Brave New Sweden:
De slutna sällskapen

Saltsjöbadsavtalet skrivs under. Foto: Wikimedia Commons.

Brave New Sweden är undertiteln till boken The New Totatalitarians av Roland Huntford. Han är en brittisk journalist som arbetade för tidningen The Observer under många år i Sverige på 1960- och 1970-talen. Ur sitt internationella perspektiv gjorde han flera observationer av hur Socialdemokraterna stärkte greppet om Sverige genom att bygga upp välfärdsstaten – samtidigt som de kvävde demokratin och yttrandefriheten i landet. Huntford gick så långt att han jämförde det socialdemokratiska Sverige med Aldous Huxleys dystopi Brave New World. Huntfords bok är en ögonöppnare på flera plan och ger flera viktiga ledtrådar till hur demokratin och yttrandefriheten är så svagt förankrade i Sverige, vilket bland har lett till brutala rivningar på 1960-talet, massinvandring på 2010-talet och beslutsfattande i slutna sällskap. Book News recenserade boken så här: “I know of no study of totalaritism that is so organized, so thorough, and so instructive as this book.” Projekt Morpheus refererar och kommenterar The New Totatalitarians i en artikelserie. I detta inledande avsnitt beskrivs Socialdemokratins historia, LO:s inflytande, riksdagens svaga ställning samt de slutna sällskapen där många beslut de facto fattas.

Continue reading Brave New Sweden:
De slutna sällskapen