Tvångsplacering är inte förenligt med demokrati

Morgan Johansson
Morgan Johansson. Foto: Wikimedia Commons.

Den rödgröna regeringen vill med stöd av Folkpartiet lagstifta om att kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. Det handlar alltså om tvångsplacering av människor.

Sverige tar emot cirka 1000 flyktingar varje dag. När det kom motsvarande mängd flyktingar per capita till Tysklad så stängde de gränsen efter några dagar, trots att Merkel hade lovat att öppna dörren till Tyskland. Men i Sverige finns fortfarande inga planer på att minska västvärldens per capita största invandring genom att stänga gränsen eller med en mer restriktiv signalpolitik.

Med tanke på att det behövs bostäder åt cirka 500.000 personer under de kommande fem åren börjar det bli panik att få fram bostäder till alla nyanlända, i synnerhet eftersom Mehmet Kaplan bara planerar att bygga 250.000 bostäder fram till 2020. Ett helt nytt Göteborg skulle behöva byggas under den perioden. Var och en med förnuftet i behåll inser det orimliga i att få fram bostäder, jobb, skolor, lärare, sjukhus, läkare, sjuksköterskor, tolkar, psykologer, affärer, vägar, kollektivtrafik, energiförsörjning och så vidare för en så kraftig befolkningsökning. Fortsätter den här utvecklingen är det nog bara en tidsfråga innan regeringen åberopar expropriationslagen och börjar beslagta fastigheter och sommarstugor.

Väljarna har börjat komma till insikt om det orimliga i detta åtagande och 58% vill ha minskad invandring. Politikerna i kommun efter kommun slår larm med anledning av det övermäktiga flyktingmottagandet. Opinionen är alltså emot ett fortsatt rekordhögt flyktingmottagande till Sverige, som för övrigt inte bär någon egentlig skuld för kriget i Syrien till skillnad från länder som USA, Ryssland, Saudiarabien, Bulgarien och Tjeckien. Ändå går regeringen emot folkviljan och ska börja tvångsplacera flyktingar i alla svenska kommuner.

Tvång går per definition emot fri vilja; detta tvång från regeringens sida går emot folkviljan. Då kan det vara värt att påminna den ansvarige ministern Morgan Johansson om portalparagrafen i grundlagen: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Tvångsförflyttningar av människor har förekommit i flera diktaturer, inte minst kommunistiska sådana, med tvivelaktiga resultat. Diktatorerna kunde hållas eftersom ingen kunde rösta bort dem. Men Sverige är en demokrati – och går regeringen emot folkviljan så riskerar det att få ett ordentligt bakslag i nästa val. Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna ökar i opinionen.

2 thoughts on “Tvångsplacering är inte förenligt med demokrati”

    1. Intressant. Det finns en till uppdelning: konservativa (SD, KD, S), liberala (C, M, FP) och vänster (V, MP, FI). S behöver dock återgå till Luciabeslutet 1989 för att bli statsbärande och konservativa igen.

Comments are closed.

%d bloggers like this: