Den mörknande framtid är vår

Mörka moln. Foto: Wikimedia Commons.

Börsen kommer att krascha i februari 2016. Åtminstone om Martin Armstrong får rätt. Så vem är då denne Martin Armstrong? Han är en finansiell och säkerhetspolitisk analytiker som arbetar med statistiska modeller baserade på så kallad ”data mining” eller ”big data analysis”. I dokumentären The Forecaster, som nyligen visades på SVT Play, presenterades Martin Armstrongs liv och gärning. I en sekvens av dokumentären visades Armstrongs profetia från 1998; då hade han med kuslig precision prickat in varenda börskrasch från 1998 fram till idag: Rysslandskrisen (1998), IT-kraschen (2000), subprimekraschen (2008) – rubbet. Så han har onekligen en imponerande track record.

Så vad tror då denne samtida Nostradamus om framtiden? I San Diego i september 2012 gav han en presentation då han gav sin syn på de kommande åren. Sammanfattningsvis gjorde han följande bedömning.

2014 kommer krigscykeln att öka. Vad hände? Jo, Ryssland invaderade Ukraina och Ukraina; dessutom gick Islamiska Staten till massiv offensiv i Syrien och Irak. Så långt har han alltså haft rätt.

Under 2016 kommer statsskuldskrisen att bryta ut. Då har det gått pi*1000 = 3141 dagar sedan förra krisen bröt ut 2007. Statsskuldskrisen kommer i princip att bli en fortsättning på subprimekrisen, men utan skyddnät. Skillnaden är att staterna numera är så skuldsatta att de inte har samma förmåga att rädda konkursande banker med bail outs som under åren 2008-2009. Dessutom är räntan negativ, så centralbankerna har inte räntesäkningsvapnet att ta till längre. Till råga på allt har BPN per capita inte återhämtats i tillräcklig grad från 2008-2014, trots rekordlåg (och på senare tiden negativ) ränta. Ökningen av BNP per capita under denna period har varit några ynkliga tiondels procent. I synnerhet Sverige kan drabbas ovanligt hårt eftersom det är världens näst mest skuldsatta land (efter Japan) med en total skuld på 293% av BNP. Det kan förklara varför flera banker planerar för en bail in enligt ett beslut som fattades på G20-mötet våren 2015. Det innebär i korthet att storbankerna får rätt att ta spararnas pengar som överstiger insättningsgarantin för att rädda sig själva och det finansiella systemet. En försmak av det systemet var bankkrisen på Cypern 2013 då bankerna tog spararnas pengar som översteg den statliga bankgarantin.

Vidare bedömer Armstrong att deflationen som nu råder snart kommer att övergå i inflation och att räntorna kommer att stiga. Även guldpriset förväntas stiga till cirka 5000-7000 USD/oz år 2020. Det är alltså klokt att sälja sina aktier och istället köpa guld och räntebärande papper. Om man ska placera pengar på bankkonton kan det vara en god idé att sprida ut pengarna på olika banker så man hamnar under bankgarantin (100,000 EUR) per bank.

Armstrong förutspådde även 2012 att det kommer att uppstå stora motsättningar mellan invandrare och Europas invånare från 2015 och framåt. Det verkliga utfallet av den profetian är givetvis de enorma flyktingströmmarna från Mellanöstern och Afrika till Europa. Som ett resultat av flyktingkatastrofen förutspådde han att det kommer att uppstå nationella separatiströrelser och att EU på sikt kommer att falla sönder. Ett tecken på detta är att Ungern, Tyskland, Slovakien och flera andra EU-länder har återinfört gränskontroller, vilket i förlängningen kan sätta hela Schengenavtalet ur spel. Dessutom har Dublinförordningen i praktiken upphört att gälla, eftersom de sydliga och östliga EU-länderna vinkar de flesta asylsökarna vidare till norra Europa. Lägg till allt detta ytterligare en potentiell finanskris i Grekland, som inte ECB eller IMF kommer att kunna parera på grund av statskuldskrisen, och det finansiella korthuset riskerar att rasa vidare till Spanien, Portugal, Italien, etc. En sammantagen flyktingkatastrof, en statsskuldskris, en dysfunktionell Dublinförordning och ett havererat Schengenavtal kan i förlängningen mycket väl leda till att EU kollapsar de kommande åren.

Vad har Armstrong mer att bjuda på? Jo, han förutspår att ett tredje parti kan komma att bildas i USA. Partiledaren för detta parti skulle mycket väl kunna vara den kontroversielle Donald Trump. Om Republikanerna inte vill nominera honom som presidantkandidat skulle han mycket väl kunna bryta sig ur det republikanska partiet och bilda ett eget konservativt parti.

En sak som Amstrong uttryckligen inte har sagt är att det islamiska kalifatet eftersträvar ”total konfrontation mot de otrogna” med start 2016. Om även denna profetia blir sann kan perioden 2016-2020 bli väldigt dramatisk med världshistoriens värsta finanskris, jihadistiska terroristdåd, ett EU i sönderfall och flera nationalistiska separatiströrelser på frammarsch. Den mörknande framtid är vår.

2 thoughts on “Den mörknande framtid är vår”

    1. Japp, jag hörde det också. Det har en viss tyngd när Wilhelm Agrell säger det. Om Sverige skickar JAS-plan till Syrien så ökar risken för terrorattentat i Sverige.

Comments are closed.

%d bloggers like this: