Vem är Abdirizak Waberi?

waberi

Den senaste tiden har etablissemangsmedia ägnat åtskilliga reportage åt att spekulera i vem Egor Putilov är. Journalisterna har frossat i hans ryska ursprung, hans olika pseudonymer, anställningen hos Sverigedemokraterna, en bostadsaffär med en rysk affärsman, spekulationer om en insändare till Aftonbladet och konspirationsteorier om kopplingar till självaste Vladimir Putin. Själv har Egor Putilov nekat till de flesta av anklagelserna och anser att han har utsatts för ett mediedrev.

Medan Egor Putilov har utsatts för detta mediedrev har en annan person med betydligt mer suspekt förflutet flugit i det närmaste obemärkt under massmedias radar. Hans namn är Abdirizak Waberi och han är moderat politiker. Så vem är denne Abdirizak Waberi?

Under åren 2010-2014 satt Abdirizak Waberi för Moderaterna i riksdagen och var dessutom suppleant i Försvarsutskottet med ansvar för Försvarshögskolan och militärhögskolorna. Samtidigt är Waberi, som har somaliskt ursprung, en djupt troende islamist – han har suttit som ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige som tillhör The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) där han också är vice ordförande.

Vidare har Waberi sagt att han vill leva i en islamistisk stat som styrs efter sharialagar, att ungdomar inte får skaffa sig pojk- eller flickvän, samt att dans- och popmusik ska förbjudas. I en kontroversiell intervju med tidningen Ottar utvecklar Waberi sina resonemang om islam i kombination med sex och samlevnad:

“Varför får inte kvinnan gifta sig med fyra män? – Gud har bestämt så och gud vet vad som är bäst för människan. Mannen klarar av att ge kärlek till fyra kvinnor, men jag tror inte att kvinnan har den kärlek som krävs för att vara med fyra män.

Mannen får enligt islam gifta sig med en kvinna som tillhör en annan religion, men en muslimsk kvinna måste alltid ingå äktenskap med en muslimsk man. Mannen anses ha kraft nog att styra sin och barnens tro, även med exempelvis en kristen hustru.

Enligt Koranen ska mannen vid en konflikt med sin hustru först prata med kvinnan och sluta ha samlag med henne. Först sen får han slå henne. Så står det i Koranen.”

Hur dessa patriarkala, sexistiska och manschauvinistiska citat går ihop med Moderaternas feministiska jämställdhetspolitik är något av en gåta.

Bortsett från några perifera inslag i massmedia har Waberi inte granskats särskilt ingående; man kan i alla fall lugnt påstå att Abdirizak Waberi inte har utsatts för något mediedrev i paritet med det som Putilov har utsatts för. Så låt oss jämföra anklagelserna mot Egor Putilov med Abdirizak Waberis bakgrund.

Till att börja med har Egor Putilov anklagats för att vara en ”säkerhetsrisk” eftersom han har varit anställd som politisk sekreterare åt Markus Wiechel på Sverigedemokraternas kansli i riksdagen. Lars Nicander, utredningschef på Försvarshögskolan, har följande att säga om fallet Putilov:

“Man kan höra förtroliga samtal, man kan höra hur partierna ställer sig till exempelvis Nord Stream, Nato och handelsavtal. Man kan till och med placera ut avlyssningsutrustning om man ska dra det riktigt långt.”

Själv avfärdar Egor Putilov dessa anklagelser som häxprocesser och konspirationsteorier. Han får även stöd av Robert Stenkvist, som själv har jobbat flera år som politisk sekreterare och ledamot åt Sverigedemokraterna:

”Att en politisk sekreterare från SD skulle kunna höra ’hur partierna ställer sig’ i viktiga frågor innan media rapporterar om detta är en ren och skär lögn. Självklart pratar inte andra partier om viktiga politiska frågor när någon okänd eller någon från SD är ens på tredubbelt höravstånd. Det en politisk sekreterare från SD kan hoppas på att höra en bra dag, och då skall det vara en bra dag, är ett ’hej’, men då får han lyssna noga. En person på Försvarshögskolan ägnar sig åt fria fantasier i vår Public Service. Det i sig är väl ett hot.”

Så hur står det då till med Abdirizak Waberi? Jo, han har suttit som suppleant i Försvarsutskottet och hade då bland annat ansvar för Försvarshögskolan och militärhögskolorna. I sin position i Försvarsutskottet, samtidigt som Moderaterna satt i regeringsställning, fick förmodligen Waberi ta del av avsevärt mer konfidentiell information än Egor Putilov i sin roll som perifer politisk sekreterare. När Waberi satt i Försvarsutskottet uttalade han sig på följande sätt om Sveriges försvar:

”Somliga vill att Sverige ska återinföra värnplikten och att vi ska ha ett invasionsförsvar, fastän att alla andra länder successivt håller på att gå mot modernitet i försvarspolitiken. Idag bygger vi ett insatsförsvar som ska vara tillgängligt och som har både bredd och djup.”

Med andra ord har islamisten Waberi varit pådrivande för Moderaternas politik att nedrusta Sveriges försvar. Detta är en säkerhetsrisk som är av strategisk betydelse – till skillnad från spekulationerna om att Putilov skulle ha kontakter med Ryssland.

På nedanstående bild poserar Abdirizak Waberi tillsammans med dåvarande ÖB Håkan Syrén. Någon motsvarande bild på Egor Putilov och nuvarande ÖB Micael Bydén finns veterligen inte.

waberi_syren
Abdirizak Waberi och förre ÖB Håkan Syrén.

Så hur allvarliga kan Waberis kopplingar till islamism vara, med tanke på att han har suttit i Försvarsutskottet? Som tidigare nämnts är Waberi vice ordförande i Federation of Islamic Organisations in Europe, vilket är Muslimska Brödraskapets förlängda arm i Europa. Muslimska Brödraskapets motto är:

”Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

Vidare har Abdirizak Waberi uttalat sig positivt om terrorstämplade Hamas ledare. I dokumentärfilmen ”Slaget om muslimerna”, som sändes i Sveriges Television 2009, säger Waberi:

”Jag respekterar Qaradawi. Han är en stor, lärd person. Han är mycket kunnigare i islam än jag och andra i Islamiska Förbundet.”

Denne Qaradawi är ingen mindre än Yusuf al-Qaradawi som är det terrorstämplade Hamas andlige ledare. Bland annat stöder al-Qaradawi självmordsattacker mot alla israeliska medborgare, inklusive gravida kvinnor och barn. Dessutom har al-Qaradawi gjort följande kontroversiella uttalande:

”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Den moderate politikern Waberi beundrar alltså antisemiten, islamisten och hatpredikanten Yusuf al-Qaradawi. Att detta inte ledde till något mediedrev om nationella säkerhetsrisker när Waberi satt i Försvarsutskottet är en gåta. Än mer anmärkningsvärt blir detta med tanke på att Försvarshögskolan har publicerat artiklar om islamisering och jihadism i Sverige, vilka har emottagits med stor skepsis. Magnus Sandelin skriver i Dagens Samhälle:

”Varningar och oro för våldsbejakande islamism, jihadism och radikalisering möttes ofta av skepsis och misstänksamhet när välmenande debattörer, akademiker och journalister blandade ihop varningarna med islamofobi. En rapport från Försvarshögskolan om radikalisering i Rosengård anklagades för att vara rasistisk. Uppgifter om att al-Shabaab rekryterade i Rinkeby ifrågasattes. Under ett par olika terrorrättegångar i Göteborg klarade flera reportrar inte av att identifiera extremismen hos de åtalade utan hävdade att de gripits på grund av att de var muslimer. I dag har ett par av dessa personer anslutit till Islamiska staten.”

Kan Abdirizak Waberis medverkan i Försvarsutskottet och med ansvar för Försvarshögskolan ha påverkat, underminerat eller fördröjt rapporteringen om islamisering och jihadism? Allmänheten vet inte – eftersom media har underlåtit att granska Waberi i denna kontext.

Hur som helst förbleknar misstankarna om att Egor Putilov skulle vara en ”nationell säkerhetsrisk” i jämförelse med detta. Tove Lifvendahl skriver dessutom följande om Putilov i Svenska Dagbladet:

”En utsänd av rysk underrättelsetjänst? Knappast, säger en expert torrt som jag talar med, ’de brukar vara mycket mer sofistikerade’.”

Egor Putilovs kopplingar till Putin kan alltså sannolikt avskrivas som konspirationsteorier, medan allmänheten fortfarande svävar i ovisshet om islamistens Waberis förehavanden i Försvarsutskottet och Försvarshögskolan.

Dessutom var Abdirizak Waberi rektor för den kontroversiella muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg mellan 1998 till 2010. Römosseskolan inhyser även Föreningen Islamiska Skolan och dess ordförande är Bachar Ghanoum – som tillika är vice ordförande i Sveriges Muslimska Stiftelse. På Römosseskolan har läkaren Bachar Ghanoum dessutom utfört omskärelser i skolans sjukrum. En annan i ledningen är Ahmed Al-Mofty, som tillsammans med Waberi förespråkade sharia i dokumentären Slaget Om Muslimerna.

År 2011 kritiserades skolan hårt av Skolinspektionen, som såg ”mycket allvarligt på de brister och problem som finns i skolans värdegrundsarbete och arbetet med att skapa en trygg lärmiljö”. Sveriges Radio rapporterar även:

”Exemplen i rapporten handlar bland annat om lärare som är fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundar för att pojkar kränker flickor på skolan. Skolans arbetsplan har inslag som strider mot skollagen, bland annat obligatorisk bön i moskén. Dessutom är betygssättningen på Römosseskolan godtycklig och förefaller gynna pojkarna på skolan.”

En av eleverna på Römosseskolan ställdes dessutom år 2010 inför rätta för stämpling till terroristbrott. I ett reportage i Göteborgs-Posten står det:

”Själv berättar 22-åringen om hur han gick i Römosseskolan från tvåan till nian med inriktning på islamisk kunskap. Genom skolan erbjöds han att resa till Saudiarabien. När han kom därifrån efter två veckor hade han fått en inre frid och började mer och mer att be.”

Römosseskolan sponsrade med andra ord resan till Saudiarabien som fick eleven att radikaliseras. Värt att notera i sammanhanget är att Abdirizak Waberi var rektor när den terroristmisstänkte eleven gick på skolan – och de var dessutom vänner på Facebook. Egor Putilov har inte varit inblandad i att radikalisera någon rysk terrorist, men så är fallet på Waberis skola.

Nästa kontrovers är Putilovs ”kontroversiella” husaffär med en rysk affärsman. Systemmedia har i upprörda ordalag noterat att han tjänade sex miljoner kronor på affären och kan ha hamnat i ”beroendeställning till främmande makt (läs: Ryssland)”. Själv har Putilov tillbakavisat anklagelserna och hävdar att affären gick korrekt till. Men har Waberi varit inblandad i någon fastighetsaffär med främmande makt?

Så är fallet. År 2011 invigdes Göteborgs Moské på Ramberget i Hisingen. Moskén kostade 67 miljoner kronor och finansierades helt av Saudiarabiens oljepengar. De saudiska ägarna vill ha styrelseplatser eller åtminstone någon form av inflytande, vilket dock har förnekats av moskébyggarna i Sveriges Muslimska Stiftelse (SMS). Religionsvetaren Göran Larsson säger:

”Jag kan konstatera att SMS garanterar att den saudiska staten inte kommer att ha något teologiskt inflytande. Men man ska inte blunda för att pengar ofta ger makt. Det blir den riktiga utmaningen för den nya moskén.”

Finansieringen av Göteborgs Moské är inget isolerat fall: Saudiarabien har nämligen sponsrat flera andra moskébyggen i Sverige, bland annat moskén i Haninge söder om Stockholm och Islamic Center i Malmö. Saudiarabien skänker inte pengar till moskébyggen i Europa för nöjes skull. Syftet är i stället att motverka att muslimer som migrerar till Europa ska assimileras; helst ska de radikaliseras ytterligare inom den wahhabistiska grenen av islam för att de bättre ska kunna stå emot det västerländska samhällets influenser.

En väldigt intressant detalj är att affären om Göteborgs Moské gjordes upp på Römosseskolan som Abdirizak Waberi var rektor på. Ordföranden för Göteborgs moské är nämligen Ahmed Al-Mofty och i ledningen sitter även Bachar Ghanoum; båda dessa har kopplingar till Waberi via Römosseskolan. Uppenbarligen har Waberi kopplingar till denna affär och kan i och med detta ha hamnat i (indirekt) beroendeställning till den wahhabistiska diktaturen Saudiarabien. Under samma period tillträdde han som riksdagsledamot för Moderaterna och blev suppleant i Försvarsutskottet. Men något mediedrev syntes inte till – trots den potentiella beroendeställningen till en islamistisk diktatur.

Summan av kardemumman är att Egor Putilov har utsatts för ett betydligt hårdare mediedrev än Abdirizak Waberi, trots att den sistnämnde egentligen borde utgöra en betydligt större risk för rikets säkerhet. Egor Putilov blev utbränd av mediedrevet och tvingades sluta på Sverigedemokraternas partikansli; Abdirizak Waberi kunde däremot sitta hela mandatperioden som riksdagsman för Moderaterna 2010-2014.

Den enda slutsats man kan dra är att etablissemangsmedia vill smutskasta Sverigedemokraterna med långsökta kopplingar till Putins Ryssland, medan Moderaterna och deras islamistiske riksdagsman Waberi inte granskas av massmedia i samma utsträckning.

2 thoughts on “Vem är Abdirizak Waberi?”

  1. Vit och SD = suspect
    Svart och muslim = “untouchable”
    Media ar helt styrt av sina anarkistiska “fordommar”, som inte liknar sveriges “main stream”.

Comments are closed.

%d bloggers like this: