Kinberg Batra avslutar det Reinfeldt påbörjade

Anna Kinberg Batra. Foto: Wikimedia Commons.

I tisdags publicerade Aftonbladet en debattartikel av Anna Kinberg Batra med titeln ”Därför har jag ändrat mig om invandringen”. Enligt artikeln tar Moderaternas partiledare nu avstånd från den ohållbara invandringspolitik som drevs av Alliansregeringen under åtta år. Vid en första anblick verkar det förtroendegivande att Moderaterna äntligen har nyktrat till och vill bedriva en ansvarsfull och nationsfrämjande politik. Dock lyser de konkreta förslagen med sin frånvaro i debattartikeln; om Kinberg Batra hade menat allvar hade hon igår kunnat fälla regeringen genom att förmå Allianspartierna och Sverigedemokraterna att rösta på Moderaternas budget. Inte heller röstade Moderaterna i Stockholm för ett tiggeriförbud på tisdagen. Dessutom tar Anna Kinberg Batra inte öppet avstånd från Fredrik Reinfeldt som bär det huvudsakliga ansvaret för den extrema invandringen under 2010-talet. Så menar hon verkligen allvar med sin debattartikel?

Faktum är att detta bara kan vara ett taktiskt utspel från Kinberg Batra för att locka väljare. Ända sedan 1990-talet har nämligen Moderaterna konsekvent drivit linjen att det socialistiska folkhemmet ska undermineras för att ersättas med ”arbetslinjen”. Redan 1993 argumenterade Fredrik Reinfeldt i boken ”Det Sovande Folket” för ett ultraliberalt samhälle med kraftiga skattesänkningar och stora inskränkningar i välfärdssystemen; inför en tankesmedja i USA skämtade Anders Borg om att ”USA startar alla krig och vi får alla flyktingar”; Anna Kinberg Batra skrev själv en riksdagsmotion och hävdade att ”välfärdsstaten står i vägen för fri invandring”; Bo Lundgren erkände i en radiointervju att Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristoffersson ville ”krossa välfärden med invandring”. Dessutom är det väl känt att Anna Kinberg Batra stödde Fredrik Reinfeldts radikala invandringspolitik under Alliansens åtta år vid makten.

Så vad beror Anna Kinberg Batras plötsliga invandringskritiska hållning på? Svaret kan vara att asylinvandringen nu har nått en kritisk massa för att moderaternas ultraliberala politik ska kunna implementeras och därmed rasera det svenska folkhemmet. Antalet personer med invandrarbakgrund beräknas ha ökat med ofattbara 770.000 under Fredrik Reinfeldts två regeringsperioder. Detta skedde alltså innan ytterligare 163.000 migranter sökte asyl i Sverige under 2015 – och till detta ska läggas ett framtida estimat på 300.000 anhöriginvandrare. Under det senaste decenniet, då Alliansen dominerade regeringsmakten, har alltså personer med invandrarbakgrund ökat med cirka en miljon.

Dessutom är det erkänt svårt att utvisa migranter som saknar asylskäl. Nationella transportenheten har kapacitet att verkställa maximalt 4000 utvisningar per år; att utvisa de 80.000 migranter som saknar asylskäl kommer alltså med den takten att ta cirka 20 år. Dessutom vittnar handläggare på Migrationsverket om hur flera migranter som har utvisats återvänder till Sverige och söker asyl på nytt, varpå en ny byråkratisk process inleds. Vidare går flera migranter under jorden när de har fått avslag på sina asylansökningar, för att istället fortsätta leva på välfärdsstatens bekostnad som ”papperslösa”.

Den övermäktiga asylinvandringen är alltså här för att stanna – och det svenska samhället utsätts nu för enorma påfrestningar. Med andra ord ligger vägen öppen för att påbörja nedmonteringen av välfärdsstaten.

Till att börja med är bostadsbristen akut, vilket inte är så konstigt när ett litet land som Sverige ökar befolkningen så radikalt genom invandring. Staten försöker tvångsplacera flyktingar runtom i landet, varpå flera kommuner i Stockholm och Skåne vägrar ta emot dem med motiveringen att det inte finns några bostäder; under 2017 förväntas tvångsplaceringarna öka med ytterligare 40%. Som en konsekvens av detta ökar kraven på en avreglering av hyresmarknaden, ökat byggande och ett förenklat regelverk. Dessutom har bostadspriserna och bankernas utlåning ökat till rekordnivåer de senaste åren, vilket har lett till att svenskarna numera är världens mest skuldsatta folk per capita. Sammantaget är utvecklingen på bostadsmarknaden en liberal dröm – vilket ligger helt i linje med Moderaternas strategi.

Även den svenska arbetsmarknaden har utsatts för enorma påfrestningar när hundratusentals asylinvandrare med låg utbildning ska ut i arbetslivet. Sverige är det OECD-land som har tagit emot störst andel flyktingar, men som tillsammans med Norge och Schweiz har lägst andel enkla jobb. Detta beror på att Sverige har en högteknologisk arbetsmarknad, starka fackföreningar och höga minimilöner.  Nu höjs allt flera röster för att arbetsmarknaden måste avregleras och att det måste skapas flera enkla jobb. De en gång i tiden så mäktiga fackföreningarna håller alltså på att undermineras till förmån för en arbetslinje som har tvingats fram av asylinvandringen. Denna trend är så klart en våt dröm för Moderaterna.

Dessutom är den svenska skolan är i kris och rasar nedåt som en sten i PISA-mätningarna. Sjukvården är även den överbelastad med allt fler inställda operationer och timslånga väntetider på akutmottagningarna. Dessa krisande offentliga institutioner tvingar fram allt fler privata alternativ inom skola, sjukvård och omsorg. Återigen ligger detta i linje med den liberala politik som Moderaterna vill driva.

Kort och gott håller Moderaternas plan på att gå i lås. Fredrik Reinfeldt inledde processen med att öka asylinvandringen till ohållbara nivåer. Nu är asylinvandringen är här för att stanna och håller på att undergräva välfärdsstaten som en irreversibel process. Antingen tvingas Socialdemokraterna att höja skatterna ännu mer för att finansiera underskotten, eller så blir de tvungna att skära i välfärdssystemen; oavsett vilket kommer Socialdemokraterna popularitet förmodligen att sjunka under mandatperioden. Under tiden kan Kinberg Batra invänta valet 2018 då hon hoppas på att kunna gripa regeringsmakten för att därefter fortsätta med den liberala politiken med invandringen som hävstång.

Invandringen har nått en sådan kritisk massa att den kommer att ha förödande effekter på det socialdemokratiska folkhemmet. Detta vet Anna Kinberg Batra om – och därför kan hon riskfritt ”ta avstånd” från den tidigare invandringspolitiken för att locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.

4 thoughts on “Kinberg Batra avslutar det Reinfeldt påbörjade”

 1. Invandringen har varit en kapplöpning mellan S och M.
  M vill krossa välfärdsstaten och S vill importera valboskap.
  Betalare, på alla tänkbara sätt, är det svenska folket.
  En så stor och snabb demografiska omvandling har aldrig tidigare skett någonstans på jorden under fredliga förhållanden.
  Inte heller en sådan ofattbar kapitalförstöring.
  Man måste fråga sig vad Fredrik tänkt sig att hans eftermäle kommer bli, att så fullständigt bryta ner en väl fungerande kultur tyder på en rent patologisk personlighet.
  Det han gjort mot Sverige och folket ligger väl i paritet med vad Quisling gjorde mot Norge.

 2. Teflonmäniskor tänker inte på sitt eftermäle. De personer som företräder makt, finans och media elit är alla teflonmäniskor.

 3. En mycket intressant analys, tack! Just en sådan plan verkar sannolik, fast den kan ha varit mer eller mindre utstuderad. Läs gärna också inlägget “Reinfeldt dödade Moderaterna” på Henrik Alexanderssons blogg (26/11).

 4. Nu efter Brexit och Trump, kanske alla sansade debattörer är villiga att strunta i de “etablerade” opinionsundersökningarna. SIFO är lika mycket öppen propaganda som BRÅ och DN. Bortse helt från sådant trams om målet är att förstå verkligheten.

  Sentio har under lång tid varit de som bäst mäter SDs väljarstöd, om man jämför prognoser med valresultat. De kom nyligen ut med sin senaste undersökning:

  Hela mätningen för november månad — oktobermätningen inom parentes

  Moderaterna 20,5 (19,5)
  “Liberalerna” 4,8 (5,9)
  Centerpartiet 8,1 (8,7)
  Kristdemokraterna 3,4 (4,1)

  Socialdemokraterna 20,8 (23,5)
  Vänsterpartiet 9,1 (9,7)
  Miljöpartiet 3,0 (2,4)

  Sverigedemokraterna 25,0 (21,7)

  Fi 3,4 (2,4)
  Piratpartiet 1,4 (1,9)

  http://nyheteridag.se/nytt-bottenrekord-for-socialdemokraterna-sd-tokrusar-i-sentio/

  AKBs agerande bör ses utifrån denna bakgrund. Vidare gäller att hela sjuklövern, med undantag av V och C, har extrema problem. Helt klart är att paniken sprider sig och efter Trump är de riktigt, riktigt rädda.

  Men även givet detta är det svårt att riktigt förstå AKB. Retoriken har flyttats väldigt nära SD, men likväl tvärvägrar hon att genomföra något av det hon säger sig vilja ha. Tiggeriförbud är här ett bra exempel, där SD har tagit fasta på vad M säger och sen lagt förslag utifrån detta, både i riksdagen och Stockholms stad, bara för att sen se hur M röstar emot.

  Den absolut enskilt största händelsen i svensk politik de senaste året anser jag vara att M nu öppet erkänner att allt detta prat om internationella konventioner bara var lögn. Sverige behöver inte ta in nästan några “flyktingar” baserat på dessa konventioner. Alla som har satt sig in i frågan har vetat detta redan tidigare men nu finns det, som sagt, ett erkännande på Ms egen hemsida.

  Här ligger även nyckeln till att stoppa den anhöriginvandring som nu hotar hela landets existens. Det är bara att konstatera att vi inte behöver släppa in en kotte! Även alla de asylanter som har kommit de senaste åren skulle vi också bara kunna utvisa, om vi ville.

  Om man accepterar att nästan inga av de som har kommit till Sverige de senaste 20-20 åren är flyktingar, enligt etablerad internationell terminologi, följer sen uppenbarligen alla lösningar. Detta borde utgöra en helt perfekt grund för öppet samarbete mellan M och SD. I denna helt grundläggande fråga är dessa partier ensamma om att erkänna den uppenbara verkligheten samtidigt som övriga 7K lever kvar i fantasier och propaganda. Men samtidigt tvärvägrar AKB att arbeta med SD och vill istället regera tillsammans med militanta verklighetsförnekare som C.

  Det hela går absolut inte ihop om man skulle utgå från att AKB har ärliga avsikter samt menar vad hon säger. Så helt uppenbart gäller motsatsen, dvs. hon ljuger och vilseleder. Vilket inte borde förvåna någon, eftersom ingen människa med ett IQ över Forrest Gump hade kunnat sitta i regering med Reinfeldt under 8 år utan att vara antingen djupt oärlig eller direkt ond (eller båda).

  Min gissning är att hon totalt struntar i invandring och Sveriges framtid. Hon spelar ett spel som hon tror kommer att leda till att hon blir statsminister 2018. Om detta spel stundtals verkar märkligt, beror det troligen på att alla förutsättningar inte är kända. T.ex tror jag att risken är stor att hon redan har någon form av uppgörelse med S.

  Slutligen är det ganska intressant att observera att Sentios siffror visar att vi redan nu ligger nära ett läge där en regering utan SD nästan blir omöjlig, om ett fritt val tillåts. S+M räcker inte längre utan det skulle kräva även C. MP, KD och även L har en verklig risk att åka ut, så 7K skulle bli 4K. Min gissning är att inte att detta inte kommer att tillåtas.

Comments are closed.

%d bloggers like this: