Hur islamiseringen påverkar Sverige

Brinnande bilar under Husbykravallerna. Foto: Wikimedia Commons.

Andelen muslimer i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren i takt med den rekordstora invandringen från muslimska länder i Mellanöstern och Afrika. Om man räknar på asyl- och anhöriginvandringen sedan 2010 blir resultatet att andelen muslimer i Sverige 2017 är 7-8%. Denna siffra är dock i underkant; om man även räknar med arbetskraftsinvandring, ”övriga anhöriginvandring”, alla illegala invandrare och ökad fertilitet bor det uppskattningsvis 12% muslimer i Sverige 2017.

En nationalekonom som har räknat på hur andelen muslimer i Sverige har utvecklats under 2000-talet har kommit fram till följande procentsatser:

 • År 2000: 1 av 100 (1%), motsvarande cirka 90.000 muslimer.
 • År 2010: 1 av 20 (5%), motsvarande cirka 470.000 muslimer.
 • År 2017: 1 av 8 (12%), motsvarande cirka 1,2 miljoner muslimer.

Den framtida andelen muslimer beror till stor del på hur generös den svenska invandringspolitiken kommer att vara, men nedan finns en preliminär prognos:

 • År 2020: 1 av 6 (16%), motsvarande cirka 1,7 miljoner muslimer.
 • År 2030: 1 av 4? (25%?), motsvarande cirka 2,8 miljoner muslimer.
 • År 2040: 1 av 3? (33%?), motsvarande cirka 3,9 miljoner muslimer.
 • År 2050: 1 av 2? (50%?), motsvarande cirka 6,2 miljoner muslimer.

Frågan är hur denna ökande andel muslimer har påverkat och kommer att påverka Sverige?

Till att börja med är det intressant att studera de europeiska muslimernas attityder till det västerländska majoritetssamhället respektive Koranen och dess sharialagar. Någon sådan attitydsmätningar har inte gjorts i Sverige, men en opinionsmätning bland Danmarks muslimer som publicerades i Jyllandsposten 2015 redovisade nedanstående resultat:

 • Drygt 77% anser att man som muslim i Danmark måste leva till hundra procent efter Koranen. (Detta är en kraftig ökning sedan 2005 då ”endast” 62% hade denna inställning; det har med andra ord skett en radikalisering de senaste tio åren i Danmark.)
 • Drygt 52% avvisar tanken på att islam skulle behöva reformeras för att passa in i ett västerländskt demokratiskt samhälle.
 • Cirka 6% anser att de som ritar Muhammedkarikatyrer ska bestraffas med döden.
 • Cirka 3-4% anser att Danmark förtjänade att utsättas för de terrorattacker som drabbade Köpenhamn 2015.
 • Cirka 1,5% erkänner öppet att de sympatiserar med jihadistiska terrorgrupper som Islamiska Staten och al-Qaida.

Multiplicera dessa opinionsiffror med den beräknade ökningen muslimer så framträder en bild av ett Sverige som befinner sig i kraftig förändring.

Den världsberömde forskaren Samuel P Huntington konstaterar i boken The Clash Of Civilizations att länder med muslimsk befolkning är kraftigt överrepresenterade bland världens konflikter. Trots att bara en femtedel av världens befolkning är muslimer var muslimska länder involverade i 26 av 50 konflikter på 1990-talet. År 2012 rasade alla inbördeskrig uteslutande i muslimska länder: Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Syrien and Jemen.

Den forskare som mest ingående har studerat hur islam har förändrat samhällen historiskt är doktor Peter Hammond. I boken “Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat” från 2005 beskriver han hur antalet konflikter ökar i takt med hur den muslimska gruppen växer.

Andelen muslimer är 1% eller lägre

Vid denna andel av befolkningen betraktas muslimerna allmänt som en fredsälskande minoritet som inte besvärar någon.

Länder med en så låg andel muslimer är bland annat Finland, Island, Japan, Polen, Sydkorea, Tjeckien, Ungern och de baltiska staterna.

Sverige befann sig på denna nivå ungefär fram till 1990-talet. Risken för islamistiska terrordåd var då obefintlig; inga specialkrav på badtider eller kost förekom; gruppvåldtäkter, stenkastning och bilbränder var okända fenomen; antalet utanförskapsområden år 1990 var blott tre stycken.

Andelen muslimer är 2-3%

Vid 2-3% börjar en del av muslimerna värva från andra minoriteter och missnöjda grupper, särskilt från fängelser och gatugäng.

Exempel på länder med en sådan andel muslimer är Argentina, Australien, Irland, Kina och Spanien.

I Sverige blev andelen muslimer 2-3% runt år 2005. Den utveckling man kan observera i det skedet är ökningen av kriminella gäng samt hur de traditionella MC-klubbarna rekryterade allt fler medlemmar från Mellanöstern. Bland annat blev iraniern Mehdi Seyyed ledare för Bandidos runt 2005; denna MC-klubb och X-team i Göteborg utvecklades då till ett blandat gäng av män med bakgrund både i Sverige och flera länder i främst Mellanöstern. Black Cobra, som etablerades i Sverige i mitten av 2000-talet av irakiern Mustafa Mohammed, består nästan uteslutande av män från Mellanöstern och Bosnien. Original Gangsters, som grundades av turkiske Denho Aca i Bergsjön, består också uteslutande av män med syrisk/assyrisk bakgrund. Den konkurrerande ligan Naserligan, med albanen Naser Dzeljilji i spetsen, består mest av medlemmar från det forna Jugoslavien. Den multikriminella grupperingen Chosen Ones bildades i Stockholm av Essa Sallah Kah från Gambia (med 95% muslimer). Och så vidare. Antalet utanförskapsområden hade ökat till 156 stycken år 2006.

Andelen muslimer är runt 5-10%

Vid 5-10% utövar muslimer ett orimligt inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen. Många kräver halalslaktat kött och utövar press på livsmedelskedjor att sälja det. De börjar också verka för att regeringen ska låta dem styra sig själva under sharialagar.

Länder med cirka 5% muslimer är exempelvis Danmark, Filippinerna, Grekland, Mongoliet, Norge och Schweiz.

Sverige nådde cirka 5% muslimer runt år 2010. Med kuslig precision började det runt 2011 komma in flera rapporter om att skolor, framförallt i Skåne, började servera halalslaktat kött. Halalslaktat kött började även dyka upp i allt fler matvarubutiker runt om i landet vid samma tidpunkt. I början av 2010-talet började det även komma krav på separata badtider för kvinnor och män – en tradition som är direktimporterad från muslimska länder.

Flera politiska partierna började dessutom infiltreras av islamister runt 2010: Mehmet Kaplan (MP) valdes in i riksdagen 2006, Abdirizak Waberi (M) valdes in i riksdagen och försvarsutskottet 2010 och Omar Mustafa (S) valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse 2013 (men fick avgå kort därpå). Dessutom infiltrerades Miljöpartiet av flera radikaliserade islamister åren runt 2010: Yasri Khan, Mohamed Temsamani, Derya Uzel Senir, Ali Khalil, Mido Mohammad El- Bahta, Semanur Taskin, Jabar Karim Amin och Awad Hersi – bara för att nämna några. Det islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir – som verkar för ett världsomspännande islamitiskt kalifat – grundades i Stockholm 2013.

Andelen muslimer är runt 10-20%

När muslimer når 10-20% av befolkningen ökar historiskt sett deras laglöshet. De beklagar sig över sin situation och drar igång upplopp och bilbränder samt hotar människor som de anser kränker islam.

Exempel på länder med 10-20% muslimer är Bulgarien, Frankrike, Guyana, Indien, Israel, Kenya och Ryssland.

I detta skede befinner sig Sverige sedan 2015. Beskrivningen av ett samhälle med 10-20% muslimer stämmer skrämmande väl in på situationen i Sverige de senaste åren. Flera upplopp har skakat invandrartäta förorter: Rosengård (2012), Husby (2013), Fittja (2014), Hagsätra (2014), Rinkeby (2014), Kronogården i Trollhättan (2016), Gottsunda i Uppsala (2016) – bara för att nämna några. Det senaste upploppet inträffade i Möllevången på nyårsnatten 2017 då hundratals män med Mellanösternbakgrund sköt fyrverkeriattacker mot oskyldiga förbipasserande människor; en av männen stod dessutom på ett biltak och skanderade ”jihad, jihad”.

Dessutom har ”ensamkommande barn” varit inblandade i flera uppmärksammade sextrakasserier de senaste åren: We Are Sthlm i Kungsträdgården (2015), nyårsnatten i Kalmar (2015), Putte i Parken i Karlstad (2016) och Nordstan i Göteborg (2017). Sverige har numera flest våldtäkter i hela Europa. Under 2016, det vill säga året efter den gigantiska asylkrisen, ökade antalet våldtäkter i Sverige med hela 13%.

Bilbränderna har ökat från 200 år 1996 till 1430 år 2015. I invandrartäta Malmö och Södertälje slogs flera rekord under sommaren 2016; i Södertälje inträffade exempelvis 250 bilbränder under 2016 jämfört med 100 de föregående åren.

Förföljelserna och trakasserierna av judar i invandrartäta städer som Malmö har ökat rekordartat de senaste åren. De som ligger bakom förföljelserna är inte nazister (vilket Stefan Löfven tycks tro) utan muslimer som har tagit med sig konflikten från Israel-Palestina till Rosengård. Efter det islamistiska terrordådet mot synagogan i Köpenhamn 2015 bevakades de judiska skolorna i Stockholm av tungt beväpnad kravallpolis.

Den invandrarrelaterade brottsligheten redovisas inte i svensk kriminalstatistik, men polisen Peter Springare har nyligen redovisat att en förkrossande majoritet av alla tungt kriminella i Örebro är invandrare från muslimska länder i Mellanöstern eller Afrika.

Sist men inte minst har förföljelserna av islamkritiker ökat dramatiskt de senaste åren. Mest utsatt är Lars Vilks som har utsatts för mordförsök av islamister i Göteborg 2011, Malmö 2013 och Köpenhamn 2015. Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg mordhotades 2015 av en släkting till den radikaliserade imamen Abo Raad i Gävle moské. En moderat politiker som protesterade mot den salafistiska moskén i Karlstad mordhotades av en muslim 2017. Och så vidare.

Andelen muslimer är runt 20-40%

Vid 20% utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, folk mördas och kyrkor och synagogor bränns ned.

Exempel på länder med en muslimsk befolkning runt 20-40% är Eritrea, Etiopien och Tanzania.

En observation är att det är väldigt få länder med 20-40% muslimer. Förklaringen ligger i att denna nivå utgör ett “instabilt” tillstånd när islam gör kraftiga framstötar varpå flera ur ursprungsbefolkningen tenderar att lämna landet.

På denna nivå kan Sverige vara runt år 2030-2050 om den muslimska befolkningen fortsätter att växa som i nuvarande takt. Det ansedda analysföretag Pew Research har gjort bedömningen att Sverige kommer att ha 30% muslimer vid år 2050. Hur gammal är du då? Hur gamla är dina barn och dina barnbarn?

Andelen muslimer är runt 40-60%

När muslimerna utgör 40% av befolkningen ser man utbredda massakrer, ständiga terrorattacker och miliskrigföring.

Länder med cirka 40-60% muslimer är exempelvis Bosnien (där Islamiska Staten har etablerats), Chad (som terroriseras av Boko Haram), Libanon (där Hizbollah har stort inflytande) och Nigeria (där Boko Haram härjar).

Om den muslimska befolkningen fortsätter att växa kan Sverige vara på den här nivån runt år 2050-2060. Återigen är det värt att reflektera över hur gammal man själv, ens barn och barnbarn kommer att vara då.

Andelen muslimer är runt 60-80%

Vid 60% är risken stor för ohämmad förföljelse av icke-muslimer samt sporadisk etnisk rensning och partiella folkmord. På den här nivån börjar också sharia-lagar och jizya (den skatt icke-muslimer tvingas att betala) att tillämpas.

Länder som befinner sig på denna nivå är exempelvis Albanien, Malaysia, Qatar och Sudan.

Andelen muslimer överstiger 80%

När det finns runt 80% muslimer i landet har de tagit över statsapparaten och utför etniska rensningar och folkmord i statens namn.

Exempel på länder som befinner sig på denna nivå är Bangladesh, Indonesien, Iran, Irak, Jordanien, Pakistan, Palestina och Syrien.

Observera gärna att en stor del av asylinvandrarna till Sverige kommer från Iran, Irak och Syrien.

Andelen muslimer är 100%

När 100% av landets befolkning är muslimer styrs hela landet helt och fullt av sharia-lagar. Eftersom all opposition har tystas och alla brottslingar straffas skoningslöst eller avrättas utan pardon ska ”freden i Islams hus” komma – därav påståendet om att islam är “fredens religion”.

Länder med cirka 100% muslimsk befolkning är exempelvis Afghanistan, Saudiarabien, Somalia och Jemen.

Observera återigen att en stor del av asylinvandrarna till Sverige kommer från Afghanistan och Somalia.

Fram till dagens datum har den oroväckande utvecklingen i Sverige gått hand i hand med att den muslimska befolkningen har ökat. Med nästan spöklik precision har de förväntade islamistiska fenomenen inträffat i Sverige när en ny nivå av muslimsk befolkning har uppnåtts. Om inte väldigt kraftfulla åtgärder införs nu kan Sverige att gå en väldigt osäker och våldsam framtid till mötes. För att förhindra islamiseringen i Sverige kan det krävas totalstopp av all asylinvandring och anhöriginvandring, återkallande av uppehållstillstånd samt incitament för återvandring till fredliga hemländer.

Detta är ett kontroversiellt ämne i skrivande stund. Men om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning kommer alla politiker och journalister om tio år att få ett brutalt uppvaknande. De kommer då att behöva kasta den politiska korrektheten överbord och istället tvingas kämpa för att bevara det sekulariserade och demokratiska svenska samhället. Förmodligen är det bättre att ta debatten och de obekväma besluten redan nu.

15 thoughts on “Hur islamiseringen påverkar Sverige”

 1. Hizb ut-Tahrir är en internationell rörelse som funnits långt innan den svenska avdelningen grundades 2013.

 2. När väl upploppen startar kommer media att skriva: Se, nu har dom muslimska invandrarna tröttnat på att behandlas illa så nu ger de igen.

  Att det är dom som har härjat och levt rövare hela tiden kommer de att städa bort.

  Sanningen är den att nu börjar svensken få nog och det i sig kommer göra att de muslimska invandrarnas våld eskalerar och sakta men säkert går vi mot det oundvikliga.

 3. I sammanhanget måste man också ta upp vilka som öppnade portarna för muslimsk invandring till Sverige och andra västländer.

  Vilka har stått på barrikaderna för att fylla Sverige med ointegrerbara muslimer?

  Oavsett om man är jude, zigenare, arab, afrikan eller asiat så har man som minoritetsgrupp ett egenintresse i att antalet invandrare ökar i Sverige. Allt detta för att normalisera sin egen situation tillhörandes en etnisk/religiös minoritetsgrupp.

  Så återigen till min fråga: Vilka agerade aktivistiskt för att öppna portarna till Sverige för muslimsk invandring?

  Skulden ska ju läggas där den hör hemma – och muslimerna har bara nyttjat möjligheter som har lagts i deras händer.

 4. “Vilka agerade aktivistiskt för att öppna portarna till Sverige för muslimsk invandring?”

  Sjuklövern och MSM.

  Ett parti står dock ut som klart mer ansvarig än de övriga, nämligen M. Det person som bär störst ansvar är helt tveklöst Fredrik Reinfeldt.

  “muslimerna har bara nyttjat möjligheter som har lagts i deras händer.”

  Jag håller med om detta. De har bara agerat rationellt och rimligt. Pga. detta motsätter jag mig att man straffar migranterna, utan förespråkar väl tilltagna återvändarbidrag.

 5. Räknar man på det, så får hela jordens befolkning plats. Enbart på Gotland!
  “Fredrik Reinfeldt: Gott om plats för flyktingar – Publicerad 7 dec 2014 Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt ger sig tillbaka in i flyktingdebatten. I en längre intervju med danska Politiken utmanar han invandrarkritiska röster. – Jag flyger ofta över den svenska landsbygden och det skulle jag vilja råda fler att göra. Där finns oändliga fält och skogar. Där finns mer plats än man kan föreställa sig. De som hävdar att landet är fullt, de bör visa var det är fullt, säger Fredrik Reinfeldt i intervjun./…/”
  http://www.expressen.se/nyheter/fredrik-reinfeldt-gott-om-plats-for-flyktingar/

 6. 2017: 1,2 miljoner muslimer i Sverige. ?? Jag får mothugg när jag påstår den höga siffran. Var finns info/statistik som bevisar detta? Är de så många? Hälften så många är det jag kan hitta.
  Tacksam för svar. Mvh

  1. Det stämmer nog bra om man räknar med den Svenska humaniströrelsen (7-klövern) som utan att blinka konverterar till Islam i tron att de ska bli benådade av Jihad. 7-klövern är nog en av de största självmordssekterna i Europa….

 7. Dags för EU att sluta stödja radikal extremism, och återkalla detta pris. Det är oacceptabelt att låta Jihadister i media sätta agendan för migrationspolitiken. Med tanke på den Svenska journalisten med hammare som dödades som terrorist

 8. Jag är en före detta muslim och invandrare från Afghanistan. Jag kom hit till Sverige för 12 år sedan. Utvecklingen i Sverige skrämmer mig oerhört mycket. Om extrema åtgärder inte görs nu som stopp på ALL invandring och göra lag på att åklagaren ska alltid yrka på utvisning när invandrare begår brott så är Sverige kört. Tyvärr tror jag att det är kört för Sverige. Redan nu är det förbjudet att kritisera islam. Muslimer får allt de pekar på. Det svenska samhället lägger sig platt för muslimers krav.

 9. Hur definieras muslim här? (Tro registreras ju inte i Sverige.) Gäller det medlem i muslimskt samfund, andra icke-anslutna troende, sekulär/kulturell muslim eller räcker bakgrund i muslimskt dominerade länder, även om varken man själv eller ens föräldrar är troende och kanske t o m ateister? Egyptiska kopter, palestinska kristna, assyrier/syrianer(!), marxistiska kurder och iranier? Det finns oroande tendenser och utvecklingen bör kontrolleras, men alltför spekulativa siffror är lätt för kritiker att vifta bort som alarmism eller konspiratorisk Eurabia-retorik.

  1. Det är berättigad fråga som tarvar ett svar.

   Kalkylen gäller till att börja med inte dem som är registrerade medlemmar i ett muslimskt samfund. (I ett försök att rädda den krackelerande Sverigebilden påstod Morgan Johansson i en artikel i Wall Street Journal att andelen personer som är registrerade i muslimska trossamfund bara är 1,5%.) Alla muslimer i Sverige är dock inte registrerade i olika samfund.

   Definitionen är således alla som betraktar sig som muslimer, vare sig de som är troende eller sekulära. Det inkluderar allt ifrån sekulära turkar (som dricker alkohol och inte bär slöja), via marxistiska kurder till rättstrogna salafister.

   Det som är intressant i denna stora och brokiga grupp av muslimer är åsiktsyttringarna. Enligt en dansk undersökning gäller nedanstående opinionsläge bland de danska muslimerna:

   Drygt 77% anser att man som muslim i Danmark måste leva till hundra procent efter Koranen.
   Drygt 52% avvisar tanken på att islam skulle behöva reformeras för att passa in i ett västerländskt demokratiskt samhälle.
   Cirka 6% anser att de som ritar Muhammedkarikatyrer ska bestraffas med döden.
   Cirka 3-4% anser att Danmark förtjänade att utsättas för de terrorattacker som drabbade Köpenhamn 2015.
   Cirka 1,5% erkänner öppet att de sympatiserar med jihadistiska terrorgrupper som Islamiska Staten och al-Qaida.

   Om man förmodar att samma förhållande gäller i Sverige och för den framtida invandringen kommer åsikterna att fördelas på motsvarande grad statistiskt sett. I så fall kommer Sverige att dels få fler sekulära muslimer, men även fler potentiella jihadister. Det är alltså en sådan sannolikhetsbedömning den framtida extrapoleringen baseras på.

 10. Om man endast räknar dem som betraktar sig själva som muslimer blir siffran klart lägre. Problemen med hållningar inom muslimska miljöer är dock illa nog redan idag och drabbar många människor som själva har denna bakgrund. Dessutom påverkas andra när t ex diskriminering av män vissa badtider införs i en kommun eller stadsdel. Samtidigt är problemen med sådant som hedersproblematik och FGM betydligt större än bara islam, även helt sekulära kan praktisera hedersförtryck osv.

  Samtidigt behöver vi perspektiv. Vad som främst hotat demokratin och friheten i Europa under det senaste seklet är tvivelsutan kommunismen och nazismen. På ett par decenniers sikt är sannolikt risken för auktoritära, antidemokratiska eller högerextrema regimer i Europa betydligt större än att islamister skulle ta makten i något land eller sharialagar införas. Det är en delikat uppgift att balansera alla dessa delar i debatten och kritik måste ständigt riktas mot alla krafter och rörelsen som kan utgöra en fara, liksom vi måste verka förebyggande i bl a migrations- och intgrationspolitiken på ett radikalt annat sätt än förut.

Comments are closed.

%d bloggers like this: