Om USA:s migrationspolitik

Amerikanska flaggan. Foto: Pixabay.

Med sin illegala invasion av Irak 2003 är USA det land som inledde destabiliseringen och sönderfallet i Mellanöstern. Resultatet drygt tio år senare är hundratusentals döda och miljontals på flykt, inte minst till Europa. Men hur ser USA:s egen migrationspolitik egentligen ut?

När Obama utnämndes till president 2008 lagstadgade han ett tak på hur många flyktingar USA kan ta emot. Under 2014 tog USA emot maximalt 70.000 asylsökare – fler än så bedömdes USA inte kunna ta emot med tanke på integrationskostnaderna och riskerna med jihadistiska terrordåd. Då ska man notera att USA har cirka 30 gånger större befolkning och 50 gånger större landmassa än Sverige. Bara Södertälje har tagit emot fler flyktingar från Irak än hela USA och Kanada sammantaget, trots att det var USA och inte Sverige som en gång invaderade Irak. Vidare utfärdade Barack Obama år 2014 en exekutiv order om att ge cirka fem miljoner immigranter från Latinamerika tillfällig amnesti i USA. På så vis kringgick han kongressen som domineras av republikanerna. Det väckte ont blod bland republikanerna som ifrågasatte om Obama hade laglig rätt att genomföra dessa förändringar utan att ta hänsyn till kongressen. Den politiska invandringsdebatten rasade under den perioden med full kraft i USA. De fem miljoner immigranter som då fick tillfälliga uppehållstillstånd motsvarar cirka 1,5% av den amerikanska befolkningen. Vidare är detta immigranter som har bott i USA i minst fem år och har barn födda i USA.

Vänder man blicken mot Sverige framträder en helt annan bild. Till Sverige kommer cirka 100.000 asylsökande per år från Mellanöstern och Afrika. Vidare har dessa inte sedan tidigare jobb, bostad eller språkkunskaper och har det därmed svårare att etablera sig i det svenska samhället jämfört med de sedan tidigare bosatta latinamerikanska immigranterna i USA. I synnerhet har flyktingströmmarna från Syrien och Eritrea ökat dramatiskt sedan dessa grupper beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Detta beslut om PUT har flyktingsmugglarna tagit fasta på och är därmed en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har cirka tio gånger större asylinvandring än andra EU-länder och 40 gånger större än USA. I Sverige och har dessa beslut om PUT fattats av den operativa chefen på Migrationsverket. I Sverige har alltså ett beslut motsvarande Obamas fattats i all tysthet av en tjänsteman. Varken i riksdagen, regeringen eller i media har detta beslut debatterats nämvärt, trots att det har haft stor påverkan på hela det svenska samhället de senaste åren. Det minsta man kan begära är att så fundamentala beslut om att utfärda PUT till vissa grupper måste fattas av riksdagen eller regeringen.

Slutligen ska det understrykas att USA måste ta ett mycket större ansvar för flyktingströmmarna från Mellanöstern; det är trots allt de som var skyldiga till invasionen av Irak 2003 som ledde till hela regionens sönderfall, inbördeskrig och ockupation av Islamiska Staten.

One thought on “Om USA:s migrationspolitik”

  1. Jag gillar touchen i början med att man blir länkad till DN om man trycker på det blå pillret.

Comments are closed.

%d bloggers like this: