Guldleverantörs bankkonto avstängt

Guldtackor. Foto: Pixabay.

Tavex – som säljer fysiskt guld, silver och valutor – aviserar på sin hemsida att deras bankkonto hos SEB kommer att stängas ner med kort varsel.

Information kan läsas i sin helhet på Tavex hemsida men återges nedan i citatform:

”Bästa kund,

Vi tillkännager härmed att från och med 15.30, torsdagen den 30 juni 2016, kan vi inte längre ta emot banköverföringar eller bankgiroinbetalningar för guld och silver till vårt svenska SEB-konto.

Orsaken till detta är att SEB – med mycket kort varsel – informerat oss om att de kommer att stänga ner vårt bankkonto. Detta beslut har dessvärre skett utan att de först konsulterat oss, och förutom att ange i sitt underrättelsebrev att beslutet att avsluta vårt konto beror på ‘ett generellt affärsbeslut’, har de ännu inte gett oss någon konkret anledning till varför de beslutat att vidta denna åtgärd.

Banksystemet i Sverige drivs emellertid kraftfullt i riktning mot ett kontantlöst samhälle, vilket du säkert är medveten om, och Tavex har, såsom en av de största grossistleverantörerna av fysiska sedlar och investeringsmetaller i Sverige, som vi ser det blivit en måltavla för de stora affärsbankerna.

[…]

Vi ber om ursäkt i förväg för denna olägenhet och hoppas att du sympatiserar med oss. Vi gör vårt yttersta för att denna övergång ska gå så smidigt som möjligt. Vi tackar också för ditt tidigare stöd och ser framåt mot ditt fortsatta gynnande av Tavex AB.

Möjligtvis vill SEB avbryta de affärsmässiga förbindelserna med Tavex eftersom de åtalades för grovt bokföringsbrott 2014. Det är dock en aning långsökt eftersom detta åtal inträffade för två år sedan, medan SEB:s aktion i år skedde med kort varsel utan någon tydlig motivering. Hade det var ekobrottslighet som låg bakom hade SEB förmodligen gått ut med den informationen i samband med att de stängde av Tavex.

En annan förklaring till SEB’s inskränkningar i handel med fysiskt guld är att en finanskrasch kan vara i vardande och att de vill förhindra bankkunder att fly till guld som en säker placering. Sveriges ekonomi är just nu ett högriskprojekt eftersom Sverige ligger på andra plats med skulder på 293% av BNP plus att asylmottagandet kostar svenska staten cirka 7% av statsbudgeten under 2016; asylkostnaderna håller på att leda till att internationella investerare håller på att dra sig ur svenska statsobligationer som anses vara en för riskabel investering. Lägg till detta negativ ränta (vilket leder till dålig avkastning på räntefonder och bankkonton) samt en fallande börs.

Efter Brexit har dessutom börsen sjunkit hastigt medan guldpriset har ökat. Sammantaget leder detta till att allt fler bankkunderna söker sig till säkrare placeringar som fysiskt guld. Fysiskt guld är helt enkelt en väldigt säker placering eftersom det står emot börskrascher, negativa räntor, fallande bopriser, hyperinflation och kollapsande betalsystem. Finansanalytikerna på Market Watch bedömer att guldpriset kan gå upp till hela $1500 per uns vid slutet av 2016. Sannolikt upplever SEB denna kapitalflykt till det trygga fysiska guldet som ett problem.

På motsvarande sätt passade Handelsbanken på att stänga ner kontanthanteringen på sjuttio bankkontor när Riksbanken skulle genomföra bytet till de nya sedlarna. Tidigare har Handelsbanken varit den bank som haft kvar kontanthantering, men de tog alltså bort kontanthanteringen på vart sjätte kontor.

Dessutom tillåter inte de flesta banker att man förvarar betalningsmedel, vilket innefattar guldmynt, i bankfacken. Längst har SEB gått som sedan 2011 har totalförbjudit förvaring av betalningsmedel i sina bankfack. I de flesta fall upphör försäkringen att gälla för betalningsmedel i bankfack, men i extrema fall kan banken ta sig rätten att konfiskera betalningsmedlen. Under bankkrisen på Cypern 2013 borrades exempelvis flera bankfack upp och guld, silver och kontanter som översteg bankgarantin konfiskerades. Myndigheterna på Cypern åberopade klausulen om ”bail in” under bankkrisen 2013, vilket innebär att bankerna har rätt att ta spararnas pengar om de överstiger insättningsgarantin på 100.000 EUR.

Trenden är tydlig: det ska vara besvärligt att ta ut kontanter eller köpa silver och guld. Det ska även vara krångligt och förenat med risker att förvara dessa fysiska betalningsmedel. Att försäljningen av fysiska betalningsmedel håller på att inskränkas är ytterst oroväckande eftersom detta är ännu ett steg mot ett kontantlöst samhälle.

Att allt fler transaktioner utförs elektroniskt innebär allt större risker eftersom de elektroniska betalningssystemen kan utsättas för överbelastningsattacker eller kollapsa på grund av finansiella problem eller tekniska missöden. Om ett sådant haveri inträffar är det bra att kunna handla med fysiska betalningsmedel tills de elektroniska banksystemen är åtgärdade. Många “preppers” har därför alltid kontanter eller fysiskt guld lätt tillgängligt.

Dessutom har Ericssons VD Hans Vesterberg sagt i en intervju till The Telegraph att han tror att alla kommer att ha ett inopererat chip till år 2025. Vesterberg säger:

”Jag är säker på att om 10 år kommer du att ha ett chip i din kropp som kommer att tala om för dig vad som ska hända de kommande 24 timmarna.” … ”Vi kommer inte att kunna föreställa oss hur världen kommer att transformeras med all denna uppkopplingsbarhet.”

Vad detta kan leda kan man bara sia om; chippade medborgare som saknar möjligheter att handla med fysiska kontanter men som är helt beroende av elektroniska betalningssystem kan lätt kontrolleras av banker och myndigheter. Misshagliga dissidenter kan lätt tvingas till tystnad genom att deras elektroniska bankkonton spärras.

I sammanhanget kan det vara värt att påminna om att försäljning och innehav av fysiskt guld har en mörk historia. Redan på medeltiden ville Martin Luther förbjuda judar att inneha guld. I Luthers sju antisemitiska punkter löd den sjätte:

“För det sjätte förespråkar jag att de ska förbjudas att låna ut pengar, samt att alla kontanter och förmögenheter av silver och guld ska tas ifrån dem.”

På 1930-talet förbjöd nazisterna judarna att köpa eller inneha guld; därefter konfiskerade nazisterna guldet för att finansiera krigsmaskineriet och därefter Förintelsen.

Under ryska revolutionen passade även bolsjevikerna på att konfiskera silver, guld, ädelstenar och smycken från de ryska medborgarna. I USA under depressionen på 1930-talet instiftades dessutom Gold Reserve Act som förbjöd medborgarna att inneha guld för privat bruk och tvingade dem att sälja det till amerikanska staten för förvaring i Fort Knox.

Förhoppningsvis kommer det handelsstopp som Tavex har drabbats av inte få så långtgående konsekvenser. Fast det är ändå av yttersta vikt att försäljning – och innehav – av fysiskt silver, guld och sedlar kan fortsätta som vanligt.

2 thoughts on “Guldleverantörs bankkonto avstängt”

  1. Lika enkelt att handla guld från deras konto i Estland. Ingen skillnad för kunden bara att lägga till internationella betalningar på kontot.

Comments are closed.

%d bloggers like this: