Intervju med Josefin Utas i Medborgerlig Samling

Josefin Utas (Medborgerlig Samling). Foto: privat.

I februari 2016 lämnade Josefin Utas Miljöpartiet för att byta parti till Borgerlig Framtid. Partibytet fick stor uppmärksamhet – och i samband med det skrev hon en debattartikel i Expressen som fick omfattande spridning i sociala medier. På partiets extrastämma senare samma år bytte partiet namn till Medborgerlig Samling och då valdes Josefin Utas även in i partistyrelsen som andre vice ordförande. I den här intervjun berättar hon mer om tiden i Medborgerlig Samling och ger sin syn på partiets politik.

Du lämnade Miljöpartiet under ganska uppseendeväckande former 2016. Hur kändes det att byta parti till Medborgerlig Samling (MED), som har en helt annan politisk inriktning?

– Det var som att komma hem! För mig var ju MP fel, och MED rätt. Jag är forskarutbildad och ingenjör och det präglar mig. Jag vill förstå saker, gräva i saker, försöka hitta de bästa möjliga lösningarna även på svåra problem. MED (då Borgerlig Framtid, BF) är ett pragmatiskt, modigt, lösningsorienterat parti som utgår från hur verkligheten ser ut och som inser att – och vågar säga – att man är tvungen att prioritera. Det går inte att ge allt till alla. Sedan är jag ganska så rabiat i min individualistiska människosyn. Till exempel kvotering går bort helt. Här har tyvärr MP kört i diket rejält med sin identitetspolitik.

Men det var inte självklart att gå till MED först. Att förlika sig med tanken på att de åsikter jag hade faktiskt kunde kallas att vara ”liberalkonservativ”, det var en process. Tror inte jag är ensam i Sverige om att få dåliga vibbar av något som heter något med konservatism. Egentligen okunnigt, men det är inpräntat i en på något vis. Så mycket här i Sverige är så genomsyrat av… vänstertänk, socialism. Är svårt att förklara exakt vad det är, jag förstår själv ännu inte riktigt. Men det är lite Bamse (serietidningen) över det *ler*. Jag är i alla fall glad över mina vidgade vyer. Man utvecklas tydligen fortfarande, trots att man redan levt i 40 år!

Ni definierar er som ett liberalkonservativt parti. Vilka är era profilfrågor? Spontant kommer jag att tänka på säkerhetspolitik, hållbarhet och invandring. Stämmer det?

–  Jo då, det är angelägna frågor, och då vill jag betona att det handlar om hållbarhet ur ett brett perspektiv, det vill säga hållbarhet på alla områden inte bara miljömässig hållbarhet. Men vår allra viktigaste fråga och där vi skiljer ut oss mest från övriga partier, är demokrati. Eller snarare hur vår demokrati mår.

Till exempel, för en sund samhällsutveckling åt rätt håll behövs en öppen, tillåtande debatt anser vi. Människor måste våga tala ut, utan att misstänkliggöras, få diverse epitet på sig och att andra ringer upp ens arbetsgivare. Svåra frågor måste kunna diskuteras, statistik lyftas och analyseras. Sedan finns det också systemförändringar som behöver göras för att stärka demokratin. Där har vi förslag. Och det behövs vettiga, kloka politiker som är redo att hugga i för landet och som sätter medborgarna främst istället för att behålla sina egna maktpositioner. För att nå bäst resultat på sikt behöver politikerna våga diskutera, samarbeta, kompromissa och ta obekväma beslut som inte alla kommer att gilla. Här finns minst sagt brister idag. Vi som parti försöker leva som vi lär och visa vägen för de etablerade partierna.

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i riksdagsvalet 2018. Hur stora möjligheter tror du att ni har att komma in?

–  ”Det är omöjligt” säger en del. Ja, det klart att det inte är lätt. Men självklart finns det chans, även om det är kort tid kvar. Fast vårt viktigaste mål är inte att sitta på vissa poster utan att påverka politiken. Vi fyller ett viktigt behov redan nu bara av att finnas, så folk ser att vi, Sverige, inte behöver hanka oss fram med ett defekt politiker-skrå och med de partier som finns idag. Folket bestämmer vilka partier som ska finnas, genom att organisera sig i sådana. Folket bestämmer också hur de röstar. Vi tycker att det behövs demokratisk förnyelse. Så vi plöjer ny mark och ger dem som misströstar lite hopp för framtiden. Men jag kan tillägga att vi bygger alltså upp ett parti som ska hålla bortom 2018, oavsett hur det går i valet.

Vilka landsting och/eller kommuner kommer ni att kandidera till i valet 2018?

– Det får vi se. Vi kommer inte att lyckas ta fram listor och kandidater i alla landsting och alla kommuner i alla fall. För det är tiden för knapp. Vårt fokus i nuläget är riksdagsvalet och den nationella politiken där den största förändringen behövs.

Vilka partier räknar ni med att ta väljare ifrån? Tror du att det främst är besvikna väljare från Moderaterna och Kristdemokraterna som har lämnat den liberalkonservativa planhalvan?

– Vi tar väljare lite överallt ifrån. Men visst är det en stor del missnöjda gamla moderater. Och centerpartister som tycker Centerpartiet har lämnat verkligheten i sin politik och blivit populister. Och KD:are som tycker att KD bara fladdrar hit och dit och inte vet var de ska stå. Sedan såna som röstat SD på grund av att de är kritiska till den politik som drivits både av alliansregeringen och nuvarande regeringen men som egentligen inte gillar SD och är mer höger än dem. Och då menar jag alltså att SD är betydligt mer vänster än vad som brukar framhållas av media, bland annat gällande ekonomisk politik och i synen på människor. Vi är ett liberalkonservativt parti som ser individer istället för kollektiv som vänstern gör.

Hur många medlemmar har Medborgerlig Samling idag?

– Vi närmar oss tusen medlemmar.

Oj, då har ni lyckats rekrytera ganska många medlemmar på relativt kort tid. Har ni några partimedlemmar som jobbar heltid med Medborgerlig Samling?

– Nej. Allt vi gör är ideellt arbete och de resurser vi har kommer från medlemsavgifter och donationer. Till skillnad från övriga partier lever vi alltså helt på egna medel. Det är tufft, men det är faktiskt så här vi tycker att det borde vara. Partierna som styr idag, både i kommunerna och nationellt, kan strunta i vad deras medlemmar tycker. De är inte längre beroende av dem, deras stöd eller pengar, utan är mer av kampanjorganisationer finansierade av stat och kommun. Det är fel anser vi. Partierna behöver förankring hos medborgarna.

Ni är positiva till ett NATO-medlemskap. Ser ni några risker med NATO nu när Donald Trump har blivit president?

– Vi är ett krasst parti. Världen är inte statisk. Det finns risker med det mesta. Det enda som går att göra är att försöka väga alla argument mot varandra och ta de bästa möjliga besluten. I fallet NATO finns det både fördelar och nackdelar med att vara med i NATO. Men vi har landat i att det vore bättre att vara med istället för att säga nej. Det klart att NATO påverkas av vem som är president i USA. Men vi som parti och Sverige som land, kan inte hatta fram och tillbaks och avgöra ja eller nej till NATO utifrån vem som är president i USA. Långsiktighet och en tydlig riktning är bra att ha.

Ni kallar er ibland för det blå-gröna alternativet. Det gröna inslaget i er politik tycks vara fokuserat på hållbarhet och självförsörjning, till skillnad från de etablerade partierna som mest pratar om klimatfrågan och globala initiativ. Kan man säga att er miljöpolitik är mer nationellt och lokalt förankrad?

– Mer nationellt? Nja, det skulle jag nog inte säga. Vi tycker att man måste ha alla perspektiv med och göra avvägningar. Närmiljön är viktig, och självförsörjningsgraden, men många miljöproblem är trots allt globala. Sverige är ett litet land och kan inte lösa hela världens problem här lokalt när det gäller exempelvis utsläpp av växthusgaser. Där måste vi arbeta globalt.

Vi tycker att saker måste tas i rätt ordning och ha rätt proportioner. Det blir inte en bra miljö och teknikutveckling här i Sverige om vi tappar den säkerhet, trygghet och den ekonomi som vi haft. Staten måste säkra sina kärnuppgifter först och främst, det som är en förutsättning för allt det andra. Det vill säga man måste prioritera klokt. Kan nämna att vi ännu inte har fördjupat vår miljöpolitik. Det kommer vi att göra framöver.

Det är lite svårt att placera er på GAL-TAN-skalan. Ni är ett konservativt parti som ser till nationella intressen, vilket placerar er i TAN-halvan. Samtidigt är ni positiva till ett medlemskap i NATO och profilerar er som ett grönt parti, vilket gör att ni hamnar i GAL-halvan. Hur skulle du placera er på GAL-TAN-skalan?

– Inga såna där politiska modeller är bra nog för att visa helt var ett parti står. Vi har inslag av båda. Det är bättre att titta på vad vi faktiskt tycker i olika frågor istället. Sett utifrån ett svenskt perspektiv så utgör vi en ny kombination av åsikter och synsätt som är bättre anpassade till dagens skiljelinjer i politiken än de gamla partierna. De gamla partierna är splittrade och har inte hunnit anpassa sig tillräckligt snabbt till ett nytt läge i en ny tid. Flera partier böljar nu som vindflöjlar då de tappat sin ideologiska grund, som Moderaterna efter Reinfeldt. Där står vi betydligt stadigare.

Det är sant, man behöver inte låsa sig till en teoretisk modell – verkligheten är som bekant mer komplex än så. Apropå spridning över det politiska spektrumet: det står på er hemsida att ni kan tänka er att samarbeta med alla partier. Kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna?

– Vi utesluter inget. Med andra ord: ja, om det behövs och vi hittar politik att enas kring så kan vi samarbeta med SD också, precis som med övriga partier.

De största skillnaderna mellan er och Sverigedemokraterna tycks vara att ni är liberala medan Sverigedemokraterna är mer socialistiska, samt den skilda synen på NATO-medlemskap. Ser ni er som ett komplement till Sverigedemokraterna, fast med en liberalkonservativ profil istället för socialkonservativ?

– Vi förhåller oss inte gentemot andra partier på det viset. Vi står för den politik vi tror på. Sedan kan andra tycka vi liknar andra partier eller skiljer oss från dem. Sett till ideologi så har både vi och SD konservativa drag. Men vi är inte socialister. MED tar avstånd från rasism och identitetspolitik som bygger på att man delar upp människor och behandlar dem olika utifrån sådant som hudfärg, kön, religion och så vidare. Vi ser till människors beteende och agerande.

De kommande fem åren förväntas ungefär 370 000 anhöriginvandrare söka uppehållstillstånd i Sverige. Hur många som kommer att få uppehållstillstånd kommer att styras av reglerna för anhöriginvandring som kommer att göras om 2019. Hur ser ni på anhöriginvandringen, vilket kan bli en stridsfråga inför valet och under nästa mandatperiod?

– Vi är generellt för en mycket återhållsam flyktingrelaterad invandring framöver och vi anser även att asylrätten måste göras om helt för att passa en ny tid.

Vi hade ett migrationspolitiskt program uppe på vår årsstämma nyligen, men det återremitterades till partistyrelsen. Det är ett så viktigt ämne och program och vi har högt ställda krav på det. Med andra ord har vi inte detaljerna klara gällande vår syn på anhöriginvandringen. Men vi diskuterar detta och det kan i alla fall sägas att vi inte kommer att acceptera generös tillämpning utan krav som efterlevs; strikta krav på försörjning av anhöriga, samt enbart livspartner eller minderåriga barn, med DNA-test. Dessutom bör kanske krav finnas på att skyddsbehov även ska finnas för den anhörige, annars kan återförening ske annanstans. Men vi har som sagt inte landat här ännu.

Vill du berätta om kontroversen med er förra partiordförande?

– Nej, egentligen inte. Det är ett avslutat kapitel och vi har gått vidare. Det var väldigt jobbigt förra hösten men vi tog oss igenom det. Det var trots allt bara en enda person, som hade svårt för partiets snabba tillväxt. Många vill förstås använda detta emot oss ”kolla vilket dåligt parti som inte kan hålla ihop”. Men alla vet att där många människor finns och samarbetar så blir det gnissel och problem. Det är omöjligt att undvika eller helt gardera sig emot. Dessutom är vi en tillåtande gräsrotsrörelse med högt i tak där vi vill att medlemmar ska vara aktiva och delaktiga. Vi lär oss hela tiden mer om hur vår grundinställning ska hanteras i praktiken för att kunna få ut det bästa av alla medlemmar samtidigt som vi minimerar problemen.

Din debattartikel i Expressen om partibytet delades tiotusentals gånger. Så vitt jag minns är det er största mediala framgång hittills – förutom några visserligen välskrivna debattartiklar i Dagens Samhälle. Kommer ni att satsa på att nå ut i rikstäckande media inför valet?

– Visst. Vi gör så gott vi kan. Men vi är inget parti som försöker vinna röster på att bränna pengar, som Gudrun Schyman. Det är inte vår stil. Vi jobbar på vårt sätt utifrån vår profil som ett seriöst parti som inte bara vill ”nå ut” utan faktiskt bygga förtroende och visa vad vi står för sakpolitiskt. Politik är ingen lek utan på allvar.

Ni syns däremot väldigt mycket i sociala medier, faktiskt mer än många etablerade partierna. Framförallt syns era medlemmar mycket på Twitter, vilket visade sig vara en framgångsrik strategi för Obama och Trump. Har ni en utarbetad strategi för sociala medier?

– Ha ha! Det avslöjar vi inte! Nej men skämt åsido, visst har vi strategier. Men vi är en gräsrotsrörelse som vill något. Kraften i detta är inte att underskatta. Det är riktigt demokrati, där delaktigheten hos människorna är drivet.

De flesta i Medborgerlig Samling tycks vara väldigt högutbildade. Påfallande många är civilekonomer eller civilingenjörer – och du har själv en doktorsexamen i kemiteknik. Är ni Sveriges mest välutbildade parti? 

– Ingen aning. Men det är inte så intressant. Jag vill snarare framhålla att vi är ett parti med personer som har vanliga jobb och därmed har erfarenheter från utanför politiken. Det behöver komma in fler vanliga, vettiga människor med erfarenheter från samhällets alla hörn i politiken. Och det kan vi i MED bidra med.

Kan man säga att ni är alternativet för den välutbildade medelklassen som har fått nog av vänsterliberal identitetspolitik?

– Ja, där har vi nog i alla fall en del röster att hämta.

Tack för en trevlig intervju. Och lycka till i valet 2018!

4 thoughts on “Intervju med Josefin Utas i Medborgerlig Samling”

 1. Alla som överväger att ge sin röst till MED bör först läsa detta inlägg (inklusive kommentarerna):

  https://medbloggen.se/2017/02/18/dags-att-uppvardera-polisen/

  Jag var också intresserad av MED och deltog därför en del i debatterna på deras sajt. Den jag länkar ovan var den sista, eftersom det blev helt klart att de är mer PK än sjuklövern och dessutom använder ett uppblåst moralisande tonfall som annars har börjat försvinna från debatten.

  1. Det var intressant att läsa det men jag måste säga att de besvarade dina åsikter på ett bra sätt. De har inte censurerat dig på något sätt vilket jag gissar att många andra partier hade gjort och de har lagt väsentlig tid på att bemöta dina synpunkter. Bara för att ni inte har samma åsikt betyder det inte att de är “mer PK än sjuklövern”.

   Medborgerlig Samling verkar mer seriösa än de riksdagspartier vi har idag, problemet är bara att de idag inte får någon publicitet i media och utan det kommer de aldrig att komma in i riksdagen. För mig som förmodligen annars skulle rösta blankt är de dock mitt val som det ser ut just nu.

 2. Nja Johan Andersson, det håller jag inte med om. Jag reagerar negativt på många av de inlägg som MED har publicerat gällande olika politiska spörsmål. Inte gällande invandringen då jag kan förstå att vissa ordval och åsikter ändå inte kan tillhöra ett fungerande parti om man inte vill dra extremt mycket åt högerhållet.

  Däremot är det överlag dåligt genomtänkt och mer kåranda över partiet än vad som känns brukligt för ett seriöst parti. Till exempel har MED i sin agenda ett förslag över vilka myndigheter som skall läggas ner samt slås ihop med andra. Detta förslag är extremt oseriöst. Från någon som har viss erfarenhet av myndigheter kan jag säga att det skulle kosta mer än det smakar och skulle leda till stora problem för myndigheterna att utföra sitt jobb.

Comments are closed.

%d bloggers like this: