All makt utgår från folket – eller?

Juridiska paragrafer. Foto: Pixabay.

Det finns idag svenska statsvetare som förespråkar att även papperslösa invandrare ska få rösträtt i Sverige. DN har bland annat rapporterat om statsvetaren Ludvig Beckman som resonerar om möjligheten att inkludera alla människor utan uppehållstillstånd i det svenska demokratiska systemet. Gefle Dagblad har publicerat en debattartikel på samma tema; Felicia Liu från Liberala ungdomsförbundet föreslog då att alla invandrare med permanent uppehållstillstånd ska få rösträtt i Sverige.

Vad skulle en sådan utopi kunna leda till? En demokrati i vilken alla papperslösa och illegala invandrare tillåts rösta kan anta märkliga former. Med tanke på att minst 400.000 asylsökande väntas anlända till Sverige den kommande mandatperioden skulle detta kunna ha en markant inverkan på valresultatet 2018. Om alla vuxna av dessa asylsökande röstade skulle de utgöra cirka 4% av alla röstberättigade i Sverige; det motsvarar spärren för ett helt riksdagsparti. Sannolikt tillkommer det flera anhöriginvandrare, vilket skulle leda till en ännu större andel i riksdagsvalet 2018. Man kan förmoda att många av dessa asylinvandrare skulle rösta på Miljöpartiet, som förespråkar fri invandring, vilket skulle leda till en eskalerande skevhet i det demokratiska systemet. Om man hårdrar resonemanget skulle reglerna kunna tolkas som att vem som helst skulle kunna komma till Sverige, utge sig för att vara en papperslös flykting, och rösta i riksdagsvalet.

Samtidigt har papperslösa asylinvandrare och romer från Rumänien, som uppehåller sig illegalt i landet, rätt till skola och sjukvård – dock utan att behöva betala en krona i skatt. Det håller på att växa fram ett parallellsamhälle där lagar och regler som gäller för svenska medborgare inte gäller för dessa invandrargrupper. Detta har manifesterats i praktiken av postmarxistiska organisationer som Allt Åt Alla. Om alla som uppehåller sig illegalt i landet ska åtnjuta all välfärd sätter det givetvis en enorm press på den offentliga sektorn och statens finanser.

Om folket definieras som vem helst som tar sig till Sverige skulle detta sätta den nuvarande grundlagen på spel eftersom all makt utgår från just folket. Det skulle leda till ett styrelseskick som världen aldrig tidigare har skådat, inte minst med tanke på att majoriteten av flyktingarna kommer från muslimska länder där sharialagarna tillämpas. Vilka konsekvenser det skulle få för Sverige som sekulär välfärdsnation går knappt att sia om.

Detta är en dystopi som förhoppningsvis aldrig blir verklighet. Ändå ska man vara vaksam på de små praktiska och teoretiska steg som har tagits i den riktningen. De gigantiska flyktingströmmarna hösten 2015 håller dessutom på sätta hela asylprocessen ur spel. I nuläget kommer rekordhöga 10.000 asylsökare per vecka. Inom några veckor kommer Migrationsverket att kollapsa och då finns det två alternativ: stänga gränsen eller totalt oreglerad invandring. Om det andra alternativet blir verklighet finns det ännu större skäl till vaksamhet på hur detta på sikt kan påverka demokratin och välfärden. Det borde även Ludvig Beckman och Felicia Liu inse vid det här laget.

%d bloggers like this: