Håller Italien på att expropriera hus åt asylsökare?

Foto: Pixabay.

I Italien har det brutit ut en infekterad debatt om hur den stora mängden asylsökare ska kunna inhysas. Kvällstidningen Il Giornale rapporterade i förra veckan om hur inrikesminister Angelino Alfano i hemlighet planerar att tvångsrekvirera italienska sommarstugor och underutnyttjade bostäder för att inhysa alla immigranter. De husägare som vägrar att upplåta sina bostäder riskerar att dömas till fängelse. Dessutom kommer ingen ersättning att betalas ut, eftersom den italienska staten har gjort slut på hela budgeten för flyktingmottagandet. Hela artikeln i Il Giornale återges nedan (i översättning):

”Enligt källor i inrikesministeriet planerar regeringen för repressiva åtgärder som frihetsberövande för dem som motsätter sig rekvisition av sina fastigheter för invandrare.

Inrikesminister Angelino Alfano förbereder sig för att rekvirera fastigheter av italienarna för att inhysa invandrare.

Enligt Il Giornale kommer detta att inledas den fjärde december, efter den rådgivande folkomröstningen, för att undvika att medborgarprotester ska påverka utgången av folkomröstningen.

För det är verkligen protesterna som oroar Alfano. Demonstrationerna i Goro och Gorino mot tvångsrekvisitionen av ett hotell för att placera femton flyktingar har dominerat förstasidorna på flera tidningar och därmed generat regeringen. Säkerhetstjänsten har redan kartlagt de städer där det är möjligt för medborgarna att organisera sig mot flyktingarna.

Rekvisitionerna kommer i själva verket att verkställas. Enligt l’Opinione, som citerar källor i inrikesministeriet, kommer makthavarna att vara redo att vidta drastiska åtgärder mot de medborgare som kan tänkas motsätta sig tilldelningen av privata fastigheter till invandrare.

Säkerhetstjänsten verkar redan ha informerat regeringen om eventuella våldsamma protester bland de italienare som inte vill ha sin egendom rekvirerad. Så vad betyder det? Enligt l’Opinione planeras åtminstone 2.000 poliser, carabinieri, finanspoliser och soldater att sättas in ‘med tanke på den exceptionella frågan och italienarnas ovilja att samarbeta i flyktingmottagandet’. Inte bara det: justitiedepartementet är redo att genomföra snabba rättsliga prövningar och frihetsberöva dem som motsätter sig planerna. Med andra: fängelse väntar för dem som inte håller med.

Det verkar dessutom som om rekvisitionerna inte heller kommer att kompenseras för ekonomiskt. Detta beror på att inrikesministeriet inte har någon budget för att betala bostädernas ägare, eftersom de anslagna pengarna redan är allokerade till flyktingförläggningar som drivs av COOP och Onlus. Dessutom skulle ägarna tvingas fortsätta att betala skatter och avgifter för sina fastigheter. I teorin kan ägarna överklaga beslutet till domstol för att få ersättning eller skadestånd, men dessa processer kommer att ta lång tid, med okänd utgång. Enligt den citerade källan på inrikesministeriet skulle Alfanos lag vara ’tillfällig’, men kan leda till expropriation om fastighetsägaren vidtar åtgärder som åsamkar ’staten skada’. Med andra ord riskerar de som protesterar att förlora sina hus för evigt.

Enligt rykten bland tjänstemännen på regeringskansliet skulle rekvisitionsplanen inledas vid Pescara, en stad som skulle tjäna som ett slags pilotfall för resten av Italien. Målet är att minska användningen av COOPs asylförläggningar, eftersom de är dyrare och mindre transparenta jämfört med SPRARs system. För att påverkas av dessa beslut måste fritidshusen i fråga vara lediga.”

Denna artikel har, inte särskilt förvånande, fått stor spridning i internationella alternativmedia.

Å andra sidan förnekar det italienska inrikesministeriet att det finns en plan för att rekvirera fastigheter – och det finns italienska tidningar som avvisar Il Giornales artikel som en bluff. Det råder med andra stor osäkerhet i Italien huruvida det kontroversiella lagförslaget faktiskt existerar eller inte. Senatorn Maurizio Gasparro försöker bringa klarhet i frågan. När han besökte staden Pescara sade han:

”Jag har lämnat in en parlamentsfråga för att få veta sanningen. Jag vet att det finns en plan, jag vet att den har skjutits upp till efter den fjärde december för att inte störa folkomröstningskampanjen. Vi är inte rasistiska, men en sådan plan är oacceptabel.”

Så vad handlar egentligen folkomröstningen och det här politiska spelet om? Jo, i Italien finns ett tvåkammarsystem som består av en riksdag och en senat. För närvarande är dessa kammare lika mäktiga, vilket leder till ständiga politiska låsningar. Det finns ett förslag på en grundlagsändring om att senatens storlek och makt ska minskas, medan riksdagen ska få större inflytande; för att genomdriva denna konstitutionella förändring krävs dock en folkomröstning som ska hållas den fjärde december.

Om det blir ett nej i folkomröstningen har den sittande regeringschefen Matteo Renzi lovat att avgå. Hans avgång skulle även kunna leda till att Beppe Grillos EU-kritiska parti Femstjärnerörelsen skulle kunna få större makt. Detta skulle i sin tur kunna leda till att Femstjärnerörelsen utlyser en folkomröstning om Italiens medlemskap i EMU, vilket i förlängningen skulle kunna leda till ett sammanbrott för EU. Flera politiker som kampanjar för ett nej i den italienska folkomröstningen är alltså emot den sittande regeringen och EU – och de utnyttjar exproprieringsryktet som ett slagträ i debatten.

Huruvida det finns någon sanningshalt i lagförslaget lär vi få veta tids nog. Men ingen rök utan eld: asylkrisen håller på att bli akut i Italien. Eftersom Balkanrutten är stängd på grund av EU:s avtal med Turkiet har asyltrafiken över Medelhavet istället ökat; antalet invandrare som tar sig illegalt från Afrikas nordkust till Italien via Medelhavet är redan högre än under rekordåret 2014. Dessutom har Frankrike stängt gränsen mot Italien, så asylkaoset i gränsstaden Ventimiglia förvärras för varje dag som går. Flera hjälparbetare rapporterar om att situationen i staden påminner allt mer om det numera rivna flyktinglägret ”Djungeln” i Calais.

Med tanke på att Italiens asylbudget är förbrukad, och asylströmmen över Medelhavet är rekordstor, kan desperata åtgärder som expropriering inte uteslutas.

Bostadsbristen för asylsökare i Italien påminner i viss mån om situationen i Sverige. Under asylkaoset hösten 2015 fick flera immigranter sova under bar himmel, i sporthallar eller färdas med bussar norrut med okänd destination. Boendesituationen i Sverige är inte löst än på långa vägar. Bara denna vecka har det kommit förslag om att asylsökare ska inhysas på hotell i Stockholm för mångmiljonbelopp och att funktionshindrade i Piteå ska vräkas från sina lokaler för att bereda plats för asylsökare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hotar dessutom med sanktioner mot kommuner som vägrar ta emot tvångsplacerade flyktingar.

Det finns alltså all anledning att hålla den svenska gränsen fortsatt stängd. Eftersom stängda gränser räknas som ett ”undantagstillstånd” inom EU måste regeringen ständigt ansöka om förnyat tillstånd från Bryssel. Alldeles nyligen förlängdes de svenska gränskontrollerna temporärt med tre månader.

Inom socialdemokraterna råder dock stor osämja om flyktingpolitiken. SSU förespråkar en mer generös flyktingpolitik, medan socialdemokraterna i Lund och Stockholm också vill återgå till öppna gränser. Om asylsökarna i Italien börjar röra sig norrut, och om Turkiet dessutom öppnar sin gräns mot EU, kan Sverige återigen utsättas för ett asylkaos i paritet med 2015.

En ny flyktingvåg kan leda till en total kollaps av det redan överbelastade svenska asylmottagandet. I ett sådant läge finns det risk för att expropriering av svenska sommarstugor, som föreslogs i den statliga utredningen SOU: 1993:89, blir verklighet. Om detta inträffar kan den italienska debatten upprepas i Sverige – mycket snart.

2 thoughts on “Håller Italien på att expropriera hus åt asylsökare?”

 1. Bra inlägg! Några tillägg:

  – Italien har tagit färre asylanter än Sverige nästan varje år under lång tid. Under perioden 2010-2014 var det bara ett år när detta inte gällde och de flesta år har Sverige tagit emot MÅNGA fler. Per capita är då självklart skillnaderna rent enorma, eftersom befolkningen i Italien är cirka 6 gånger större än i Sverige.

  – Italienarna har en lång historia av våldsamt motstånd mot asylanter. Det lär krävas massiva polisinsatser om de ska genomföra det du skriver om och troligen kommer likväl många av fastigheterna att förstöras.

  – Italien har också en historia av väldigt lyckade tvångsrepatrieringar, både vad gäller folk från MENA och romer. Detta är väl känt i landet och innebär att det inte går lika lätt som i Sverige att få till en debatt där man bara pratar om hur man ska skaffa bostäder, utan alternativet att kasta ut migranterna kommer ständigt upp. Min gissning är att repatrieringar är det mest sannolika utfallet på medellång sikt.

  – Det är inte bara Frankrike som har stängt gränsen, utan detta gäller även Schweiz och Österrike. Så Italien sitter på pottan. Men det har de gjort många gånger förr och oftast löst det väldigt väldigt bra genom tvångsutvisningar.

  Till skillnad från den allmänna bilden i Sverige är Italien ett ytterst handlingskraftigt och kapabelt land vad gäller att hantera immigrationsproblem, möjligen det bästa i Europa. Jag bor nära Italien och har följt debatten där länge och även om de också har sin beskärda del av godhetsapostlar, finns det väldigt starka motkrafter.

  Det finns mycket större skäl att oroa sig för Sverige än för Italien.

Comments are closed.

%d bloggers like this: