Asylsökande går före arbetskraftsinvandrare

Indiska tekniker. Foto: Wikimedia Commons.

På mitt arbete har jag väldigt många kollegor som är arbetskraftsinvandrare. Alla är utbildade till civilekonomer, jurister, civilingenjörer eller tekniska doktorer. Nästan alla har spetskompetens – en del har rent av världsunika kunskaper. De flesta kommer från USA, Kina, Indien, Ryssland, Sydamerika och Östeuropa. Samtliga har börjat arbeta från dag ett, utvecklar företaget och bidrar till det svenska samhället genom att betala (mycket) skatt. Kort sagt berikar de Sverige på riktigt. Dock har deras upplevelser av Sverige inte blivit riktigt vad de förväntade sig.

Till att börja med är de allt mer bekymrade över säkerhetsläget i Sverige. De ständigt eskalerande skottlossningarna, morden, stenkastningarna, bilbränderna, våldtäkterna, fyrverkeriattackerna och sextrakasserierna gör dem allt mer oroade. På grund av bostadsbristen i Stockholmsregionen har flera bosatt sig i storstadsregionens förorter och tvingas där bevittna dessa asylrelaterade problem på nära håll. En kollega från Östeuropa konstaterar att de inte har några problem med ”frustrerade arbetslösa män från Mellanöstern” i hennes hemland; däremot finns de problemen i hennes nuvarande förort i Stockholms södra delar. En annan kollega som bor på Järvafältet påpekar att hans förort påminner allt mer om hans hemstad i Sydamerika – och då kommer han från en av världens mest kriminellt belastade städer.

En kollega som kommer från Ryssland häpnar över det svenska rättsväsendets oförmåga att hantera våldsvågen som har kommit i kölvattnet av asylkaoset 2015. Den senaste tiden har han chockerats över att mordutredningar läggs ner i Malmö, att en polisstation kan utsättas för handgranatattacker utan att någon grips, att ”ensamkommande flyktingbarn” kan begå gruppvåldtäkter utan att utvisas – bara för att nämna några aktuella exempel. Faktum är att han känner sig tryggare i Ryssland, eftersom polisen där har kompetens och befogenheter att omhänderta grovt kriminella maffiamedlemmar och islamistiska terrorister från Tjetjenien och Dagestan.

Dessutom är de frustrerade över att de svenska medierna hårdvinklar, relativiserar, bortförklarar, censurerar och mörkar de asylrelaterade problemen. Många läser utländska medier och får där en helt annan bild av Sverige än vad som förmedlas av de inhemska politiskt korrekta medierna. Enligt dem är Sverige i det närmaste att betrakta som en semitotalitär demokratur. En kinesisk kollega gjorde följande betraktelse: i Kina får man inte kritisera regimen – men i Sverige får man inte kritisera invandringspolitiken. En baltisk kollega anser att radikalfeminismen har gått helt över styr och att Decemberöverenskommelsen är oförenlig med ett demokratiskt styrelseskick. Vidare konstaterar den ryske kollegan dystert att de svenska medierna censurerar och vinklar nyheterna minst lika mycket som i Ryssland (som ligger på plats 148 på den globala skalan över yttrandefrihet).

En annan kollega som har flyttat hit från ett östeuropeiskt land går på SFI-kurser. Hon tar studierna på allvar men har reagerat på hur flera asylinvandrare från Mellanöstern fullständigt negligerar kurserna. Många kommer bara till uppropet för att skriva upp sina namn för att därefter omedelbart lämna kursen; uppropet är nämligen det som berättigar till studiestödet utan någon egentlig motprestation. Flera av “flyktingarna” på SFI-kursen har dessutom öppet erkänt att de inte alls kommer från Syrien, utan bara utger sig för att vara syrier för att lättare få uppehållstillstånd. Att dessa asylsökande ljuger om sina identiteter och asylskäl gjorde min kollega – som har ärliga intentioner med sin vistelse i Sverige –  minst sagt upprörd.

Deras allra största problem är dock att de inte kan förnya sina uppehållstillstånd eftersom Migrationsverket har kollapsat på grund av asylkaoset. Trots att de har fasta adresser och arbeten med alla tänkbara intyg från arbetsgivare och fack hinner Migrationsverket inte behandla deras ansökningar. Som en konsekvens av det har flera blivit fast i Sverige – för om de lämnar landet utan giltigt uppehållstillstånd riskerar de att inte bli insläppta igen. Deras ansökningar om förnyade visum skickades in för ett halvår sedan, men Migrationsverket har inte ens börjat hantera dessa ärenden än; i bästa fall kommer handläggarna på Migrationsverket att bli klara det kommande året. Som en följd av detta har kollegorna inga möjligheter att åka hem och hälsa på släkt och vänner, åka på semester utomlands eller ens åka på tjänsteresor. Detta är givetvis en extremt frustrerande situation för dem – inte minst privat men även professionellt; utreseförbudet förhindrar dem nämligen att träffa utländska kunder och leverantörer, vilket håller på att skada företagets affärsverksamhet.

En före detta anställd på Migrationsverket har bekräftat att handläggarna har beordrats att prioritera asylsökande före arbetskraftsinvandrare. Handläggare som normalt sett jobbar med arbetstillstånd har numera instruerats att istället fokusera på asylansökningar. Resultatet har blivit att “fast track”-ansökningar från godkända företag som Ericsson drar ut på tiden. Rutinärenden som förlängningar av arbetstillstånd, som tidigare tog maximalt en vecka, tar nu flera månader.

Det är fullständigt skandalöst att Migrationsverket låter asylsökande – som ofta saknar identitetshandlingar, utbildning eller kompetens – gå före välutbildade arbetskraftsinvandrare. Vidare är arbetstillstånd mycket lättare att utreda, så om Migrationsverket prioriterade dessa skulle det öka effektiviteten och dessutom gynna landets arbetskraft.

Allt fler av mina kollegor har börjat misströsta och överväger att söka arbeten i andra länder än Sverige. De är helt enkelt trötta på att sitta fast här medan landet förfaller allt mer utan att rättsväsendet och politikerna vidtar de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med asylproblemen.

Det asylkaos som Reinfeldts och Löfvens regeringar bjöd in till har alltså straffat sig dubbelt upp: de arbetskraftsinvandrare som faktiskt bidrar till landet håller på att avskräckas av alla problem som asylinvandringen har medfört. Afghanska våldtäktsmän utvisas inte ur Sverige – medan högutbildade ekonomer, ingenjörer och jurister istället överväger att lämna landet.

Inte nog med. Det finns även välutbildade arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av bagatellartad byråkratisk formalia. Den indiske teknologistudenten Pradyumna Vyshnav förvägrades fortsätta sina studier vid Luleås Tekniska Universitet eftersom han missade att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd när han reste till Sverige från Tyskland där han hade studerat en termin. Syed Latif som hade studerat fyra år på svenska universitetet sökte jobb via LinkedIn och fick anställning på ett företag i Malmö. Men eftersom anställningsannonsen inte hade legat ute på Arbetsförmedlingens hemsida, vilket är ren byråkratisk EU-formalia, underkändes hans anställning av Migrationsverket och han utvisades ur Sverige. Det var bara två skräckexempel på hur Migrationsverket utvisar extremt kompetenta arbetskraftsinvandrare, samtidigt som de beviljar mängder av uppehållstillstånd till lågutbildade asylsökande med oklara asylskäl och/eller falska identiteter.

Statsvetaren Samuel P Huntington konstaterar i boken The Clash Of Civilizations att invandringen till västvärlden kommer att lyckas om migranterna är kompetenta och kan assimileras i de nya länderna. Det är fallet med den kompetenta arbetskraftsinvandringen – som dessvärre utvisas av bagatellartade byråkratiska skäl eller håller på att skrämmas bort. Däremot visar de lågutbildade muslimska asylinvandrarna från Mellanöstern, Afghanistan och Nordafrika inga större tecken på att komma in på den högteknologiska arbetsmarknaden eller assimileras i det svenska samhället.

Om inte politikerna, Migrationsverket och rättsväsendet vidtar väldigt kraftiga åtgärder för att komma tillrätta asylinvandringen riskerar alltså Sverige att få ett växande överskott på arbetslösa, bidragsberoende och kriminella asylinvandrare – medan de kompetenta arbetskraftsinvandrarna istället lämnar landet.

9 thoughts on “Asylsökande går före arbetskraftsinvandrare”

 1. ” Om inte politikerna, Migrationsverket och rättsväsendet vidtar väldigt kraftiga åtgärder för att komma tillrätta asylinvandringen riskerar alltså Sverige att få ett växande överskott på arbetslösa, bidragsberoende och kriminella asylinvandrare – medan de kompetenta arbetskraftsinvandrarna istället lämnar landet “.

  Snarare är det så att politikerna, Migrationsverket, rättsväsendet och journalister hellre väljer att förstöra landet och samtidigt ägna sig åt bortförklaringar, än att erkänna sina misstag om att SD har rätt.
  En gång i tiden hade vi interneringsläger i Sverige för b l a kommunister. Idag sitter de på olika viktiga samhällspositioner och gör allt för att hämnas på vad deras förfäder fick vara med om.

  1. Politiker i allmänhet bryr sig inte så mycket hur det går för landet..Men man ser gärna hellre till att få ta del av skattepengar för en bra lön och en tryggad ekonomisk framtid (pension mm.)

  2. Du kan byta makthavare 2018, lång tid men 4 klövern vågar inte kräva nyval, för dem är inte säkra på att vinna, men vill gärna ha kvar sina platser i riksdagen!!!!

 2. Kanske dags att avråda turister att besöka Sverige, för studenter att komma hit och plugga samt för företag och utländska regeringschefer att ha något som helst samröre med Sverige tills det här kaoset slutligen har lagt sig (om det någonsin gör det).

  1. It was easy to separate left and right for some decades ago.
   Today traditional left (V and S) together with all the dizzy green MP and anarchist/militant crazy gender fascists as FI and even conventionally right as C and M co-operate to destroy this country.
   NB! Earier M-leader Reinfeldt was who opened the gate for the current migration of peoples. This large scale social engineering experiment is as dangerous as when the Roman Empire opened gates for the culturally different barbares at the end.

 3. Detta inlägg borde skickas till samtliga myndigheter i Sverige och till samtliga tidningar och övriga tabloider även till samtliga tv bolag som har sändningdrättigheter i Sverige dock inte inte till general direktörer eller chefredsktörer utan till samtliga anställda .

Comments are closed.

%d bloggers like this: