Drevs Orlando-mördaren av självhat?

Orlando skyline. Foto: Wikipedia.

Omar Mateen, som kallblodigt sköt ihjäl 49 människor och skadade 53 på gaybaren Pulse i Orlando, led enligt flera närstående av psykiska problem. Hans ex-fru Sitora Yusifiy har vittnat om att han hade mentala problem och var “uppenbart djupt störd och traumatiserad”. Hon var gift med Omar Mateen i fyra månader 2009, tills hennes familj bokstavligen fick rädda henne eftersom Mateen höll henne som ”gisslan”.

Sitora Yusifiy misstänkte även att hennes ex-make led av bipolärt syndrom:

“Några månader efter att vi hade gift oss började jag märka hans instabilitet, hans bipoläritet, och att han kunde bli arg för ingenting. Det var då jag började oroa mig för min säkerhet.”

Även flera gäster på gaybaren Pulse, där Omar Mateen var stamgäst, misstänkte att mördaren led av psykiska problem. En av dem gjorde följande betraktelse:

“Jag tror att han försökte hantera sina inre demoner, att han försökte göra sig av med sin ilska över sin homosexualitet. Det är verkligen förvirrande för mig, eftersom man inte kan ändra vem man är.”

Ja, Omar Mateens beteende var onekligen förvirrande.

Å ena sidan var han enligt flera besökare på gaybaren Pulse homosexuell, eftersom han ofta besökte nattklubben där han raggade och dansade med olika män.

Å andra sidan var han en djupt troende muslim och besökte ofta Fort Pierce Islamic Center i Orlando. Imamen Shafiq Rahman har berättat att Mateen kunde komma tre till fyra gånger i veckan till Fort Pierce Islamic Center för att be tillsammans med sin pappa och treårige son.

Dessutom sympatiserade Mateen med flera olika islamistiska terrororganisationer. År 2013 erkände Mateen för några kollegor att han hade ”familjeband” till Al-Qaida och att han var medlem av shiamuslimska Hizbollah. Senare svor han trohet till Islamiska Staten samt till al-Nusfra, som är Al-Qaidas syriska gren. Dessa islamistiska sympatier är dock en aning ostrukturerade eftersom Islamiska Staten ligger i fejd med såväl Hizbollah som al-Nusfra.

Vidare hyser Omar Mateens pappa, Seddique Mir Mateen, sympatier för talibanerna i Afghanistan. Pappan ska först ha beklagat sonens dödsskjutningar, som dessutom inträffade under Ramadan, men därefter ha gjort det kryptiska tillägget:

”Allah kommer att straffa de som är homosexuella, det är ingenting som människor ska ägna sig åt.”

Med tanke på att homosexualitet har låg status inom den muslimska världen, och till och med är belagt med dödsstraff i flera muslimska länder, måste denna kombination av homosexualitet, radikaliserad islamism och pappans inflytande ha varit ytterst förvirrande för Omar Mateen.

Ex-hustrun Sitora Yusifiy misstänkte som sagt att Omar Mateen led av bipolärt syndrom. Det finns dock en annan möjlig förklaring till varför Omar Mateen begick det fruktansvärda brottet: han kan ha lidit av grav borderline personlighetsstörning. Enligt Wikipedia tar sig denna störning minst fem av följande uttryck:

  1. Personen gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer
  2. uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering
  3. uppvisar påtaglig osäkerhet och instabilitet i självbild och identitetskänsla
  4. visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (till exempel slösaktighet, sexuell äventyrlighet, alkohol-, medicin- eller drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning, kaotisk livsstil)
  5. uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester, suicidhot, eller självskadehandlingar
  6. är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (till exempel intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar)
  7. känner en kronisk tomhetskänsla
  8. uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (till exempel ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål)
  9. har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller dissociativa symptom.

Hans fru vittnade om personlighetsdrag som påminner om flera av dessa karaktärsdrag: instabila relationer, impulsivitet och intensiv vrede. Hon misstänkte förvisso att han var bipolär, men diagnoserna kan lätt förväxlas eller samexistera. Attacken på Pulse var kulmen av hans aggressiv handlingar i kombination med ett suicidalt beteende då han gick till angrepp mot poliserna.

Forskning visar att fångar med borderline är överrepresenterade på fängelser världen över. Flera studier visar att 25-50% av fångarna lider av borderline, medan endast 1-2% av den totala befolkningen har fått denna diagnos. Det finns även psykologer som har forskat i om borderline, tillsammans med psykopati och antisocial störning, kan vara en typisk diagnos för seriemördare; anledningen till detta är den brist på empati en borderlinepersonlighet känner inför sina offer.

Det ska dock påpekas att borderlinediagnosen i sig inte behöver vara farlig. De allra flesta som diagnostiseras med borderline är inte farliga för sin omgivning, även om flera (i synnerhet kvinnliga patienter) ägnar sig åt självskadebeteende. Däremot kan borderline i kombination med andra diagnoser som psykopati, antisocial personlighetsstörning, sadism och narcissism vara en orsak till att vissa personer blir mördare.

Kända massmördare med borderline är Anders Behring Breivik (som även lider av psykopati, narcissism och tvångssyndrom) och Ted Bundy (som dessutom diagnostiserades för psykopati, antisocial personlighetsstörning och sadism). Även Adolf Hitler har postumt diagnostiserats med borderline personlighetsstörning i kombination med paranoid schizofreni och hysterisk megalomani. Om Omar Mateen också hade borderline är det sannolikt att denna diagnos var kombinerad med andra störningar som psykopati och antisocial personlighetsstörning.

Det som är mest intressant i fallet Omar Mateen är dock det självförakt, eller rent av självhat, som flera patienter med borderline lider av. Om det stämmer att Mateen led av borderline kan han mycket väl ha hatat sig själv och sin homosexualitet eftersom det är förbjudet enligt islam. Vidare är homosexualitet straffbart med döden enligt de radikala islamister han sympatiserade med; Islamiska Statens ledare Muhammad al-Adnani har dessutom uppmanat till attacker under Ramadan.

Sammantaget kan en eventuell borderlinestörning och det självhat den kan ge upphov till, i kombination med islamistiska sympatier, ha lett till att Omar Mateen tog såväl sitt som flera andra homosexuella medmänniskors liv på gaybaren Pulse under Ramadan.

One thought on “Drevs Orlando-mördaren av självhat?”

Comments are closed.

%d bloggers like this: