Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning

Europol. Foto: Wikimedia Commons.

Den senaste tiden har det kommit allt fler oroväckande signaler om säkerhetsläget i Sverige och Europa. Under 2015 utfördes fler islamistiska terrordåd än någonsin tidigare i Europa: Paris i januari, Köpenhamn i februari och Paris igen i november. I samband med det sista terrorattentatet i Paris höjde Säpo hotnivån till fyra på en femgradig skala eftersom de gjorde bedömingen att det förelåg ett konkret hot mot Sverige. Hotnivån ligger alltjämt kvar på den rekordhöga nivån.

Under 2015 kom det även 160.000 asylsökare till Sverige. Detta är ett rekord som saknar motstycke i svensk historia. Dessutom försvinner flera immigranter utan att registrera sig hos myndigheterna; bara i september försvann cirka 40.000 spårlöst. Av dem som har fått avslag på sina asylansökningar uppehåller sig 14.000 fortfarande illegalt i landet. Polisen, Tullen, Säpo och Migrationsverket har tappat kontrollen över utvecklingen.

Det urspårade asylkaoset har resulterat i att Polisen inte längre kan utföra sitt uppdrag. Allt fler resurser går åt till att upprättahålla gränskontrollerna och de eskalerande bråken på landets asylboenden. Stölder, rattfylleri och misshandel är brott som Polisen tvingas välja bort på grund av flyktingkrisen. Bråken på landets asylboenden blir allt fler och allt brutalare till sin karaktär. En polis berättar att 75 procent av patrullerna är upptagna med bråk på asylboenden. Så sent som idag mördades en anställd på ett HVB-boende för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” i Mölndal. Det är en fruktansvärd tragedi som dels vittnar om Polisens svårigheter med att upprätthålla lag och ordning, dels blixtbelyser problematiken med de ”ensamkommande barnens” verkliga ålder och asylskäl.

Till råga på allt så finns det rapporter som indikerar att många boende på Sveriges asylboenden i själva verket är jihadister som sympatiserar med Islamiska Staten. Merit Wager skriver på sin blogg om ett asylboende där en majoritet av de 500 boende säger sig stödja Islamiska Staten och vill se ett kalifat i Sverige. Även från asylboenden i Kalmar och Västernorrland kommer varningssignaler om att flera av de asylsökande i själva verket är jihadister. Flera hundra unga muslimer som har radikaliserats i Sveriges moskéer har rest till Syrien för att strida för att Islamiska Staten. Göteborg har fått den tvivelaktiga utnämningen som jihadisttätaste staden i Europa.

I Göteborg filmades dessutom nyligen en ung asylinvandrare i smyg som uttryckte sina sympatier för Islamiska Staten och ett brinnande hat mot Sverige. Bland annat säger han att ”han ska döda 10 svenskar” och att ”alla svenskar är pedofiler”. Dessutom påstår han felaktigt att Sverige är med i NATO och skanderar att Allah är stor (Allauh akbar). Inslaget har visats i brittisk media, men har censurerats av svenska medier. Det är i högsta grad sevärt eftersom det ger en skrämmande insikt i hur radikaliserade muslimer resonerar och hur de ser på Sverige. För den som vill läsa mer om radikaliserade jihadister i Sverige rekommenderas detta inlägg.

Alla problem med asylkaoset har lett till att Polisen har tvingats klassa detta som en ”särskild händelse” och sekretessbelägga polisarbetet. Utredningar om våld, hot och andra brott i samband med asylkaoset klassificeras med kod 291 och hemlighålls för massmedia. Polisen motiverar kod 291 med att den ”innehåller vissa uppgifter som hänför sig till verksamhet för att förebygga brott och det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas av om dessa uppgifter röjs”. Man kan läsa mellan raderna att Polisen har tappat kontrollen och/eller att de håller på att utreda brott som ligger utanför det vanliga arbetsområdet. Kombinerat med Säpos förhöjda risknivå kan man förmoda att en del av Polisens arbete som är sekretessbelagt med kod 291 är relaterat till terroristbrott.

Samtidigt har USA stramat åt sin asylpolitik från Syrien markant. Redan tidigare hade president Obama infört ett tak på endast 70.000 asylsökare, trots att USA har en 30 gånger större befolkning och 50 gånger större landyta än Sverige. Efter det islamistiska terrordådet i Bernardino kommer USA nu att minska antalet muslimska asylsökare ännu mer. Längst av alla går den republikanske presidentkandidaten Donald Trump som vill stoppa den muslimska invandringen helt och hållet tills situationen har kommit under kontroll. Med tanke på att USA har världens överlägset bästa underrättelsetjänst i CIA och NSA finns det anledning att tro att de har fog för sina skäl att vara oroliga för invandringen från muslimska länder.

Ett annat oroväckande tecken i tiden är de sexuella trakasserierna, taharrush gamae, som inträffade på nyårsafton 2015 i Köln, Hamburg, Helsingfors, Zürich, Kalmar och Malmö. Asylinvandrarna från Mellanöstern och Nordafrika flyttade över en natt fram positionerna och hotar numera den europeiska kvinnofriden på allvar. Temperaturen i migrationsdebatten har höjts ännu ett par grader efter dessa incidenter. Det finns en oro och nervositet i Europa som saknar motstycke i modern tid. Till och med världsledarna på Davosmötet hade en svart syn på framtiden.

Idag kom så den kraftigaste varningen hittills för islamistiska terrordåd på europeisk mark: Europol varnar för att Islamiska Staten planerar en storskalig attack mot Europa. Enligt Europol föreligger det största terrorhotet mot Europa på tio år. På hemsidan för Europols European Counter Terrorism Centre står det:

”Fler attacker inom EU kan ske i framtiden. Därför finns det ett stort behov inom Europoiska unionen att förstärka vårt gensvar mot terror, misstänkta terroristnätverk och utländska krigare, och ha en förbättrad strategisk förståelse för hot.”

Med tanke på att Libanons utbildningsminister har gjort bedömningen att 2-3% av alla immigranter som kommer till Europa i själva verket är utsända från Islamiska Staten, plus de som radikaliserade muslimer som redan finns här, finns det säkerligen skäl för denna varning.

Det finns alltså flera oroväckande tecken i skyn: rekordmånga terrorattentat i Europa 2015, allt fler bråk på asylboenden, Polisen har infört kod 291, Säpo har höjt terrornivån, taharrush gamae runt om i Europa, USA stramar åt sin asylpolitik och Europol har utfärdat den skarpaste terrorvarningen på tio år. Så vad är det egentligen som händer? Varför inträffar allt detta just nu – i början av 2016?

Möjligtvis är det terroristernas tidplan som håller på att gå i den sjätte fasen: den totala konfrontationen mot de otrogna. Informationen om jihadisternas tidplan härstammar från den jordanske journalisten Fouad Hussein har intervjuat flera högt uppsatta ledare från al Qaida i ett irakiskt fängelse och dokumenterade sedan intervjuerna i boken ”Al-Zarqawi – al-Qaidas andra generation”. Boken är återgiven i den respekterade tyska tidningen Der Spiegel år 2005. Enligt terroristernas tidplan skulle 9/11 inträffa 2001, invasionen av Irak 2003, arabiska våren 2010, kriget i Syrien 2011 och grundandet av Islamiska Staten 2014. År 2016, det vill säga i år, planeras alltså den ”totala konfrontationen mot de otrogna” att inledas. Så här står det i ett tidigare inlägg om terroristernas tidplan:

”Denna fas tror Hussein kommer att bestå av ’total konfrontation’ och en ’kamp mellan troende och icke-troende’. Med tanke på att IS har smugglat in tusentals jihadister och även massförstörelsevapen till Europa borde det rimligtvis finnas stor anledning till oro. ’Vänta bara’, säger en jihadist som smugglar in IS-krigare med flyktingströmmarna mellan Syrien och Turkiet. Hittills bedöms cirka 4000 jihadister ha smugglats in i Europa och i en video säger en IS-krigare: ’Vi ska erövra Rom med Allahs tillåtelse’.”

Än så länge har alltså terroristerna följt tidplanen till punkt och pricka. Alla asylrelaterade oroligheter, våldsdåd, taharrush gamae och terrordåd kan alltså vara upptrappningen till ”den stora konfrontationen”. Enligt terroristernas tidplan ska erövringen av Europa vara avslutad 2020.

En betydligt mer spektakulär profetia kommer från det blinda oraklet Baba Vanga. Hon är en bulgarisk synsk kvinna som bland annat lyckades förutspå sänkningen av ubåten Kursk (2000), attentatet 9/11 (2001), tsunamin (2004), Barack Obamas utnämning till president (2009), samt arabiska våren och kriget i Syrien (2011). Och gissa vad: hon har förutspått att Islamiska Staten ska invadera Europa (2016). Enligt Baba Vangas profetia kommer muslimernas invasion av Europa leda till att kontinenten i dess nuvarande form upphör att existera. Förstörelsen kommer att pågå under åratal och fördriva i princip hela Europas befolkning fram till år 2025. Man ska dock ta hennes profetior med en nypa salt, eftersom hon även har förutspått bisarra och osannolika incidenter som att människor kommer att åka till Venus (2028) och att aliens kommer att bo i världshaven (2130). Så förhoppningsvis kommer inte (alla) hennes profetior att realiseras.

Det kusliga är dock att Baba Vangas profetia om Islamiska Staten sammanfaller nästan exakt med jihadisternas existerande tidplan. Medan terroristerna följer en i högsta grad verklig tidplan, adderar Baba Vanga en spöklik övernaturlig dimension med sin profetia. Kopplingen mellan al-Qaidas ledare och “Bulgariens Nostradamus” är i det närmaste surrealistisk, och får framtiden för Europa att framstå i ett apokalyptiskt sken. Som sagt, låt oss hoppas att Baba Vangas och Al-Zarqawis profetior inte blir verklighet.

Oavsett om man väljer att tro på jihadisternas tidplan, och/eller Baba Vangas dystopiska profetior, är utvecklingen med det allt mer påtagliga terrorhotet skrämmande. Det har de facto skett terrordåd i Paris och Köpenhamn – och risken är överhängande att det kommer att ske fler terrorattentat i Europa det kommande året. En dag som denna känns Fredrik Reinfeldts tal om att ”vi måste öppna våra hjärtan” väldigt avlägset – men samtidigt väldigt obehagligt.

4 thoughts on “Tecken i skyn: Kod 291 och Europols terrorvarning”

  1. Wow Aliens 2130. Kommer de för att rädda oss eller att äta våra hjärnor? 😀

    1. Ha ha, ja säg det! Enligt Baba Vanga kommer dessa aliens att hjälpa människorna att överleva i världshaven som har översvämmat hela jorden. Baba Vangas profetior är något av det mest surrealistiska jag har läst. Låt oss hoppas att den apokalyps som hon förutspår inte blir verklighet.

  2. Tycker det är ganska Ironiskt att När hon förutspått om IS då är det rimligt men inte resten . De behövs inte mycket utveckling så reser dom till Venus . Aliens i världshaven kan ju va bra . De kanske tar tag i kärnkraftverket i Japan som dödar våra hav och allt som lever i det . Själv skiter jag i vilket . Skulle IS angripa Europa så skulle det inte dröja förän de vore totalt utrotade .

Comments are closed.

%d bloggers like this: