Nu kollapsar asylmottagandet

Asylsökare till EU. Foto: Pixabay.

Igår kväll höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson en presskonferens med anledning av det minst sagt pressade asylmottagandet. I skrivande stund anländer cirka 10.000 migranter per vecka till Sverige.

En av Morgan Johanssons ”lösningar” är att se till att de 6.000 asylsökare som har fått avslag genast ska utvisas ur landet. Eftersom det normalt tar ett år att verkställa i genomsnitt 4.000 utvisningar är hans plan minst sagt optimistisk. Enligt en anonym källa på Nationella Transportenheten (NTE) är denna plan ”rent trams”. Även om NTE skulle klara av att utvisa alla 6.000 personer redan nästa vecka så kommer under samma tidsperiod 10.000 nya, det vill säga ett överskott på 4.000 personer. Och så kommer det att fortsätta, vecka efter vecka.

Johansson hävdar vidare att ”nu ska det bli ordning och reda i asylprocessen”. Då kan man fråga sig varför det inte var ordning och reda tidigare? Varför har dessa 6.000 personer, och ytterligare 17.000 illegala immigranter som håller sig gömda, tillåtits att uppehålla sig i landet? Svaret är att det är politiskt inkorrekt att upprättahålla lag och ordning i Sverige, vilket inte minst har exemplifierats med tiggarlägret i Malmö där 400 romer olagligt har ockuperat en industritomt. Nyligen beslutade mark- och miljödomstolen i Växjö att lägret får vara kvar, trots att det är en sanitär olägenhet. Under tider får markägaren betala för att sanera tomten. Markägaren måste känna sig som Josef K i Franz Kafkas roman Processen.

Anders Danielsson hävdade envist på presskonferensen att Sverige skulle kunna ta emot 3000-4000 asylsökare per vecka. (Prognosen har dock ökat sedan dess.) Han gav ungefär samma intryck som Bagdad Bob när USA invaderade Irak 2003. Dock medgav Danielsson följande: ”Inom ramen för det system alla är bekanta med börjar vi närma oss vägs ände.” I praktiken menar han att Migrationsverket kommer upphandla okonventiella asylboenden i gamla fängelser eller sätta upp provisoriska tältläger i samarbete med Försvarsmakten och Kriminalvårdsstyrelsen.

Johan Westerholm (S), som har ett förflutet inom försvarsmakten, skriver på sin blogg Ledarsidorna:

”Nu råder dessutom panik i regeringskansliet. Tjänstemän som arbetar med migrationsfrågor tvingas arbeta eller vara tillgängliga från klockan sex på morgonen till midnatt varje dag. Att paniken slagit till blir uppenbart då regeringen nu rundat den permanenta krisstaben, Säkerhetsrådet, för att skapa en ny struktur med oklart mandat. Snabba organisationsförändringar utan eftertanke. Erfarenheterna av denna form av ledarskap är generellt dåliga.

Tjänstemän på Migrationsverket och Säkerhetspolisen vittnar om hur denna systemkollaps sprider sig. En källa på Säkerhetspolisen vittnar om att även den organisationen nu till slut börjar ge upp under trycket. De män som säger sig flytt Syriska armén måste utredas av SÄPO om de inte kan klart redogöra för vem de är, vad de gjorde i armén och vilka enheter de tjänstgjort vid. Denna situation har utvecklats från ”pressad” till ohållbar den senaste månaden. Säkerhetspolisen har inte de resurser som erfordras för att kunna garantera rikets säkerhet längre. Vi vet inte längre vilka som är här. Allt detta vet Morgan Johansson och även Anders Ygeman som ansvarar för myndigheten.”

Man kan fråga sig hur många av dessa asylsökare som i själva verket är jihadister. Enligt uppgifter från en minister i Libanon är 2-3% asylsökarna IS-krigare. Om Säpo och polisen har tappat kontrollen kan många jihadister lockas till Sverige för att snabbt försvinna under jorden till sovande celler. Om dessa jihadister sedan kommer att slå till i koordinerade terrorattacker med början av 2016 kan det bli ett fruktansvärt blodbad i det tidigare så fredliga Sverige.

Vidare hävdade Johansson och Danielsson och flyktingströmmarna främst beror på konflikten i Syrien. Tino Sanandaji motbevisar dock det påståendet på sin blogg:

“Förra månaden kom 24.000 asylsökande. Drygt 60 procent kommer enligt Migrationsverket inte från Syrien. De som tror att det som sker nu beror på Syrien vet inte vad de pratar om. Även exklusive Syrien tar Sverige mångdubbelt fler asylsökande än någonsin tidigare, förra veckan över 4000 asylsökande när Syrien räknats bort.

Regeringen och SVT ger oärligt sken av att krisen är temporär, hanterbart och orsakad av kriget i Syrien. Flyktingkaoset har en mycket enklare förklaring. Sverige har genom gradvis avvecklad gränsskydd och generösa asylregler rört sig mot fri invandring. Det finns med rådande praxis tiotals miljoner i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak med asylskäl i Sverige som för första gången lätt ta sig över gränserna, vilket de också gör.

Det som pågår i Sverige idag är en aldrig beprövad linje som ingen västvärld någonsin varit i närheten av. Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år. Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt är det ett fascinerande historiskt experiment som vi observerar i realtid. May you live in interesting times.”

Hela det svenska asylmottagandet håller alltså på att kollapsa fullständigt. Det märktes inte minst på presskonferensen: både Morgan Johansson och Lars Danielsson var synbarligen hårt pressade, på gränsen till nervsammanbrott. Det finns inga lediga asylboenden, Migrationsverket hinner inte handlägga alla ärenden, polisen och Säpo hinner inte identifiera asylsökarna, regeringen har infört oortodoxa beslutsprocesser och NTE hinner inte verkställa alla utvisningar. Dessutom saknas det helt en långsiktig plan. Hur ska alla hundratusentals nyanlända som får permanenta uppehållstillstånd på sikt kunna få tillgång till arbete, bostad, sjukvård, skola, kollektivtrafik, energiförsörjning, etc?

När Tyskland, Ungern, Slovakien och flera andra länder ställdes inför samma situation stängde de sina gränser. Den svenska regeringen sitter dock fast i en politiskt korrekt rävsax på grund av den djupt rotade åsiktskorridoren. Om Stefan Löfven bestämmer sig för att införa gränskontroller kommer han att kritiseras av twittervänstern för att driva en ”rasistisk” politik; dessutom kommer Miljöpartiet, som förespråkar fri invandring, att protestera mot beslutet vilket kan leda till en regeringskris. Om Löfven inte stänger gränsen kommer asylkaoset och relaterade problem att eskalera till nivåer vi aldrig sett maken till. Sverige skulle i ett sådant läge inte längre ha en reglerad invandring.

Nu börjar det dessutom bli bråttom. Vad väljer du Stefan Löfven: att stänga gränsen, eller kasta landet in i ett fullständigt okontrollerat asylkaos?

%d bloggers like this: