Gott nytt år?

Nyårsfyrverkeri på Sydney Bridge. Foto: Wikimedia Commons.

Snart skriver vi 2016 och det börjar bli dags att blicka framåt mot nästa år. Så hur kommer 2016 att gestalta sig? Det finns dessvärre många tecken i skyn som tyder på att vi kan ha ett ganska problematiskt år framför oss. Vår tids Nostradamus, det vill säga Martin Armstrong, har gjort en profetia för det kommande året. Armstrong är en finansiell och säkerhetspolitisk analytiker som arbetar med statistiska modeller baserade på så kallad ”data mining” eller ”big data analysis”. I dokumentären ”The Forecaster” visas Armstrongs profetia från 1998; då hade han med kuslig precision prickat in varenda börskrasch från 1998 fram till idag: Rysslandskrisen (1998), IT-kraschen (2000), subprimekraschen (2008) – allting. Så han har onekligen ett imponerande CV. Vad tror då Armstrong om 2016?

Till att börja med har han förutspått att nästa finanskris kommer att bryta ut 2016. Enligt Martin Armstrong kommer börsen att krascha i februari 2016, för att sedan återhämta sig en aning under våren; därefter kommer en ny utförsbacke i augusti 2016. Denna finanskris har han kallat ”statsskuldskrisen”. I ett tidigare inlägg om Armstrong står det följande:

”Under 2016 kommer statsskuldskrisen att bryta ut. Då har det gått pi*1000 = 3141 dagar sedan förra krisen bröt ut 2007. Statsskuldskrisen kommer i princip att bli en fortsättning på subprimekrisen, men utan skyddnät. Skillnaden är att staterna numera är så skuldsatta att de inte har samma förmåga att rädda konkursande banker med bail outs som under åren 2008-2009. Dessutom är räntan negativ, så centralbankerna har inte räntesäkningsvapnet att ta till längre. Till råga på allt har BPN per capita inte återhämtats i tillräcklig grad från 2008-2014, trots rekordlåg (och på senare tiden negativ) ränta. Ökningen av BNP per capita under denna period har varit några ynkliga tiondels procent. I synnerhet Sverige kan drabbas ovanligt hårt eftersom det är världens näst mest skuldsatta land (efter Japan) med en total skuld på 293% av BNP. Det kan förklara varför flera banker planerar för en bail in enligt ett beslut som fattades på G20-mötet våren 2015. Det innebär i korthet att storbankerna får rätt att ta spararnas pengar som överstiger insättningsgarantin för att rädda sig själva och det finansiella systemet. En försmak av det systemet var bankkrisen på Cypern 2013 då bankerna tog spararnas pengar som översteg den statliga bankgarantin.

Vidare bedömer Armstrong att deflationen som nu råder snart kommer att övergå i inflation och att räntorna kommer att stiga. Även guldpriset förväntas stiga till cirka 5000-7000 USD/oz år 2020. Det är alltså klokt att sälja sina aktier och istället köpa guld och räntebärande papper. Om man ska placera pengar på bankkonton kan det vara en god idé att sprida ut pengarna på olika banker så man hamnar under bankgarantin (100,000 EUR) per bank.”

Faktum är att Sveriges ekonomi riskerar att krascha med tanke på bolånebubblan och de skenande asylkostnaderna. Så här står det i ett inlägg om asylutgifterna:

”Kostnaderna för asylmottagandet håller på att skena bortom all kontroll. Regeringen har redan aviserat nedskärningar i välfärdssystemen och skattehöjningar på cirka 15.000 SEK per hushåll för att finansiera den extrema invandringen. Återigen är det tveksamt om dessa åtgärder är tillräckliga med tanke på att kostnaderna förväntas öka ännu mer.

Internationella investerare har börjat få kalla fötter med tanke på Sveriges utsatta ekonomiska situation och funderar på att dra sig ur den svenska obligationsmarknaden. I ett sådant läge kommer marknadsräntorna kommer att stiga, staten får svårare att finansiera upplåningen som ska finansiera krisen, underskotten kommer att stiga ännu mer och räntorna på bostadsobligationerna kommer att öka. Sammantaget kan detta leda till en kraschlanding för den svenska ekonomin.

Vidare förutspår Amstrong att ett tredje parti kan bildas i USA. Detta kan mycket väl vara den kontroversielle Donald Trump som bryter sig loss ur Republikanerna för att bilda ett eget neokonservativt parti. Med tanke på hur kontroversiell denne Trump är kan det leda till stora slitningar, såväl inom amerikansk inrikespolitik som inom utrikespolitiken. Om Trump stannar i det republikanska partiet finns det stora förutsättningar för honom att bli näste president. Det finns flera som oroar sig för framtiden i ett sådant scenario. Carl Bildt har exempelvis skrivit på Twitter:

”If Donald Trump was to end up as President of the United States I think we better head for the bunkers.”

Möjligtvis kan även Bernie Sanders vara en kandidat att starta ett tredje parti genom att bryta sig ur Demokraterna. Hans kandidatur har befläckats av skandalen då några kampanjarbetare på olaglig väg kom över Hillary Clintons kampanjinformation, och det finns de som tror att han därför kan tvingas att lämna Demokraterna. Den som lever får se.

Armstrong tror även att motsättningarna mellan medborgarna i Europa och invandrarna kommer att öka under 2016. Det är ingen högoddsare med tanke på asylkrisen som skakar EU i dess grundvalar. Förmodligen kommer såväl Schengenavtalet som Dublinförordningen att rivas upp eller reformeras radikalt. Armstrong förutspår till och med att hela EU kommer att lösas upp de kommande åren.

I Sverige håller Moderaterna på att närma sig Sverigedemokraterna. Dels har Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé sagt att det var ett misstag att isolera Sverigedemokraterna samtidigt som han dömde ut Reinfeldts ultraliberala massinvandringspolitik. Vidare kommer Moderaterna och Sverigedemokraterna att samregera i Gävle 2016, vilket är sanktionerat av Moderaternas partiledning. Anna Kinberg Batra har dessutom aviserat att hon är beredd att ta över regeringsmakten. Det finns alltså en hel del som talar för att Alliansen och Sverigedemokraterna kommer att rösta på samma vårbudget 2016, vilket kan leda till att Löfvens regering faller. I ett sådant läge kan det bli en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna, alternativt extra val.

Dessutom kommer FN:s överstatliga program Agenda 2030 att verkställas under 2016. Regeringens arbete med detta ska ska ledas av civilminister Ardalan Shekarabi (S). I praktiken innebär Agenda 2030 att alla medlemsländer måste stå för livslång omsorg om alla världsmedborgare, oavsett kön, ras, migrationsstatus, utbildning, etc. Med andra ord ska rika länder som Sverige anse sig skyldiga att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och dela på välfärden och levnadsstandarden med alla som tar sig till landet. I ett tidigare blogginlägg står det följande om Agenda 2030:

”FN:s Economic and Social Council finansieras till viss del av banker som kontrolleras av globalisterna Soros, Rotschild och medlemmar i Bilderberggruppen. Peter Sutherland, bilderbergare och tillika FN:s flyktingsombudsman, har ett finger med i Agenda 2030; det märks inte minst på den identiska retoriken i BBC-intervjun som i FN:s artiklar 25 och 29. Den konspiratoriskt lagde kan alltså tolka FN:s vision med Agenda 2030 som att FN ska kontrollera en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Agenda 2030 kan tolkas som implementationen av den Nya Världsordningen.”

Vidare kommer asylkrisen att fortsätta med tanke på att regeringens åtgärder inte verkställs förrän i april 2016. Alla asylsökare som redan finns på landets överfulla asylboenden kommer också att utgöra en ”utmaning” av episka dimensioner under det kommande året. Till att börja med är det besvärligt för Polisen och Nationella Transportenheten att verkställa alla avvisningar för dem som får avslag på asylsökningarna. Ännu svårare blir det att skaffa fram bostäder, skolor, sjukvård och arbetstillfällen och integrera alla de som får stanna.

Mest skrämmande är ändå jihadisternas tidplan. Den jordanske journalisten Fouad Hussein har intervjuat flera högt uppsatta ledare från al-Qaida i ett irakiskt fängelse och dokumenterade sedan intervjuerna i en bok år 2005. Enligt terroristernas tidplan skulle 9/11 inträffa 2001, invasionen av Irak 2003, arabiska våren 2010, kriget i Syrien 2011 och grundandet av Islamiska Staten 2014. Än så länge har alltså terroristerna följt tidplanen till punkt och pricka. År 2016 planeras den ”totala konfrontationen mot de otrogna” att inledas. Så här står det i ett tidigare inlägg om terroristernas tidplan:

”Så blickar vi då mot framtiden och den sjätte fasen som ska inledas 2016. Denna fas tror Hussein kommer att bestå av ’total konfrontation’ och en ’kamp mellan troende och icke-troende’. Med tanke på att IS har smugglat in tusentals jihadister och även massförstörelsevapen till Europa borde det rimligtvis finnas stor anledning till oro. ’Vänta bara’, säger en jihadist som smugglar in IS-krigare med flyktingströmmarna mellan Syrien och Turkiet. Hittills bedöms cirka 4000 jihadister ha smugglats in i Europa och i en video säger en IS-krigare: ’Vi ska erövra Rom med Allahs tillåtelse’.”

Terrorattentaten i Paris, Köpenhamn och London kan vara upptakten till ”den totala konfrontationen”. Det kan också vara anledningen till att Säpo har höjt terrorhotsnivån till fyra på en femgradig skala. 2016 kan alltså bli ett minst sagt oroligt år.

“Gott nytt år?”

2 thoughts on “Gott nytt år?”

 1. Intressant.
  Det vi vet om framtiden är att vi egentligen inget vet, men som du nämner finns det ett flertal olika faromoment. Att hoten hopar sig i horisonten är alldeles uppenbart.

  Själv funderar jag ofta över det fenomen att vi aldrig diskuterar exploateringen av moder jord. Att den mänskliga populationen växer med dryga 80 miljoner varje år aldrig debatteras är minst sagt märkligt.

  Att tala om hållbar utveckling samtidigt som befolkningen växer och allt fler får möjligheten att nyttja billig energi, kommer på sikt att orsaka problem.

  De folkvandringar vi ser idag från MENA mot norra Europa är inte övergående utan förmodligen ett nytt normaltillstånd. Det borde innebära att polariseringen i svensk politik kommer fortsätta, med möjlig regeringskris som följd?

  Det skall bli intressant att se hur konsekvenserna för samhället kommer att te sig då det går upp för folk att de människor som kommer hit faktiskt kommer påverka dem negativt. Jag tror också att speciellt socialdemokraterna kommer att lida hårt av detta, eftersom fackföreningarna kommer att bli tvungna att acceptera en lönedumpning. Därmed är den svenska välfärdsmodellen all, och vi kommer antagligen se ett snabbt skeende där den amerikanska modellen blir mer och mer gällande även här. Konkurrens med låga löner blir förmodligen inte till de etniska svenskarnas fördel. Många outbildade etniska svenskar i mindre orter och förorter kommer förmodligen att bli de som främst kommer att känna av detta i form av arbetslöshet.

  Förmodligen kommer då en aversion att legitimeras mot de som kommit hit, och har vi otur blir detta det nya politiskt korrekta, då pendeln svänger åt andra hållet med full kraft. Eftersom åsiktskorridoren kan verka åt ena hållet, kan den givetvis komma att gälla åt det motsatta hållet också?

  Instämmer i att 2016 blir ett mycket spännande år!

  Gott Nytt År

  Olof Nrobles

  1. Tack för en bra kommentar. Det kommer blogginlägg på precis de fenomen du nämner: black swan (man vet inget om framtiden), peak energy, peak ecology och peak economy. Dessutom kommer en analys om hur det svenska samhället har blivit mer sårbart med tanke på invandringen och heterogeniteten. Det blir alltså lite prepper-influerat. Men först kommer en artikelserie om The New Totalitarians (Brave New Sweden). Gott nytt år!

Comments are closed.

%d bloggers like this: