Norska UD: 32 av 34 afghanska provinser är säkra

Naturskön bild från Afghanistan. Foto: Flickr.

I april 2017 publicerade norska UD en rapport om säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt denna rapport är 32 av 34 provinser i Afghanistan klassificerade som säkra områden. De enda provinser som numera klassificeras som osäkra är Nangarhar strax öster om Kabul och Helmand i södra Afghanistan; i dessa provinser har talibanerna och Islamiska Staten fortfarande starka fästen och är konfliktdrabbade. Resten av Afghanistan anses vara förhållandevis säkert, enligt norska UD.

Endast provinserna Nangarhar och Helmand anses vara osäkra enligt norska UD. Foto: Wikimedia Commons.

En tjänsteman på norska UD säger (i översättning):

”Det är och bör vara en hög tröskel för att förklara hela landet eller stora områden osäkra. Afghanistan anses inte vara ett sådant land nu.”

Norska UD bedömer vidare att risken för civila i Afghanistan är relativt låg eller ”åtminstone inte tillräckligt hög så att vi kan förklara landet som osäkert för alla invånare”.

Vidare påpekar norska UD att de attacker som utförs av islamister eller krigsherrar primärt riktas mot myndigheter eller internationella organisationer och inte mot civilbefolkningen.

Dessutom finns principen om internflyktingar inskriven i norsk lag, vilket innebär att afghanska asylsökare kan utvisas till provinser som anses vara säkra. Den senaste norska regeringen har också lagstiftat om att asylsökande ungdomar som är över 18 år kan utvisas som internflyktingar till säkra provinser i Afghanistan.

Dessutom publicerade Aftonbladet i december 2016 en artikel som rekommenderade Afghanistan som ett turistmål. I artikeln uttalar sig den mångårige BBC-journalisten John Simpson:

” – Jag rekommenderar alla att åka dit, för det är vackert och fantastiskt, säger han.

Simpson berättar att det inte är helt ovanligt att han stöter på britter, som rest till Afghanistans efter hans rekommendationer.

– När jag filmade i Kabul nyligen, kom två personer fram till mig. De var från Storbritannien. En sa: ’Tack så mycket, jag och min får såg på ditt reseprogram och du sa till oss att åka till Afghanistan för det är perfekt och säkert. Och du hade rätt’, berättar han.”

Afghanistan är ett vackert resmål, enligt reportaget i Aftonbladet. Foto: Flickr.

Norska UD:s analys om säkerhetsläget och Aftonbladets resereportage om Afghanistan står i bjärt kontrast till de afghanska asylsökare som demonstrerar på Medborgarplatsen eftersom de enligt sina plakat och banderoller ”kommer att skickas in i döden” om de utvisas till landet i enlighet med Migrationsverkets beslut.

Vad demonstrationen istället handlar om är att de afghanska asylsökarna har blivit utskickade av sina familjer för att finna en mer ekonomiskt fördelaktig tillvaro i Sverige. I en artikel i Svenska Dagbladet intervjuas en grupp ensamkommande och då framkommer följande:

”Ensamheten, oron, rädslan för misslyckade, att inte nå fram, att göra föräldrarna besvikna, är erfarenheter som många av ungdomarna på boendet delar.”

Väl på plats i Sverige förväntas de ensamkommande ta del av de frikostiga bidragen och skicka pengar till sina familjer i hemlandet. En del förväntas också ta hit sina familjemedlemmar i form av anhöriginvandring. De ensamkommande själva är oftast inte intresserade av att ”fly” till Sverige, utan gör det mest av lojalitet mot familjen. De flesta vantrivs i Sverige och skulle helst vilja stanna kvar hos släkt och vänner i sina hemländer. Detta förfarande finns väl dokumenterat i Sveriges Radios dokumentär ”De desillusionerade humanisterna”.

Denna ekonomiska migration från Afghanistan, och de ensamkommandes åldersbedrägerier, har kostat de svenska skattebetalarna tiotals miljarder de senaste åren. Enligt Tino Sanandaji kostar de ensamkommande i Sverige mer än Afghanistans samlade statsbudget. Dessa pengar kunde istället ha gått till flyktingläger i Syrien, Libanon och Turkiet där riktiga flyktingar (mest kvinnor och barn) från Syrien uppehåller sig.

Afghanernas missbruk av asylrätten är dock inget som bekymrar Vänsterpartiet, med Ung Vänster i frontlinjen, som aktivt stödjer afghanernas demonstration på Medborgarplatsen.

Nu håller dock demonstrationen på att urarta. Till att börja med bryter demonstrationen mot ordningsreglerna eftersom deltagarna uppehåller sig på platsen efter klockan 22, vilket strider mot demonstrationstillståndet. Enligt en stockholmspolis förekommer det dessutom drogförsäljning och rekrytering till Islamiska Staten inom området – rakt framför ögonen på polisen.

Demonstrationen på Medborgarplatsen utgör kulmen på Sveriges extrema och ansvarslösa asylpolitik de senaste åren. Situationen blir ännu mer absurd med tanke på att Stefan Löfven i september 2015 stod på just Medborgarplatsen och grötmyndigt yttrade att ”mitt Europa bygger inga gränser”. Nu befinner sig regeringen i en situation att polisen inte klarar av upprätthålla lag och ordning på exakt samma plats.

Det bästa för alla parter vore om de afghanska demonstranterna kunde återvända till de säkra provinser som enligt norska UD utgör större delen av Afghanistan.

%d bloggers like this: