Tankesmedjorna bakom invandringen

Tankesmedja. Foto: Pixabay.

Att det finns ett antal tankesmedjor i Sverige känner förmodligen de flesta till. Att flera av dessa propagerar för massinvandring från tredje världen är dock mindre känt för allmänheten. Fenomenet förekommer i såväl socialdemokratiskt som liberalt kontrollerade tankesmedjor och deras systeroganisationer.

Låt oss börja med att granska den socialdemokratiskt styrda tankesmedjan Global Utmaning. Ordföranden för denna tankesmedja är Kristina Persson, tillika Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete i Löfvens regering. Hon är en ganska kontroversiell framtidsminister, med tanke på att hon har påstått sig själavandra från forna tider. I ett reportage som SVT gjorde i programserien Striptease berättar den socialdemokratiske framtidsministern om sina seanser:

”Det som brukar betecknas som tidigare liv. Det är en slags väldigt tydliga, levande drömmar i vaket tillstånd. Det rullas upp som en film inom dig, ett händelseförlopp där du är en av de människorna i händelseförloppet. […] Det var allt från att bli ihjälslagen på 1300-talet som 19-åring, till att vara fattig torparhustru i vad jag upplevde som Finland på 1800-talet.”

Kristina Persson är dessutom väldigt positiv till stor invandring, något som hon bland annat tydliggjorde på möte i Blekinge. Framtidsministern sätter alltså stor tilltro till att massinvandring från tredje världen kommer att rädda Sverige i framtiden, trots att alla seriösa ekonomer varnar för raka motsatsen, det vill säga att en stor invandring kommer att leda till en kollaps av Sveriges finanser.

En annan högt uppsatt socialdemokrat som är nära knuten till Global Utmaning är Jan O Karlsson som är ansvarig för migrationsfrågor i tankesmedjan. Jan O Karlsson var bistånds- och migrationsminister i Göran Perssons regering och gjorde en hel del kontroversiella uttalanden. Bland annat kallade han George W Bush för ”den där djävla Texasgubben”, vilket utlöste en smärre diplomatisk kris mellan Sverige och USA. En tredje högt uppsatt medlem i Global Utmaning är Lisa Pelling som är tankesmedjans programchef; hon är dessutom utredningschef på den vänstervridna tankesmedjan Arena Idé.

Både Jan O Karlsson och Lisa Pelling medverkade på GDISC-konferensen som Migrationsverket arrangerade 2012. GDISC står för General Directors’ of Immigration Services Conference, vilket är ett EU-program för migrationsfrågor. På GDISC-konferensen sade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, som ledde konferensen:

”En del av framtidens utmaning är att byta perspektiv och se migration som en möjlighet där vi skapar en win-win-situation för dem som väljer att komma till oss. Där vi ändrar fokus från kontroll till service. Frågan är inte vilka migranter vi vill ha, utan vilka migranter vi kan få.”

Detta citat stod på Migrationsverkets hemsida år 2012, men har nu tagits bort. Det går dock att hitta via way back machine. Lägg detta citat på minnet. Även Lisa Pelling närvarade vid konferensen och presenterade projektet Ny Väg In, vilket kartlade hur invandrare från exempelvis Irak sökte sig till Sverige. Dessutom deltog Jan O Karlsson som talare på GDISC-konferensen 2012. På Migrationsverkets hemsida stod det:

”Han menar att arbetskraftsinvandringen är ett viktigt sätt för att öka den arbetande delen av befolkningen i Sverige och Europa. Det innebär enligt Jan O Karlsson att migrationspolitiken och migrationsmyndigheterna i Europa behöver ändra perspektiv från kontroll till service för att attrahera arbetstagare.”

Tankesmedjan Global Utmaning deltog även i ett evenemang som GFMD (Global Forum on Migration and Development) arrangerade i Stockholm i maj 2014. Vid detta evenemang deltog FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon och flera ministrar i den dåvarande Alliansregeringen, bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt, migrationsminister Tobias Billström och biståndsminister Hillevi Engström. Global Utmaning rapporterar följande från GFMD-konferensen:

”Allt är fint och ceremoniellt och Sverige hyllas konstant, för arrangemanget, för flyktingmottagandet, för reformen om vård för papperslösa. Det är en välvillig samvaro där den svenska regeringen tillåts sträcka på sig lite extra, utan att envisa röster på alla flanker ska peka på diverse misslyckanden. […] Problemet med GFMD är att man i stor utsträckning predikar för de redan frälsta. Forumets roll i att förändra saker och ting från grunden är i bästa fall marginell, det säger även GFMD:s initiativtagare Peter Sutherland.”

Ännu en migrationsliberal organisation som närvarade vid GFMD-konferensen är Sweden Youth Group on Migration and Development, vilket är en organisation som har bildats av UNICEF Sverige tillsammans med Landsrådet för ungdomsorganisationer och Fryshuset. Denna organisation skriver på sin hemsida:

”Det ligger i världens intresse att ta bort hinder för ungas migration, och Sverige bör vara ett föredöme för andra länder. För oss är målet enkelt: Sverige ska bli världens öppnaste land för unga migranter – både för dem som kommer hit och för dem som flyttar härifrån.”

En annan tankesmedja som är ytterst invandringsliberal är Timbro, vilken är det svenska näringslivets tankesmedja och förlag för att driva frågor kring marknadsekonomi. Timbro är liberala och finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Den huvudsakliga sponsorn Svenskt Näringsliv har i sin tur gjort sig kända för att förespråka liberal invandring. Svenskt Näringsliv tillsammans med Centerpartiets tankesmedja Fores publicerade en annons i DN om ”invandringens ekonomiska fördelar”; denna agendasättande annons har dock kritiserats hårt av Tino Sanandaji.

Flera moderata politiker som Gunnar Hökmark, Ulf Kristersson och Filippa Reinfeldt har deltagit i Timbro. Värt att observera i detta sammanhang är att Ulf Kristersson var en av moderaterna som förespråkade fri invandring för att underminera den svenska välfärdsstaten till förmån för ett mer liberalt samhälle. Filippa Reinfeldt var som bekant gift med Fredrik Reinfeldt, som ökade invandringen till extrema nivåer under sin tid som statsminister. Markus Uvell, som tidigare var VD för Timbro, skrev för några år sedan följande inlägg på Newsmill:

”Jag är övertygad om att den som – liksom jag – vill att Sverige ska vara ett samhälle med många olika kulturer och religioner sida vid sida, måste överge idealen om social och ekonomisk likriktning. Ett land som välkomnar kulturell och etnisk olikhet måste också acceptera ökande skillnader i ekonomiska och sociala förhållanden. Det kommer att bli stökigt, konfliktfyllt och svårkontrollerat. Det kommer säkert att kallas både orättvist och ’osvenskt’. Men sådan är mångfalden.”

Ett annat liberalt parti som är tongivande i Timbro är Centerpartiet, vilket är riksdagens mest invandringsliberala parti näst Miljöpartiet. Fredrick Federley, som tillhör den så kallade Sturplanscentern, är aktiv i Timbro med olika podd-program och föreläsningar. Federley har bland annat kallat Sverigedemokraterna för ”riksdagens gamar” och har sagt att ”det är klart att det gynnar de intressen man har från Sverigedemokraternas sida att försöka skrämmas med en massinvandring som de facto inte finns”. Även Centerpartiets partiledare Annie Lööf ingår i “Timbrocentern” och hon varit drivande i att ta fram den kontroversiella planen att Sverige ska ta emot 30 miljoner invandrare. I en intervju i SVT Agenda sade Annie Lööf:

“Vi ser att människor som vill komma hit och arbeta och driva företag, men också människor som flyr undan krig och förtryck, ska få komma hit, skapa sitt arbete, starta sitt företag, göra rätt för sig, betala skatt och kunna själv. […] Det viktigaste är att vi har ett öppet förhållningssätt, att vi verkar för fri rörlighet och frihet oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Vi ska välkomna människor hit så länge man har möjlighet att både försörja sig själv eller driva företag.”

Notera att Annie Lööfs retorik påminner om Anders Danielssons uttalande om att invandrare ska ha rätt att fritt få välja land.

Liberala politiker som har gått emot Timbros, Fores eller Centerpartiets invandringsliberala agenda har frusits ut eller avstängts. Mauricio Rojas, som var Folkpartiets migrationspolitiske talesman, blev avsatt av Maud Olofsson vid regeringskiftet 2006. Anledningen var att han började kritisera den misslyckade integrationen och ersattes av den ultraliberale Erik Ullenhag. Även den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson har blivit avstängd från alla migrationspolitiska debatter eftersom han har varit kritisk mot de bristfälliga ålderstesterna av ”ensamkommande flyktingbarn”.

Ytterligare ett företag som verkar för öppenhet och stor invandring är Bi Puranens konsultfirma Bikupan. Bikupan är inte någon tankesmedja i traditionell mening, men företaget har ändå verkat för opinionsbildande och lobbyistliknande verksamhet – inte minst inom Försvarsmakten. Bi Puranens värdegrundsprojekt som utfördes åt Försvarsmakten 2006-2008 ökade från budgeterade 15,7 miljoner SEK till skandalösa 101,2 miljoner SEK. I SvD:s granskning av värdegrundsprojektet står det:

“Personalen har klagat över ‘enkät-trötthet’ och ‘åsiktsregistrering’. I enkäten, där anonymitet förvisso utlovas, finns till exempel frågan om vad de tycker om flyktingförläggningar. […] För 101,2 miljoner kronor får chefer i försvaret diagram och statistik över personalens åsikter om värdegrunden. Sedan är det upp till varje förbandschef att vidta åtgärder mot avvikande åsikter om invandrare eller kvinnor.”

Termen värdegrund har blivit själva antitesen till åsiktsfrihet. Marika Formgren beskriver i Magasinet Neo hur en värdegrundande demokrati påtvingar människor ett knippe åsikter, vilket hämmar en fri debatt som annars skulle råda i en demokrati med åsiktsfrihet.

Såväl vänsterstyrda tankesmedjor som Global Utmaning och Arena Idé som liberala dito som Timbro och Fores är alltså för massinvandring till Sverige. Som synes av texten ovan är även flera högt uppsatta politiker knutna till dessa tankesmedjor. Dessa tankesmedjor har även penetrerat massmedia med sitt budskap om invandringens frälsning. Global Utmanings Jan O Karlsson skrev bland annat i Dagens Nyheter:

”Över Europa sprider sig främlingsfientlighet och nationalism. […] I land efter land ser vi hur små främlingsfientliga partier lyckas påverka regeringsbärande partier i en nationalistisk och främlingsfientlig riktning. […] Jag välkomnar därför överenskommelsen mellan MP och den borgerliga alliansen om migrationspolitiken.”

I samma tidning skrev Timbros tidigare medarbetare Johan Norberg:

”I en dynamisk liberal demokrati kan individen genom social och geografisk rörlighet utveckla sig själv och därmed också andra. Invandring har i alla tider varit ett oöverträffat sätt att ge nya möjligheter till människor och nytt liv till gamla samhällen.”

Detta var bara ett axplock av hur massmedia har genomsyrats av migrationspropaganda från såväl socialistiska som liberala tankesmedjor. Budskapet om att invandring enbart är av godo och att nationalism är av ondo har hamrats in under åratal. Denna retorik bär tydliga drag av globalistiska och ultraliberala organisationer inom storkapitalet. Det är inte helt förvånande, för globalisten Peter Sutherland som förespråkar fri invandring har förvånansvärt mycket att göra med de svenska tankesmedjorna och deras systerorganisationer.

Till att börja med är Peter Sutherland initiativtagare till ovan nämnda GFMD. Han har även varit kommissionär inom EU, som har kopplingar till GDISC. Dessutom har han varit FN:s särskilde representant för migration och utveckling, vilket förklarar hans engagemang i FN-programmet GFMD. Det senaste FN-projektet som Peter Sutherland är involverad i är Agenda 2030, som bland annat har fri invandring på agendan i en värld utan gränser. Flera ministrar i Löfvens regering är involverade i Agenda 2030, bland annat den miljöpartistiske biståndsministern Isabella Lövin och socialdemokratiske civilministern Ardalan Shekarabi som har fått i uppdrag att implementera Agenda 2030 i Sverige. Även Kristina Persson har beröringspunkter med Peter Sutherland via deras gemensamma arbete i European Policy Center samt genom Global Utmaning och dess systerorganisationer. Peter Sutherland och Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström har dessutom skrivit en gemensam debattartikel om invandring till EU. De skriver bland annat:

”Förra året, under den arabiska våren, missade EU en historisk möjlighet att börja binda samman Medelhavets stränder genom att inte öppna dörren för studenter, entreprenörer och andra nordafrikaner. Nu gör EU ett försök att närma sig grannarna i söder med frihandelsavtal, visumlättnader för universitetsstuderande, tillfälliga arbetskraftsprogram och incitament som ska locka entreprenörer.”

Apropå retorik kan det vara intressant att granska några citat av Peter Sutherland, dels från en utfrågning i House Of Lords samt en föreläsning i London School Of Economics.

”There is a shift from states selecting migrants to migrants selecting states. […] At the most basic level individuals should have freedom of choice about working and studying in other countries and that EU states should stop targeting highly skilled migrants.”

Dessa citat närmast identiska med Anders Danielssons uttalande på GDISC-konferensen som fanns på Migrationsverkets hemsida. Så Peter Sutherlands ultraliberala syn på invandring har uppenbarligen haft stort inflytande på svenska politiker, tankesmedjor och media – hela vägen till Migrationsverket.

Hösten 2015 har invandringen till Sverige nått orkanstyrka. Åratal av propaganda och politik för massinvandring har spårat ur till en okontrollerbar situation med tiotusen migranter som korsar Sveriges gräns varje vecka. Morgan Johansson uppmanar numera migranter att inte söka sig till Sverige, gränskontroller har införts och Stefan Löfven försöker uppmana andra EU-länder att ”ta ansvar” för migranterna. Alla dessa åtgärder har haft begränsad inverkan, för den oreglerade massinvandringen fortsätter; dessutom har terrorister identifierats i asylströmmarna. Bäst sammanfattas den desperata situationen av Stefan Löfvens något uppgivna uttalande:

”Sverige har varit för naiva.”

One thought on “Tankesmedjorna bakom invandringen”

  1. 2017-09-26.
    Intressant artikel – särskilt med Timbro’s åsikter och nu totala kovändning.

    Vilka representerar Timbro egentligen? En bortskämd överklass?

    Kikade runt lite på “newsmill.se” via wayback-machine; tror att väldigt många är väldigt lättade över att den sökdatabasen inte är så lättåtkomlig.

Comments are closed.

%d bloggers like this: