Ung Vänster stödjer demonstrationen på Medborgarplatsen

Foto: Skärmdump från Facebook.

De ensamkommandes demonstration på Medborgarplatsen har fått stor uppmärksamhet i rikstäckande media. Vad som inte har uppmärksammats i lika stor utsträckning är att demonstrationen har ett starkt stöd av en politisk ungdomsorganisation: Ung Vänster.

Detta stöd har framförallt manifesterats på Ung Vänster Storstockholms Facebooksida, där asylaktivisterna har publicerat ett antal inlägg som uppmanar till kamp för de afghanernas rättigheter.

Foto: Skärmdump från Facebook.
Foto: Skärmdump från Facebook.
Foto: Skärmdump från Facebook.

Framförallt finns det ett inlägg där det står: ”Vi inleder sittstrejkens femte dygn med kortspel, diskussioner och organisering av dagen!”

Foto: Skärmdump från Facebook.

Stödet till demonstration förefaller med andra ord inte vara begränsat till att solidariskt sitta bredvid de afghanska asylsökarna, utan omfattar även praktisk planering.

Dessutom finns det indikationer på att Ung Vänster ligger bakom föreningen Ung I Sverige som organiserar demonstrationen på Medborgarplatsen. Enligt detta inlägg på Flashback var det Ung Vänster som initialt registrerade hemsidan ungisverige.nu. (Numera har dock registratorn anonymiserats så det finns inte kvar några tekniska bevis för denna koppling.)

På Ung I Sveriges hemsida finns det flera artiklar om demonstrationen på Medborgarplatsen. De flesta artiklarna är skrivna på felfri svenska och författarna tycks ha god kännedom om det svenska politiska landskapet. Bland annat finns där ett inlägg som med god precision beskriver de olika partiernas inställning till utvisningarna till Afghanistan. Man får intrycket av att inlägget är skrivet av en universitetsstuderande vänsterpartist snarare än en afghansk migrant som har uppehållit sig två år i Sverige.

I inlägget får alla partier med undantag av Vänsterpartiet kritik för att de inte vill stoppa utvisningarna. Vad gäller Vänsterpartiet står det mer specifikt:

”Vänsterpartiet vill stoppa utvisningarna till Afghanistan och ge amnesti. Ni håller med oss men vilka handlingar gör ni för det? Varför är inte fler av era ledare här?”

Denna uppmaning har hörsammats av den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Rossana Dinamarca som sympatistrejkade en stund på trappan vid Medborgarplatsen.

De vänsterpartister som stödjer demonstrationen tycks dock inte reflektera över att protesterna till stor del bryter mot lagen. Till att börja med har demonstranterna bara fått tillstånd av Polisen att uppehålla sig på Medborgarplatsen mellan klockan 8 och 22 fram till 23 augusti; denna regel bryter demonstranterna konsekvent emot eftersom de övernattar på platsen i strid med demonstrationstillstånd. Polisen har upprättat en anmälan mot att demonstranterna övernattar – men tillåter samtidigt paradoxalt nog att de får fortsätta med detta.

Dessutom finns det en paragraf i grundlagen (regeringsformen 2 kap. § 25) som kan inskränka demonstrationsrätten för andra än svenska medborgare:

”För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket), […]”

Uppenbarligen är denna paragraf i grundlagen inte heller av intresse under rådande omständigheter.

De flesta demonstranter har fått avslag på sina asylansökningar eftersom delar av Afghanistan bedöms tillräckligt säkra att återvända till enligt Migrationsverket. Ett annat skäl till att de flesta av dessa ensamkommande har fått utvisningsbeslut beror på att de har fått sina åldrar uppskrivna efter Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar: drygt 75% av alla som har ålderstestats har bedömts vara över 18 år. Asylsökare som utger sig för att vara ensamkommande barn har rätt till ett snabbspår till boende och får betydligt högre bidrag än övriga asylsökare – men när en asylsökare bedöms vara vuxen sänks kraven på familjeförening i hemlandet, vilket har lett till den ökande mängden avslag i gruppen ensamkommande. Det framgår även av bilderna från demonstrationen att de flesta inte alls är några ”barn” utan fullvuxna män mellan 25 och 40 år. Flera av de ensamkommande har därmed gjort sig skyldiga till identitetsbedrägerier under asylprocessens gång.

Polisen har dessutom ett gyllene tillfälle att genomföra identitetskontroller bland demonstranterna på Medborgarplatsen, men så har heller inte skett. Polisens officiella förklaring till att de inte genomför kontroller är att demonstranterna är ”minderåriga”. Hur Polisen kan dra den slutsatsen utan att göra några identitetskontroller är höljt i dunkel.

Flera poliser vittnar om att det ”saknas en politisk vilja att stoppa demonstrationen” och att ”politikerna går emot sina egna beslut”. Längst i sin strävan att låta demonstrationen fortgå är Vänsterpartiet med Ung Vänster i spetsen.

Demonstrationen på Medborgarplatsen är ett oroväckande tecken på att rättsstaten är på reträtt: det finns lagar, förordningsregler och polisanmälningar som just nu inte efterlevs av Polisen.

Ung Vänster uppmuntrar och stöttar denna illegala demonstration – samtidigt som de har förvandlat tillställningen till ett vänsterjippo.

3 reaktioner på ”Ung Vänster stödjer demonstrationen på Medborgarplatsen”

 1. De som har tid och råd att sitta där dagarna i ände – vilka är det?

  Vem finansierar deras uppehälle?

  Är det rakt igenom skattemedel som går till att upprätthålla detta.

  Motivationen att betala skatt kommer inte att öka.

 2. Två kommentarer:
  Hänvisningen till 2 kap 23 § regeringsformen är som du skriver helt ointressant. Kapitlet riktar sig till riksdagen och stadgar vad som riksdagen får och inte får stifta lag om. Riksdagen FÅR begränsa utländska medborgares demonstrationsfrihet – men mig veterligen finns det ingen sådan lag.

  Sen angående att 75 % av de som ålderstestas är över 18 år är ju inte så uppseendeväckande. Man skickar ju bara de som misstänks vara över 18 på kontroll.. precis som polisen bara skickar sånt som man misstänker är narkotika på analys. Följaktligen är nästan allt som testas av NFC narkotika… En intressantare siffra är ju hur många av de som säger att de är under 18 som visar sig vara över.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *