Ett nytt Uppsala behövs för asylinvandringen 2015

Uppsala. Foto: Pixabay.

Under 2015 sökte rekordmånga 163.000 personer asyl i Sverige. Migrationsverket arbetar fortfarande med att utreda alla dessa asylärenden, men inrikesminister Anders Ygeman har gjort bedömningen att cirka 80.000 av de som sökte asyl 2015 kommer att få avslag. Det innebär att ungefär 83.000 personer kommer att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Dessutom tillkommer anhöriginvandring. Johan Westerholm skriver på Ledarsidorna:

”…den nya, stramare, hållningen inom asylområdet omfattar endast de som anlände efter de 24 november 2015. De uppskattningsvis 150 000 som anlänt innan detta datum omfattas av den äldre lagstiftningen med permanenta uppehållstillstånd samt rätt till familjeåterförening.”

Så hur stor anhöriginvandring kan vi förvänta oss? Tino Sanandaji skriver på sin blogg:

”Sammanlagt ca 850.000 personer sökte asyl mellan 1984 och 2014. Sammanlagt 460.000 beviljades asyl som flyktingar eller motsvarande och ca 730.000 beviljades asyl som anhöriga. De anhöriga som kommer i direkt anslutning till flyktingarna eller inom två år definieras som anhöriga till flyktingar. De som kommer senare från samma länder räknas bara som anhöriga.”

Det ger ett förhållande på 730/460, vilket kan avrundas till 1,6. Historiskt har det alltså kommit 1,6 anhörig per asylinvandrare. Så bara för asylinvandringen under 2015 blir alltså prognosen anhöriginvandrare 83.000*1,6 = 132.800, vilket kan avrundas till 133.000.

Sammanlagt leder alltså flyktingströmmen från 2015 till uppehållstillstållstånd åt 83.000 asylinvandrare plus 133.000 anhöriginvandrare. Totalt blir det 216.000 nyanlända. Det motsvarar lite drygt en kommun av Uppsalas storlek. (Uppsala kommun har 211.000 invånare.)

Notera att detta nya Uppsala endast kommer att täcka asylinvandringen som relaterar till mottagandet 2015. Utöver det tillkommer de asylinvandrare som kom 2014 eller tidigare men som ännu inte har kommit ut i samhället, och de som kommer under 2016 eller senare. Dessutom kommer förmodligen Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården inte att lyckas med att utvisa alla 80.000 som får avslag, utan flera av dessa kommer att stanna illegalt i Sverige och leva i ett skuggsamhälle.

Men låt oss fokusera på det nya Uppsala som krävs för alla invandrare som härrör till asylkaoset 2015.

Till att börja med råder det i nuläget skriande brist på bostäder. Enligt Boverkets senaste prognos från juni 2016 behövs det hela 710.000 bostäder de kommande tio åren. Under Mehmet Kaplans tid som bostadsminister planerade regeringen att bygga endast 250.000 bostäder fram till 2020, vilket inte kommer att täcka behovet på långa vägar. De modulhus Kaplan föreslog som flyktingbostäder kommer dessutom att bli den dyraste och sämsta bostadsformen i Sveriges historia, så det är inte någon framkomlig väg. Bollen ligger nu hos nuvarande bostadsminister Peter Eriksson. Hur har han tänkt sig lösa bostadsbristen?

Dessutom har kriminaliteten ökat lavinartat på grund av asylkaoset 2015. Under kod R291 har Polisen registrerat alla tusentals brott som endast härrör till asylinvandringen 2015. Enligt Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet är mordfrekvensen fjorton gånger högre på Sveriges asylboenden än i samhället i övrigt. Detta motsvarar kriminaliteten i Latinamerikas farligaste områden. Lägg till detta den lavinartade ökningen av sexuella trakasserier som sveper över landets badhus och musikfestivaler. Hur har justitieminister Morgan Johansson tänkt sig att möta denna ”utmaning”? Genom att sänka kraven på polisutbildningen ännu mer så att fler kan söka sig dit?

Kostnaderna som är relaterade till asylinvandringen är också gigantiska. Jan Tullberg, som är docent i ekonomi vid Handelshögskolan, har beräknat att de framtida kostnaderna endast för asylinvandringen 2015 kommer att bli hisnande 600 miljarder skattekronor. Hur har finansminister Magdalena Andersson tänkt sig att finansiera kostnaderna för detta när ”ladorna är tomma” och regeringen i högkonjunktur tvingas att låna miljarder till asylmottagandet? Vad händer när Sverige går in i nästa lågkonjunktur?

Även skolan kommer att drabbas ännu mer när det nya Uppsala ska etableras. Redan nu rasar Sverige som en sten i PISA-mätningarna. Forskning visar att sönderfallet i den svenska skolan till stor del kan förklaras av den extremt höga asylinvandringen, eftersom många av de nyanlända är analfabeter. Hur ska utbildningsminister Gustav Fridolin kunna ”fixa skolan” på hundra dagar i detta nya Uppsala?

Även sjukvården som redan är under stark press kommer att behöva byggas ut. Förutom nya vårdcentraler och sjukhus behövs läkare, sjuksköterskor, tandläkare, psykologer, tolkar, kuratorer och så vidare i ett nytt Uppsala. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström borde förmodligen tänka mer på denna ”utmaning” än på att införa sockerskatt.

Dessutom tillkommer energiförsörjning, matförsörjning, vägar, kollektivtrafik, sophämtning, återvinning, affärer, biografer, idrottsanläggningar och så vidare och så vidare för det nya Uppsala.

Stefan Löfven: kan Sverige hantera ett helt nytt Uppsala bestående av flyktingar de kommande åren?

2 thoughts on “Ett nytt Uppsala behövs för asylinvandringen 2015”

  1. Det kostar att ligga på topp för det Svenska folket. Jag för egen del skall se till att bidraga med absolut minimum av kronor.

Comments are closed.

%d bloggers like this: