Islamiska Staten har infiltrerat vänstern

Jihadister. Foto: Wikimedia Commons.

I januari 2015 gav Islamiska Staten ut manifestet Black Flags From Rome som beskriver deras strategi för terrorism, infiltration och ett partiellt maktövertagande i Europa. Det framgår av boken att ledarskiktet inom Islamiska Staten vet väldigt väl hur de ska utnyttja västs svaga punkter för att kunna påverka samhället och flytta fram sina positioner. Boken ger en skrämmande och unik inblick Islamiska Statens ideologi och deras planer för Europa. Det mest kontroversiella avsnittet är hur Islamiska Staten systematiskt infiltrerar och samarbetar med vänsterextrema grupper och partier i västvärlden.

Genomgående i boken framställs muslimerna i Europa som fromma tillbedjare av Allah och jihadisterna som ärorika krigare och modiga hjältar. Det framgår att Islamiska Staten på ett självklart sätt anser att Europa tillhör muslimerna, eftersom ”hela världen tillhör Allah”. När stora grupper muslimska män ber tillsammans på Paris gator anser Islamiska Staten att de ber i en gudomlig gemenskap med Allah, medan de fransmän som bekymras över beteende stämplas som ”rasister”.

Under 2000-talet bildades flera islamistiska grupper i Europa som förespråkade sharialagar och hade kopplingar till jihadistisk terrorism: Sharia4Belgium, Islam4UK, Sharia4France, och så vidare. Ledarna bakom dessa grupper visste hur de skulle utnyttja svagheterna i västvärlden för att kunna uppnå sina syften. Ett exempel på hur de utnyttjar de västerländska värdländerna är alla bidrag som utbetalas till deras verksamheter och bönelokaler. Förevändningen är att dessa initiativ ska leda till ökad integration, medan syftet i själva verket är ökad segregation och att vända muslimerna bort från det västerländska samhället; ett dagsaktuellt exempel på detta i Sverige är de fundamentalistiska muslimerna som planerar att bygga en salafistisk moské i Uppsala.

Grundaren av Islam4UK, Anjem Choudary, är dessutom jurist och vet hur han ska anpassa sina tal så att han kan predika radikal islam och samtidigt hålla sig inom ramarna för den brittiska yttrandefriheten. Det ställde rättsväsendet i Storbritannien inför ett dilemma: antingen skulle Choudary få hållas och predika radikal islam, eller så skulle yttrandefriheten inskränkas enbart för islamister vilket skulle leda till isolering av alienering av muslimerna.

Som en motreaktion mot de islamistiska grupperna i Storbritannien bildades antishariagrupper som English Defence League och Britain First. Sammandrabbningarna mellan dessa grupper och de radikala muslimerna i Storbritannien blev successivt allt våldsammare. Författarna till Black Flags From Rome konstaterar att detta är upptakten till en mer våldsam era och större segregation mellan muslimer och icke-muslimer i Europas samhällen. Det är en utveckling som välkomnas i boken eftersom ett splittrat samhälle gynnar Islamiska Staten, vilket är något vi ska återkomma till.

Islamkritiker framställs genomgående som ”rasister” i Islamiska Statens manifest. Det är i viss mån en paradoxal beteckning eftersom islam är en religion och inte en ras. Författarna konstaterar även att det finns flera vita muslimer, exempelvis i Bosnien och konvertiter i Västeuropa.

Dessutom framhävs flera påstådda attacker mot moskéer i Black Flags From Rome. De skyldiga pekas ut som ”rasister och nynazister” och Islamiska Staten uppmanar muslimerna att beväpna sig för att skydda sig mot dessa våldsverkare. I Islamiska Statens bok nämns branden i Eskilstuna moské som ett explicit exempel på en attack mot muslimer:

“Injuries in suspected arson of Swedish mosque Five people injured after suspected arsonist set fire to building used as mosque in town of Eskilstuna, police say. (25 Dec 2014 21:30)

Dec 25 2014 Sweden: Five people injured by burn wounds after a molotov cocktail thrown in a mosque.”

Det visade sig senare att branden i själva verket orsakades av en olyckshändelse inne i moskén. Det som är intressant i sammanhanget är att massmedia hårdvinklade reportagen om moskébranden; bara några timmar efter branden gick de flesta medier ut med att det var ”rasister, nazister och Sverigedemokrater” som låg bakom mordbranden. Dessa hårdvinklade reportage och direkt felaktiga anklagelser har letat sig raka vägen in i Islamiska Statens manifest. Förmodligen är de politiskt korrekta journalister som bevakade moskébranden lyckligt ovetande om att de har bidragit till propaganda för Islamiska Staten, vilket i sin tur används av dem för att piska upp ett hat mot det västerländska samhället.

Islamiska Statens bok beskriver också utvecklingen om hur allt fler muslimer isolerar sig i städernas invandrardominerade förorter – bland annat nämns Sveriges 55 ”no go-zoner” som ett exempel på områden där det har etablerats muslimska enklaver. Islamiska Statens manifest uppmanar muslimerna i dessa utanförskapsområden att beväpna sig för att skydda sig mot vad de beskriver som ett allt mer aggressivt majoritetssamhälle. Inledningsvis rekommenderas muslimerna att försvara sig med enkla vapen som Molotovcocktails, knivar och stenar; resultatet ser vi idag med bilbränder, stenkastning och knivattacker mot poliser. På sikt förespråkar Islamiska Statens bok att muslimerna ska beväpna sig med tyngre vapen som AK-47:or och granatgevär som smugglas in i Europa via Balkan. Detta är för övrigt samma utveckling som skedde innan inbördeskriget bröt ut i Syrien.

Islamiska Statens strategi i Europa är alltså att underblåsa splittring i samhället: muslimerna isoleras och radikaliseras i utanförskapsområden medan det sker en ”white flight” därifrån av majoritetsbefolkningen. När det sker verkliga eller inbillade attacker mot muslimer eller moskéer används detta som en förevändning för att kunna rekrytera jihadister till Islamiska Staten.

En väsentlig del av Islamiska Statens strategi för att destabilisera västeuropeiska länderna är att infiltrera och samarbeta med vänsterextrema grupper. Så här står det ordagrant i Islamiska Statens manifest för Europa:

“European Muslims allying with Left-wing Activists:

A growing population of left-winged activists (people who are against; human/animal abuses, Zionism, and Austerity measures etc) look upto the Muslims as a force who are strong enough to fight against the injustices of the world. It seems from the article below that many of these people (who are sometimes part of Anonymous and Anarchy movements) will ally with the Muslims to fight against the neo-Nazis’ and rich politicians. They will give intelligence, share weapons and do undercover work for the Muslims to pave the way for the conquest of Rome.”

I Islamiska Statens bok framhålls samarbetet mellan italienska vänsterextremister och radikala islamister som ett sådant ”framgångsrikt” projekt. I artikeln ”Italy’s Left-Wing Terrorists Flirt with Radical Islamists” finns en ingående beskrivning av hur den militanta marxist-leninistiska gruppen New Red Brigades i Italien samarbetade med islamister med kopplingar till Hamas.

I Sverige finns det flera exempel på oheliga allianser mellan islamister och vänstern.

SSU bjöd bland annat in ”terroristexperten” och tillika islamisten Rashid Musa att tala på ett föredrag som var ”separatistiskt för rasifierade”. Rashid Musa anser att de som åker för att strida för den somaliska terrororganisationen al-Shabaab är hjältar – dessutom anser han även att det är helt i sin ordning för svenska muslimer att ansluta sig till Islamiska Staten.

Ett annat exempel är Feministiskt Perspektiv, som är en militant feministisk organisation med flera islamistiska medlemmar. Mest uppmärksammad är medlemmen Samiyah M Warsame som hyser sympatier för islamistiska terrorister som Omar Abdel-Rahman, Ahmed Yassin och Ibn al-Khattab på Facebook. Dessutom har Warsame anklagat vänsterpartisten Amine Kakabaveh, som kritiserar hur radikaliserade muslimer förtrycker kvinnor i utsatta förorter, för att vara ”islamofob”.

Ytterligare ett exempel är islamisten och tillika miljöpartisten Salahaden Raoof som gjorde rabiatecknet i Almedalen 2015. Rabiatecknet är inte vilket tecken som helst, utan används bland annat av terrorklassade Muslimska Brödraskapet. Målet för Muslimska Brödraskapet är en islamisk stat grundad på Koranen och haditherna. Deras motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Det finns fler miljöpartister än så med radikala muslimska sympatier. Lars Nicander, som är chef för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, varnar för att Miljöpartiet har infiltrerats av islamister med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Vidare anser Islamiska Staten att demonstrationer och torgmöten är en viktig mötesplats för vänsterextremister och islamister; framförallt framhålls antisemitism och deras protester mot den ”sionistiska eliten” som en gemensam nämnare för de båda grupperingarna. I Islamiska Statens manifest står det ordagrant:

“If you have ever been at a pro-Palestine / anti-Israel protest, you will see many activists who are not even Muslims who are supportive of what Muslims are calling for (the fall of Zionism). It is most likely here that connections between Muslims and Left-wing activists will be made, and a portion from them will realise that protests are not effective, and that armed combat is the alternative. So they will start to work together in small cells of groups to fight and sabotage against the ‘financial elite’.”

I Sverige finns det flera exempel på hur islamister och vänsterextremister samverkar på olika demonstrationer. Bland annat höll Mehmet Kaplan ett brandtal på Medborgarplatsen som han avslutade med att ropa: ”Vi ska befria Jerusalem”. Sannolikt är det inte Miljöpartiet han syftar på utan ett palestinskt och muslimskt övertagande av Jerusalem. På Pegida-demonstrationerna, som syftar till att motverka sharialagar i Europa, slöt tusentals vänsterextrema motdemonstranter upp för att sabotera för talarna. (Ska man av detta dra slutsatsen att vänsterextremisterna vill ha sharialagar i Europa?) Vidare arrangerades Women’s March i USA av islamisten Linda Sarsour som har uttryckt sympatier för Islamiska Staten. Bara för att nämna några exempel.

Dessutom välkomnar Islamiska Staten att polisen försvagas i Europa. Polisen är som bekant till för att upprätthålla lag, ordning och yttrandefrihet i de västerländska demokratierna. Om ordningsmakten försvagas gynnar det Islamiska Staten eftersom det underlättar för terrorattacker och rekrytering av terrorister i Europas utanförskapsområden. Islamiska Staten målar i sitt manifest upp en bild av att polisen tar parti mot muslimerna i samhället:

“No doubt, clashes will arise when both sides see each other. The police will arrive and will side more with those who are against the Muslims (simply because Muslims are considered as outsiders).

[…]

No doubt, the police will also be sent now that Muslims are armed, however – Muslims will be consolidating their neighbourhoods and mosques to repel an attack from anyone, whether neo-Nazi militia or police.”

Detta är en bild som delas av vänsterextremisterna, som anser att polisen är fascister som vill skydda högerextremister. Kakan Hermansson, som är vänsterextrem programledare på Sveriges Radio, har gjort sig känd som en notorisk polishatare. I flera sammanhang har hon hetsat mot polisen och har betecknat hela poliskåren som ”All Cops Are Bastards (ACAB)”. Bara under denna vecka angreps en polis av en vänsterextremist i Umeå vid ett SD-möte, medan 20-30 personer i invandrartäta Rinkeby gick till attack mot en polispatrull.

Detta hat från såväl våldsbejakande vänsterextremister som radikaliserade muslimer i landets förorter har mycket riktigt försvagat poliskåren. Rekordmånga poliser sade upp sig förra året samtidigt som kriminaliteten och våldet i förorterna ökar. Med sitt polishat gynnar Kakan Hermansson och hennes anhängare indirekt Islamiska Statens agenda och motverkar det sekulära rättssamhället. Men frågan är om Kakan verkligen skulle tycka att det vore så roligt om poliskåren kollapsade på riktigt och Islamiska Staten skulle flytta fram sina positioner?

Ett liknande fenomen utspelas i USA, där den nyrasistiska vänsterextrema organisationen Black Lives Matter samarbetar med islamisterna i Council on American-Islamic Relations och Students For Justince In Palestina. Det senaste året har Black Lives Matter gjort sig skyldiga till mord på flera amerikanska poliser.

Nationalistiska partier utmålas inte helt oväntat som rasister, nazister och fascister av Islamiska Staten.

”Right wing Racist parties such as UKIP (Britain), National Front (France), Party for Freedom (Holland), Golden Dawn (Greece), are replacing the traditional mainstream parties. Europe is transforming from a continent of people who simply wanted jobs and a secure living into a continent of people who are not satisfied except through war and aggression against minorities.

It is estimated that UKIP could be within power within a few years. Although this racist political party is only a few years old, it has been funded by some people behind the scenes to the extent that it is now rivalling and challenging the Conservative party (the ruling political party within the UK) right now!

The politics (=laws) of Europe are changing into racism and anti-Islamism fast, and you will see this infront of your own eyes in the coming years.”

Denna retorik påminner förvillande mycket om vänsterliberala tidningars ledarsidor och reportage. Men citat ovan kommer inte från en vänsterliberal tidning – det kommer från Islamiska Statens manifest.

När vänsterliberala medier slentrianmässigt utpekar konservativa och islamkritiska partier som ”nazister, fascister och rasister” anpassar de sig indirekt till Islamiska Statens propaganda. Förmodligen är dessa journalister lyckligt ovetande om att deras anti-nationalistiska artiklar tangerar Islamiska Statens manifest – men de borde reflektera över hur de kategoriskt svartmålar partier som är islamkritiska och vilka konsekvenser det kan få på sikt i Europa.

Det finns alltså flera exempel på hur det vänsterliberala etablissemanget – dels genom infiltration men förmodligen mest omedvetet – har anpassats till retoriken och propagandan i Islamiska Statens manifest. Den rödgröna regeringen har utnämnt Sverige till den ”humanitära stormakten” – men om den här utvecklingen tillåts pågå kommer det snart inte att finnas mycket kvar av den humaniteten.

One thought on “Islamiska Staten har infiltrerat vänstern”

  1. En utmärkt genomgång, som vanligt. Det gläder mig att du tar upp F!, eftersom detta parti nu helt uppenbarligen positionerar sig för att ta över missnöjda muslimska väljare från MP. Det var en ganska stor nyhet internationellt när F! nyligen organiserade ett möte i Europaparlamentet tillsammans med Muslimska brödraskapet, men i Sverige har det varit tyst om det.

    Jag tror att F! kommer att lyckas att komma in i riksdagen 2018 och att deras stora valfråga kommer att bli “rätten” att bära slöja.

    Men man bör även nämna att “högern” i Sverige också villigt har spelat med muslimerna. Reinfeldt drev personligen igenom att den radikala muslimen Abdirizak Waberi kom in i riksdagen 2010.

Comments are closed.

%d bloggers like this: