När ska Moderaterna granskas?

Nya Moderaterna. Foto: Wikimedia Commons.

För ungefär ett år sedan skrev jag två blogginlägg. Det ena handlade om hur Moderaterna strävade efter att krossa välfärden med invandring; det andra handlade om hur Miljöpartiet höll på att islamiseras. Då, hösten 2015, undvek massmedia notoriskt att granska dessa partiers invandringspolitik. När asylkaoset nådde orkanstyrka för ett år sedan fick varken Moderaterna eller Miljöpartiet några kritiska frågor, trots att det var deras migrationsuppgörelse från 2011 som hade lett fram till att Sveriges flyktingmottagande höll på att kollapsa. Skulle Miljöpartiet och Moderaterna aldrig behöva ställas till svars för den islamisering, otrygghet och nedmonterad välfärd som deras invandringspolitik hade lett till?

Våren 2016 hände något. Då avslöjade mainstremmedia att den miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan hade varit på en iftar-middag med islamister och fascister. I rask takt avslöjades att flera islamister var verksamma inom Miljöpartiet: Yasri Khan, Mohamed Temsamani, Salahaden Raoof, Derya Uzel Senir, och så vidare. Forskaren Lars Nicander varnade till och med för att Miljöpartiet hade infiltrerats av islamister med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Det var en välkommen och nödvändig granskning – om än något senkommen. Man kan ha sympatier för Miljöpartiet och beklaga att miljöpolitiken har kommit i skymundan, men landets väljare har i högsta grad rätt att känna till partiets islamisering och naiva inställning till fri invandring. Efter medias avslöjanden imploderade Miljöpartiet och har nu väljarsympatier mellan 3-4%; det är tveksamt om partiet kommer in i riksdagen 2018 om trenden håller i sig.

Moderaterna har dock inte utsatts för någon liknande granskning, trots att de satt i regeringsställning och var starkt pådrivande bakom den förödande migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet år 2011. Så vad har denna migrationsuppgörelse inneburit för Sverige?

År 2013 beslutade Mikael Ribbenvik, den operative chefen på Migrationsverket, att alla syrier ska beviljas permanenta uppehållstillstånd i Sverige. (Det florerar även obekräftade rykten om att det i själva verket var Fredrik Reinfeldt som gav Ribbenvik order att fatta beslutet.) Sedan tidigare beviljades även eritreaner permanenta uppehållstillstånd. Därmed blev Sverige det enda land i Europa som beviljar permanenta uppehållstillstånd till syrier och eritreaner, vilket ökade på asylströmmarna ytterligare till Sverige. År 2014 drev Miljöpartiet dessutom igenom regeringsbeslutet att särskilt ömmande omständigheter ska gälla för alla ensamkommande barn. Efter det beslutet ökade antalet ensamkommande från primärt Afghanistan från några hundra per år till 35.000 år 2015. Vidare finns mängder av undantag i lagen om anhöriginvandring så att 99.3% av alla anhöriga inte behöver försörjas av de som invandrat tidigare. Detta har öppnat upp för en stor anhöriginvandring, inte minst i den somaliska gruppen. Som om det inte vore nog med det har Erik Ullenhags etableringsreform från 2010 blivit ett fiasko. Ansvaret för nyanländas arbete och bostäder flyttades då till Arbetsförmedlingen. För att få en bostad behövde man dock först ha ett jobb och vice versa, vilket har lett till en låsning i hela systemet. Tiotusentals flyktingar med uppehållstillstånd sitter fast på asylboendena och får varken jobb eller bostad.

Reinfeldts migrationsuppgörelse med Miljöpartiet ledde alltså till att invandringspolitiken degenererade och urholkades fullständigt 2011-2014, vilket har bäddat för mängder av bedrägerier och det okontrollerade asylkaos som rådde under hösten 2015. Regeringen Löfven har fått ärva problemen, och tvingades trots Miljöpartiets protester att driva igenom EU:s hårdaste asylpolitik vintern 2015/2016.

Samtidigt lade Moderaterna om sin politik, och förespråkade en asylinvandring som till och med blev mer restriktiv än Sverigedemokraternas. Som en konsekvens av denna U-sväng i migrationspolitiken har både Socialdemokraterna och Moderaterna lyckats locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna.

Frågan är hur pålitliga Moderaterna egentligen är med sin nya retorik? Är de seriösa med sin nya restriktiva invandringspolitik, eller är det bara spel för gallerierna för att locka tillbaka liberalkonservativa väljare från Sverigedemokraterna? Värt att notera är att Anna Kinberg Batra kallar flyktingpausen för ”tillfällig”, vilket indikerar att en förnyad liberal invandringspolitik kan vänta om de kommer till makten 2018. Dessutom är MUF kritiska mot Moderaternas restriktiva migrationspolitik, så om dagens unga politiker i MUF kommer in i riksdagen 2018 kan de mycket väl driva på för en större invandring. Inte nog med det: förre detta partiledaren Fredrik Reinfeldt fortsätter oförtröttligt att prisa de öppna gränsernas politik. Efter att han avgick som partiledare har han gjort flera anmärkningsvärda uttalanden om att ”landet tillhör invandrarna” och att ”det finns gott om plats för flyktingar på den svenska landsbygden”.

Trots dessa tvetydiga och dubbla budskap från ledande moderater har massmedia sorgfälligt undvikit att göra en seriös granskning av Moderaternas förflutna, syftet med migrationsuppgörelsen och partiets planer för framtiden. Men det finns flera goda skäl för media att granska Moderaterna så att allmänheten blir på det klara med vad det egentligen är för parti.

Låt oss backa bandet till 1993. Fredrik Reinfeldt var då 28 år, ordförande för MUF och hade nyligen blivit invald i riksdagen. Det året gav Reinfeldt ut boken Det Sovande Folket i vilken han argumenterar för ett ultraliberalt samhälle med kraftiga skattesänkningar och stora inskränkningar i välfärdssystemen. I boken finns flera anmärkningsvärda citat, varav det mest berömda är:

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”.

På senare år har Reinfeldt tagit avstånd från boken och den är i det närmaste omöjlig att få tag på i bokhandlar och bibliotek. Den finns dock att ladda ner gratis här.

Under åren 1996-1997 drev Fredrik Reinfeldt, Ulf Kristersson och MUF linjen att Sverige borde ha fri invandring. De konservativa Moderaterna verkade dock vid den tiden fortfarande för ett restriktivt flyktingmottagande. Dåvarande partiledaren Bo Lundgren avslöjade nyligen i en uppmärksammad radiointervju följande:

”Skälet till att Ulf Kristersson och hans del av ungdomsförbundet och många andra hade sin inställning var att man ville krossa det svenska välfärdssystemet. Det ville ju Fredrik också i sin bok ‘Det sovande folket’. Det är lite hemskt att säga det men delvis förespråkade man en fullkomligt fri invandring till Sverige för att vi då inte skulle kunna bibehålla väldigt mycket av de här av de här olika förmånerna. Då skulle människor tvingas att försörja sig själva eller inte klara sig själva.”

Att en före detta partiledare har avslöjat detta om sina kollegor är inget mindre än en sensation. Dock tystades detta exceptionella avslöjande ner av landets regimtrogna massmedia. Värt att notera är att samme Ulf Kristersson, som tidigare ville krossa välfärden med fri invandring, numera är ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna och talar om behovet av att minska invandringen. Om media vore seriösa borde de ställa honom till svars för hans tidigare inställning till fri invandring och om han kan tänka sig att återgå till en sådan politik.

Moderaternas nuvarande partiledare, Anna Kinberg Batra, driver numera en mer konservativ politik med restriktiv invandring. Däremot har hon tidigare tillhört den liberala falangen inom Moderaterna. År 2001 skrev hon tillsammans med fem andra moderater en riksdagsmotion om hög invandring med titeln ”Rimmar illa med den svenska välfärdsstaten”. I denna riksdagsmotion står det bland annat:

”I dag nekas tusen och åter tusen människor inträde till vårt land, vilket är mycket olyckligt – såväl för individen som för det svenska samhället. […] Tyvärr är den svenska välfärdsstaten inte anpassad och designad för global ekonomi och fri rörlighet.”

Där kan man få en ledtråd till varför Anna Kinberg Batra anser att den nuvarande ”flyktingpausen ska vara tillfällig”. Även i detta fall borde media granska Kinberg Batras nyliberala förflutna och känna henne på pulsen om hon egentligen är för eller emot en restriktiv invandring i framtiden.

Även före detta finansminister Anders Borg förtjänar att synas i sömmarna av media. I april 2012 höll Borg ett anförande inför den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute i Washington. Mot slutet av föredraget kom han in på den svenska invandringspolitiken. Till att börja med berättade Borg om den höga arbetslösheten bland unga invandrare och medgav öppenhjärtigt att det är ett ”allvarligt problem” för den svenska arbetsmarknaden. Sedan kom ett häpnadsväckande uttalande (cirka 36 minuter in i programmet). Med ett brett leende sade Borg:

“I praktiken är det USA som förser oss med flyktingströmmarna. Ni startar krig och vi får alla flyktingar.”

Hela publiken bestående av välbärgade amerikanska lobbyister skrattade gott tillsammans med Anders Borg. Det här är återigen en anmärkningsvärd incident som har negligerats fullständigt av svenska medier: Anders Borg och åhörarna i publiken skrattade alltså åt hur USA har gått till anfallskrig i Mellanöstern, vilket har orsakat död och lidande för miljontals människor och skapat en ohanterlig asylkris i EU och Sverige.

Även Moderaterna har fått sin beskärda del av islamistisk infiltration. Under 2010-talet satt nämligen moderaten tillika islamisten Abdirizak Waberi i riksdagen. Han har sagt att han vill leva i en islamistisk stat som styrs efter sharialagar, att ungdomar inte får skaffa sig pojk- eller flickvän, samt att dans- och popmusik ska förbjudas. Vidare anser Waberi att en man kan få ha fyra fruar och att han har rätt att slå sin fru om hon är otrogen. Dessutom var Abdirizak Waberi tidigare suppleant i försvarsutskottet och hade då bland annat ansvar för Försvarshögskolan och militärhögskolorna. Med tanke på att Waberi är vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och har varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige är det oroväckande att han har fått insyn i och kunnat påverka Sveriges strategiska säkerhetspolitik. Ytterst lite kritik har riktats mot Waberi, trots att hans islamistiska inriktning knappast kan anses vara kompatibel med demokratins högborg. En ingående medial granskning av hans kopplingar till islamistiska organisationer i kombination med hans kunskaper om det svenska försvaret vore ytterst välkommen.

Miljöpartiets islamisering har äntligen granskats av media, och partiet är nu nere för räkning. Nu har väljarna också rätt att få veta var Moderaterna egentligen står inför valet 2018. Kan väljarkåren räkna med att Moderaternas nuvarande strikta invandringspolitik kommer att gälla även om de griper makten 2018? Eller finns det risk för att MUF får större inflytande, Reinfeldt gör comeback och att Moderaterna återfaller till de öppna gränsernas politik? Ingen borgerlig väljare som röstade på Alliansen 2010 hade nog förväntat sig migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet, vidöppna gränser och det asylkaos som följde. Väljarna förtjänar att få tydliga svar på Moderaternas invandringspolitik innan valet 2018.

När ska media ta sitt ansvar och även granska makthavarna inom Moderaterna?

3 thoughts on “När ska Moderaterna granskas?”

 1. Tack för en fantastisk blogg!

  Lite mer information om Moderaterna (1):

  I efterdyningarna till självmordsbombaren i Stockholm 2010 så genomförde ett antal muslimer en ”Fredsdemonstration”, som snarare utmynnade i ett tal om det var synd att vi inte levde i en islamsk stat – alltså ett sorts brandtal för en islamistisk stat. En av den som befann sig på plats var handelsminister Ewa Björling. (Mer finns att läsa i texten under nedanstående video.) Man behöver kanske inte se hela videon eftersom de tjafsar fram och tillbaka, utan det går bra att börja vid 2:50 (där det finns utdrag från demonstrationen mellan 2:50 och 3:26) och titta ytterligare några minuter efter demonstrationen.

  Det går också rykten om att texten på de svarta flaggor som syns i videon säger typ att islam ska styra – en sorts flagga för ett heligt krig mot otrogna (det vill säga ni och mig). Det är dock som sagt bara ett rykte. Faktum är dock att man inte ser svenska flaggor precis och många är klädda i vad som ser ut att vara någon sorts islamsk stridsuniform .

  http://www.youtube.com/watch?v=MCwdotfw5w8

  Björling kan inte ta avstånd från det som sades på mötet utan hänvisar till yttrandefrihet och religionsfrihet.

  Det blir inte bättre när sossekvinnan Katarina Köhler kommer in (cirka 7 minuter in i videon) och ger Björling sitt stöd. Köhler jämför alltså länder där katolicismen spelar stor roll, till exempel Irland och Italien, med Saudiarabien där kvinnor lever snäppet bättre än slavar. Är dessa kvinnor helt tokiga eller är de bara kåta på att jaga valboskap bland muslimer?

  Ewa Björling har också varit aktiv i Svenska institutet (en myndighet för ”det globala Sverige”), där hon bland annat skrivit att Sverige och Mellanöstern borde närma sig, och verkar vara över huvud taget vara väldigt pigg på att importera mer araber till Sverige. Det var också hon som i mångt och mycket skötte vapenaffärerna med Saudiarabien. Försvarsminister Karin Enström blev utsatt för hård kritik när hon hade väldigt svårt att erkänna att landet var en diktatur.

  Ibland undrar jag om Saudiarabien sponsrade Moderaterna, eller vad tusan det var frågan om! Ja, det har faktiskt gått så långt att man måste börja undra.

 2. Mer info om Moderaterna (2):

  Sommaren 2010 gick Reinfeldt ut och sågade sin egen invandrings- och flyktingpolitik i finländsk press. Hade sade bland annat att de som har fått avslag på sin asylansökan förväntas lämna landet. Naturligtvis höll svensk press tyst om detta uttalande.

  Cirka åtta månader senare gjorde Reinfeldt en deal med Miljöpartiet (ett parti som på sikt vill ha fri invandring utan krav på försörjning), där han i princip svängde 180 grader. Den initiala kostnaden för att illegala invandrare bland annat skulle få sjukvård (det handlade alltså inte längre om att de till varje pris ”förväntades lämna landet”) låg på flera miljarder, om jag minns rätt, men det struntade statsministern fullkomligt i. Det absolut viktigaste för honom var att sätta SD på plats och då fick det kosta vad det ville!

  Alla moderater var dock inte eniga; man menade bland annat att detta var första steget mot fri invandring, och Merit Wager var kritisk:.

  ”Den redan hårt ansatta asylinstitutionen blir nu i praktiken satt ur spel. Signalen som Sverige skickar ut i omvärlden är att om man vill komma till vårt land ska man inte bemöda sig om att söka asyl. Alla rättigheter ska vara garanterade ändå, även rätten att starta företag. De personer som följer lagen knuffas nu åt sidan av dem som inte ämnar göra det.”

  Man ska också tänka på att uppgörelsen med Miljöpartiet ökar risken för att illegala invandrare utnyttjas av suspekta arbetsgivare.
  I november 2012 sade Reinfeldt mer eller mindre att uppgörelsen mellan Moderaterna och Mp kom till för att markera för väljarna att det inte lönar sig att rösta på Sverigedemokraterna. Ja, vilken ”ansvarsfull” statsminister vi har, som låter sitt personliga hat mot SD gå ut över svenska folket genom sämre välfärd och mindre trygghet i och med att brottslighet med stor sannolikhet kommer att öka efter uppgörelsen med Mp.

  Merit Wager var återigen mycket kritisk och säger det självklara:

  ”Är det så Moderaterna bedriver politik? Som om de vore ett företag som ska konkurrera ut ett annat företag? Reinfeldts taktik låter skrämmande. Man kan väl inte regera ett land genom att låta sig styras så mycket av vad ett annat parti säger, tycker och gör att man i protest mot det partiet ingår överenskommelser som man annars inte hade gjort!? Det är ju det han säger att det var för att isolera SD som ’regeringen slöt en överenskommelse kort efter valet med Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken’ och att ’effekten av SD var att vi fick en politik i motsatt riktning’. Hur hade migrationspolitiken sett ut om SD inte hade funnits? Hade Moderaterna då inte träffat någon överenskommelse med Miljöpartiet?

  Är Sverige är en sandlåda och statsministern ett barn som sitter i den? Vilka är det som hans och de andra ’ansvarigas’ obstinata och barnsliga agerande går ut över? Tja, ’valboskapen’, förstås. De där typerna som bara behövs vart fjärde år då man är ute och ler och skattar förljuget och lovar guld och gröna skogar åt allt och alla: ’Bara vi får sitta kvar vid makten!’ Men vad händer vid nästa val om en majoritet av valboskapen inte accepterar att SD indirekt får fortsätta att ge sådana effekter på regeringens politik som de tycks ha gjort här? Enligt statsministern själv.”

  Men det tar inte slut här. I maj 2013 höll Fredrik Reinfeldt ett tal i Lund, där han oroade sig över hatet som ökade i och med invandringen. Det råder ingen tvekan om att han syftade på svenskar. Här har vi alltså en man, vars hejdlösa invandrings- och flyktingpolitik medfört att tusentals svenskar varje år får sina liv förstörda eller får psykiska men för lång tid framåt, efter att ha blivit misshandlade, rånade eller i värsta fall våldtagna, helt i onödan på grund av Reinfeldts politik och där MENA-folket är mycket överrepresenterat. Och så har dåren mage att anklaga svenskar för att hata!!! Tydligare än så kan inte hans förakt mot svenskar illustreras!

Comments are closed.

%d bloggers like this: