Janouch versus Pallas: Vem har rätt?

Katerina Janouch och Hynek Pallas. Foto: Wikipedia.

Under veckan som gick framträdde Katerina Janouch i tjeckisk TV och berättade om Sveriges invandringsrelaterade problem. Det ledde till att filmrecensenten Hynek Pallas gick i polemik och anklagade henne för att ljuga i en debattartikel i Dagens Nyheter. Några dagar senare var Pallas själv med i tjeckisk TV och förmedlade en avsevärt mer positiv bild av invandringen till Sverige. Så vem har egentligen rätt? Låt oss gå igenom vad de faktiskt sade och jämföra det med statistik och fakta från säkra källor.

No go-zoner

Programledaren sade i intervjun med Katerina Janouch att det finns 55 så kallade no go-zoner i Sverige; hon sade inte emot utan bekräftade i princip att det existerar sådana problemområden i Sverige. Hynek Pallas bemötte detta påstående med:

”Ni sa till Janouch i intervjun huruvida rubriken om att det existerar 55 nogo-zoner verkligen är sann. Jag säger att ordet används inte, inte officiellt, och några 55, det skrattar vi åt i Sverige. Det existerar 5-6 platser som verkligen är djupt problematiska.”

Så vad säger Polisen? I Polisens senaste rapport från december 2015 identifierades 53 utsatta områden; av dessa har 15 klassats som särskilt utsatta, 6 som riskområden och 32 som utsatta områden. Polisens definitioner av dessa områden är:

”Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av att de boende upplever att det finns en potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning.”

Begreppet ”no go-zon” är den populärvetenskapliga termen för det Polisen definierar som ”utsatta områden”. Termen ”no go-zon” har fått fäste i den allmänna debatten och används oftare av journalister och debattörer än Polisens formella definition.

Många inom det vänsterliberala lägret har dessutom försökt förvirra debatten genom att föra det ologiska resonemanget: ”eftersom Polisen inte använder ordet ’no go-zon’ så existerar inga sådana områden alls i verkligheten”. Det är den typen av retorik som Hynek Pallas tillämpar i sin intervju i tjeckisk TV.

Så varifrån kommer siffran 55 områden som programledaren i Janouchs intervju hänvisade till? Den kommer från Polisens rapport från oktober 2014 som identifierade 55 utsatta områden.

Slutsatsen är att Katerina Janouch har rätt, även om programledaren refererade till siffran 55 från 2014 istället för 53 från 2015.

Svenskarnas inställning till invandring

Hynek Pallas säger i sin intervju:

”Sverige var förra året, det betyder 2014 och 2015, fortfarande det mest positiva landet i Europa till invandring från icke-europeiska länder. 62% var positiva till detta. 4 av 5 svenskar tycker att det är bra att flyktingar berikar Sverige. Och 93% av svenskarna tycker att vi ska fortsätta hjälpa flyktingarna.”

Den tidpunkt Pallas hänvisar till är diffus, eftersom han intervjuades 2017, så det föregående året borde ha varit 2016 (i singularis). Det han förmodligen hänvisar till är opinionsmätningar under 2015 som gjordes vid tidpunkten när svenskarna var som mest positiva till flyktingmottagning – en välvilja som underblåstes av pojken Alan Kurdis tragiska död på en strand i Turkiet.

Sedan dess har den positiva inställningen till invandring i Sverige minskat radikalt. I Aftonbladet/Inzios undersökning från september 2016 står det:

”Befolkningens vilja att hjälpa till – genom att till exempel skänka pengar eller kläder – har minskat. En majoritet vill fortfarande bidra i någon mån, men engagemanget har försvagats: 30 procent vill ’absolut’ hjälpa till och 26 procent vill ’kanske’ bidra. Förra året var motsvarande siffror 54 respektive 12 procent. Andelen som inte alls vill hjälpa till har ökat från 11 procent till 21 procent.

I förra årets undersökning svarade 31 procent att vi bör ta emot fler flyktingar och nästan lika många, 34 procent, uppgav att vi bör ta emot färre. I dag vill endast 13 procent av svenskarna att vi ska ta emot fler flyktingar, medan hela 60 procent svarar att vi bör ta emot färre.”

I SvD/Sifos undersökning från oktober 2016 står det:

”Trots att lagarna har skärpts vill många svenskar, 44 procent, se ytterligare åtstramningar i reglerna kring uppehållstillstånd. Endast 13 procent vill att Sverige tar emot fler flyktingar.”

Slutsatsen är att Hynek Pallas hänvisar till gamla opinionsmätningar från 2015, när den svenska välviljan att ta emot flyktingar stod i zenit. Under förra året (som borde vara 2016) var attityden däremot radikalt mer negativ. Med andra ord stämmer inte Hynek Pallas påståenden.

De ensamkommandes åldrar

Hynek Pallas skriver i debattartikeln i DN:

”För tjecker är det svårt att kontrollera påståenden om att systemet utnyttjas av massinvandringen, att 75 procent av alla som kommer hit är män som ljuger om att de är barn.”

Katerina Janouch sade dock inte att 75 procent av de nyanlända illegala invandrarna är män över 18 år, som utger sig för att vara yngre; däremot sade hon att 75 procent av de asylsökande ensamkommande barnen är pojkar/män mestadels från Afghanistan. Det är en avsevärd skillnad.

Ålderstester är än så länge frivilliga för ensamkommande i Sverige, men Moderaterna har krävt en lagändring under 2017 för att inkludera obligatoriska åldersbedömningar i asylprocessen. Det finns dock goda skäl att misstänka att det förekommer omfattande åldersbedrägerier inom gruppen ensamkommande barn. Merit Wager, som har varit flyktingombudsman och är en auktoritet på området, skriver i SvD:

”I Finland och Norge har det vid åldersbedömningar av påstått minderåriga asylsökande framkommit – även när bedömningarna gjorts ‘generöst’ – att ca 66 procent bedömts vara vuxna, och i Danmark befanns alltså 75 procent av de påstått minderåriga asylsökande som kom till landet under de tre första månaderna 2013 vara över 18 år gamla. Att det skulle vara en så stor diskrepans mellan Sverige och övriga nordiska länder vad gäller asylsökande ensamkommande ‘barns’ ålder ter sig högst osannolikt.”

Med andra ord har Janouch rätt i sitt påstående om att flera ensamkommande ljuger om sina åldrar och är över 18 år.

Terrorister

Programledaren Veselovský, som intervjuade Janouch, läste upp rubriker från tjeckiska tidningar där det stod: ”Sverige har blivit en kläckningsmaskin för jihadister” och ”Immigranter terroriserar Sverige”. I princip bekräftade Janouch dessa påståenden.

Hynek Pallas replik på detta var:

”Jag kan ta saker som gör att jag inte känner mig trygg, är de terroristiska attackerna från höger. De bränner asylboenden. Sedan Breivik så har vi fler och fler nazister. Hela hösten har vi haft nynazister som demonstrerade framför synagogan i Stockholm. Vi har ett parti i riksdagen som är högerextremt och som hela tiden har en massa skandaler och det har visat sig att de bland sina medlemmar har även Putins agenter. Så det finns naturligtvis anledningar till att vi inte känner oss trygga i Sverige.”

I korthet varnar Janouch med andra ord för jihadisterna, medan Pallas är mest orolig för högerextremister. Vem har rätt?

Till att börja med har flera hundra jihadister rekryterats i svenska moskéer. Mer än hälften har rekryterats från Göteborgsförorterna Angered och Bergsjön, vilket gör Göteborg till Europas jihadisttätaste stad i hård konkurrens med Bryssel. Jihadisten Osama Kryem från Malmö var delaktig i Brysseldådet; Mohamed Belkaid från Märsta var med och koordinerade terrorattackerna i Paris; Taimour Abdulwahab sprängde sig själv i luften på Drottninggatan; flera jihadister från Örebro har rapporterats som döda IS-krigare i Syrien; på olika Facebook-sidor kan man betrakta en en göteborgare som står med foten på en dödad fiende och en stockholmare som håller upp ett avhugget huvud. Så visst har den tjeckiska programledaren ett visst fog för sitt uttalande om att flera jihadister kommer från Sverige, och Janouch hade rätt som bekräftade den bilden.

Vad gäller Pallas oro för högerextremister och nazister så har de ökat på senaste tiden – men de är färre och utgör inte samma hot som jihadisterna. Enligt Säpo kommer det största hotet från jihadisterna, inte högerextremisterna. Fredrik Milder på Säpo säger:

”Vit-makt-miljön begår sällan brott i en organisations namn. Man gör saker som uppfattas som hotfullt men som inte är brottsligt i juridisk mening. Man delar ut flygblad, affischerar och håller torgmöten som kan kännas aggressiva.”

Linus Gustafsson vid Försvarshögskolan säger:

”Den här miljön [jihadisterna] utgör det största terroristhotet, medan de andra grupperna främst är hot mot grupper av befolkningen och individer. Men deras främsta avsikt är att begå brott i andra länder och etablera det så kallade kalifatet.”

De så kallade nynazisterna som Pallas påstår demonstrerade framför synagogan ”hela hösten” är förmodligen Folkets Demonstration som har hållits på Norrmalmstorg. Ingen av arrangörerna är dock nynazister, även om det har funnits några i publiken från vit makt-rörelsen. Hur som helst drabbades inte synagogan av några attacker från högerextremister vid dessa tillfällen. Däremot höjdes säkerheten vid synagogerna och de judiska skolorna markant med tungt beväpnad polis efter det jihadistiska terrordådet i Köpenhamn.

Vad gäller asylbränderna som Pallas varnar för har MSB kommit fram till att 89% har anlagts av de boende själva; av de 11% som har anlagts utifrån vet Polisen inte särskilt mycket om gärningsmännen överhuvudtaget.

Sammanfattningsvis är oron för jihadister mer befogad än för högerextremister. Återigen får Janouch rätt i förhållande till Pallas.

Utbildning och lönsamhet

Hynek Pallas säger i intervjun följande:

”Sverige och kommer vara ett rikare land därför att vårt sjukvårdssystem, våra system, dit kommer nu människor varav några är verkligt högutbildade för vilka inte behövt betala skola, universitet… helt enkelt kommer Sverige under loppet av 15 år att vara snarare förmodligen ekonomiskt berikat av detta.”

Att asylsökarna från Syrien, Mellanöstern och Nordafrika skulle vara välutbildade stämmer inte. Enligt nationalekonomen Tino Sanandaji har endast 0.3% av asylsökarna från Syrien forskarutbildning och bara 10% har eftergymnasial utbildning (jämfört med 25% av den svenska befolkningen). Enligt SCB arbetar bara 60% av asylinvandrarna efter 15 år i Sverige; resten har fastnat i permanent arbetslöshet.

Invandringen är med andra ord inte alls lönsam, utan är en gigantisk kostnad. I regeringens budget för 2017 får utgiftsposten migration hela 32 miljarder SEK. För att beräkna den totala kostnaden för invandringen över tid finns det olika metoder. När regeringens utredare Jan Ekberg gjorde sina senaste beräkningar, grundade på 2006 års BNP, låg kostnaden mellan 43 och 58 miljarder SEK/år. År 2014 gjorde ekonomidocenten Jan Tullberg en kalkyl, där han även inkluderade bortträngningseffekter på arbetsmarknaden, och kom då fram till en kostnad på 250 miljarder SEK/år.

Kort sagt stämmer Hynek Pallas uttalanden om invandrarnas höga utbildning och lönsamhet inte alls.

Pensionärerna, sjukvården, bostadsbristen, våldtäkterna och polisen

Hynek Pallas skriver i sin debattartikel i Dagens Nyheter:

”Det Sverige som Janouch beskriver är kraschat av massinvandring. Där har pensionärerna – som byggde landet! – inte mat. Unga får inte bostad och cancersjuka dör i långa vårdköer på grund av flyktingar. Kvinnorna våldtas. Folk vågar inte gå ut. Stödd på källor i poliskåren säger Janouch att hon vet att många poliser slutar för att de känner sig hotade och inte skyddas av staten.”

Detta citat förtjänar att brytas ned och granskas i sina beståndsdelar.

Pensionärerna: Pensionsmyndigheten har beräknat att 231 500 svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns, vilket innebär 11 830 kronor per månad i disponibel inkomst. I flera städer rapporteras det om pensionärer som får undermålig mat – eller ingen mat alls: Sundsvall, Hultsfred, Borlänge, Trelleborg, och så vidare.

Bostadsmarknaden: Sveriges bostadsmarknad har också påverkats av invandringen. Under Alliansens åtta år vid makten ökade antalet personer med invandrarbakgrund med otroliga 770.000 medan Boverket bedömer att det behövs 710.000 nya bostäder; korrelationen mellan invandringen och bostadsbristen är nästan skrämmande. Dessutom har nyanlända förtur till bostad i flera kommuner som Ekerö, Huddinge, Örebro och så vidare. Givetvis har det lett till att unga svenskar har svårt att få tag på en bostad.

Cancervården: Barncancervården är mycket i riktigt i kris enligt en utredning gjord av Barncancerfonden.

Våldtäkterna: Enligt BRÅ:s statistik har våldtäkterna i Sverige ökat från cirka 800 år 1975 till cirka 6800 år 2014; det är en ökning på 7500%. Sedan dess har antalet våldtäkter ökat ytterligare: under 2016 ökade antalet våldtäkter med 13%. Faktum är att Sverige har flest våldtäkter i hela Europa. Hur många överfallsvåldtäkter som utförs i Sverige av invandrare redovisas det dock inte officiell statistik över, eftersom justitieminister Morgan Johansson inte vill ge det uppdraget till BRÅ. I Norge visar dock statistiken att 83 av 86 överfallsvåldtäkter utfördes av män med utomvästlig bakgrund, så det finns anledning att tro att förhållandet är snarlikt i Sverige.

Krisen inom Polisen: Effektiviteten inom Polisen har minskat markant de senaste åren. Antalet ärenden som Polisen redovisade för åklagare sjönk från 162.000 år 2015 till 145.000 under förra året; det är en minskning med tio procent. Polisförbundets ordförande Lena Nitz konstaterar att det beror på att allt flera erfarna poliser har slutat. Dessutom finns det tydliga kopplingar mellan asylinvandringen och den ökande brottsligheten: Polisen har registrerat cirka 5000 brott relaterade till asylboenden under kod 291, i Nordstan i Göteborg är kriminaliteten bland unga asylsökande män extremt utbredd, bilbränder och våld mot räddningspersonal ökar lavinartat i utanförskapsområdena, i Malmö säljs narkotika helt öppet vid en förskola och Polisen saknar resurser för att utreda alla mord som har skett i staden under 2016. Att påstå att det råder kris inom Polisen är alltså ingen underdrift.

Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning, skriver i ett pressmeddelandet:

”Vi har haft ett kämpigt år på grund av vår omorganisation och allt mer våldsam organiserad brottslighet som slukar stora utredningsresurser.”

Med andra är Katerina Janouchs uttalanden i huvudsak korrekta, medan filmrecensenten Hynek Pallas borde vara betydlig mer påläst och försiktig innan han raljerar och kritiserar henne för detta.

Slutord

Sammanfattningsvis har Katerina Janouch rätt i princip alla sina påståenden i den tjeckiska intervjun. Hynek Pallas anklagelser om att hon sprider rasism är direkt felaktiga eftersom hon bara redogör för fakta om invandringen till Sverige. Hans anklagelse att hon skulle sprida ”rysk propaganda” är i det närmaste absurd eftersom han saknar han helt belägg för detta påstående, som dessutom med emfas har tillbakavisats av Janouch själv.

Det är inte särskilt förvånande att Hynek Pallas har fått torgföra sina grundlösa anklagelser på just Dagens Nyheter, som driver en agendasättande linje för att mörklägga invandringsrelaterade problem. Affären om de tjeckiska intervjuerna är ett tidsdokument över hur journalister i politiskt korrekta medier bedriver en häxjakt på sina meningsmotståndare, utan att redogöra för sakliga argument.

Istället för att angripa sin meningsmotståndare med pejorativa epitet som ”rasist” och ”rysk propagandist” borde Hynek Pallas och hans gelikar granska fakta om invandringen till Sverige, erkänna de problem som faktiskt existerar och gemensamt börja arbeta för en lösning. Att förneka verkligheten och angripa dem som säger sanningen kommer bara att förvärra Sveriges invandringsrelaterade problem.

24 thoughts on “Janouch versus Pallas: Vem har rätt?”

 1. Hynek Pallas är ett opinionshjon. Säger husse åt Hynek att hoppa så hoppar Hynek det högsta hen kan.

  Det som borde diskuteras är varför opinionshjon som Hynek Pallas, Kristina Lindqvist och andra alltid hyllar det öppna samhället – men när det öppna samhället ger transparens, insyn, till utlandet. Då ska hederskultur tillämpas. För det är ju en häxjakt i sovjetisk anda som pågår mot Katerina Janouch, Sara Skyttedal och Alice Teodorescu från Dagens Nyheters sida.

  Det är dags att granska ägarfamiljen Bonniers syften med sitt medieinnehav. Vilka skador har Bonniers outlets åstadkommit i Sverige? Både ekonomiska och kulturella skador ska tas upp till granskning förstås.

  1. Tack Martin att du uttryckeer det som vi många tänker. I hederskulturen är nymarxisterna eniga med muslimerna. Riktigt äckligt med tanke på försök att påstå att vi har yttrandefrihet i Sverige, medan de undertrycker friheter.

 2. Nu förklarade du just, sakligt och bra, att det fanns 15 särskilt utsatta områden. Sedan blev de ändå 55 och Janouch hade plötsligt rätt. Hur gick det till? De är dessutom inte “no-go” i bemärkelsen att polisen inte går dit, vilket du också förklarade. Får inte ihop det, inte ens baserat på dina egna fakta?

  1. Begreppet “no go-zon” är omtvistat och saknar en stringent definition, vilket tenderar att göra debatten förvirrad. Nu skrev jag förvisso att “begreppet ‘no go-zon’ är den populärvetenskapliga termen för det Polisen definierar som ‘utsatta områden’.” Denna definition av no go-zon kommer från Per Gudmundssons artikel i SvD (http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige) där han klassar 55 utsatta områden som no go-zoner. Med denna definition som grund stämmer artikeln.

   Tino Sanandaji skriver däremot i ett Facebook-inlägg (https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10154282343213231) att:

   “Polisens senaste rapport identifierade 53 utsatta områden, varav 15 var särskilt utsatta. Om de senare skriver polisen ‘Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag’. Katerina Janouch visserligen överdrivna beskrivning är närmare än pratet om bara 5-6 områden. Siffran 55 och 53 är i vart fall ur Polisens rapporter, inte egna påhitt.”

   Dessa debattörer är åtminstone överens om att det existerar no go-zoner, även om Tino anser att de är färre än 53 men fler än 5.

   Den allmänna debatten skulle gynnas av en korrekt och accepterad definition av “no go-zon”. En sak är i alla fall klar: problemen i dessa områden kommer inte att försvinna, oavsett hur man betecknar eller räknar dem.

  2. Försök att läsa innantill så kanske det klarnar! Men har man bestämt i förväg vad man ska tycka så hjälper det ju inte. Det klarnar aldrig!

 3. @ Projekt Morpheus,

  Du gör som du vill, men får man fråga varför du tog bort posterna om HMF?

   1. @ Projekt Morpheus,

    Det är helt lugnt! Jag behöver ingen detaljerad förklaring och har full förståelse för att man måste vara försiktig om man har en blogg.

    Anledningen att jag frågade var mest för att få veta om du hade något specifikt emot hur jag skriver. Det är inte heller några problem om så är fallet, utan då bara slutar jag att kommentera.

 4. Det är väl utmärkt att DN tar upp striden mot “entartete Kunst und Litteratur”. Fina förebilder finns ju!

 5. Vill bara påminna om Hynek Pallas prat om “kissfläckar” och konstatera att hans lögner faktiskt avger en stank av urin. En stank som smittar av sig på DN som redan innan luktade ganska illa.

 6. Enligt migrationsinfo.se så var mer än hälften ensamkommande barn från Afghanistan. Det är inte riktigt heller vad Katerina Janouch sa. Hon sa “pojkar/män”.

 7. Jag misstänker att namnet Janouch är så provocerande för en som bär namnet Pallas att omdömet fördunklas. Men det vore tråkigt om det är en familjefejd som fått ett sånt utrymme i svenska medier och i Tjeckien.

 8. Däremot om man gått tillbaka några år i tiden så stämmer det hon sa: 75% visade sig vara över 18 år.

 9. Tack för en utomordentligt fyllig och redig sammanställning!
  Många har reagerat och jag vill särskilt tipsa om Mohamed Omars krönika på detgodasamhallet.com: “Kulturmullor utfärdar fatwa mot Katerina Janouch”.

  Jag gick själv ut Journalisthögskolan i DN-skrapans skugga i början av 70-talet, men kom aldrig att jobba som journalist, däremot som ordarbetare på andra fält. Möjligen bidrar minnena från den utbildningen till att jag känner ett så djupt förakt för Hynek Pallas, Peter Wolodarski och Björn Wiman som yrkesmän och företrädare för skrået. Den brist på kompetens och omdöme som de har visat särskilt under de senaste åren gör att jag numera räknar in dem i bottenskrapet bland dagens journalister. Det föraktet faller då samtidigt över DN:s ägare, Bonnierfamiljen, som låter Sveriges tidigare förnämligaste dagstidning haverera, när den månad efter månad utnyttjas för osakliga och gemena kampanjer av alla de slag under den okunnige, ansvarslöse, narcissistiske mediebroilern Peter Wolodarskis ledning och exekverade av hans ryggradslösa lakejer. Han må ömsom mata dem, ömsom hålla dem i strypkoppel, men bara de fegaste säljer sitt eftermäle och sin själ.

 10. Dummast av allt är nog ändå att Björn Wiman jämför Janouch med Trump enligt en definition som någon hittat på. Punkt 4 i denna är: “Gå förbi medierna och kommunicera direkt med allmänheten.” Med andra ord, man måste ha DN’s och Björn Wimans godkännande innan man får yttra sig. Bara i DN förstås.

  Som Patrik Kronqvist i Expressen konstaterar http://tinyurl.com/jcm4grj: “det är onekligen lite komiskt att Björn Wiman anser att kritik av Björn Wiman är ett hot mot demokratin”.

  Gav upp Svenska Dagbladet för några år sedan för DN. Nu har
  Hynek Pallas lämnat SvD för DN, kanske dags att ge Svenska Dagbladet en ny chans och slippa honom?

 11. Bara FYI, detta är osant :

  “Danmark befanns alltså 75 procent av de påstått minderåriga asylsökande som kom till landet under de tre första månaderna 2013 vara över 18 år gamla. ”

  Det var 75 % av de man misstänkte ljög, och därmed testades – väldigt stor skillnad på det och 75% av alla.

  (Detta skall ej tolkas som åsikt i sakfrågan, för där har jag ej min åsikt klar. Endast som upplysning om osann fakta, som tyvärr sprids frekvent)

 12. Jag har inga starka åsikter om debatten i övrigt, men faktafel är faktafel: Janouch säger faktiskt att det är 75% unga män som utger sig för att vara barn. Från 02:38 till 02:55 säger hon, översatt till svenska, följande:
  “Många av de här immigranterna är illegala, de har inga pass, och det är ungefär 75% unga män som utger sig för att vara barn. Men de är inte barn, de är egentligen äldre, för de säger att de är under 18 och då måste samhället behandla dem som barn.”
  Jag kan tänka mig att det inte var vad hon MENADE, men det är de facto vad hon SA. Hon pratar snabbt i en aningen stressig situation, nämligen en intervju på ett språk hon inte är så bra på, och då kan det bli fel. Men jag tror nog att hon i efterhand också kan höra att det var vad hon sa, för SÅ dålig är hennes tjeckiska trots allt inte.

  1. Skillnaden är att SVT bara granskade Janouchs intervju. De har inte granskat Pallas intervju, som innehåller betydligt fler fel än hennes. Men det mörkar så klart SVT.

 13. Hej, utmärk blogg. Tack för den. Jag är född i Tjeckien och kunde höra Janouch och Pallas i tjeckis TV. Hon talade sakligt och klart. Han använde aggressivt och vulgärt språk. Var han kanske nyvaken eller hemmkommen från en fest? Det skrivs mycket i tjeckiska tidningar om massinvandring i Sverige som spårade ut, som skräckexempel för andra.

Comments are closed.

%d bloggers like this: