Cynikernas afton

Anders Borg. Foto: Wikimedia Commons.

I april 2012 höll dåvarande finansminister Anders Borg ett anförande inför den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute i Washington. Mot slutet av föredraget kom han in på den svenska invandringspolitiken. Till att börja med berättade Borg om den höga arbetslösheten bland unga invandrare och medgav öppenhjärtigt att det är ett ”allvarligt problem” för den svenska arbetsmarknaden. Vidare berättade han att Sverige öppnade gränserna 2008 och därefter fick den största invandringen i Europa – större än Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland tillsammans. Sedan kom ett häpnadsväckande uttalande (cirka 36 minuter in i programmet). Med ett brett leende sade Borg:

“I praktiken är det USA som förser oss med flyktingströmmarna. Ni startar krig och vi får alla flyktingar.”

Hela publiken bestående av välbärgade amerikanska lobbyister skrattade gott. Det här var onekligen cynikernas afton: Anders Borg och åhörarna i publiken skrattade alltså åt hur USA har gått till anfallskrig i Mellanöstern vilket har orsakat död och lidande för miljontals människor och skapat en ohanterlig asylkris i EU och Sverige.

Det andra Irakkriget, som USA inledde 2003 under falska premisser att Saddam Hussein skulle ha massförstörelsevapen, har kostat en halv miljon irakier och 8000 amerikanska soldater livet. Ungefär 3,9 miljoner irakier har drivits på flykt, varav två miljoner är internflyktingar och 1,9 miljoner har flytt utanför landets gränser. Sammanlagt har kriget kostat cirka 100 miljarder dollar.

Strax efter att kriget i Irak formellt avslutades gick flera amerikanska oljebolag in i landet och fick stora kontrakt. Bland annat Halliburton, som vicepresident Dick Cheney tidigare satt som VD för, fick under tveksamma former ett stort kontrakt värt flera miljarder dollar. Presidentkandidaten Rand Paul har kritiserat Cheney för att ha startat Irakkriget för att komma åt landets olja; förre amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan har även han påpekat att kriget för USA:s del uteslutande handlade om att komma åt oljefälten. Även Iraks förre oljeminister Issam Chalabi har uttryckt frustration över att Iraks största oljefält har sålts ut till multinationella företag – stora internationella oljebolag är alltså på väg att ta tillbaka det de förlorade när Iraks olja nationaliserades 1972.

Dessutom har detta krig lett till att al-Qaida fick fotfäste i Irak; antalet jihadister har ökat från cirka 1000 innan kriget till dagens 100 000, varav den största ökningen har skett under Obamas presidentskap. Denna gruppering av al-Qaida muterade senare till Islamiska Staten i Irak (ISI), som sedermera slog sig samman med salafistiska grupper i Syrien och bildade Islamiska Staten i Irak och Syrien (ISIS). Dessutom har USA sponsrat Fria Syriska Armén med vapen och pengar, vilka till stor del har sålts till, erövrats eller konfiskerats av Islamiska Staten. USA:s invasion av Irak har i praktiken destabiliserat hela Mellanöstern och har lett till inbördeskrig och Islamiska Statens framväxt i länder som Irak, Syrien, Libyen och Saudiarabien.

Dessutom står EU inför den största migrationskrisen sedan andra världskriget, inte minst eftersom Turkiet öppnade slussarna för immigranter till EU hösten 2015. Detta sönderfall av Mellanöstern, annekteringen av oljefälten, det enorma mänskliga lidandet och massinvandringen till EU tycker Anders Borg och de välbärgade mötesdeltagarna Peterson Institute i Washington tydligen är lustigt. Globaliseringen och USA:s krigföring har sällan framställts i mer cynisk dager.

Vidare sade Anders Borg i sitt tal i Washington: ”Vi anser att invandrarna är en tillgång för Sverige.” Hans glädje över att så många flyktingar tar sig till Sverige är tvetydig och svårtolkad, eftersom denna invandring ju leder till hög arbetslöshet och är ett ”allvarligt problem” enligt hans egen utsaga. Så vad menade han egentligen?

Svaret kan sökas i en intervju med Bo Lundgren som erkände i en radiointervju att Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning vill ”krossa välfärden” med invandring:

”Skälet till att Ulf Kristersson och hans del av ungdomsförbundet och många andra hade sin inställning var att man ville krossa det svenska välfärdssystemet. Det ville ju Fredrik också i sin bok ‘Det sovande folket’. Det är lite hemskt att säga det men delvis förespråkade man en fullkomligt fri invandring till Sverige för att vi då inte skulle kunna bibehålla väldigt mycket av de här av de här olika förmånerna. Då skulle människor tvingas att försörja sig själva eller inte klara sig själva.”

Även Anna Kinberg Batra har skrivit en riksdagsmotion där hon anser att ”välfärdsstaten står i vägen för fri invandring”.

I sitt tal i Washington beklagade sig Anders Borg vidare över att arbetsmarknaden i Sverige är så hårt reglerad. Moderaterna tog dock under Reinfeldts regeringstid förhållandevis få strider med LO, utan lät i princip arbetsmarknadsmodellen bevaras som status quo.

Däremot gjorde Reinfeldt en migrationsuppgörelse med Miljöpartiet 2011 och i augusti 2014 uppmanade han svenska folket att ”öppna sina hjärtan”. Detta ledde till att invandringen ökade lavinartat, med ännu större arbetslöshet som följd. Tino Sanandaji kommenterar följderna av Reinfeldts och Borgs politik på sin Facebook-sida:

“När Fredrik Reinfeldt tog över utgjorde utrikes födda 26 procent av de öppet arbetslösa. Idag är andelen 52 procent och väntas stiga till 60 procent nästa år. Sen 2006 har kostnad för asylmottagning ökat från ca 10 miljarder till ca 70 miljarder per år, nästan en Nuon-affär per år. SVT rapporterade nyligen: ‘Andelen elever som inte nått gymnasiebehörighet efter grundskolan har ökat från drygt tio procent 2006 till drygt 14 procent 2015. Ökningen beror till 85 procent på invandringen, enligt en rapport från Skolverket’.”

Alliansens invandringspolitik är inget mindre än en katastrof för Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Istället för att ta en öppen konflikt med LO valde Alliansen en mer subtil väg för att underminera den svenska arbetsmarknaden och sabotera för fackföreningarna: öka asylinvandringen från tredje världen och anklaga alla kritiker för att vara “rasister”.

Arbetsgivarorganisationen Almega vill nu sänka ingångslönerna för utlandsfödda med låg utbildning och hävdar att det skulle ge 60 000 arbetstillfällen. Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, säger:

“Efter höstens flyktingvåg har det skett en förändring i landet och arbetsmarknaden måste hänga med. Syftet är inte att sänka lönerna för dem som redan har jobb. […] Vi ser att forskare varnar för att lönenivåerna är höga för kortutbildade. Samtidigt har vi inte haft ett så högt utanförskap i landet förut.”

Liberalerna är av samma åsikt och vill lagstifta om sänkta lägstalöner för ungdomar och nyanlända. Dessa utspel har fått facken att reagera starkt negativt. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kallade Liberalernas förslag för “korkat och oliberalt“. Reinfeldt och Borg behövde aldrig ta någon öppen konflikt med facken – däremot gör Alliansens oansvariga och extrema invandringspolitik jobbet åt dem efter att de har lämnat den politiska arenan.

Regeringen Löfven fick alltså ärva Alliansens politik med ”öppna hjärtan”, och av rädsla för att bli kallad ”rasist” av politiskt korrekta medier fortsatte Löfven godtroget på den inslagna linjen tillsammans med Miljöpartiet. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt lämnade efter sig en invandringspolitik och arbetsmarknad som befinner sig i upplösningstillstånd, och det är bara en tidsfråga innan Socialdemokraterna tvingas luckra upp arbetsmarknadslagarna för att få fler lågutbildade invandrare i sysselsättning. Moderaterna sådde draksådd och Socialdemokraterna tvingas nu att skörda stormen.

Både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt var ultraliberaler under sin tid i MUF. I TV-programmet Diskutabelt 1988 sa en ung och arg Anders Borg ”om jag blev statsminister skulle jag inte göra ett jota, alla skulle få göra precis som de ville”. Fredrik Reinfeldt skrev i sin kontroversiella bok ”Det Sovande Folket” från 1992 att ”svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”. Senare blev de alltså statsminister och finansminister – regeringens viktigaste statsråd.

På valnatten 2014 avgick Fredrik Reinfeldt som partiledare. Kort senare avgick även Anders Borg. De lämnade efter sig en invandringspolitik i upplösningstillstånd som Socialdemokraterna nu desperat försöker städa upp i.

Så vad gör Reinfeldt och Borg dessa dagar? Anders Borg har blivit rådgivare på den internationalla storbanken Citi. Fredrik Reinfeldt leder organisationen EITI, ett internationellt samarbete som för samman regeringar, företag och civilsamhälle med syftet att skapa transparens, uppföljningsansvar och standarder för ersättningar kopplade till olja, naturgas, kol och mineraler. Dessutom har Reinfeldt blivit seniorrådgivare hos den amerikanska finans- och försäkringsjätten Bank of America Merrill Lynch.

Reinfeldts anställning på Bank of America Merrill Lynch omgärdas dessutom av en hel del frågetecken. Alliansregeringen sålde 2014 utsläppsrätter till Bank of America Merrill Lynch. Jonas Sjöstedt (V) var ytterst kritisk mot den försäljningen och han sade i riksdagen:

”Jag skulle vilja tala om Centerpartiets trovärdighet i vår viktigaste framtidsfråga, klimatfrågan. Jag menar att ni har sålt den, rent bokstavligen. Priset var 38,4 miljoner kronor. Köpare var Bank of America Merrill Lynch. Det jag visar upp här är beslutet. Det är undertecknat av miljöminister Lena Ek. (…) Hur agerar då ett ansvarsfullt land när man har utsläppsrätter över? En del länder tar konsekvensen av det och annullerar utsläppsrätterna. Men Centerpartiet och miljöministern säljer dem till en amerikansk storbank, så att den kan sälja dem vidare, till exempel till ett polskt kolkraftverk, så att de bokstavligen kan elda upp trovärdigheten i den svenska klimatpolitiken.”

Med tanke på att både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt har varit deltagare på Bilderbergmöten, Davosmöten och medverkat i flera andra internationella organisationer har de där fått möjlighet att knyta kontakter med storfinanserna. Detta kontaktnät kan de säkerligen ha haft nytta av när de fick sina nya toppjobb i finansbranschen. Tino Sanandaji insinuerar även att “Reinfeldts mål är att tjäna maximalt med pengar på tal och på att sälja politiska kontakter och insider-info om Sverige till Wall Street”.

Vidare har Fredrik Reinfeldt två saker gemensamt med George Soros: båda förespråkar en stor invandring till EU och Sverige, och båda har kopplingar till finansvärlden. Soros har öppet sagt att EU bör ta emot miljontals flyktingar och låna miljarder för att finansiera mottagandet – till viss del från hans egna finansiella institut. Reinfeldt säger det inte öppet, men möjligtvis har han en liknande agenda: öka invandringen till Sverige så att Bank of America kan låna ut pengar till svenska staten till ränta. Det skulle förklara en del av hans bisarra uttalanden som att “Sverige är ett land utan gränser som tillhör invandrarna” och hans raljerande över den svenska oron för asylkrisen. Sverige behöver under 2016 låna 30 miljarder kronor till asylmottagandet och lika mycket nästa år. Blir det aktuellt att låna ännu mer kan Reinfeldt informera Bank of America om sådan information, så att banken kan inleda förhandlingar om nya lån. Möjligtvis har Borg en liknande agenda med sitt jobb på Citi. Reinfeldts och Borgs engagemang i Bank of America respektive Citi och deras insyn i den svenska politiken borde granskas ingående av media.

Även Anders Borgs uttalande ”ni startar krig och vi får alla flyktingar” borde granskas betydligt hårdare av media. Journalisterna borde granska varför han uttalade sig så positivt om USA:s krig i Mellanöstern samt den stora asylinvandringen som har satt Sverige och arbetsmarknaden under så hård press.

Fokus måste givetvis ligga på att få ett stopp på kriget i Syrien så att syrierna kan återvända hem och leva i fred, medan Sverige kan återgå till en fungerande invandring så att välfärdsstaten kan bevaras. Anders Borg tycks dock vara av en annan åsikt av hans uttalande i Washington att döma.

Vidare bör media rikta strålkastarljuset mot de globalister och krigshetsare som understödjer krigen i Mellanöstern, utarmar dessa länder på naturtillgångar, indirekt göder flyktingsmugglare och asylbedragare, samt styr asylströmmarna till EU. Fundera på Anders Borgs muntra citat en gång till:

“I praktiken är det USA som förser oss med flyktingströmmarna. Ni startar krig och vi får alla flyktingar.”

3 thoughts on “Cynikernas afton”

  1. Eftersom ca 2 tredjedelar av migranterna kommer från andra länder än Syrien, kommer det inte att lösa problemen om kriget där upphör.

    1. Det är sant att 2/3 immigranter inte kommer från Syrien. Fast om kriget i Syrien upphör så kan EU med större emfas minska asylinvandringen, eller skicka dem till Turkiet, vilket även skulle leda till att ekonomiska migranter och asylbedragare inte göre sig besvär.

  2. Reinfeldt och Borg har mycket blod på sina händer. Förutom det direkta våld som i Sverige som följer av massinvandringen så bidrar även Sverige som en trygg bas för allehanda terrorister.

    Men det värsta är antagligen alla människor som dör nere i flyktinglägren för att pengarna de stjäl från välfärden används till s.k. “flyktingar” här istället för där de skulle göra mest nytta.

Comments are closed.

%d bloggers like this: