”Massinvandring till Sverige i september”

Pamflett som uppmanar till “massinvandring till Sverige”. Foto: Skärmdump från Twitter.

I Finland cirkulerar just nu en uppmaning på sociala medier om att missnöjda asylsökare och illegala immigranter ska göra gemensam sak och immigrera till Sverige. Datumet är preciserat till den 12:e september – det vill säga om knappt en månad.

Bakgrunden till denna uppmaning kan sökas i att Finland under de senaste decennierna har haft en avsevärt mer restriktiv invandring än Sverige. När drygt hundratusen asylsökare från det forna Jugoslavien sökte sig till Sverige på 1990-talet var det bara ett tusental som invandrade till Finland; ett liknande mönster upprepades under 2000-talet då Finland tog emot en bråkdel jämfört med det antal flyktingar som sökte asyl i Sverige.

Som en konsekvens av denna ansvarsfulla invandringspolitik består Finlands befolkning av knappt en procent muslimer, medan Sveriges andel muslimer ligger runt 10% (plus minus 2%). Finland ställer dessutom höga krav på de nyanlända asylsökarna. Exempelvis måste både mannen och kvinnan i en nyanländ familj delta vid informationen från de finska myndigheterna – vilket är krav som har lett till missnöjesyttringar inom de muslimska patriarkala strukturerna. Vidare har Finland ett minimum av våldtäkter, skottlossningar och stenkastning mot räddningstjänst; sextrakasserier på musikfestivaler är ett i det närmaste okänt begrepp. Situationen påminner i mångt och mycket om Sverige för ett par decennier sedan då invandringen var under kontroll.

Under hösten 2015 invandrade cirka 30.000 asylsökare till Finland, varav många kom via Sverige. Många av dessa asylsökare fann sig inte tillrätta i Finland, så tusentals av dessa annulerade kort därpå sina asylsökningar och återvände till sina hemländer i Mellanöstern – framförallt till Irak. En del av asylsökarna återvände till Sverige för att söka asyl här istället.

Förutom att Finland har lägre bidrag och ställer större krav än Sverige finns det en viktig faktor till som spelar in: ju fler landsmän som invandrat till ett land – desto fler tenderar att följa efter. Den världsberömde politiske forskaren Samuel P Huntington konsterar i boken The Clash Of Civilizations att länder som har stor invandring sedan tidigare dessutom lockar till sig ännu mer invandring, något som har blivit ett växande problem för västeuropeiska länder som Belgien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland – och Sverige.

Som tidigare konstaterat finns det inte någon större muslimsk diaspora i Finland och nyanlända muslimer har i praktiken att välja mellan att integreras i det finska samhället eller lämna landet. Här i Sverige finns det däremot hundratusentals landsmän från olika länder i Mellanöstern och Nordafrika, förorter med islamiserade enklaver, ett ständigt växande antal moskéer och ett nätverk av muslimska organisationer. I ett SVT-reportage från Malmö utbrast en arabisk kvinna:

”Det känns som Irak eller något annat arabland. Jag trivs jättebra i Malmö.”

Vittnesmål från arabisk kvinna i Malmö. Foto: Stillbild från SVT.

Nu cirkulerar det alltså rykten om att det är en ny migrantvåg på väg från Finland till Sverige. Detta har sin bakgrund i en uppmaning från asylaktivisten Nuor Dawood som bor i Helsingfors. Denne Nuor skrev den 10 augusti på sin Facebook-sida att ”tusentals immigranter är på väg att vandra till fots från Finland till Sverige den kommande månaden”:

Nour Dawoods uppmaning på Facebook. Foto: Skärmdump från Facebook.

Enligt honom “behandlar de finska myndigheterna och polisen immigranterna inhumant” – och han uppmuntrar därmed såväl missnöjda asylsökare som illegala immigranter att söka lyckan i Sverige istället. Av kommentarerna att döma verkar de flesta finska asylaktivister ta denna uppmaning på allvar. Flera lovordar initiativet och önskar immigranterna ”bättre lycka i Sverige än i Finland”, medan andra påpekar att Sverige kan komma att skicka tillbaka immigranterna till Finland i enlighet med Dublinförordningen.

Dessutom cirkulerar en bild på finska sociala medier där datumet för ”massinvandringen till Sverige” är satt till den 12:e september i år.

Pamflett som uppmanar till “massinvandring till Sverige”. Foto: Skärmdump från Twitter.

Detta har lett till spekulationer i finska alternativmedia och 4chan om hur ”massinvandringen till Sverige” är tänkt att genomföras. Meningarna om detta tycks gå isär, men en del tror att tusentals asylsökare planerar att ta sig till norra Finland för att vandra över den svenska gränsen till Haparanda.

Mycket är än så länge höljt i dunkel om denna aktion är seriöst menad och om den kommer att genomföras i praktiken – men den svenska gränspolisen och Migrationsverket har anledning att bevaka utvecklingen i Finland runt den 12:e september.

Uppdatering:

Den finska dagstidningen Turun Sanomat rapporterar (18/8) om den planerade massimmigrationen till Sverige. Enligt denna artikel är asylsökarnas planer på att ta sig till Sverige i högsta grad konkreta. Tidningen skriver:

“Hundratals asylsökande i Finland planerar att träffas i Torneå den 5:e september klockan 11 för att därifrån vandra över gränsen till Sverige, säger Nuor Dawood som är ordförande för denna grupp av irakiska asylsökande.”

Datumet är alltså flyttat till den 5:e september och platsen är specificerad till Torneå. Den svenska gränspolisen i Haparanda har anledning att vara uppmärksam den dagen.

10 thoughts on “”Massinvandring till Sverige i september””

 1. Nothing else left to say but “Refugees welcome!”
  Sverige har ingen regering, ingen polis, ingen gränskontroll!

 2. Må hända att Dublin-förordningen är tillämplig. Men.. Det kommer inte hända ett skit som vanligt.

 3. Förmodligen är dessa personer som fått negativt asylbesked eller tycker att svensk “integration” är bättre. Det brukar vara fler asylsökanden i Finland som inte bedöms ha asylskäl i jämförelse med Sverige. Merit Wager har bra statistik från sista tiden.

 4. Tråkigt att vi inte har tillräckligt många poliser – varför är lätt att förstå med de löner och arbetsförhållanden de har.

  Vilken typ av “välkomstkommitté” skulle man kunna tänka sig? Finns det några svenska militärer kvar i landet.

  Vad tycker SÄPO om den planerade massinvandringen?

 5. Enligt Merit Wager så kommer migranterna till Sverige redan 5 sept. Till vilken del av Sverige ??
  Hoppas polisen är på plats men det är väl att hoppas för mycket. På Medborgarplatsen gör de inte ett skit. De kunde topsat, tagit fingeravtryck och satt dem i förvar inför utvisning men de gör inget för att följa svensk lag. Vi lever tyvärr i ett laglöst land…

 6. Sverige är extremt, men hela västvärlden ligger illa till på sikt. Även om volymerna är så mycket mindre i Finland och Mena-migrationen bara har pågått sedan 2015, så är PK-propagandan av svensk typ massiv. Politikerna, massmedia, polisen, kyrkan, frivilligorganisationerna, asylaktivisterna osv har hittills bara blivit allt mer verklighetsfrämmande, inte allt mindre, som man från svensk horisont gärna vill tro. Återstår att se om det nu kan bli en liten attitydändring pga terrordådet, men politikerna slickar EU:topparnas fötter. Det är speciellt illavarslande för oss alla i väst att inte ens Finlands bittra historiska erfarenheter (bl a från fyra krig och tre mycket djupa ekonomiska kriser under de senaste hundra åren) har kunnat ge de två yngsta generationerna tillräckligt mycket sunt förnuft, verklighetsförankring och överlevnadsinstinkt.

 7. Nej, polisen var inte på plats vid gränsen men däremot Migrationsverkets bussar för vidare transport till Boden.

Comments are closed.

%d bloggers like this: