EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen

Gränskontroll. Foto: Flickr.

I juli kommer Sverige att avbryta gränskontrollerna under två veckor. Enligt massmedia beror det på att det svenska lagrådet har infört två veckors karenstid i lagen om ID-kontrollerna. Vad det däremot talas tyst om är att denna karenstid är ett nedärvt krav från EU.

De tillfälliga ID-kontrollerna infördes den 4:e januari i år eftersom regeringen bedömde att det förelåg ”allvarlig fara för den allmänna ordningen”. Tidigare har den rödgröna regeringen och Alliansregeringen klassificerat gränskontroller som ”rasism” och ”nyfascism”, men i eftertankens kranka blekhet står de nu alltså samlade bakom dessa ID-kontroller. Men underbart är kort. Dessa ID-kontroller kommer att upphöra efter blott sex månader, eftersom två veckors karenstid kommer att träda i kraft enligt denna lag. Men om regeringen och Alliansen är så rörande överens om att gränskontrollerna behövs, vadan då denna karenstid?

I förordning SFS 2015:1074 ”om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” finns tydliga och detaljerade riktlinjer för hur ID-kontrollerna ska upprätthållas vid de svenska gränserna. Tack vare dessa gränskontroller har asylinvandringen sjunkit till hanterbara nivåer, jämfört med det okontrollerade asylkaos som rådde hösten 2015 då 10.000 immigranter korsade gränsen varje vecka. Längst ner i förordning SFS 2015:1074 står det:

”1. Denna förordning träder i kraft den 4 januari 2016.

2. Förordningen upphör att gälla den 4 juli 2016”

Ingen förklaring ges till denna tidsbegränsning, varken i regeringens förordning eller i massmedia.

Svaret får sökas på migrationsinfo.se. Där står det:

”Regeringen har infört bestämmelserna om ID-kontroller med hänvisning till att EU-rätten inte hindrar ’att en medlemsstat vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten om det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen’. Det är alltså en form av undantagslagstiftning, vilket förklarar varför den måste omprövas efter 6 månader.”

Karenstiden på två veckor är alltså ett nedärvt krav från EU:s överstatliga lagstiftning. I klartext: EU kommer att tvinga Sverige att öppna gränserna under två veckor i juli.

I Tyskland finns det just nu cirka 600.000 immigranter som har registrerats av tyska myndigheter, men som ännu inte har fått sin asylansökan prövad. Tyskland har tolkat Dublinförordningen som att landet endast har ansvar för dem som har sökt asyl, men inte för dem som endast är registrerade av tyska myndigheter. Alla immigranter som bara är registrerade och tar sig till Sverige för att söka asyl kommer Tyskland att vägra ta tillbaka. Enligt Migrationsverket är detta ett brott mot Dublinförordningen. Justitieminister Morgan Johansson har hotat att dra Tyskland inför EU-domstolen, så frågan är alltså inte avgjord än. Risken finns att Sverige får avslag eller att ärendet dras i långbänk, så om Sverige tvingas släppa på gränskontrollerna i juli finns det potentiellt 600.000 immigranter i Tyskland som kan ta sig till Sverige för att söka asyl. En handläggare på Migrationsverket kommenterar situationen på Merit Wagers blogg:

”Potentiellt kan hundratusentals komma att sätta sig på bussar till Sverige så fort gränskontrollerna lyfts i sommar. Jag tror inte att det kommer att vara några som helst problem att ta sig från Tyskland till Sverige via Danmark med bil/båt/tåg, men vi får se. Frågan är väl bara hur många av de 600.000 i Tyskland som verkligen sticker, nu när det går upp för dem att Sverige inte kan skicka dem tillbaka till Tyskland…

Säg att ’endast’ 10 procent väljer att ta sig till Sverige. Bara det kommer bli närmast omöjligt att lösa. Tänk sedan semestertider, tänk att alla campingboenden vi hyr under vinterhalvåret är upptagna av sommargäster… Herre Gud.”

Dessutom förmodas det komma ytterligare hundratusentals nya immigranter till EU under våren och sommaren 2016, varav flera kan ta sikte på Sverige under juli. Vidare kan Norge göra verklighet av sitt hot om att bryta mot Genèvekonventionen och stänga gränsen mot Sverige med våld om asylsystemet kollapsar här. Asylkaoset som rådde hösten 2015 kommer att framstå som en västanfläkt jämfört med detta scenario. Med tanke på att regeringen redan nu planerar att utvisa 80.000 immigranter utan framgång, kommer en ny migrationsvåg att leda till en fullständigt ohanterlig situation som skulle kosta hundratals miljarder och leda till en katastrofal bostadssituation och ännu fler asylrelaterade brott under Polisens kod R291.

I den svenska utlänningslagen står det dock i 3 kapitel 4§ om ”särskilda skäl”:

”Om det finns särskilda skäl får nationell visering beviljas. En sådan visering ger tillstånd att resa in i och vistas i Sverige. Viseringen får endast beviljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år. Den får beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller endast när det finns särskilda skäl.”

Det var den paragrafen som Ingvar Carlsson åberopade 1989 när Luciabeslutet om skärpt invandring klubbades. Då kom det cirka 1600 immigranter under två veckor; i år finns det alltså risk att det kommer hundratusentals immigranter under två veckor – tack vare EU:s karenstid för motsvarande lagstiftning under två veckor.

Angela Merkel har egenmäktigt valt att välkomna alla flyktingar från Syrien och som en konsekvens av detta sökte sig 1,1 miljoner asylsökare till Tyskland under förra året. Sannolikt hoppas hon nu på att en del av dessa tar sig till Sverige när säkerhetsventilen mot norr öppnas i juli.

Bör Sverige plikttroget följa EU:s regelverk och öppna gränsen för hundratusentals asylsökare under två veckor, samtidigt som Tyskland bryter mot Dublinförordningen och vägrar ta tillbaka några av dessa migranter? Det är något för regeringen Löfven att fundera på.

2 thoughts on “EU-regler tvingar Sverige att öppna gränsen”

  1. Vidhåll prio rikets säkerhet och referera till terrorhot och tidigare attentat samt beakta ev böter gentemot kostnader

Comments are closed.

%d bloggers like this: