nekande) avslöjats av nyhetssajten GEFIRA att bistå flyktingsmugglare på Medelhavet.

Som om det inte räckte med detta sponsrar Islamiska Staten i Libyen flyktingsmugglarna med upp till 1000 dollar per jihadist som de lyckas transportera till Italien. Denna bild bekräftas av den italienska säkerhetstjänsten som har identifierat hundratals jihadister som låtsas var skadade flyktingar för att kunna ta sig från Libyen till Italien. Dessutom har Islamiska Staten lagt beslag på syrisk passutrustning som kan användas för att trycka upp falska pass åt jihadister som vill ta sig med flyktingsmugglarna  till Europa. Denna jihadistsmuggling har alltså flera NGO:er direkt eller indirekt bistått med fartygstransporterna över Medelhavet.

Hur ligger det då till med Salvinis påstående om att EU finansierar de biståndsorganisationer som transporterar immigranter från Nordafrika till Europa?

Som nämnts tidigare har biståndsorganisationer som Oxfam, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser deltagit i flera fartygsoperationer på Medelhavet. Därmed kan det vara intressant att se hur dessa organisationer finansieras.

Oxfams hemsida redovisar de sina intäkter enligt nedanstående:

“In 2015-2016, total income was €1.1 billion; total expenses were €1.1 billion. 41% of income came from ‘Institutional Fundraising,’ including national governments, the European Union and EU institutions (€67.9 million), and the UN and UN institutions (€63.6 million).

According to Oxfam’s website, ‘Our work in Gaza is supported by numerous donors. These include: ECHO, DFID, DEC, Danida, WFP, SIDA, DFATD, the Italian and Belgian governments and Oxfam’s public appeals around the world.’

Between 2015 and 2019, Oxfam is receiving $10.8 million from Sweden (SIDA) to ‘facilitate the development of local markets’ in East Jerusalem and the Gaza Strip.

Läkare Utan Gränser redovisar organisationens ekonomi på denna hemsida:

”2016 samlade vi in totalt 780 miljoner kronor i Sverige, dessa medel kommer från privatpersoner och företag. Utöver det fick vi runt 57 miljoner kronor i institutionella medel från Sida.”

Vidare skriver Rädda Barnen på sin hemsida:

”Rädda Barnen får sina intäkter dels genom gåvor från privatpersoner och företag, och dels genom bidrag av framförallt Sida, FN och EU.”

Oxfam och Rädda Barnen får alltså bidrag av EU. Samtliga biståndsorganisationer tar emot bidrag från Sida.

Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet; Margot Wallström är därmed ytterst ansvarig för Sidas verksamhet inom regeringen. Generaldirektör för Sida är Carin Jämtin (S) och i styrelsen sitter bland annat Anders Wijkman (KD). Vidare finansieras Sida av regeringen med hundratals miljoner per år.

Naturligtvis bedriver Oxfam, Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser flera viktiga och behjärtansvärda biståndsprojekt i flyktingläger, katastrofzoner, krigshärdar och svältdrabbade områden. Ingen skugga bör falla över de aktiviterna. Däremot finns det flera indikationer och bevis på att transporterna över Medelhavet primärt har handlat om ekonomisk migration. Man kan ifrågasätta de prioriteringar som dessa biståndsorganisationer har gjort: sannolikt kunde dessa pengar ha gjort större nytta i ett flyktingläger än så kallad ”taxitjänst” över Medelhavet. Dessutom har dessa bidragsorganisationer indirekt bidragit till att jihadister har smugglats till Europa och att tusentals människor drunknat på Medelhavet eftersom de har lockats att göra den livsfarliga resan till Italien.

De biståndspengar som har spenderats på migranttransporterna över Medelhavet borde granskas betydligt noggrannare av bidragsgivarna. Om det framkommer att biståndsorganisationerna har sponsrat ekonomisk migration över Medelhavet, vilket i förlängningen leder till ännu större belastning på Europas asylmottagande och rent av terrorism, kan bidragsviljan bland medborgarna minska.

Om Sida tar sitt uppdrag på allvar borde de granska Oxfams, Rädda Barnens och Läkare Utan Gränsers verksamhetsberättelser för att utreda hur mycket av Sidas biståndspengar som har sponsrat migranttransporterna över Medelhavet.

Frågan är: Hur mycket vet Carin Jämtin och Margot Wallström om detta? Om det visar sig att de känner till att Sida har sponsrat människosmuggling har detta potential att bli en större skandal än IT-läckan på Transportstyrelsen.

5 thoughts on “Sida kan ha sponsrat migrationen över Medelhavet”

 1. Politiker är korkade men inte så korkade. Jag är övertygad om att de vet exakt vad som händer inklusive att SIDA medfinansierar dessa organisationer.

  Avståndet är för långt pga mellanman och att de inte kan ta ansvar för annat än själva SIDA. Förresten tycker politiker, media och säkert jurister att detta vara är humanitärt. De ser inget fel på något alls så länge de “räddar liv”.

  En större skräll är att den svenska Kustbevakningen var/är där och ger taxifärd till Europa i stället för att ge lift till ursprungshamn. Men även detta känner alla till sedan åratal. Allt är bara ett spel.

  För att se perfekt grafik över hur dessa NGO-fartyg verkligen bedriver taxiservice så kolla på detta. Titta på ”The Truth About ‘Refugees’” på YouTube
  https://youtu.be/AfG1myglfhY

  Skyldiga är som vanligt Soros, Bryssel och översnälla föreningar med kvinnliga hjälpideal + nationella politiker som låter vansinnet fortgå.

  De aktuella talet föe ekonomiska immigranter är fn förmodligen högt över nämnda 97%. Typ 99,9% skulle jag gissa. På exakt alla bilder och foton som jag sett från ett dussin källor är alla helt svarta människor och alltså från Sub Sahara och INTE Syrien. Jag skulle tro att vi till hösten får hit helt svarta människor vilka söker asyl helt utan skäl.

  Allt är extremt enkelt. Sätt ut 10 fartyg i Medelhavet från kustbevakningar från EU. Fånga exakt varje smugglarbåt. Sänk exakt varje smugglarbåt i havet. Skjutsa tillbaka exakt varje immigrant. Efter 2 veckor skulle verksamheten upphöra helt. Tar sig någon båt igenom så bör de gripas och få skjuts hem. Men så enkelt är rasistiskt att tänka. Dock skulle 0 personer dö i stället för flera tusen.

  1. Att vara human har blivit ett trauma, inte ens läkare kan bota sig själva trots enkla medel…tänk rätt, gör rätt.
   När Läkare utan gränser slutar med att smuggla till Europa tar jag upp mitt stöd till dom.

 2. “kan ha sponsrat”

  “välgrundade misstankar”

  “väcker frågor om hur legitim biståndsorganisationernas verksamhet egentligen är”

  Lite väl “snällt” formulerat. Allt ovan är väl belagt. Kontraproduktivt att så tvivel om det.

 3. SIDA har många järn i färgrevolutioner runt om i världen, oftast tillsammans med USAID och Soros-finansierade NGO:s.

  De investerade miljarder i den väpnade kuppen i Kiev där Swedbank också sponsrade den första post-Majdan premiärministern “Yats” med något som väldigt mycket liknar bestickning.

  Jag har skrivit om både SIDA:s och Swedbanks (och Carl Bildts) inblandning i Majdan-revolutionen i detta inlägg:
  https://www.iryssland.nu/krisen-i-ukraina/sveriges-roll-ukrainas-inbordeskrig-del-1/

Comments are closed.

%d bloggers like this: