Intervjun som delade Twitter i två läger

Foto: Skärmdump från Twitter.

Igår intervjuades Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk av SVT Kulturnyheterna. Under intervjun fick han frågan ”Har Förintelsen ägt rum?” – men trots att frågan upprepades flera gånger relativiserade han begreppet Förintelsen och gav undfallande svar med olika omskrivningar. För mig som har flera judiska vänner, kollegor och släktingar var det ett ställningstagande som skaver. Dagen därpå twittrade jag om det obehag jag kände inför intervjun och tog ställning för att Förintelsen har existerat. Denna tweet fick mängder av svar som ganska snabbt kunde delas in i två kategorier.

Dels lösgjorde sig ett antal nynazister, antisemiter, rasister och Förintelseförnekare ur skuggorna och tog Vávra Suk (som har ett förflutet i Nationaldemokraterna) i försvar. Enligt dem har Förintelsen inte ägt rum, alternativt så anser de att det dog färre i nazisternas koncentrationsläger än vad som uppges i statistiken. Förintelseförnekarna hävdar ofta att det dog färre än sex miljoner judar och försöker därmed förminska och relativisera nazisternas brott mot mänskligheten. Dessa förintelseförnekare uppger siffror som att “bara” 1,5 miljoner (eller färre) judar mördades i nazisternas koncentrationsläger på grund av “kapacitetsbrist” – och de beklagar sig över att det inte “forskas” mer inom detta område. Det är i ljuset av dessa resonemang man ska betrakta Vávra Suks undanglidande svar.

Den exakta dödssiffran spelar dock mindre roll, eftersom miljontals judar de facto mördades av nazisterna och Hitlers mål var en förintelse, det vill säga ett folkmord på alla judar; nazisterna stoppades dock av ryssarna och de allierade innan folkmordet kunde fullbordas. Hade nazisterna vunnit kriget och lyckats med ett fullständigt folkmord så hade förintelseförnekarnas nuvarande resonemang om antal dödsoffer varit totalt irrelevant. Nazisternas plan var en komplett Förintelse enligt Mein Kampf och Wannseekonferensen – därmed borde förintelseförnekarnas relativisering vara överflödig.

Jag har själv besökt Auschwitz-Birkenau och har sett gaskamrarna, brännugnarna, tortyrkamrarna, elstängslen och Josef Mengeles klinik med egna ögon. Det var en omskakande upplevelse, och jag har inte mycket till övers för förintelseförnekarnas teoretiska resonemang. Nynazisternas försök till relativisering av Förintelsen påminner om många vänsterpartisters oförmåga att ta avstånd från kommunisternas 100 miljoner dödsoffer, eller många muslimers passiva stöd för Islamiska Staten.

Dagens nynazister driver även tesen att “Förintelsen är en överexponerad bluff för att judarna inte ska kunna kritiseras, så att de ska kunna fortsätta med den judiska konspirationen i lugn och ro”. Detta är en minst sagt obehaglig konspirationsteori som baseras på falsariet Sion Vises Protokoll, vilket i sin tur låg till grund för nazisternas grovt antisemitiska propaganda. Konspirationsteorin saknar verklighetskontakt, vilket har dokumenterats noggrant av exempelvis Hannah Arendt i Totalitarismens Ursprung.

Dessutom anser denna illustra skara förintelseförnekare och nynazister att all invandring är av ondo; enligt dem ska Sverige bara befolkas av ”vita arier”. Även det är förkastlig retorik, eftersom de då bortser från all invandring som de facto har gynnat Sverige genom tiderna: arbetskraftsinvandringen från Finland och Jugoslavien, dataexperter från Ryssland, mästerkockar från Indien, högutbildade flyktingar från Pinochets diktatur i Chile, och så vidare. De som förnekar Förintelsen har i allmänhet sympatier hos Svenska Motståndsrörelsen och tidigare Nationaldemokraterna och Svenskarnas Parti; totalt sett är de dock en minoritet av svenskarna och utgör några få promille av väljarkåren.

Det ska även tilläggas att de antisemiter som har kommenterat detta inlägg på Twitter har kritiserat det med en sådan frenesi att det gränsar till fanatism. Denna extremistiska inställning bekräftas av avhoppare inom bland annat Exit-projektet som vittnar om sektliknande beteenden inom vit makt-rörelsen.

Den andra kategorin människor som kommenterade på tweeten erkände utan omsvep att Förintelsen har ägt rum och blev liksom jag illa berörda av intervjun med Vávra Suk. Värt att notera är att dessa personer normalt sett förhåller sig kritiska till den orimligt stora asylinvandringen från tredje världen till Sverige. Det är vanliga oroliga svenskar som bekymras över stenkastning, bilbränder, jihadistresenärer, hedersmord, terrordåd, en överbelastad sjukvård, fallande skolresultat, skenande bidragsutgifter och en ökande arbetslöshet. Många är dessutom oroade över hur radikal islam breder ut sig i landets moskéer. Flera har uttryckt starkt motstånd mot de salafistiska moskéer som planeras i Karlstad och Borlänge.

Värt att notera är att radikaliserad islamism som salafism och jihadism uppvisar flera likheter med nazismen. Såväl Tredje Riket som Islamiska Staten domineras av totalitära ledare, alla otrogna ska dödas eller fördrivas och fotsoldaterna har hjärntvättats till att utföra de mest bestialiska avrättningar, våldtäkter och övergrepp. Båda ideologierna har imperialistiska ambitioner: Tredje Riket lade under sig större delen av Europa, Nordafrika och västra Sovjetunionen, medan Islamiska Staten breder ut sig i Irak, Syrien, Libyen, Jemen och Saudiarabien. Nazityskarna mördade främst judar, romer och slaver – medan salafisterna i Islamiska Staten mördar alla otrogna enligt den salafastiska läran, vilket till stor del drabbar shiamuslimer, kurder, kristna och yazidier. En sak har nazisterna och islamisterna gemensamt i sitt hat: båda grupperna är brinnande antisemiter. Propaganda används även flitigt för att övertyga och rekrytera soldater till respektive organisation: i Nazi-Tyskland var det Goebbels ministerium som stod för propagandan medan Islamiska Staten lägger ut sina barbariska avrättningsfilmer på Internet. Det finns även ett nutida exempel på kopplingar mellan islamism och nazism: Turkiets muslimske president Recep Tayyip Erdogan uttryckte nyligen beundran för Adolf Hitler och betraktade Nazi-Tyskland som ett föregångsland för hur ett demokratiskt parlament kan ersättas med en totalitär president.

En annan intressant parallell mellan radikala islamister och förintelseförnekande nynazister är att de hänvisar till yttrandefriheten in absurdum för att kunna sprida sina hatiska budskap. Nynazisterna beklagar sig över att länder som Tyskland och Österrike förbjuder förintelseförnekelse och hänvisar till yttrandefriheten för att få “forska” mer, medan Islamiska Statens manifest ger handfasta råd om hur hatimamer kan sprida jihadistisk propaganda i skydd av västvärldens yttrandefrihetslagar.

De som tar avstånd från både nazism och islamism (som följer med en allt för stor asylinvandring från misogyna kulturer) är egentligen den grupp som förespråkar ett fritt och öppet Sverige. Massmedia har dessvärre gjort misstaget att klumpa ihop de riktiga nynazisterna i den första kategorin med den andra kategorins invandringskritiker som helt enkelt bara vill bevara ett fritt och välfungerande Sverige. Det är i den andra gruppen som Sverigedemokraterna rekryterar många av sina väljare, eftersom de övriga partierna under lång tid har vägrat inse riskerna med en allt för stor invandring från totalitära islamistiska regimer i tredje världen.

Kommentarerna på dagens tweet gjorde skiljelinjen glasklar mellan nynazisterna och de vanliga medborgare som bara vill behålla ett tryggt och öppet Sverige utan totalitära ideologier som nazism eller islamism. Att kunna göra den distinktionen är oerhört viktigt.

Det är dessutom denna minimala skara nynazister som har förstört invandringsdebatten i Sverige. Om Sverigedemokraterna inte hade haft några nynazistiska medlemmar på 1980- och 1990-talen skulle partiet ha varit mer rumsrent och vi skulle förmodligen ha sluppit den förödande migrationsuppgörelsen 2011 och Decemberöverenskommelsen 2014.

Anseendet för Nya Tider, som uppbär statligt presstöd och försöker etablera sig som en seriös tidning, är dessutom skadat efter denna intervju. Det bästa sättet om tidningen vill återupprätta förtroendet är om Vávra Suk gjorde avbön från sina uttalanden alternativt avgick som chefredaktör. Han bör dessutom vara försiktig med att relativisera Förintelsen i TV – det är nämligen straffbart i länder som Tyskland och Österrike.

9 thoughts on “Intervjun som delade Twitter i två läger”

 1. Det var väldigt olyckligt att Vávra Suk inte bara svarade ja på den frågan. Nya tider är en väldigt bra tidning som gör mycket gott vilket kan skadas allvarligt av detta.

  Jag tycker visserligen det finns saker att diskutera kring förintelsen men här och nu är inte tillfället att göra det. Sådan lyx kan vi kanske kosta på oss när vi har fått ordning massinvandringsproblematiken.

  1. Ska tillägga att jag inte läst något fascistiskt eller nazistiskt i Nya tider så jag är lite förvånad att Svt påstod sig hitta sådant material där. Det verkar som det handlar om en smutskastningskampanj. Men det är ändå olyckligt att Vávra Suk gick i fällan. Ett enkelt “ja” hade omöjliggjort klippa- och klistrajournalistik.

 2. Du glömde den ondaste av dom alla Kommunism borde ha vart med i denna jämförelse pga dessa vill ha öppet samhälle men “sålla” bort oliktänkande och avarter.

 3. “En sannings initiala känsla är direkt proportionell till hur djupt en lögn har varit betrodd. Det var inte att jorden var rund som upprörde folk, utan att jorden inte var platt. När ett välpaketerat nätverk av lögner har gradvis sålts till massorna över generationer, kommer sanningen att verka helt befängd och dess förespråkare en fullständig galning.”
  –Dresden James

  1. Det finns tre typer av människor: De som kan räkna, och de som inte kan det.

 4. Det var ett långt inlägg men likväl finns det en hel del att tillägga:

  Islam och nazism har, som det korrekt påpekas, mycket gemensamt. Men det går betydligt djupare än det som lyfts fram här. Att t.ex Erdogan hyllar Hitler borde inte förvåna någon, eftersom Adolf i högsta grad är en hyllad person i hela MENA.

  Det finns en ganska känd judisk debattör i USA, Pam Geller, som har skrivit en hel del om kopplingen nazism-islam- förintelsen. Kortfattat kan man säga att det går ut på:
  1. Nazisterna hade väldigt omfattande samarbete med muslimer.
  2. En av dåtidens mest framstående muslimer, Muftin av Jerusalem, bodde i Berlin under WW2 och var väldigt delaktig i kriget. Bland annat hjälpte han till att sätta upp muslimska SS divisioner.
  3. Det var denne mufti som drev på för att judarna skulle mördas. Detta är väldigt rimligt och trovärdigt, eftersom nazisterna länge verkade för deportering och det främst var muslimer som motsatte sig detta.

  Det finns mycket att läsa kring detta och man kan notera att Israels statsminister öppet har ställt sig på Gellers sida vad gäller denna fråga. Det är bara att googla om man vill veta mer.

  Vad gäller judarna finns det även anledning att konstatera att det fanns ett historiskt sammanhang kring dem som nu nästan helt verkar ha kommit bort. Kommunism betraktades allmänt som en judisk uppfinning och revolutionen i Ryssland 1917 sågs som en judisk statskupp. Hela Västeuropa var extremt uppskrämda av detta. T.ex skrev Winston Churchill en del om saken:

  “There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews. It is certainly a very great one; it probably outweighs all others. ”

  http://library.flawlesslogic.com/ish.htm

  Vidare kan man nämna att Niall Ferguson har en väldigt intressant infallsvinkel på förintelsen i sin bok “The War of the World”. I princip resonerar han i termer av att det var ett problem med för mycket judisk immigration under för kort tid. Tyskland var sen länge känt som det mest toleranta landet för judar i Västeuropa och detta ledde till ett väldigt stort inflöde under kort tid, samtidigt som det var ekonomisk kris i Tyskland. Själv finner jag det MYCKET intressant att läsa om denna utveckling, där överdriven tolerans på sikt resulterade i ingen tolerans alls. Det borde ha varit ytterst relevant för svenskarna att grubbla över, innan man importerade halva MENA……

 5. Det bästa är väl att läsa vad Vávra Suk svarar på angreppet:

  “Det är självklart att fördöma alla folkmord och förföljelser. Jag blir dock upprörd när en grupps lidande utnyttjas som ett politiskt slagträ för att tysta en seriös diskussion om aktuella problem och förföljelser som sker i dag.

  SVT:s journalist Rebecca Lundberg kontaktade mig för att göra en intervju om Nya Tider och mig som person. Inslaget kom dock inte att handla om Nya Tider i särskilt hög grad, utan om mina personliga åsikter som hon framställde som representativa för Nya Tider, trots att jag flera gånger klargjorde att vi inte är ett politiskt parti, utan en tidning där det finns många åsikter och där många förmodligen tycker annorlunda än jag i många frågor.

  Jag tyckte att det inledningsvis var intressant att berätta om mina tankar kring att varje folk borde ha rätt till ett eget land, att man ska låta världen bestå av många olika kulturer som har respekt för varandras olikheter i stället för att blanda alla i samma land med konflikter som följd. Låt kurderna få ett eget land, låt syrianerna bilda en egen stat och så vidare. Det skapar de bästa förutsättningarna för en fredlig värld.

  Vi pratade i en timme, men i princip inget av detta kom så klart med, då det visade sig att SVT hade en agenda. Speciellt stort nummer gjorde man av frågan ”Har förintelsen ägt rum?”. Jag fördömer alla förintelser – stora som små, baserade på etnicitet, klass eller vilken gruppindelning som helst – varje mord är ett mord för mycket.

  Det som gör mig upprörd är att man i Sverige ställer lidande mot lidande. De politiskt korrekta använder ofta ett oärligt debattknep för att tysta kritiker av en oreglerad invandring, som vi alla sett leder till otrygghet, terrordåd och en upplösning av nationalstaten. Resonemanget går ut på att om man pekar ut en grupp – i det här fallet invandrare – som orsaken till problemen så är man på samma sluttande plan som ledde till folkmorden under andra världskriget.

  Det är ett absurt resonemang. Man rättfärdigar i praktiken ett folks lidande i form av våldtäkter, terrordåd och välfärdens kollaps med ett annat folks lidande för 70 år sedan.

  Nya Tider är inte en historisk tidskrift. Medan SVT ältar illdåd som begicks i en annan tid och som vi inte kan göra något åt i dag, så tar vi upp folkmord som pågår i vår tid och som vi faktiskt har all möjlighet att stoppa. Det handlar om folkmordet på kristna i Mellanöstern, om diskrimineringen och utrensningen av afrikander i Sydafrika och andra pågående förföljelser.
  Här finns det möjlighet att rädda liv i dag, men då är SVT fullständigt ointresserade.”

 6. Jag försäkrar att jag varken är nynazist eller antisemit och jag är inte särskilt intresserad av vare sig förintelsefrågorna eller konspirationsteorierna. Men jag vill med bestämdhet hävda två principer:

  1. Det absolut viktigaste i alla sammanhang är sanningssökandet, oavsett vad det handlar – introspektion, familjerelationer, vetenskaperna, politiken, historien, filosofi eller religion.

  2. Perceptions-, tanke- och åsiktsfriheterna måste vara absoluta, yttrandefriheten ska bara begränsas ytterst måttligt och transparent. Det är inte personers idéer som är farliga, utan de olika mänskliga och tekniska maskinerier som skapas i halv- eller heltotalitära syften. Det är de farliga systemen som vi måste försöka torpedera i tid, men åsikter, idéer och frågor ska inte förbjudas eller diaboliseras.

  Därför ska sökandet efter sanna siffror och fakta även om Förintelsen och andra världskrigets hela faktiska förspel och faktiska efterspel absolut inte fördömas. Detta sökande och publicering av sådana sanningar är inte liktydigt med relativisering. Redan av det lilla jag har stött på i olika sammanhang, så framgår det att både okända och stinkande omständigheter har sopats under mattan eller förvanskats. Precis som vi ser i vår egen tid har historien, berättelserna och bedömningarna av fakta alltid skrivits av dem som har makt och möjlighet och naturligtvis har de försökt gynna sina intressen.

Comments are closed.

%d bloggers like this: