Islamismens framväxt och vägen till al-Qaida

Al-Qaidas ledarskikt. Foto: Wikimedia Commons.

Föregrundsgestalten inom den moderna islamismen anses vara den egyptiske författaren Sayyid Qutb (1906-1966). Mellan 1948-1950 åkte han på studieresa till USA där han successivt radikaliserades inom den islamiska fundamentalismen. När han återvände till Egypten sammanfattade han sina upplevelser i USA i boken “The America that I Have Seen”, i vilken han kritiserade materialismen, den individuella friheten, det ekonomiska systemet, rasismen, sport och nöjen, samt USA:s stöd för Israel.

I juli 1952 störtades den västvänliga monarkin i Egypten av rörelsen Free Officers Movement och Gamal Abdel Nasser utropades till president år 1956. Till en början stöttade Qutb revolutionärerna i Free Officers Movement, men efterhand började han kritisera Nassers nationalistiska och socialistiska statsskick för att vara för sekulariserat och själlöst. Istället anslöt sig Qutb till det islamistiska Muslimska Brödraskapet där han blev en framträdande intellektuell.

Kritiken mot Nassers regim ledde till att Qutb fängslades 1954. Under fängelsevistelsen blev han allt mer radikaliserad och började förespråka sharialagar istället för Nassers socialism. Anledningen till radikaliseringen var den brutala tortyr och misshandel som medlemmar ur Muslimska Brödraskapet utsattes för i de egyptiska fängelserna. Roten till den moderna islamismen och jihadismen kan alltså härledas till denna epok i de egyptiska fängelserna.

Under samma period skrev Qutb det islamistiska manifestet ”Milestones”. I denna bok beskrev han hur islam ska spridas genom offensiv jihad tills en islamisk stat har upprättats – först i Mellanöstern, därefter globalt. Det övergripande syftet med denna jihad är att transformera alla samhällen att lyda under den fundamentalistiska tolkningen av islam. Qutbs beskrivning av jihadism baseras på Ibn Taymiyyas (1263-1328) fundament inom jihadism:

  • Rätten att störta en härskare som anses vara otrogen på grund av sin underlåtenhet att följa islamisk lag,
  • absolut uppdelning av världen i dar al-kufr och dar al-islam,
  • märkning av de som inte ansluter sig till en särskild tolkning av islam, och
  • uppmaning om krigföring mot icke-muslimer, särskilt judar och kristna.

Det var Sayyid Qutb som fogade samman elementen som utgör den moderna islamismen: Kharijites takfir, Ibn Taymiyyas fatwor och jihad, Rashid Ridas salafism, Abul Maududis jahiliyya och Hassan al-Bannas politiska aktivism. Till slut avrättades Qutb genom hängning 1964 på grund av hans konspiration mot Nassers regim.

Sayyid Qutbs lämnade efter sig ett giftigt eftermäle. Egyptiern Ayman al-Zawahiri gick med i Muslimska Brödraskapet 1965 blott 14 år gammal. Året därpå avrättades Qutb, vilket ledde till att al-Zawahiri grundade en underjordisk islamistisk cell med syfte att störta den egyptiska regeringen och instifta en islamisk stat. Syftet var att ”förverkliga Qutbs vision”. Hans cell förenades så småningom med andra jihadistiska grupper och de bildade egyptiska al-Jihad. 1988 skulle han ta steget fullt ut och bilda al-Qaida tillsammans med Usama bin Ladin, men mer om det senare.

1979 inträffade tre dramatiska händelser som skulle förändra den muslimska världen: den shiamuslimska revolutionen i Iran, Sovjetunionens invasion av Afghanistan och de sunniortodoxas ockupation av Stora Moskén i Mecka. Det ledde till att Saudiarabien släppte den jihadistiska anden ur flaskan. Det förmögna oljelandet sponsrade under flera årtionden sunnimuslimska Gudskrigare, koranskolor, moskéer och imamutbildningar runt om i världen.

Till att börja med var de sunnimuslimska länderna Irak och Saudiarabien hotade av Iran som planerade att exportera den shiamuslimska revolutionen på 1980-talet. Det ledde till ett ”heligt krig” mellan Irak och Iran som rasade mellan 1980 och 1988. Saudiarabien deltog inte militärt men sponsrade Irak, som styrdes av det sunnimuslimska Baath-partiet, med ungefär 25 miljarder dollar. Även USA tog parti för Irak och lovade att införa sanktioner mot Iran samt sponsra en oljeledning från Iraks oljefält. I den här videon från 1983 kan man se hur dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld skakar hand med Saddam Hussein.

Av än större intresse för den framtida utvecklingen av den jihadistiska terrorismen är Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979. Då blandade nämligen det amerikanska CIA sig in i leken med Operation Cyclone. Denna operation syftade till att understödja den afghanska gerillan mujahedin med pengar och vapen så att de kunde strida mot USA:s ärkefiende Sovjetunionen. Operation Cyclone är den dyraste och mest långvariga CIA-operationen någonsin: den pågick mellan 1979 till 1989 och kostade åtskilliga miljarder dollar. Framförallt sponsrade CIA de militanta muslimska rebellförbanden i Afghanistan som favoriserades av Muhammad Zia-ul-Haq i grannlandet Pakistan. Under den tiden sålde USA 40 stycken F-16 flygplan till Pakistan medan CIA smugglade in stora mängder Stingermissiler till mujahedin som användes för att skjuta sönder sovjetiska attackhelikoptrar och stridsvagnar.

Usama bin Ladin anslöt sig till kriget i Afghanistan 1979. Usama var son till en förmögen byggherre i Saudiarabien med nära kontakter med kungahuset, men han radikaliserades i 20-årsåldern. Som religiös wahhabit propagerade Usama bin Ladin för att sharialagar var lösningen för den muslimska världen. Vidare ansåg han att alla andra ideologier – panarabism, socialism, kommunism, kapitalism och demokrati – måste bekämpas. Han förespråkade jihad för att komma till rätta med var han upplevde som orättvisor mot muslimer som begås av USA och andra västerländska länder, eliminera staten Israel och att tvinga USA att retirera från Mellanöstern.

Usama bin Ladin anslöt sig alltså till den CIA-sponsrade mujahedingerillan i Afghanistan där han snabbt avancerade. Där grundade han även  gerillaorganisationen Makhtab al-Khidamat (MAK) tillsammans med palestiniern Abdullah Azzam. I Afghanistan organiserade han frivilliga araber och andra islamister som kom till Centralasien för att slåss mot Sovjetunionen. Usama bin Ladin använde även sin erfarenhet som byggingenjör och pengar från hans fars imperium till att bygga vägar och tunnelsystem i Afghanistans berg åt mujahedingerillan.

Under denna tid i Afghanistan träffades bin Ladin och Ayman al-Zawahiri för första gången; 1988 lade de grunden till terrornätverket al-Qaida som växte fram ur MAK.

De sovjetiska trupperna retirerade från Afghanistan 1989 och lämnade efter sig ett land i spillror. Sovjetunionen retirerade på grund av den ekonomiska kollaps som höll på att drabba det sönderfallande imperiet, men mujahedin och Usama bin Ladin trodde på fullt allvar att det var de som hade skrämt de överlägsna sovjetiska styrkorna på flykten. Afghanistan slets dock sönder mellan mujahedins krigsherrar och Pakistans Inter-Services Intelligence, och i besvikelse över detta flyttade Usama bin Ladin till Sudan. Ur kaoset reste sig talibanerna som bildades i Kandahar 1994 och grep makten i Afghanistan 1996.

Talibanrörelsen är en pashtunsk organisation som följer en gammal sydasiatisk variant av sunniislam, i kombination med strikt hängivelse till pashtunernas livsstil och kultur. Talibanerna har sitt ursprung i de pakistanska flyktingläger som flera afghaner flydde till efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Ofta rekryteras föräldralösa pojkar och unga män i dessa flyktingläger; de utbildas sedan i ultrakonservativa koranskolor i Pakistan.

Usama bin Ladin, som hade tillbringat några år i Sudan för att bygga motorvägar åt den sudanesiska islamistiska gerillan, utvisades och återvände till Afghanistan 1996. Han bosatte sig i Jalabad där talibanerna nyligen hade gripit makten och blev förtrogen med mulla Muhammed Omar. I en intervju med den brittiske journalisten sade Usama bin Laden:

“Herr Roberts, från detta berg där du nu sitter, knäckte vi den ryska armén och vi krossade Sovjetunionen. Och jag ber till Gud att han kommer att tillåta oss att reducera Förenta staterna till en skugga av sitt forna jag.”

Detta får anses som ett förebud för vad som komma skulle. När Sovjetunionen retirerade från Afghanistan vände al-Qaida blickarna mot USA och deras allierade. Enligt al-Qaida är det varje muslims plikt att ”döda amerikaner och deras allierade — civila och militära – i alla länder där detta är möjligt, i syfte att befria al-Aqsamoskén och den heliga moskén ur deras grepp, och i syfte att få deras arméer att lämna islams länder, besegrade och ur kraft att hota någon muslim”. Tony Blairs utrikesminister Robin Cook skrev följande insiktsfulla analys i The Guardian:

“Usama bin Ladin var resultatet av en enorm felbedömning från de västerländska säkerhetstjänsternas sida. Under hela 80-talet beväpnades han av CIA och finansierades av saudierna för att bedriva jihad mot den ryska ockupationen av Afghanistan. Al-Qaida, som bokstavligen betyder ‘databasen’, var från början en datafil över de tusentals mujahediner som rekryterades och tränades av CIA för att besegra ryssarna. Oförklarligt nog, och med katastrofala följder, verkar det aldrig ha fallit Washington in att bin Ladins organisation skulle börja intressera sig för Väst så fort Ryssland var ur vägen.”

De kommande åren upprättade Usama bin Ladin och Ayman al-Zawahiri flera träningsläger för al-Qaida i Afghanistan. Tusentals jihadister rekryterades och utbildades, inte minst från talibanernas läger och koranskolor. Gudskrigarna tränades för bland annat konflikterna i Algeriet, Tjetjenien, Filippinerna, Egypten, Indonesien, Uzbekistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Somalia, Jemen och Bosnien. De kommande åren skulle al-Qaida begå flera uppmärksammade terrorattentat: bombningen av det amerikanska örlogsfartyget USS Cole i Adenviken 1992, det misslyckade sprängattentatet mot World Trade Center 1993 och två sprängdåd mot USA:s ambassader i Nairobi och Dar es Salaam 1998.

De mest spektakulära attackerna var tveklöst terrordåden i USA den 11 september 2001, då al-Qaida kapade fyra flygplan. Två flög in i World Trade Center och fick tvillingtornen att kollapsa, ett störtade in i Pentagon, och det fjärde störtade på en åker i Pennsylvania efter ett ingripande av passagerarna som lyckades övermanna terroristerna. Enligt al-Qaida hade de följande motiv för attackerna: USA:s stöd för Israel i Palestinakonflikten, USA:s invasion av Irak 1991 och de sanktioner som följde, samt USA:s militära närvaro i Saudiarabien där de heliga platserna Mecka och Medina finns.

Attackerna mot USA ledde till att president George W Bush utlyste ”kriget mot terrorn”. Amerikanska trupper gick till angrepp i Afghanistan i jakt på Usama bin Ladin och de övriga ledarna i al-Qaida. Bland annat inleddes en massiv bomboffensiv mot Tora Bora-bergen där bin Ladin gömde sig. Den gången överlevde Usama bin Ladin, men han skulle komma att avrättas tio år senare av ett amerikanskt Navy SEAL-förband i pakistanska Abbottabad 2011.

George W Bush fortsatte dock på den inslagna banan med den illegala invasionen av Irak 2003. Det skulle komma att leda till ett sällan skådat sönderfall av hela Mellanöstern. I fotspåren av den amerikanska invasionen av Irak skulle Islamiska Staten resa sig, inbördeskriget i Syrien bryta ut och Europa utsättas för en gigantisk asylkris. Mer om det i nästa blogginlägg.

Fotnot: Den Pulitzerprisbelönade boken “Al-Qaida och vägen till 11 september” av Lawrence Wright beskriver just denna utveckling av islamismen, jihadismen och al-Qaida. Boken rekommenderas för de som vill läsa mer om detta ämne.

%d bloggers like this: